slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. XX- LECIE DZIAŁALNOŚCI LIMANOWSKIEGO URZĘDU PRACY. Limanowa, dnia 27 maj 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. Była i aktualna siedziba Limanowskiego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej. Pierwsza ustawa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej' - nusa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

XX-LECIE DZIAŁALNOŚCI

LIMANOWSKIEGO

URZĘDU PRACY

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide2

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Była i aktualna siedziba Limanowskiego Urzędu Pracy

slide3

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Pierwsza ustawa

29 grudnia 1989r.

ustawa

o zatrudnieniu

(obowiązywała od 1 stycznia 1990 roku )

zastąpiła

ustawę o osobach

uchylających się od pracy

utworzono

Fundusz Pracy (FP)

który zastąpił

Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej (PFAZ)

slide4

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Organ zatrudnienia:

1990 rok

Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

wojewódzkie biura pracy

i rejonowe biura pracy

( utworzone na bazie dotychczasowych terenowych organów administracji państwowej ds. zatrudnienia

tj. wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych)

slide5

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Druga ustawa

16 października 1991r.

ustawa

o zatrudnieniu i bezrobociu

(określała zadania państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu

i łagodzenia jego skutków)

slide6

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

z dniem 01 stycznia 1993r.

utworzono:

System Urzędów Pracy (SUP)

w skład którego weszły

Krajowy Urząd Pracy (KUP)

wojewódzkie urzędy pracy (WUP)

rejonowe urzędy pracy (RUP)

Dysponent Funduszu Pracy:

Minister Pracy i Polityki Socjalnej

slide7

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Trzecia ustawa

14 grudnia 1994r.

ustawa

o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu

(zwracała głównie uwagę na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy)

slide8

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Nadal funkcjonował

System Urzędów Pracy

Dysponent Funduszu Pracy:

Prezes

Krajowego Urzędu Pracy

slide9

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

1 stycznia 1999r.

Reforma

podziału administracyjnego kraju

i zmiana struktury SUP

slide10

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

System Urzędów Pracy

od 1999r.

Krajowy Urząd Pracy (KUP)

wojewódzkie urzędy pracy (WUP)

powiatowe urzędy pracy (PUP)

slide11

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Z dniem 1 stycznia 2000r.

System Urzędów Pracy

przestaje istnieć

jako administracja specjalna wydzielona

slide12

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

likwidacji ulega

Krajowy Urząd Pracy

nadal funkcjonują

powiatowe urzędy pracy

i wojewódzkie urzędy pracy

które zostają podporządkowane samorządom powiatowym i wojewódzkim

oraz wojewodom

slide13

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

Czwarta ustawa

20 kwietnia 2004 rok

ustawa

o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy

(określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej)

slide14

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

urzędy pracy

nadal pozostają w strukturach samorządowych

Organ zatrudnienia:

minister właściwy ds. pracy

wojewoda

marszałek województwa

starosta

Dysponentem Funduszu Pracy

jest

Minister Pracy i Polityki Społecznej

slide15

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Ustawa

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Usługi

instrumenty

i

Rynku pracy

instrumenty rynku pracy

Instrumenty Rynku Pracy

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJ. DZIAŁ.GOSP.

STYPENDIUM NA KONTYNUOWANIE NAUKI

PRZYGOTOWANIE ZAWOD. DOROSŁYCH

PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

PRACE INTERWENCYJNE

REF.KOSZTÓW WYPOSAZENIA LUB DOPOZAŻENIA ST. PRACY

STAŻ

INSTRUMENTY RYNKU PRACY

20 lecie dzia alno ci pup w liczbach

20 lecie działalności PUP w liczbach

Liczba

zarejestrowanych

bezrobotnych

Liczba zaktywizowanych bezrobotnych

Wydatki FP

na aktywizację

w danym

roku /w tys. zł/

Wydatki FP w ciągu dziesięciolecia

rok

dzia alno pup w liczbach

Działalność PUP w liczbach

Wyszczegól- nienie (średnio)

Dział instrumentów rynku pracy

Ogółem

PUP

Dział ewidencji

i świadczeń

Dział sług rynku racy

slide19

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności
 • Powstało prawie 1800nowych firm
 • Wyposażono lub doposażono 2000 miejsc pracy
 • Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 5 700 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide20

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP
 • Powstało prawie 1246nowych firm
 • Wyposażono lub doposażono 1233 miejsca pracy
 • Skierowano do wyk. prac interwencyjnych ponad 996 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide21

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • Dzięki pomocy limanowskiego PUP w okresie 20 - letniej jego działalności
 • Podjęło pracę w ramach robót publicznych

3160 osób

 • Odbyło staż 4250 osób
 • Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 5240 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide22

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W latach 2007 – 2010 dzięki pomocy limanowskiego PUP :
 • Podjęło pracę w ramach robót publicznych

212 osób

 • Zostało skierowanych na staż 2280 osób
 • Uzyskało dodatkowe kwalifikacje 2140 osób

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide23

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

 • W okresie 20 - letniej działalności limanowski PUP:
 • Obsłużył ok. 2,5 mln. klientów
 • Wydał ok. 1 mln. decyzji i zaświadczeń
 • Pozyskał na aktywizację bezrobotnych

blisko 100 176,9 tys. zł

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide24

PowiatowyUrząd Pracy

w Limanowej

p.o. Dyrektora PUP w Limanowej

Marek Młynarczyk wraz z załogą

2008 rok

slide25

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

Zapraszamy do

odwiedzania naszej strony internetowej

www.pup.limanowa.pl

kontakt mailowy lub telefoniczny

krli@praca.gov.pl lub 0-18 3375850

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.

slide26

Powiatowy Urząd Pracyw Limanowej

Dziękujemy i zapraszamy

do korzystania z usług urzędu pracy

p.o. Dyrektora PUP

Marek Młynarczyk

Z-ca Dyrektora PUP

Anna Cuper

oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

Limanowa, dnia 27 maj 2010 r.