Promocioni
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1569 Views
 • Uploaded on

Promocioni . Përmbajtja e prezantimit. Kuptimi i Promocionit Faktorët e promocionit miks Procesi i komunikimit në promocion Buxheti i promocionit. Kuptimi i Promocionit. Promocini është një ndër katër elementët e marketingut miks i cili ka të bëjë me komunikimin midis blerësve dhe shitësve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nyx


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P rmbajtja e prezantimit l.jpg
Përmbajtja e prezantimit

 • Kuptimi i Promocionit

 • Faktorët e promocionit miks

 • Procesi i komunikimit në promocion

 • Buxheti i promocionit


Kuptimi i promocionit l.jpg
Kuptimi i Promocionit

 • Promocini është një ndër katër elementët e marketingut miks i cili ka të bëjë me komunikimin midis blerësve dhe shitësve.

 • Komunikimi përfshin cdo formë të komunikimit të përdorur për të informauar, bindur apo kujtuar njerëzit rreth mallrave, shërbimeve, imazhit të një ndërmarrjeje apo individi.

 • Për produktet e reja rroli i tij qëndron në informimin e klientëve me karakteristikat dhe përfitimet nga blerja e atij produkti.

 • Për produktet egzistuese ka rrolin bindës apo rikujtues.

 • Objektivi i parë i promocinit është të ndikojë mbi qëndrimet dhe sjelljen konsumatore.


Promocioni miks l.jpg
Promocioni miks

 • Promocioni përbëhet nga katër faktorë:reklama, publiciteti, shitjet personale dhe promocioni i shitjes.

 • Reklama dhe publiciteti , paraqiten si një komunikim masiv me tregun dhe jane më pak fleksibël, meqenëse synon tregun në përgjithëse.

 • Reklama është cdo formë e paguar e paraqitjes së ideve, produkteve, apo pamjeve të ndryshme të përzgjedhura nga ai që paguan.


Historiku i reklames l.jpg
Historiku i reklames

 • Egjiptianet “pepirus” postera muri

 • Ngjyrosja e murit dhe gurit

 • Shek 15&16, lindi printimi, promovim I librave, gazetave dhe mjekesise popullore


Historiku vazh l.jpg
Historiku (vazh)

 • Reklamim falso problem

 • Rreth viteve 1800 lindi marka

 • Kryesisht emra personalitetesh

 • Lydia Pinkhalm, 1875


Historiku vazh7 l.jpg
Historiku (vazh)

 • Gazetat filluan me publikime te vogla

 • 1843 Volney Palmer (Filadelfi) agjencioni I pare reklamues

 • Rrol brokeri (sigurim I vendit ne gazete, jo permbajtje)


Historiku vazh8 l.jpg
Historiku (vazh)

 • 1920 linden radiot

 • Prodhuesit I perdorin per shitjen e radiostacioneve

 • Kryesisht sigurim I sponzoreve per cdo emision (filim dhe mbarim permendet sponzori)

 • Konteksti I radiove publike dhe atyre private


Historiku vazh9 l.jpg
Historiku (vazh)

 • Fundi ’40 televizioni

 • Serish praktika e sponzorimit

 • Krijimi I blloqeve per biznese te ndryshme

 • 1960 kreativiteti I reklamave erdhi ne shprehje


Historiku vazh10 l.jpg
Historiku (vazh)

 • Fundi I viteve ’80 televizionet kabllovike

 • Kanale kryesisht te perkushtuara reklamave (QVC, Home Shopping Network, Shop TV)


Historiku vazh11 l.jpg
Historiku (vazh)

 • 1990, interneti, reklamimi online, reklamimi interaktiv

 • USA 2.4 % e GDP-se harxhohen ne reklama (144.32 miliard $)


Publiciteti l.jpg
Publiciteti

 • Publiciteti ka të bëjë me cdo formë të papaguar të paraqitjes së ideve, produkteve, pamjeve etj, por të përzgjedhura nga një palë tjetër.

 • Publiciteti pozitiv për një ndërmarrje apo produkt paraqitet shumë më e besueshme se një reklamë për të njëjtën gjë.

 • PR pjese e publicitetit


Shitjet personale l.jpg
Shitjet personale

 • Proces qe ndihmon ose binde nje ose me teper klient per te blere te mira/sherbime, nepermes prezantimit oral

 • Shitjet personale i referohen komunikimit të drejtpërdrejt të shitësve dhe blerësve.

 • Shembuj: prezantime shitjeje, takimi shitjesh, trajnim shitjesh,

 • Personeli shitës është ai që realizon këtë lloj promocioni, duke i përshtatur qëndrimet e ndërmarrjes me nevojat e tregjeve të synuara.

 • Kjo formë mundëson një shkëmbim të menjëhershëm të informacionit, ndonëse është mjaftë e kushtueshme.


Promocioni i shitjeve l.jpg
Promocioni i shitjeve

 • Promocioni i shitjeve paraqet nxitje te dizajnuara per te stimuluar blerjen e nje produkti, kryesisht ne periudhe afatshkurter.

 • Promocioni i shitjeve mundet t’ju drejtohet klientëve, ndërmjetësve ose edhe punëtorëve të vetë firmës.

 • Forma të promocionit të shitjes janë kuponat, lotaritë, panairet, materialet promvuese, ngjarjet e sponzorimit, zbritje cmimi, dhuratat, etj.


Kush nga faktor t e promocionit sht m i kushtuesh m l.jpg
Kush nga faktorët e promocionit është më i kushtueshëm

 • Ku harxhohen më shumë paratë?

 • Shumica mendojnë se reklama përbën shpenzimet më të mëdha të promocionit.


Promocioni k rkon komunikim efektiv l.jpg
Promocioni kërkon komunikim efektiv

 • Janë shumë arsye pse një mesazh promocional mundet të keqkuptohet.

 • Për ta kuptuar këtë, duhet të mendojmë për gjithë procesin e komunikimit, që nënkupton një burim (dërguesi) që tenton ta arrijë marrësin (blerësin potencial) nëpërmes një mesazhi.

 • Klientët nuk e vlerësojnë vetëm mesazhin por edhe burimin nga vjen ai mesazh në kuptimin e besueshmërisë dhe kredibilitetit.


Procesi i komunikimit l.jpg
Procesi i komunikimit

 • Një burim mundet të kërkojë kanale të ndryshme për të shpërndarë një mesazh.

 • Personeli i shitjes e bën atë personalisht. Reklama nëpërmes mediave.

 • Avantazhi më i madh i shitjes personale këtu është se feedbacku nga marrësi kuptohet menjëherë.

 • Më lehtë në këtë rast kuptohet nëse mesazhi ka qenë në rregull apo nëse dicka duhet ndryshuar.

 • Kodimi dhe dekodimi janë vështirësitë më të mëdha gjatë procesit të komunikimit.


Procesi i komunikimit18 l.jpg
Procesi i komunikimit

 • Kodimi është burimi që vendos se cfar duhet thënë dhe përkthimi i saj në fjalë ose simbole që do të kenë kuptim të njëjtë për marrësin.

 • Dekodimi paraqet përkthimin e mesazhit nga ana e marrësit.

 • Prandaj procesi i komunikimit kërkon kuptimin e tij nga ana e marrësit.


Aida interesi ne komunikim l.jpg
AIDA (interesi ne komunikim)

 • Attention- vëmendje. Dicka duhet ngjarë që të tërhiqet vëmendja.

 • Interest- duhet mbajtur intersi për atë që është krijuar.

 • Desire- duhet lindur dëshira

 • Veprimi- të ndërmerret akcioni.


Buxheti i promocionit l.jpg
Buxheti i promocionit

 • Janë pesë alternativa në përcaktimin e buxhetit të promocionit.

 • Buxheti promovues varion nga 1-5 % për ndërmarrjet industriale, deri 20-30 % për ato të produkteve të konsumit.

 • Teknikat e buxhetit të promocionit janë:

  -gjithcka mund të përballohet

  -financim me referim

  -krahasim me konkurrencën

  -përqindja mbi shitjen

  -detyrat dhe objektivat


Teknika gjithcka mundet t p rballohet l.jpg
Teknika gjithcka mundet të përballohet

 • Firma këtu përcakton buxhetin e marketingut për gjithcka në përjashtim të aktiviteteve promocionale.

 • Mjetet që teprojnë nga aktivitetet tjera shfrytëzohen për aktivitete promocioni.

 • Kjo nuk është metodë efikase meqemëse i kushton pakë vëmendje promocionit.


Teknika financim me referim l.jpg
Teknika financim me referim

 • Kjo teknik përcakton një buxhet të caktuar për aktivitete promocioni, por duke iu referuar të kaluarës.

 • Megjithëse bëhen disa ndryshime të vogla në buxhet, ai i përdorur vitin e kaluar përbën bazën edhe për vitin aktual.

 • Si avantazh shihet se bëhen analiza e viteve të mëparshme, për ta parashikuar të ardhmen.

 • Si disavantazh përmendet mospërputhja eventuale me parashikimet e së ardhmes.


Teknika krahasim me konkurrenc n l.jpg
Teknika krahasim me konkurrencën

 • Kjo përbën buxhetin e një ndërmarrje në varësi me veprimet e konkurrencës.

 • Këtë teknikë shpesh e gjejmë si te ndërmarrjet e vogla, gjithashtu edhe te ato më të mëdha.

 • Kjo si avantazh ka pikëreferimin e konurrencës dhe sillet aty me të.

 • Disavantazhe thuhet se nuk është një teknike drejtuese por reflektuese.


Teknika p rqindja mbi shitjet l.jpg
Teknika përqindja mbi shitjet

 • Kjo teknikë bazohet në caktimin e fondeve në funksion të vëllimit të shitjeve.

 • Nëse shitjet shkojnë mirë atëhere edhe buxheti njeh një ritëm rritës, dhe e kundërta.

 • Nuk ka ndonjë raport të drejtpërdrejt midis objektivave të promocionit dhe fondit të akorduar.


Teknika e detyrave dhe objektivave l.jpg
Teknika e detyrave dhe objektivave

 • Kjo përcakton buxhetin mbi baza të objektivave të promocionit dhe detyrave që dalin nga këto objektiva.

 • Në raport me metodat e lartëpërmendura paraqitet si më e plota.

 • Si avantazh ka përcaktimin e qartë të objektivave, përballimin e shpenzimeve që janë në përputhje me detyrat.

 • Disavantazhet lidhen me firmat më të vogla, sepse shpreh një kompleksitet kostoje në përcaktimin e objektivave.