Stappenplan ontleden - PowerPoint PPT Presentation

noura
stappenplan ontleden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stappenplan ontleden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stappenplan ontleden

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Presentation Description
247 Views
Download Presentation

Stappenplan ontleden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stappenplan ontleden Duits Grammatica

  2. Stappenplan ontleden • Probleem: je moet uitgangen in een Duitse zin zetten of een zin zelf formuleren. Hoe bepaal je welke uitgangen je moet gebruiken? • Voorbeeld: D.. Mann schreibt sein.. Frau ein.. Brief. • Om de antwoorden te kunnen invullen, moet je drie dingen weten: > het geslacht van een woord (m, v, o, mv) > de groep (der, ein, niets groep) > de naamval (1e, 2e, 3e, 4e) VL\JM\2010

  3. Stappenplan ontleden • Een stappenplan: • Stap 0: staan er voorzetsels of werkwoorden in de zin, die een bepaalde naamval eisen? • Voorbeeld voorzetsels: • Mit, nach, bei, seit, von, zu, aus  3e naamval • Durch, für, ohne, um, gegen, bis, entlang  4e naamval • In, an, auf, über, unter, vor, hinter, zwischen  3 of 4 nv • Voorbeeld werkwoorden: • Sein, werden, bleiben  1e naamval • Danken, dienen, glauben, folgen, helfen etc.  3e naamval • Bitten, fragen, kosten, es gibt etc.  4e naamval • Terug naar het keuzescherm VL\JM\2010

  4. Stappenplan ontleden • Staan deze voorzetsels of werkwoorden er niet, dan zul je moeten ontleden. • Stap 1: zoek het gezegde (alle werkwoorden) • Stap 2: vraag wie dat doet  onderwerp = 1e naamval • Stap 3: wie/wat +gezegde+onderwerp  lijdendvoorwerp = 4e naamval (N.B. Blijf letten op werkwoorden met een vaste naamval!) • Stap 4: Hou je een zinsdeel over, controleer dan of je er ‘aan’ of ‘voor’ voor kunt zetten  meewerkend voorwerp = 3e naamval • Terug naar het keuzescherm VL\JM\2010

  5. Stappenplan ontleden • Even oefenen: • Bepaal van de onderstaande zinnen of er een onderwerp, een lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp in staat en geef aan wat het is. • Der Lehrer erzählt den Schülern viele Geschichten. • Der junge Mann gibt seiner Freundin eine Blume. • Teuere Autos mag der Mann sehr gerne. • Viele Bücher hat der Junge seinem Freund geschenkt. • Die Frau schickt ihrer Mutter eine schöne Karte. • Klik pas voor de volgende dia als je alles hebt gevonden! VL\JM\2010


  6. Stappenplan ontleden • De antwoorden • (onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp) • Der Lehrer erzählt den Schülernviele Geschichten. • Der junge Mann gibt seiner Freundineine Blume. • Teuere Autos mag der Mann sehr gerne. • Viele Bücher hat der Jungeseinem Freund geschenkt. • Die Frau schickt ihrer Muttereine schöne Karte. VL\JM\2010

  7. Stappenplan ontleden • Voor je gaat oefenen met het stappenplan, krijg je de gelegenheid om de onderdelen nog een keer te bestuderen. Dubbelklik daarvoor op je keuze. • Ik wil stap 0 nog een keer zien • Ik wil stap 1 tot en met 4 nog eens zien • Ik wil beginnen met de oefenzinnen.  klik! VL\JM\2010

  8. Stappenplan ontleden • D.. Frau kauft ein.. Jacke für ihr.. Sohn. • Stap 0: • Stap 1: • Stap 2: • Stap 3: • Stap 4: • Klik pas voor de volgende dia als je alles hebt gevonden! VL\JM\2010

  9. Stappenplan ontleden • D.. Frau kauft ein.. Jacke für ihr.. Sohn. • Stap 0: für is een voorzetsel = 4e nv • Stap 1: kauft = gezegde • Stap 2: d.. Frau kauft = onderwerp • Stap 3: wat koopt de vrouw?  d.. Jacke = lijd. vw = 4e • Stap 4: er is geen meewerkend voorwerp • Klik pas voor de volgende dia als je alles hebt gecontroleerd! VL\JM\2010

  10. Stappenplan ontleden • Die Frau kauft eine Jacke für ihren Sohn. • Stap 0: für is een voorzetsel = 4e nv • Stap 1: kauft = gezegde • Stap 2: d.. Frau kauft = onderwerp • Stap 3: wat koopt de vrouw?  d.. Jacke = lijd. vw = 4e • Stap 4: ze koopt dit ‘voor’ haar zoon = meew. vw = 3e • Kijk als je fouten had, nog eens naar de uitleg. VL\JM\2010