Europeisk
Download
1 / 36

Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. . - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Europeisk opinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Resultat från hela Europa och Sverige. Representativa urval från 36 europeiska medlemsländer för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. .' - nova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Europeiskopinionsundersökning beträffande säkerhet och hälsa påarbetsplatsen

 • Resultatfrånhela Europa och Sverige

 • Representativaurval från 36 europeiska medlemsländerförEuropeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet..


Utformning av opinionsunders kningen
Utformning av opinionsundersökningen

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here


Versikt ver fr geformul ret
Översikt över frågeformuläret

 • 1. Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (Öka mycket | Öka litet | Ungefär samma | Minska litet | Minska mycket)

 • 2. När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (Mycket välunderrättad | Ganska välunderrättad | Inte särskilt välunderrättad | Inte alls välunderrättad)

 • 3. Många europeiska regeringar överväger eller har beslutat att höja pensionsåldern, eftersom människor lever längre. Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (Mycket viktigt | Ganska viktigt | Inte särskilt viktigt | Inte alls viktigt)

 • 4. Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (Mycket säker | Ganska säker | Inte särskilt säker | Inte alls säker)

 • 5. Hur mycket instämmer du i följande påstående? För att Sverige ska vara ekonomisktkonkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (Instämmer helt | Instämmer till viss del | Varken eller | Instämmer till viss del inte | Instämmer inte alls)


Landsf rkortningar i diagram
Landsförkortningar i diagram

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here


Regioner som anv nds i denna rapport
Regioner som används i denna rapport

Click to add text here

Note: insert graphs, tables, images here


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden

Stressnivå på grund av arbetsförhållanden

Stressnivå på grund av arbetsförhållanden


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden sverige
Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)

Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%)

 • Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden sverige1
Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)

Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%)

 • Kön

 • Ålder

 • Arbetsstatus

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden sverige2
Stressnivå på grund av arbetsförhållanden (Sverige)

Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i Sverige kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Anställningsform

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden1
Stressnivå på grund av arbetsförhållanden

Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i (ditt land) kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Stressniv p grund av arbetsf rh llanden2
Stressnivå på grund av arbetsförhållanden

Tror du att antalet människor som lider av arbetsrelaterad stress i (ditt land) kommer att öka, minska eller ligga kvar på samma nivå under de närmaste fem åren? (%)

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Niv f r information om s kerhets och h lsorisker p arbetsplatsen

Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker påarbetsplatsen

Nivåför information omsäkerhets- ochhälsoriskerpåarbetsplatsen


Niv f r information om s kerhets och h lsorisker p arbetsplatsen sverige
Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker påarbetsplatsen (Sverige)

När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%)

 • Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Niv f r information om s kerhets och h lsorisker p arbetsplatsen sverige1
Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker påarbetsplatsen(Sverige)

När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%)

 • Kön

 • Ålder

 • Arbetsstatus

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Anställningsform

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


Niv f r information om s kerhets och h lsorisker p arbetsplatsen1
Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker påarbetsplatsen

När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Niv f r information om s kerhets och h lsorisker p arbetspla tse n
Nivå för information om säkerhets- och hälsorisker påarbetsplatsen

När det gäller säkerhets- och hälsorisker på arbetsplatsen, anser du att du är...? (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r senare pension

Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen försenare pension

Viktenavhälso- ochsäkerhetspraxispåarbetsplatsenförsenare pension


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r senare pension sverige
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen försenare pension (Sverige)

Många europeiska regeringar överväger eller har beslutat att höja pensionsåldern, eftersom människor lever längre. Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%)

 • Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r senare pension sverige1
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen försenare pension (Sverige)

Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%)

 • Kön

 • Ålder

 • Arbetsstatus

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r senare pension sverige2
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen försenare pension (Sverige)

Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Anställningsform

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


 • Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen försenarepension

Enligt din åsikt, hur viktigt, om alls, är god hälso- och säkerhetspraxis för att hjälpa människor att arbeta längre innan de går i pension? (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen

Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen

Förtroendeförhanteringavsäkerhets- ochhälsoproblempåarbetsplatsen


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen sverige
Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)

Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%)

 • Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen sverige1
Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)

Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%)

 • Kön

 • Ålder

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen sverige2
Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen (Sverige)

Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Anställningsform

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen1
Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen

Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


F rtroende f r hantering av s kerhets och h lsoproblem p arbetsplatsen2
Förtroendeförhanteringavsäkerhets- och hälsoproblem på arbetsplatsen

Om du tog upp ett hälso- och säkerhetsproblem på din arbetsplats med din överordnade, hur säker är du att det skulle bli behandlat. (%)

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r ekonomisk konkurrenskraft

Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft

Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r ekonomisk konkurrenskraft sverige
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)

Hur mycket instämmer du i följande påstående? För att Sverige ska vara ekonomisktkonkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%)

 • Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r ekonomisk konkurrenskraft sverige1
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)

Hur mycket instämmer du i följande påstående? För att Sverige ska vara ekonomisktkonkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%)

 • Kön

 • Ålder

 • Arbetsstatus

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)

Hur mycket instämmer du i följande påstående? För att Sverige ska vara ekonomisktkonkurrenskraftigt, måste arbetsplatser följa god hälso- och säkerhetspraxis? (%)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Arbetsgivarens storlek (antal anställda)

 • Anställningsform

 • Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Anställda minst 18 år gamla


Vikten för ekonomisk konkurrenskraft (Sverige)avhälso- ochsäkerhetspraxispåarbetsplatsenförekonomiskkonkurrenskraft

Hurmycketinstämmer du iföljandepåstående? Föratt (ditt land) skavaraekonomisktkonkurrenskraftigt, måstearbetsplatserfölja god hälso- ochsäkerhetspraxis? (%)

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkningminst 18 år gammal


Vikten av h lso och s kerhetspraxis p arbetsplatsen f r ekonomisk konkurrenskraft1
Vikten av hälso- och säkerhetspraxis på arbetsplatsen för ekonomisk konkurrenskraft

Hurmycketinstämmer du iföljandepåstående? Föratt (ditt land) skavaraekonomisktkonkurrenskraftigt, måstearbetsplatserfölja god hälso- ochsäkerhetspraxis? (%)

Skillnad mot 100% på grund av uteslutande av "Vet ej"; Omfattning: Befolkning minst 18 år gammal


Europeiska arbetsmilj byr n eu osha
Europeiska för ekonomisk konkurrenskraftarbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

 • Bidrar till attgöraEuropa till en säkrare, hälsosammareochproduktivare plats attarbetapå.

 • Forskari, tar framochspridertillförlitlig, balanseradochopartisk information påarbetsmiljöområdet.

 • AnordnarEuropaomfattandeupplysningskampanjer.

 • InrättadesavEuropeiskaunionen 1996 ochharsittsätei Bilbao iSpanien.

 • SammanförföreträdareförEuropeiskakommissionen, medlemsländernasregeringar, arbetsgivar- ocharbetstagarorganisationersamtledandeexperterfrånalla EU:s 27 medlemsländerochandraländer.

  Läsmerom EU-Oshapå http://osha.europa.eu

  Läsmerom den europeiskaundersökningenomarbetsmiljöpå http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/


ad