Spo eczna strategia rewitalizacji
Download
1 / 48

Spo?eczna Strategia Rewitalizacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Społeczna Strategia Rewitalizacji. Rewitalizacja –  kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spo?eczna Strategia Rewitalizacji' - norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spo eczna strategia rewitalizacji

Społeczna Strategia Rewitalizacji

Rewitalizacja– kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym

obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych

i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny)


Lokalny program rewitalizacji urz du miasta odzi
Lokalny Program Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi

„Mówiąc o Społecznej Strategii Rewitalizacji, należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej, szkolnictwa, edukacji, kultury, sportu i rozwiązywania problemów społecznych, prowadzone na terenie obszaru Miasta Łodzi, podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.”


Spo eczna strategia rewitalizacji

ŁÓDŹ

 • Lokalnym Programem Rewitalizacji objęto obszar zaznaczony na czerwono.

 • Obszar Pilotażowy – rejon ulic: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego i Piłsudskiego –zaznaczono na pomarańczowo.

 • Obszar Księży Młyn zaznaczono na kolor żółty.

 • Domy Familijne oznaczono kolorem brązowym.

 • Kolorem zielonym oznaczono Nowe Centrum Łodzi


Z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji dzieci i m odzie
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/dzieci i młodzież/

„Na podstawie przeprowadzonych badań, przyjąć można, że w zakresie edukacji sytuacja dzieci jest dobra. Zastrzeżenia budzić mogą elementy związane z dostępnością działań integrujących w formie np. wycieczek czy zajęć podnoszących poziom wiedzy, umiejętności a więc zajęć pozaszkolnych. Warto również zwrócić uwagę na organizację czasu wolnego w trakcie przerw w nauce.”


Z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji doro li
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/dorośli/

„Najczęściej wskazywanym przez nich zagrożeniem w okolicy jest wandalizm, ale zwracają oni również uwagę na przestępczość młodocianych. Przyjąć można, że stan bezpieczeństwa nie jest mocną stroną obszarów objętych badaniem. Sami respondenci podkreślali, że jego poprawa byłaby elementem, który wpłynąłby pozytywnie na jakość życia w okolicy.”


Z raportu bada spo ecznej strategii rewitalizacji emeryci
Z raportu badań Społecznej Strategii Rewitalizacji/emeryci/

„Z drugiej strony istnieje dość duża grupa emerytów, która finansowo zdaje się radzić sobie dość dobrze, jednak z uwagi na wiek, niskie wykształcenie, często zły stan zdrowia, niższe umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, często pozostaje odizolowana od innych członków zbiorowości. W jeszcze gorszej sytuacji są osoby mieszkające w gospodarstwach utrzymywanych głównie lub wyłącznie z rent. Udzielone przez ankietowanych odpowiedzi upoważniają do stwierdzenia, że cechuje ich bardzo niski poziom aktywności społecznej. Zdecydowana większość z nich nie działa w żadnej organizacji. Kiedy angażują się społecznie to głównie w działania typu pomoc sąsiedzka.”


Spo eczna strategia rewitalizacji

KOALICJA NA RZECZ BAŁUT JEST POROZUMIENIEM LUDZI, ORGANIZACJI I NSTYTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH DLA PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BAŁUTY. CELEM DZIAŁANIA KOALICJI JEST: INTEGRACJA, WSPIERANIE I AKTYWIZACJA


Spo eczna strategia rewitalizacji

Cele koalicji są realizowane przez podejmowanie wspólnych działań jako Koalicja oraz samodzielnie poprzez członków Koalicji, a także w partnerstwach wewnątrzkoalicyjnych.

1.Wspieranie działań społecznych poprzez animacje lokalną.

2. Organizacja imprez dla ludności lokalnej.


Spo eczna strategia rewitalizacji

3. Organizowanie: działań jako Koalicja oraz samodzielnie poprzez członków Koalicji, a także w partnerstwach wewnątrzkoalicyjnych.

- klubów

- warsztatów

- grup wsparcia

- kółek zainteresowań

- szkoleń

- punktów konsultacyjnych (punktów informacji obywatelskiej)


Spo eczna strategia rewitalizacji

 • 4. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez: działań jako Koalicja oraz samodzielnie poprzez członków Koalicji, a także w partnerstwach wewnątrzkoalicyjnych.

 • - zapraszanie i angażowanie do wspólnych działań

 • - rozpoznanie potrzeb i pomoc w rozwiązaniu ich

 • - odkrywanie talentów i stworzenie możliwości ich rozwijania

 • integracja różnych grup społecznych

 • 5. Pozyskiwanie sponsorów swoich działań.


Spo eczna strategia rewitalizacji

Koalicja nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznymi działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz Bałut, prócz organizacji politycznych i religijnych.

Strona koalicji: www.baluty.cba.pl


Miejska biblioteka publiczna d ba uty im stanis awa czernika ul rojna 39 www mbpb lodz pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA społecznymi działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. ŁÓDŹ-BAŁUTYIM. STANISŁAWA CZERNIKAul. ROJNA 39www.mbpb.lodz.pl

SKUPIA 20 BIBLIOTEK NA TERENIE DZIELNICY


Spo eczna strategia rewitalizacji

DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOCIERAMY NIE TYLKO POPRZEZ WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI W ŁODZI POZWALA BY NASZĄ OFERTĄ OBJĄĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK BAŁUT.


Spo eczna strategia rewitalizacji

Filia nr 1 WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM., ul. Urzędnicza 8, 91-312 Łódź,

tel. (042) 654-33-24

e-mail: mbpbaluty1@neostrada.pl

Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118c 91- 471 Łódź,

tel. (42) 255 27 57 ;

e-mail: filia2baluty@gazeta.pl

Oddział w Szpitalu, ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

tel. (042) 617-72-11

Filia nr 3, ul. Limanowskiego 42, 91-052 Łódź,

tel. (42) 654 23 85;

e-mail: mbpbalutyf3@neostrada.pl

Filia nr 4, ul. Czarnieckiego 4, 91-844 Łódź,

tel. (42) 656 90 39

e-mail: mbpbalutyf4@neostrada.pl

Filia nr 5, ul. Bojow. Getta Warszawskiego 7

91-431 Łódź

tel. (42) 616 07 67

e-mail: mbpbalutyfilia5@neostrada.pl

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty

ul. Rojna 39, 91-134 Łódź,

tel. (42) 652-03-69;

e-mail: mbpczernika@mbpb.lodz.pl

Dział Udostępniania MBP

tel. (42) 652-03-90;

e-mail: informacjambp@mbpb.lodz.pl

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)


Spo eczna strategia rewitalizacji

Filia nr 6, WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.ul. Marynarska 9, 91-803 Łódź,

tel. (42) 616 03 27

Filia nr 7, ul. Aleksandrowska 12, 91-120 Łódź,

tel.(42) 652 21 78

e-mail: mbpbalutyf7@poczta.neostrada.pl

Filia nr 8, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź,

tel. (42) 659 71 20

Filia nr 9, ul. Chryzantem 2, 91-718 Łódź,

tel. (42) 656 25 53

e-mail: mbpbalutyf9@neostrada.pl

Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79, 91-372,

tel.(42) 659 10 81

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Filia nr 11, ul. A. Radka 8, 91-140 Łódź,

tel. (42) 652 19 66

e-mail: mbpbalutyf11@neostrada.pl

Filia nr 12, ul. Zachodnia 12, 91-058 Łódź,

tel. (42) 654-06-84

e-mail: mbpbaluty12@neostrada.pl


Spo eczna strategia rewitalizacji

Filia nr 14, WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.ul. Powstańców Wielkopolskich 3,

91-040 Łódź, tel. (42) 651 23 08;

Filia nr 17, ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź,

tel. (42) 651 18 99

e-mail: mbpbalutyf17@neostrada.pl

Filia nr 18, ul. Wodnika 7, 91- 498 Łódź,

tel. (042)659-48-63

e-mail: mbpbalutyf18@neostrada.pl

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Filia nr 21, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,

tel. (42) 651 23 56

e-mail: mbpbaluty21@neostrada.pl

Filia nr 22, ul. Limanowskiego 194/196,

91-027 Łódź, tel. (42) 651 10 49

e-mail: mbpbaluty22@neostrada.pl

Filia nr 25, ul. Boya-Żeleńskiego 15,

91-747 Łódź, tel. (42) 656 13 00

e-mail: mbpbalutyf25@neostrada.pl

Filia nr 28, ul. Motylowa 13, 91-362 Łódź,

tel. (42) 659 29 93;

e-mail: mbpfilia28@vline.pl


Wsp praca
WSPÓŁPRACA WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

 • BIBLIOTEKI WSPÓŁPRACUJĄ ZE:

 • - SZKOŁAMI

 • - PRZEDSZKOLAMI

 • - FUNDACJAMI

 • - STOWARZYSZENIAMI

 • - TEATRAMI

 • - MUZEAMI

 • - KOŚCIOŁAMI RÓŻNYCH WYZNAŃ

 • - INNYMI INSTYTUCJAMI PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ EDUKACYJNĄ PRZEDE WSZYSTKIM ZRZESZONYMI W KOALICJI NA RZECZ BAŁUT


Prelekcje
PRELEKCJE WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.


Konkursy
KONKURSY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.


Gry i zabawy
GRY I ZABAWY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.


Formy pracy
FORMY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.PRACY

 • PRELEKCJE- koszt jednej od 80 do 160 PLN + materiały

 • SPOTKANIA Z PISARZAMI – koszt jednego od 300 do 500 PLN

 • KONKURSY – nagrody książkowe ca 500 PLN

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE – materiały i drobne nagrody, koszt jednej imprezy ca 150 PLN

 • GRY I ZABAWY DLA DZIECI – materiały, słodycze, soki – koszt jednej imprezy ca 200 PLN


Spo eczna strategia rewitalizacji

 • WYSTAWY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.– elementy dekoracyjne, koszt jednej wystawy od 50 do 200 PLN

 • KURSY KOMPUTEROWE - koszt materiałów biurowych od 100 do 200 PLN

 • IMPREZY PLENEROWE : – koszt jednej imprezy na nagrody książkowe i gadżety dla uczestników 1000 PLN

 • GŁOŚNE CZYTANIE I FESTYNY


Spo eczna strategia rewitalizacji

WSZYSTKIE ORGANIZOWANE IMPREZY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.W BIBLIOTEKACH SĄ NIEODPŁATNE.ROCZNIE FILIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-BAŁUTY ORGANIZUJĄ ca 3500 IMPREZ DLA 50 000 UCZESTNIKÓW.


Spo eczna strategia rewitalizacji

Bałucki Ośrodek Kultury WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź

posiada trzy placówki.

Obecnie zatrudnionych jest 51 osób

tel. (42) 653-36-45, 651-52-09, 651-52-10;

fax (42) 653-36-45 wew. 55

e - mail: sekretariat@bok.lodz.pl, bokpoczta@gmail.com


Spo eczna strategia rewitalizacji

OFERTA WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

Zajęcia edukacyjne, szkolenia, doradztwo, kursy:- szkolenie w zakresie pozyskiwania środków pozarządowych z funduszy UE (RPO, FIO)- szkolenie w zakresie projektów miękkich z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i upowszechniania kultury- kurs ABC obsługi komputera (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)- kurs ABC obsługi Internetu (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)


Spo eczna strategia rewitalizacji

OFERTA WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

Występy zespołów, recitale, oprawy artystyczne z udziałem zespołów amatorskich, zawodowych, dziecięcych, młodzieżowych, folklorystycznych.

Zabawy dla dzieci mieszkańców osiedla:- plenerowe: gry i zabawy podwórkowe, zabawy plastyczne (plenery)- świetlicowe: warsztaty latawcowe, gry i zabawy animacyjne, turnieje gier planszowych itp.

- szkolenia: Jak zrobić film aparatem, kamerą, telefonem komórkowym? (dla każdej grupy wiekowej również dla seniorów)


Spo eczna strategia rewitalizacji

OFERTA WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

Obsługa elektroakustyczna konferencji, festynów, narad.

Oprawa artystyczna zdarzeń społecznych:- święto osiedla- święto ulicy- święto podwórka- happeningi uliczne

Przedstawienia teatralne, wieczory poezji

Wynajem pomieszczeń:

sale konferencyjne (widowiskowe) na około 140 osób z nagłośnieniem:

- ul. Żubardzka 3

- ul. Łanowa 14


Spo eczna strategia rewitalizacji

ORGANIZUJEMY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

-Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych"Dziatwa”

-"Wakacje pod żaglami "- Konkurs Plastyczny

-"Moje Świata Widzenie"konkurs poetycki im. Zbigniewa Dominiaka

-Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych"Konfrontacje"

-"Oblicza Łodzi"-Konkurs Fotograficzny

-"Preludium"- Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Muzyki Elektronicznej

- Przegląd Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla


Spo eczna strategia rewitalizacji

ORGANIZUJEMY WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

-Spotkania Artystyczne„ASPEKTY”

-„Na Skrzydłach Poezji"konkurs poetycki

-Konkurs Plastyczno-Fotograficzny im. Bogusława Miszteli"Poezja Bałuckich Podwórek"

-”AFRYKA KRAINA MOICH MARZEŃ”konkurs plastyczny-Konkurs„Mikrofon dla seniora”

-Ogólnopolski Festiwal Filmów Komórkowych„OFFK-a”

-Konkurs Fotograficzny"Lato, lato zostań dłużej "


Spo eczna strategia rewitalizacji

www.cwt.org.pl WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

 • Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 • od stycznia 2006 jest organizacją pozarządową non-profit

 • posiadającą status organizacji pożytku publicznego


Spo eczna strategia rewitalizacji

www.cwt.org.pl WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM.

 • Prowadzona jest działalność specjalistyczna z zakresu:

 • Psychoterapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży

 • Superwizji i konsultacji dla pedagogów, nauczycieli,

 • pracowników socjalnych, socjoterapeutów.

 • Poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

 • Terapii psychoruchowej

 • Terapia pedagogicznej

 • Organizowania i prowadzenia placówek dziennego pobytu

 • dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • wspierając społeczność lokalną


Spo eczna strategia rewitalizacji

Swoją działalnością wspieramy dzieci, młodzież, jak również całe rodziny, które żyją w niedostatku i w ubóstwie oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Od grudnia 2006 roku prowadzimy Świetlicę Podwórkową. Jest to pierwsza o tym profilu innowacyjna placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży w Polsce dla około 50 dzieci.

Z każdym miesiącem przybywa nowych uczestników, gdyż ciekawość i nuda na łódzkich podwórkach kusi ichdo korzystania z naszej oferty aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Oferujemy dzieciom

czas, pomoc i troskę.

www.cwt.org.pl


Spo eczna strategia rewitalizacji

Miejski Ośrod również całe rodziny, które żyją w niedostatku ek Pomocy Społecznej Filia Łódź Bałuty

ul. St.Tybury 1691-016 ŁódźTel:(42)6407015Tel/fax:(42)6407007Email: mopsbaluty@wp.pl

Zatrudnia:

240 pracowników, w tym 82 pracowników terenowych

i 14 pracowników w Centrum Pomocy


Spo eczna strategia rewitalizacji

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ- również całe rodziny, które żyją w niedostatku BAŁUTY

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty znajdują się:

1. Domy Dziennego Pobytu – przeznaczone dla osób starszych

ul. Wrocławska 10

ul. Organizacji WiN 37

ul. Rojna 52

2. Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży – przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ul. Rojna 18 a z filią przy ul. Piotrkowskiej 1213.W lokalu przy ul. Tatarakowej 11. funkcjonują:

- Klub Haftu i Koronki „Pod Lilią”

- Klub AA

- Klub Seniora

- Grupa Wsparcia Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne


Spo eczna strategia rewitalizacji

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ- również całe rodziny, które żyją w niedostatku BAŁUTY

4. Centrum Pomocy Niematerialnej dla Bezrobotnych zajmuje się: - prowadzeniem świetlicy środowiskowej - udzielaniem bezpłatnych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawniczych - pozyskiwaniem ofert pracy dla osób bezrobotnych (Klub Pracy)

5. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie w godzinach 14.00 – 18.00. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 7-18 lat. W trakcie pobytu na świetlicy uczestnicy mają zapewnioną opiekę psychologów i pedagogów. Stworzone są warunki do odrabiania lekcji i rozwoju własnych zainteresowań. Uczestnicy otrzymują codziennie podwieczorek.


Spo eczna strategia rewitalizacji

STRUKTURA MOPS FILIA ŁÓDŹ- również całe rodziny, które żyją w niedostatku BAŁUTY

6. OŚRODEK ADAPTACYJNY

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci "TROSKA" wspiera działalność na rzecz placówki organizując wspólnie z Ośrodkiem imprezy okolicznościowe. W ramach wspierania rodzin działa oddział tygodniowy (8-9 łóżkowy oddział nocny). Od kwietnia 2001 r. działa bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z całej Łodzi. Ośrodek posiada samochód do przewozu dzieci (dom-ośrodek, ośrodek-dom).


Spo eczna strategia rewitalizacji

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY również całe rodziny, które żyją w niedostatku

 • 1) Współorganizowanie imprez plenerowych przeznaczonych dla dzieci uczęszczających do Świetlic Środowiskowych na terenie Bałut Plenery Plastyczne (październik 2010), Kolorowe Podwórka (październik-listopad 2010) Dziecięcy Świat Bajek (grudzień 2010)

 • 2) Współpraca przy realizacji Inicjatyw Obywatelskich

 • Grupy Wsparcia dla Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne

 • Klub Anonimowego Alkoholika

 • Klub „Senior” dla emerytów i rencistów Klub Haftu i Koronki


Spo eczna strategia rewitalizacji

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY również całe rodziny, które żyją w niedostatku

 • 3) Pomoc przy propagowaniu w/w imprez wśród mieszkańców osiedli

 • 4) Pośrednictwo w kontakcie z Urzędem Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty

 • 5) Popieranie Inicjatyw Obywatelskich

 • 6) Wsparcie finansowe (zakup nagród w konkursach dla dzieci oraz artykułów piśmiennych niezbędnych do przeprowadzenia konkursów)

 • 7) Pomoc przy uzyskiwaniu pozwolenia na przeprowadzanie imprez plenerowych na terenie osiedli

 • 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przeprowadzić badania lub wywiad środowiskowy jako formę analizy potrzeb środowiska


Spo eczna strategia rewitalizacji

Bałucka Choinka również całe rodziny, które żyją w niedostatku Świąteczna 2008


Spo eczna strategia rewitalizacji

Festyn Integracyjny również całe rodziny, które żyją w niedostatku Osób Niepełnosprawnych naRadogoszczu rok 2008


Www domkultury com pl
www.domkultury.com.pl również całe rodziny, które żyją w niedostatku

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi,jest nieferyjną placówką wychowania pozaszkolnego, działającą na prawach młodzieżowego domu kultury.

 • EMDEK NA ZAWISZY ul. Zawiszy 39 tel. (0-42) 655 06 00

 • Filia Nr 1 Ogród Jordanowski – Teofilów ul. Traktorowa 37a tel. (0-42) 652 11 52

 • Filia Nr 2  Ośrodek Edukacji Ekologicznej  "W Lesie Łagiewnickim"91-518 ul. Wycieczkowa 107 tel.(0-42) 659 87 50


Spo eczna strategia rewitalizacji

NASZE ZADANIA również całe rodziny, które żyją w niedostatku :

 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze środowisk

 • zagrożonychpatologią społeczną i ubóstwem

 • opieka odpowiednio przygotowanych pedagogów w świetlicach

 • środowiskowych

 • bezpłatne zajęcia dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych

 • zapobieganie patologiom społecznym (agresji, alkoholizmowi,

 • narkomanii itd.) poprzez pożyteczne i zdrowe zagospodarowanie

 • czasu wolnego

 • interesująca oferta dla dzieci i młodzieży, dla której dotychczas jedyną

 • alternatywą były bierne formy spędzania wolnego czasu

 • bez konstruktywnego wsparcia dorosłych

 • półkolonie i zajęcia otwarte w czasie ferii zimowych i letnich wakacjidla dzieci, które nie wyjeżdżają z Łodzi


 • Spo eczna strategia rewitalizacji

  • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży

  • Koła zainteresowań i kursy

  •       plastyka, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, chór, studio piosenki , fotografia, taniec, historia sztuki, pracownia komputerowa, dziennikarska, jęz. angielskiego, grupa

  • cyrkowa, siłownia, ju-jitsu, fitness, zajęcia modelarskie, teatr, studio nagrań,

  •      placówka jest otwarta na inne, ciekawe propozycje   

  • Prowadzenie edukacji kulturalnej

  • Organizacja

  • imprez masowych

  • prelekcji, kursów i szkoleń

  • wystaw

  • konkursów

  • przeglądów

  • prezentacji dorobku placówki


  Spo eczna strategia rewitalizacji

  • Budowanie międzypokoleniowych więzi dzieci i młodzieży

  • w społeczności lokalnej

  • oraz propagowanie idei wolontariatu

  • niewymuszone współdziałanie z rodziną dzięki dobrowolności

  • uczestnictwa, bezpośredniemu kontaktowi nauczyciela

  • z dziećmi i rodzicami

  • prowadzenie zajęć dla dzieci od przedszkolaków do studentów

  • oferta dla rodziców i dziadków

  • współpraca z wolontariuszami

  • umożliwianie uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczestnictwa

  • w wysoko specjalistycznej ofercie CZP 1 w zamian za pracę

  • wolontarystyczną.


  Spo eczna strategia rewitalizacji

  • Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk dzieci i młodzieży

  • organizacja wycieczek, w których biorą udział całe rodziny

  • organizacja imprez otwartych dla dzieci i młodzieży z różnych

  • środowisk

  • partnerska współpraca z okolicznymi przedszkolami, szkołami

  • i innymi podmiotami, działającymi na rzecz dzieci, młodzieży

  • i rozwoju społeczności lokalnej

  • Prowadzenie działalności na rzecz

  • osób niepełnosprawnych i starszych

  • klub dla młodzieży niepełnosprawnej, która ukończyła

  • szkołę, prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem

  • „Marzenia”

  • Klub Seniora „Zdrówko”

  • Klub Koronki i Haftu „Arachne”  


  Spo eczna strategia rewitalizacji

  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie dzieci i młodzieżypostaw proekologicznych i prozdrowotnych

  • terenowe zajęcia przyrodniczo-leśne i ekologiczne

  • w Lesie Łagiewnickim

  • wykłady i ćwiczenia dla klas i kół zainteresowań w budynku

  • OśrodkaEdukacji Ekologicznej ( Filia nr 2)

  • konferencje i seminaria dla nauczycieli

  • konkursy dla uczniów

  • pozyskiwanie funduszy na programy proekologiczne

  • współpraca z WFOŚiGW, Leśnictwem i in.

  • Prowadzenie współpracy międzynarodowej

  • międzynarodowa wymiana młodzieży we współpracy

  • zorganizacją Jugendhausverein ze Stuttgartu

  • gotowość do przejęcia wiodącej funkcji w organizacji

  • współpracy międzynarodowej młodzieży - w tym integracji

  • europejskiej, za względu na otwartość form i metod pracy

  • oraz łatwość wprowadzania zmian organizacyjnych

  • i programowych


  Spo eczna strategia rewitalizacji

  KONTAKTY: dzieci i młodzieży

  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty

  Monika Kubik tel. tel. 042 652 03 69

  Bałucki Ośrodek Kultury

  Marek Stoliński, Zbigniew Placzyński tel. 042 651 50 30 w.18

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź-Bałuty

  Tomasz Dąbrowski tel. 0662273399

  Centrum Wsparcia Terapeutycznego

  Sylwester Janek tel. 0605294830

  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1

  Andrzej Gruszczyński dyrektor CZP1 tel. 042 655 06 00

  Koalicja Na Rzecz Bałut

  www.baluty.cba.pl

  Tel. 0798764227