t zparancsolat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tízparancsolat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Tízparancsolat - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Tízparancsolat. Korlátok és lehetőségek. A posztmodern ember. Az abszolút igazságok elutasítása A hagyományok, értékek, normák relativizálása A közösségek eltűnése Intimitás kerülése, sok felszínes kapcsolat ápolása Az ÉN és a kívánságok középpontba kerülése.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tízparancsolat' - norton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t zparancsolat

Tízparancsolat

Korlátok és lehetőségek

a posztmodern ember
A posztmodern ember
 • Az abszolút igazságok elutasítása
 • A hagyományok, értékek, normák relativizálása
 • A közösségek eltűnése
 • Intimitás kerülése, sok felszínes kapcsolat ápolása
 • Az ÉN és a kívánságok középpontba kerülése
a k nyszeres fogyaszt s mint addikci
A kényszeres fogyasztás mint addikció
 • Az addikció (kémiai/viselkedéses) kialakulása: egy olyan viselkedés tartós és ismétlődő követése – tekintet nélkül a következményekre, amely függőséghez vezet
 • Motiváció: örömszerzés, illetve a kellemetlen érzésektől való menekülés
 • A személy az örömszerzésnek és a szenvedés elkerülésének egyetlen megoldására szűkül be
 • A személy a káros következményekkel tisztában van
az addikci jellemz i
Az addikció jellemzői
 • Az adott viselkedés végrehajtására érzett ellenállhatatlan kényszer (nem képes megelőzni). Sóvárgás
 • A kontroll elvesztése az adott viselkedés fölött (nem képes korlátozni és abbahagyni). Egyre többet kell tenni ugyanazért a kielégülésért. Tolerancia
 • Megvonási tünetek
a fogyaszt i kult ra ltal termelt addikt v szem lyis gjegyek 1
A fogyasztói kultúra által termelt addiktív személyiségjegyek 1.
 • Jelenidőre beszűkítve (mának élés). A jövő és a következmények figyelmen kívül hagyása
 • Impulzivitás: az ösztönös kívánságok illetve a hangulat irányítják a viselkedést és nem az értelem. A felelősség elhárítása. Felszínes kapcsolatok. Intimitás és a hosszútávú kapcsolatok iránti igény elvész. A kívánságok azonnali kielégítése.
a fogyaszt i kult ra ltal termelt addikt v szem lyis gjegyek 2
A fogyasztói kultúra által termelt addiktív személyiségjegyek 2.
 • A tekintélyek korlátozó értékek, normák elutasítása az autonómia nevében. Az egyetlen elfogadott érték az anyagi siker és a fogyasztás.
 • Nárcizmus: a belső bizonytalanság kezelése mások elismerésének keresésével. Celebek: a közönségesség eszményítése. Kitenni magunkat a közösségi oldalakra, minél több helyre. Társas összehasonlítás.
k vetkezm nyek
Következmények
 • Egészségügyi: civilizációs betegségek
 • Mentális zavarok: depresszió, szorongás, függőségek, személyiségzavarok, kontrollfunkciók sérülése
 • Válási, házasságkötési, bűnözési statisztikák
a posztmodern vall soss g
A posztmodern vallásosság
 • „A magam módján” vallásosság
 • Bibliát nem fogadja el tekintélyként
 • Közösséget, templomba járást nem tartja szükségesnek
 • Spiritualizmus az ÉN szolgálatában
 • Erkölcsi törvény igazi forrása az ÉN
 • Tízparancsolat már nem kötelez
napjaink ember nek bibliai k pe
Napjaink emberének bibliai képe
 • 2Tim. 3:1-5. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.
rv nyes e a t zparancsolat 1
Érvényes-e a tízparancsolat? 1.
 • Mt 19:16-26. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.
rv nyes e a t zparancsolat 2
Érvényes-e a tízparancsolat? 2.
 • Jn. 12:50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.
 • Jn. 14:15.21. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok…. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
 • Rm. 3:31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
rv nyes e a t zparancsolat 3
Érvényes-e a tízparancsolat? 3.
 • Rm. 2:13. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.
 • Zsid. 10:16. Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.
rv nyes e a t zparancsolat 4
Érvényes-e a tízparancsolat? 4.
 • Jak. 2:10-11. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél.
 • Jel. 14:12. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
t rv ny vagy kegyelem
Törvény vagy kegyelem?
 • A törvény érvényes ma is. Rm. 7:12. A parancsolat szent, igaz és jó. De a törvény nem képes megszabadítani, üdvözíteni.
 • Rm. 6:14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
 • Törvény alatt = bűn uralma alatt
 • Kegyelem alatt= igazság uralma alatt
t rv ny alatt
Törvény alatt
 • Törvény alatti állapot:
  • Külső kontroll:
   • valaki más akarja, hogy tegyem
   • Büntetéstől való félelem
   • Jutalom reménye
  • Introjektált:
   • Szégyellném magam, ha nem tenném
   • Bűntudatom lenne, ha nem tenném
   • Szoronganék, ha nem tenném
  • Identifikált:
   • Hiszek abban, hogy a cél fontos, ezért szabadon, saját meggyőződésből vállaltam fel
kegyelem alatt
Kegyelem alatt
 • Intrinzik: Törekvésemet azért követem, mert örömömet lelem benne
 • A szeretettörvényt szeretetből követni csak a kegyelem befogadása által lehetséges.
slide21
Vallásos neurózis= törvény alatti állapot+zsarnoki istenkép.
 • Lezser vallásosság: A törvény nem érvényes, hanem csak a szeretet. A bűntudat világi kezelése: pozitív énképformálás.
 • Krisztusban a törvény igazsága beteljesül bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint (Rm. 8:4.)
ad