Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Získávání práce, profesní mobilita

 4. Kde hledat informace o nabídkách práce • Inzerce • Webové stránky případných zaměstnavatelů • Typy od známých • Úřad práce • Pracovní portály: jobs.cz, práce.cz, sprace.cz • Práci hledáme sami

 5. Možnosti na trhu práce • Samostatné podnikání • Vstup do pracovního poměru • Nebo do jiného pracovněprávního vztahu (např. do služebního poměru)

 6. Právo na zaměstnání Rozumí se jím: • Právo na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání • Právo na rekvalifikaci • Právo na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (kompetence úřadů práce a tzv. agentur práce)

 7. Účastníci pracovně právních vztahů Zaměstnavatel: právnické i fyzické osoby Zaměstnanec: fyzická osoba věku minimálně 15 let Cizinci a osoby bez státní příslušnosti mohou nastoupit do zaměstnání, jestliže mají v ČR povolení k pobytu a povolení k zaměstnání

 8. Mobilita pracovní síly Rozumíme jí: A/ Možnost změny oboru práce B/ Geografickou mobilitu

 9. A/ Možnost změny oboru práce Ovlivněna: - flexibilitou v oblasti legislativy - možností rekvalifikace Omezení: • Obtížný přechod z nekvalifikované práce na kvalifikovanou • Určité práce mají fyzické limity (ženy, starší lidé) • Roste odbornost práce

 10. B/ Geografická mobilita V ČR zaostává Důvody: ztráta přátel, opuštění rodiny, jazykové bariéry, vysoká cena nemovitostí, krize,… Opatření v EU: Snaha o uznávání vysvědčení a profesních kvalifikací ze zahraničí

 11. Zaměstnávání občanů ČR v EU Výhoda v rámci EU: Občan ČR a jeho rodinní příslušníci nepotřebují pracovní povolení ani povolení k pobytu ve státech EU Portál MPSV, sekce EURES – nabídky práce i možnost zadat hledanou práci Při hledání v zahraničí využijeme Europass

 12. Zdroje: ze zdrojů autorky