Download
organizacja i etykietowanie element w hipertekstowych rodowisk informacyjnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacja i etykietowanie elementów hipertekstowych środowisk informacyjnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacja i etykietowanie elementów hipertekstowych środowisk informacyjnych

Organizacja i etykietowanie elementów hipertekstowych środowisk informacyjnych

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Organizacja i etykietowanie elementów hipertekstowych środowisk informacyjnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORGANIZACJA INFORMACJI O KULTURZE REGIONU Metodologia badań standardów zastosowanych w serwisach internetowych Gdańsk, 18-19 listopada 2008 r. Organizacja i etykietowanie elementów hipertekstowych środowisk informacyjnych dr Stanisław Skórka IINiB AP Kraków

 2. Kto o tym pisał? • J. Cohen, Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie. Gliwice 2004 • P. Morville, L. Rosenfeld, Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice 2003 • usability.gov

 3. Organizacja treści Etapy: • Oceniamy, czym dysponujemy • Wyodrębniamy, co jest najważniejsze • Wybieramy zasadę organizacji • Kategoryzujemy zawartość

 4. Jak to opracować?

 5. Jak to opracować? (2) Plan organizacji treści

 6. Sposoby organizacji treści • Wg kategorii • Zadania • Użytkownika • Języka i położenia • Daty / porządku • Działu firmy

 7. 1. Organizacja wg kategorii

 8. 2. wg zadania

 9. 3. Użytkownika

 10. 4. Wg języka

 11. 5. wg daty

 12. 6. wg działu firmy

 13. Sortowanie kart

 14. Zadanie nr 1 • http://ultra.ap.krakow.pl/~skorka/warsztaty/ • Przepisać nagłówki stron na oddzielnych fiszkach • Wyodrębnić i ponumerować główne kategorie wg przyjętego kryterium • Przyporządkować tematy do kategorii głównych • Zweryfikować nazwy kategorii i tematów (etykiety) • Przerysować uzyskaną mapę na papier • Zaprojektować mapę w PowerPoint 2007