magdalena m llerov esk kancel programu kultura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura. 31. října 2012 Veletrh komunitárních programů, Ústí nad Labem. Cíle programu Kultura. hlavní cíl Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství “

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magdalena Müllerová Česká kancelář programu Kultura' - nuwa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magdalena m llerov esk kancel programu kultura

Magdalena MüllerováČeská kancelář programu Kultura

31. října 2012Veletrh komunitárních programů, Ústí nad Labem

c le programu kultura
Cíle programu Kultura
 • hlavní cíl
  • Rozvoj kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“
 • specifické cíle
  • Mobilita kulturních aktérů
  • Mobilita uměleckých děl a kulturních produktů
  • Dialog mezi kulturami

Motto EU: Jednota v rozmanitosti

struktura programu
Struktura programu
 • Linie 1 – podpora kulturních projektů
  • 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty
  • 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty
  • 1.3.5 třetí země
  • 1.3.6 festivaly
  • 1.2.2 literární překlady
 • Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
  • Sítě, platformy, vyslanci
 • Linie 3.2 – projekty týkající se analýzy kulturních strategií
culburb um leck akupunktura p edm st
CULBURBUmělecká akupunktura předměstí
 • Země: Česko + SK, SI, AT
 • Vedoucí projektu:
  • Středoevropské centrum architektury (CCEA)
 • Spoluorganizátoři:
  • Centrum komunitnéhorozvoja Bratislava, SK
  • KortársÉpítészetiKözpont, HU
  • KUD C3, SI
  • Vereinsoho in ottakring, AT
  • Verejný podstavec, SK
 • Výše grantu: 135 000 €
 • Cílem projektu je inspirovat a pomoci městským obyvatelům kreativně řešit problémy spjaté s nekontrolovaným rozvojem předměstí v místech, ve kterých bydlí.
korespondance europe
KoresponDance Europe
 • Země: Česko + DE, FR, SK
 • Vedoucí projektu: SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE (SE.S.TA.)
 • Spoluorganizátoři:
  • STEPTEXT DANCE PROJECT, DE
  • LE COLOMBIER, FR
  • ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO TANCA, SK
 • Výše grantu: 196 917 €

foto: Jacky Ley

the art of urban intervention
The Art of Urban Intervention
 • Projekt se zabývá možnostmi umění ve veřejném prostoru týkajícího se transformačních procesů v komunitách a čtvrtích měst. Klíčovým tématem je zapojení se a účast veřejnosti při tvorbě umění.
 • Akce v ČR: umělecké intervence v Předlicích
 • Vedoucí Projektu:
  • Verein fur Zeitgenossiche Kunst
 • Spoluorganizátoři:
  • Stichting Het Blauwe Huis, NL
  • Lokalna baza za osvjezavanje kulture, HR
  • Nuovaaccademia di belle arti Milano, IT
  • Institute of contemporary art Sofia, BG
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, CZ
  • Grant 196 000 €
kdo m e dat
Kdo může žádat?
 • Právní subjekt ze země účastnící programu
  • 27 členských států EU
  • Státy EHP - Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země – Chorvatsko, Černá Hora, Makedonie, Srbsko, Turecko
  • Albánie, Bosna a Hercegovina
 • Kulturní činnost ve stanovách
 • Veřejné organizace
 • Soukromé organizace (ziskové i neziskové)
program kultura typy na aktivity
Program Kultura – typy na aktivity
 • Všechny kulturní oblasti mimo audiovizi.
 • Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty
 • Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog
 • Semináře a workshopy, výměna zkušeností
 • Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech
 • Používání nových technologií
 • Výzkum, vydání publikace
jak se hodnot projekty
Jak se hodnotí projekty

Kritéria s vyšší vahou

 • Skutečná evropská přidaná hodnota 20 bodů
 • Návaznost na konkrétní cíle programu Kultura 20 bodů
 • Úroveň navrhovaných aktivit a jejich provedení 20 bodů

celkem 60 bodů

Kritéria s nižší vahou

 • Kvalita partnerství 10 bodů
 • Výsledky aktivit 10 bodů
 • Propagace projektu 10 bodů
 • Udržitelnost (dlouhotrvající účinek) 10 bodů celkem 40 bodů
kr tkodob projekty v sledky 2011
Krátkodobé projektyvýsledky 2011
 • Celkem 103 úspěšných ze 280 přijatých projektů (36% úspěšnost)
 • Celková dotace přes 18 mil. eur
 • Česká republika:
  • Z 15ti podaných českých žádostí uspělo 6 organizací (úspěšnost 40 %)
  • Celkem 19 podpořených českých organizací
  • Účast na projektech ve výši podpory téměř 3,4 mil. eur
kr tkodob projekty v sledky 20111
Krátkodobé projektyvýsledky 2011
 • CCEA – CULBURB
 • CIANT – CATCH
 • Foibos a. s. – VIA VILLAS
 • Letí o. s. – GENERATION ICONS
 • Nová síť o. s. – DNA Development of New Art
 • Tanec Praha o. s. – M4m – m for mobility
kr tkodob projekty v sledky 2012
Krátkodobé projektyvýsledky 2012
 • Celkem 112 úspěšných ze 318 přijatých projektů (35% úspěšnost)
 • Celková dotace přes 19 mil. Eur
 • Česká republika:
  • 3 úspěšné projekty v roli vedoucího projektů ze 13 přijatých projektů (23% úspěšnost)
  • celkem 21 podpořených českých organizací
  • Účast na projektech ve výši podpory téměř 2,3 mil. eur
   • Divadlo Archa o.p.s. – Karaoke Europe
   • Česká centra – EuropeanLiteratureNights
   • Nadace Arbor Vitae – Start Point
struktura programu1
Struktura programu
 • Linie 1 – podpora kulturních projektů
  • 1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty
  • 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty
  • 1.3.5 třetí země
  • 1.2.2 literární překlady
  • 1.3.6 festivaly
 • Linie 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
  • sítě, platformy, vyslanci
 • Linie 3 – projekty týkající se analýzy kulturní politiky
dota n program mk r
Dotační program MK ČR
 • podpora podpořených projektů
 • Hlavní organizátor
  • Neziskový subjekt – 25 % z výše požadované dotace
  • Podnikatelský subjekt – 20 % z výše požadované dotace
 • Spoluorganizátor
  • Neziskový subjekt – 17 % z výše požadované dotace
  • Podnikatelský subjekt – 14 % z výše požadované dotace
 • Max. na jednoho žadatele než 300 tis. Kč
dal aktivity programu kultura
Další aktivity programu Kultura
 • Evropské hlavní město kultury
  • 2012 – Guimarães, Maribor
  • 2013 – Marseille, Košice
  • 2014 – Umeå, Riga, Sarajevo
  • 2015 – Mons, Plzeň
 • Evropské ceny
  • Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostrakategorie: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví
  • Cena Evropské unie pro literaturuúčelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).
  • Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Roheudělována každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.
  • Cena Evropské unie v oblasti hudby/European Border Breakers Awards (EBBA)ocenění mladým hudebníkům na základě počtu prodaných debutových alb v zahraničí
dal vhodn programy eu
Další vhodné programy EU
 • MEDIA
 • Program celoživotního učení (LLP)
  • Grundtvig
 • Mládež v akci
 • Evropa pro občany
 • 7. rámcový program
 • Programy vnější spolupráce
 • Strukturální fondy
  • Přeshraniční spolupráce
  • IOP 5.1 „Vracíme památky do života“
zdroje informac
Zdroje informací
 • Informace
  • Česká kancelář programu Kultura
  • Výkonná agentura EACEA
  • Národní kanceláře (CCP’s)
 • Inspirace
  • Podpořené projekty s českou účastí
  • Databáze EVE
 • Spolupráce
  • Partner searchtools – EU, Velká Británie, Španělsko
  • Webové stránky České kanceláře
  • Aktuality Institutu umění – www.culturenet.cz
uz v rky
Uzávěrky
 • Linie 2 – Provozní granty 10. 10. 2012
 • Linie 3.2 – Projekty analýzy kult. strategií 7. 11. 2012
 • Linie 1.1 – Dlouhodobé projekty 7. 11. 2012
 • Linie 1.2.1 – Krátkodobé projekty 7. 11. 2012
 • Linie 1.3.6 – Evropské kulturní festivaly 5. 12. 2012
 • Linie 1.2.2 – Literární projekty 6. 2. 2013
 • Linie 1.3.5 – Projekty s Austrálií a Kanadou 3. 5. 2013
kreativn evropa
Kreativní Evropa
 • Budoucí program pro období 2014-2020
 • Spojení programů Kultura a Media
 • Návrh na rozpočet ve výši1.8 miliardy € (+37%)
 • Soulad se strategií EU Evropa 2020
 • 30 % Kultura, 55 % MEDIA, 15 % mezioborová oblast
 • Vytvoření nového finančního nástroje na poskytnutí záruk bankovním půjčkám (garance EIB)
 • Redukce výzev:
  • projekty spolupráce (70 % rozpočtu na kulturu)
  • evropské sítě
  • evropské platformy
  • literární překlady
audience development rozvoj publika
Audience Development / rozvoj publika
 • nové téma Komise (plánovaný cíl programu Kultura)
 • rozvoj publika
  • dlouhodobá strategie
  • nové přístupy
  • nové publikum
  • nové výzvy
 • holistický přístup
 • aktivizace veřejnosti
 • zvyšování příjmů z kulturních aktivit
kontakty
Kontakty

Česká kancelář programu Kultura

c/o Institut umění – Divadelní ústav

Celetná 17

110 00 Praha 1

T 224 809 118

info@programculture.cz

www.programculture.cz

Sekce pro kulturní dědictví

České kanceláře Kultura

c/o Národní památkový ústav

Eva Lukášová

Valdštejnské nám. 3

118 01 Praha 1

T 257 010 249, T/F 257 010 248

culture2000heritage@up.npu.cz

www.npu.cz/html/culture2000heritage