TRŽIŠTE OBVEZNICA
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

TRŽIŠTE OBVEZNICA FOREX SEMINAR TRAKOŠĆAN 05.12. - 06.12.2002 Zoran Košćak Raiffeisenbank Austria d.d. SADRŽAJ. 1 . KARAKTERISTIKE OBVEZNICA 2. RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE 3. METODE VREDNOVANJA OBVEZNICA 4. STRUKTURA EUROPSKOG I DOMAĆEG TRŽIŠTA 5. TRGOVANJE OBVEZNICAMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

TRŽIŠTE OBVEZNICA

FOREX SEMINAR TRAKOŠĆAN 05.12. - 06.12.2002

Zoran Košćak

Raiffeisenbank Austria d.d.


Sadr aj l.jpg
SADRŽAJ

1 . KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

2. RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE

3. METODE VREDNOVANJA OBVEZNICA

4. STRUKTURA EUROPSKOG I DOMAĆEG TRŽIŠTA

5. TRGOVANJE OBVEZNICAMA


Karakteristike obveznica l.jpg
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

BONITET IZDAVATELJA (Moody’s)

 • Aaa

 • Aa Investment grade

 • A bonds

 • Baa

 • Ba

 • B

 • Caa “Junk” bonds

 • Ca

 • C

IZDAVATELJ

 • DRŽAVNE OBVEZNICE

 • MUNICIPALNE OBVEZNICE

 • OBVEZNICE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

 • KORPORATIVNE OBVEZNICE


Karakterisitke obveznica l.jpg
KARAKTERISITKE OBVEZNICA

DOSPIJEĆE

 • KRATKOROČNE OBVEZNICE (1 - 5 godina)

 • SREDNJOROČNE OBVEZNICE (5 - 10 godina)

 • DUGOROČNE OBVEZNICE (> 10 godina)

 • OBVEZNICE MOGU SADRŽAVATI ODREĐENE ODREDBE KOJE UTJEĆU NA DOSPIJEĆE

  • Pravo izdavatelja na prijevremenu otplatu (Callable bonds)

  • Pravo ulagatelja na prijevremenu otplatu (Putable bonds)

  • Amortizacija glavnice (Sinking fund bonds)


Karakteristike obveznica5 l.jpg
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

KUPON

 • FIXED COUPON OBVEZNICE

 • OBVEZNICE S PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM

  • MONEY MARKET FLOATERSKUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU KAMATA NA NOVČANOM TRŽIŠTU

  • CAPITAL MARKET FLOATERS

   KUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU DUGOROČNIH KAMATA

  • INFLATION LINKED BONDS

   KUPON SE MIJENJA OVISNO O KRETANJU INFLACIJE

 • ZERO COUPON OBVEZNICE


Karakteristike obveznica6 l.jpg
KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

STRUKTURIRANE OBVEZNICE

 • STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities)

  • Pojedini kuponi i glavnica državne obveznice čine posebne vrijednosne papire

 • CONVERTIBLES

  • Sadrže pravo ulagatelja da konvertira obveznicu u dionice

 • REVERSE CONVERTIBLES

  • Sadrže pravo izdavatelja da glavnicu isplati u dionicama

 • ASSET BACKED BONDS

  • Auto-krediti

  • Kreditne kartice


Rizici ulaganja u obveznice l.jpg
RIZICI ULAGANJA U OBVEZNICE

 • TRŽIŠNI RIZIK (RIZIK PROMJENA KAMATNIH STOPA)

 • RIZIK REINVESTIRANJA

 • KREDITNI RIZIK

 • RIZIK LIKVIDNOST TRŽIŠTA

 • DEVIZNI RIZIK

 • POLITIČKI ILI PRAVNI RIZIK


Prinos l.jpg
PRINOS

 • Tekući prinos

 • Prinos do dospijeća

  • uzima u obzir sve prihode od obveznice (kupon, kapitalna dobit/gubitak i prihodi od reinvestiranja kupona

  • svi budući prihodi diskontiraju se na sadašnju vrijednost, a stopa koja izjednačava diskontirane prihode s tržišnom cijenom je prinos do dospijeća

  • predstavlja prinos koji se ostvaruje ukoliko se obveznica drži do dospijeća

  • polazi od pretpostavke da se budući kuponi reinvestiraju stopi jednakoj prinosu do dospijeća


Basis point value l.jpg
BASIS POINT VALUE

 • Basis point value je promjena cijene obveznice uslijed promjene tržišne kamate za 1 bps


Duration l.jpg
DURATION

MACAULEY DURATION

 • PROSJEČNO VAGANO DOSPIJEĆE SVIH PRIHODA OBVEZNICE

  MODIFIED DURATION

  POSTOTNA PROMJENA CIJENE = MD * PROMJENA PRINOSA * 100

  DOLLAR DURATION = MD * CIJENA * 0.01

 • APSOLUTNA PROMJENA U CIJENI KOD PROMJENE PRINOSA OD 100 BPS


Total return analiza l.jpg
TOTAL RETURN ANALIZA

ZA IZRAČUN UKUPNOG PRIHODA OD ULAGANJA U OBVEZNICU POTREBNO JE:

 • ODREDITI INVESTICIJSKI HORIZONT

 • PROCIJENITI KAMATNU STOPU ZA REINVESTIRANJE KUPONA

 • PROCIJENITI PRINOS PO KOJEM ĆE SE OBVEZNICA TRGOVATI NA KRAJU INVESTICIJSKOG HORIZONTA


Ra unanje putem excel a l.jpg
RAČUNANJE PUTEM EXCEL-A

ADD INN - ANALYSIS TOOLPAK

NAJVAŽNIJE FORMULE

 • YIELD

 • PRICE

 • ACCRUED

 • DURATION

 • MDURATION


Euroland tr i te l.jpg
Euroland tržište

STRUKTURA PO IZDAVATELJIMA

 • Dominacija državnih i bankarskih obveznica

 • Volumen korporativnih obveznica EUR 370 mrd

STRUKTURA PO ZEMLJAMA

 • Njemačka još uvijek Benchmark

 • Francusko i talijansko tržište sve značajnije


Struktura hrvatskog duga l.jpg
Struktura hrvatskog duga

 • Obveznice izdane na europskom tržištu (Eurobonds)

 • Obveznice izdane na japanskom tržištu (Samurai)

 • Domaće obveznice

 • Nedostatak municipalnih i korporativnih obveznica
Relativna vrijednost obveznica l.jpg
RELATIVNA VRIJEDNOST OBVEZNICA

 • VRIJEDNOST OBVEZNICE U ODNOSU NA REFERENTNU OBVEZNICA (BENCHMARK)

 • BENCHMARK OBVEZNICE SU

  • za obveznice u EUR GERMAN BUND

  • za obveznice u USD US TREASURY

 • RELATIVNA VRIJEDNOST ODRAŽAVA SE U SPREAD-U PRINOSA U ODNOSU NA BENCHMARK PRINOS

 • ANALIZA POVIJESNOG KRETANJA SPREAD-A, TE USPOREDBA SA SPREAD-OM SLIČNIH IZDAVATELJASlide23 l.jpg

CASE STUDY - SPREAD TRADE

 • KOMBINACIJA LONG I SHORT POZICIJE U DVIJE OBVEZNICE

 • LONG CROATIA - SHORT BUND SLIČNOG DOSPIJEĆA

  • IZLOŽENOST TRŽIŠNOM RIZIKU ISKLJUČENA ILI LIMITIRANA

  • PERFORMANCE TRADE-A ISKLJUČIVO OVISI O KRETANJU KREDITNOG SPREAD-A HRVATSKETrading book limiti l.jpg
TRADING BOOK LIMITI

 • KREDITNI LIMIT

  • maksimalna izloženost prema jednom izdavatelju

 • BASIS POINT LIMIT

  • maksimalna izloženost portfelja prema tržišnom riziku

 • LIMIT LIKVIDNOSTI

  • maksimalna izloženost prema pojedinačnim vrijednosnim papirima

 • STOP LOSS LIMIT

 • TRADER LIMITS

 • COUNTERPARTY LIMIT


Slide26 l.jpg

PRAVILA TRGOVANJA

 • BANKE “NEFORMALNI” MARKET MAKERI ZA SVE HRVATSKE OBVEZNICE

 • U PRAVILU TRGOVANJE PUTEM TELEFONA ILI BLOOMBERG-a

 • KOTACIJA CIJENA JE UVIJEK “CLEAN PRICE”

 • UKUPNI IZNOS PLAĆANJA UVEĆAVA SE ZA DOSPIJELU KAMATU

  • Kupac plaća prodavatelju kamatu za period od zadnje isplate kupona do dana namire.

  • Metode izračuna act/act

 • NAMIRA JE U PRAVILU T + 3


Slide27 l.jpg

PRAVILA TRGOVANJA

 • Euro-obveznice:

  • Trgovanje nije regulirano domaćim zakonima

  • Isplata kupona jednom godišnje

  • Namira u EUR

 • Domaće obveznice

  • Regulirano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira

  • Isplata kupona dvaputa godišnje

  • Namira trgovanja u HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan trgovanja

  • Isplata kupona i glavnice u HRK po srednjem tečaju na dan isplate


Slide28 l.jpg

SUSTAV PRIJEBOJA I NAMIRE

 • Euro-obveznice:

  • Prijeboj i namira vrši se kroz CEDEL i EUROCLEAR

  • Investitori stoga nužno moraju imati otvoren skrbnički račun kod banke koja je spojena na navedene clearing institucije

  • SETTLEMENT INSTRUKCIJE

   • Delivery versus payment (DVP)

   • Free delivery

   • Free receive

   • Account/Account


Slide29 l.jpg

SUSTAV PRIJEBOJA I NAMIRE

 • Domaće obveznice:

  • Prijeboj i namira vrši se kroz Središnju depozitarnu agenciju

   • ID Trade putem terminala

   • Dostavljanjem ugovorne dokumentacije u SDA

  • Nepostojanje DVP namire - sistemski rizik

  • Transakcije s institucionalnim klijentima namiruju se uz FD i FR uz plaćanje putem HSVP-a ili NKS-a

Slide33 l.jpg

ZA SVA PITANJA

ZORAN KOŠĆAK

ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

SEKTOR RIZNICE & INVESTICIJSKOG BANKARSTVA

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

Tel: 01/4560-839

Fax; 01/4566-490

Email: zoran.koscak@rba-zagreb.raiffeisen.at