karproblematikk l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARPROBLEMATIKK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARPROBLEMATIKK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

KARPROBLEMATIKK - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

KARPROBLEMATIKK. Nasjonal Paramedicutdanning Pilotkull 2003 . Avgrensning av temaet:. Aterosklerose og andre sykelige forandringer i karveggen Tromboemboliske sykdommer Akutt alvorlig hypertensjon Ikke coronar-, klaffe eller annen hjerteproblematikk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KARPROBLEMATIKK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
karproblematikk

KARPROBLEMATIKK

Nasjonal Paramedicutdanning

Pilotkull 2003

avgrensning av temaet
Avgrensning av temaet:
 • Aterosklerose og andre sykelige forandringer i karveggen
 • Tromboemboliske sykdommer
 • Akutt alvorlig hypertensjon
 • Ikke coronar-, klaffe eller annen hjerteproblematikk
 • Ikke cerebrovaskulære sykdommer
aterosklerose
Aterosklerose
 • Systemisk tilstand, ikke lokalisert….
 • Ytre påvirkning i samspill med sårbarhet
 • Symptomer, funn (og ”Diagnose”) avhenger av graden av karforandringer og forandringenes lokalisering
aortaaneurismer
Aortaaneurismer
 • Uavklart patogenese
  • Aterosklerose / Inflammasjon
  • Salmonella / Syfilis
  • Arvelige syndromer (Marfan m.fl.)
 • Abdominale
  • Total insidens 15-37 / 100.000 pasientår
  • Av disse er over 80% <3,5 cm diameter
 • Torakale
  • Total insidens 6 / 100.000 pasientår
risikofaktorer
Risikofaktorer
 • Alder
 • Kjønn (Menn = 4x Kvinner)
 • Betydelig raseforskjell
 • Røyking viktigst!!!
 • Hypertensjon (viktigere for TAA enn AAA)
 • Arv (familieopphopning)
abdominalt aortaaneurisme aaa
Abdominalt aortaaneurisme (AAA)
 • Vokser typisk 0,3 – 0,4 cm pr. år
 • Jo større, jo raskere vekst
 • Rupturfare direkte relatert til diameter
  • Sjeldent ved diameter under 5 cm
  • 5 års risiko 75% ved diameter >7 cm
klinikk aaa
Klinikk AAA
 • Oftest asymptomatisk
 • Smerte (ofte bakover) og palpasjonsømhet er tegn på vekst eller truende ruptur
 • Ruptur til fri bukhule innebærer umiddelbar utblødning og død
  • Smerte, alvorlig hypotensjon og pulserende oppfylning i abdomen
  • Obs lyskepulser
prehospital h ndtering aaa
Prehospital håndtering AAA
 • ABC og god omsorg
 • Rask transport til rett sted
 • Kontollere BT
  • God smertelindring
  • Medikamentell BT-senkning
endelig behandling aaa
Endelig behandling AAA
 • Kirugi eller stenting er endelig behandling
  • Under 5% dødelighet ved elektiv operasjon
  • Over 50% dødelighet ved akutt operasjon
 • Rupturfare veies mot operasjonsrisiko
 • Alternativet er tett oppfølging og røykeslutt
torakalt aortaaneurisme taa
Torakalt aortaaneurisme TAA
 • Torakalt
 • Torakoabdominalt
 • ”Dissekerende”

=>Aortadisseksjon

klinikk taa
Klinikk TAA
 • Ofte asymptomatisk
 • Smerte/ubehag avhengig av lokalisering
 • Kompresjon av nærliggende strukturer
 • Obs pulsforskjeller
 • Ruptur gir kraftig smerte og sirkulatorisk påvirkning (evt. plutselig død)
aortadisseksjon
Aortadisseksjon
 • Åpning i intima (innerste av 3 vegglag)
 • Blod i aortaveggen (mellom lagene)
 • Uklart hva som er høne og hva som er egg...
 • ”Spalten” kan spre seg begge veier og er ansvarlig for mange av de observerte fenomenene
 • Type A (kun første del) eller B
aktuelle fenomener
Aktuelle fenomener
 • Affeksjon av coronarkar eller andre grener fra torakalaorta (hel / delvis kompresjon) med korresponderende symptomer
 • Aortaklaffelekkasje med bilyd og svikt
 • Ruptur med blødning til perikard / pleura
h ndtering av rumpert taa og nyoppst tt aortadisseksjon
Håndtering av rumpert TAA og nyoppstått aortadisseksjon
 • Samme avveininger som ved rumpert AAA
 • Hovedutfordringen ligger i rask oppdagelse og rask transport til endelig behandling
 • Sikker diagnose:

CT, MR, Kontrastrtg.

eller ”Øsofagusekko”

dyp venetrombose dvt
Dyp venetrombose DVT
 • Hyppigst i u-ex/bekken men kan skje overalt
 • Risikofaktorer
  • Immobilisering
  • Kirurgi (spes. Ortopedi)
  • Skader
  • Malign sykdom
  • Overvekt
  • Røyking
  • Svangerskap (og P-piller)
  • Arv
dvt klinikk
DVT klinikk
 • DVT i leggene gir hyppigst symptomer
  • Rødhet og varme i huden
  • Hevelse og ømhet
  • Smerte
  • ”Homans tegn”
 • Symptomer og kliniske funn er hverken sensitive eller spesifikke
lungeemboli
Lungeemboli
 • 2 av 3 forblir uoppdaget
 • Ubehandlet dødelighet på ca. 30% (?)
 • Behandlet er dødeligheten 2-8%
 • De fleste embolier kommer fra DVT i bena (de fleste av disse har asymptomatisk DVT)
 • Multiple- eller gjentatte embolier er hyppig
 • De store kommer helst fra lår / bekkenvener
lungeemboli klinikk
Lungeemboli klinikk
 • Dyspnoe og tachypnoe
 • Pleurasmerte og fremmedlyder
 • Hoste og evt. blodig oppspytt
 • Tachycardi
 • Store embolier gir hypoksi og evt. sirkulatorisk påvirkning (akutt høyresvikt) / sirkulatorisk kollaps
prehospital h ndtering av alvorlig lungeemboli
Prehospital håndtering av alvorlig lungeemboli
 • ABC og god omsorg
 • Rask transport til rett sted
endelig behandling
Endelig behandling
 • Antikoagulasjon
 • Trombolyse
 • Kateterbaserte teknikker
 • Kirurgisk embolektomi
 • Vena Cava filter (sjeldent)
akutt alvorlig hypertensjon
Akutt alvorlig hypertensjon
 • To klassiske kliniske ”syndromer”
 • Hypertensiv encefalopati (hjerneødem)
malign hypertensjon
”Malign hypertensjon”
 • Diastolisk trykk >130
 • Akutt karveggskade
 • Netthinneblødninger, papilleødem og alvorlig nyreskade
 • Blødning fra svake punkter i karsystemet
rsaker
Årsaker:
 • Bråseponering av BT-senkende behandling
 • Sentralstimulerende stoffer
 • Preeklampsi
 • Nyrearteriestenose
 • Autonom dysfunksjon
 • Hormonproduserende svulster
behandling
Behandling
 • ABC
 • Medikamentell BT-senkning:
  • Vasodilatatorer (Nitroprussid og Nitroglycerin)
  • Sympatikusblokkere (Labetalol/Trandate)
  • Rene alfablokkere (Doxazosin/Carduran)
  • Rene betablokkere (Metoprolol/Seloken)
  • Ca-blokkere (Nifedipin/Adalat)
  • ACE-hemmere (Enalapril/Renitec)
  • Diuretika (Typisk Furosemid)
 • Fjerne utløsende årsak