Janusz kroik i23 w8
Download
1 / 125

Janusz Kroik, I23/W8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Koncepcja i użyteczność modelu biznesowego firmy na tle procesu innowacji Materiał przygotowany na potrzeby szkolenia studentów kierunku informatyka W8, pole Innowacje r.akad.2013/14. Janusz Kroik, I23/W8. Model biznesowy firmy Ujęcie I – zasada koperty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Janusz Kroik, I23/W8' - normandy-robin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Janusz kroik i23 w8

Koncepcja i użyteczność modelu biznesowego firmy na tle procesu innowacjiMateriał przygotowany na potrzeby szkolenia studentów kierunku informatyka W8, pole Innowacjer.akad.2013/14

Janusz Kroik, I23/W8


Model biznesowy firmy uj cie i zasada koperty
Model biznesowy firmy Ujęcie I – zasada koperty procesu innowacji

W kopercie powinny znaleźć się tylko trzy powiązane elementy:

 • Zasoby

 • Umiejętności

 • Konfiguracja ich połączeń

  Trzy pytania związane z potrzebą osiągania założonych celów strategicznych:

 • Jakie zasoby firmie są niezbędne na danym terytorium?

 • Jakie umiejętności są potrzebne?

 • W jaki sposób zasoby i kompetencje powinny być skonfigurowane w praktyce, czyli jaki będzie łańcuch wartości firmy?


Zasoby strategiczne
Zasoby strategiczne procesu innowacji


Zasoby strategiczne1
Zasoby strategiczne procesu innowacji

 • Lojalność odbiorców

 • Reputacja firmy

 • Skumulowana wiedza

 • Normy, wartości, motywacja pracowników


Kluczowe kompetencje
Kluczowe kompetencje procesu innowacji

 • Umiejętności mają charakter procesów. Im większe umiejętności ma firma, tym aktywniej może eksploatować i wykorzystywać swoje aktywa.

 • Umiejętności strategiczne są tym, co organizacja potrafi zrobić najlepiej, wykorzystując głównie swoje aktywa strategiczne.


Kluczowe kompetencje1
Kluczowe kompetencje procesu innowacji

 • Ponad 1500 sklepów

 • Najlepsze lokalizacje

 • Własne studio architektoniczne

 • Specjalne pracownie projektujące wystrój witryn

 • Projekty nowych ubiorów

  Kluczowa umiejętność szybkiego reagowania ma co najmniej trzy istotne aspekty:

 • Przetworzenie informacji w nowe kolekcje

 • Produkcja wyżej stworzonych kolekcji

 • Logistyka dostarczenia kolekcji do sklepów


Kluczowe kompetencje2
Kluczowe kompetencje procesu innowacji

Kluczowe kompetencje to pojęcie bardzo ważne, ponieważ skupia problemy poszukiwania odpowiedzi na pytania:

 • Co (a więc jakie ma umiejętności)

 • Dlaczego (na bazie jakich aktywów)

  „Co i dlaczego firma umie robić w sposób szczególnie dobry i konkurencyjny?”

  AXA wykształciła trzy podstawowe kompetencje:

 • Skuteczny model zarządzania

 • Skuteczny sposób akwizycji

 • Skuteczny sposób integracji zakupionych firm


A cuch warto ci
Łańcuch wartości procesu innowacji

 • Które działania i aktywności są kluczowe dla sukcesu finansowego firmy?

 • Jakie podstawowe możliwości i ograniczenia rozwoju firmy tworzy dany łańcuch wartości?

 • Na ile odporna jest konfiguracja danego łańcucha wartości na ataki konkurencji drogą imitacji, substytucji lub innowacyjności?


A cuch warto ci1
Łańcuch wartości procesu innowacji

Wgrywające modele biznesowe nie są stałe trzeba być przygotowanym, iż modele ciągle ewoluują, a wraz z nimi łańcuchy wartości, czyli reguły wiążące zasoby, ludzi, koszty itp. Każde modele generują odmienne „gatunkowo” łańcuchy wartości, a trzy z nich są najbardziej popularne:

 • Model Operatora

 • Model Integratora

 • Model Dyrygenta


Model operatora
Model Operatora procesu innowacji

 • Operator Badawczy

 • Operator Produkcyjny

 • Operator MarketingowyOperator marketingowy
Operator Marketingowy procesu innowacji

 • Sieć sprzedaży jako podstawa.

 • Selekcja odbiorców.

 • Profesjonalizm sprzedaży – kluczowa kompetencja.Internet
Internet procesu innowacji

 • Rynek tworzenia, manipulowania i wykorzystania informacji.

 • Składa się z fragmentów całości.

 • Nieskończona liczba dostawców i odbiorców.

 • Brak barier wejścia i wyjścia.

 • Minimalna kontrola łańcucha wartości.


Model integratora
Model Integratora procesu innowacji

Model Integratora to rozbudowany łańcuch wartości Operatora.

„W tym sensie był to i ..-w opinii K. Obłója… -nadal jest najdoskonalszy i najbardziej odporny na konkurencje model biznesowy”


Model integratora1
Model Integratora procesu innowacji

Logika łańcucha wartości Integratora jest podwójna – kontrola wszystkich marż i minimalizacja zakłóceń, co pozwala zrozumieć różnice w priorytetach tego modelu biznesowego w gospodarce planowej i rynkowej.

Wszystkie marże stają się marżami Integratora, a podstawowym problemem było tylko zagadnienie, w którym momencie pokazać zyski.


Model dyrygenta
Model Dyrygenta procesu innowacji

2. Specjaliści i firmy podzleceniodawcy

3. Pracownicy zatrudnieni na czas określony

1. Pracownicy


Powody dekonstrukcji
Powody dekonstrukcji procesu innowacji

 • Strategia koncentracji

 • Dostęp do kwalifikacji na światowym poziomie

 • Zmniejszanie ryzyka działalności i kosztów

 • Zdobycie nowych zasobów i umiejętności
Okre lanie modelu biznesowego uj cie ii definicja i elementy modelu biznesowego
Określanie modelu biznesowego wartości?(ujęcie II)Definicja i elementy modelu biznesowego

Model biznesowy – to podsumowanie sposobów generowania zysku dzięki podejmowanym decyzją strategicznym.

Model biznesowy opisuje, w jaki sposób podmiot zamierza zadbać, aby wysokość napływających środków przewyższała ponoszone koszty pomimo działań konkurencji


Rodzaje modeli biznesowych uj cie ii
Rodzaje modeli biznesowych (ujęcie II) wartości?

 • Model abonamentowy

  Polega na wykupieniu przez klienta dostępu do określonego towaru, usługi albo doświadczenia na pewien czas, płacąc z to ustaloną kwotę. Zastosowanie np.: w sieci kablowej, telefonii komórkowej, dostawcy mediów.

  Korzyści modelu;

  - możliwość ustalenia kosztów na podstawie znanej liczby odbiorców i odpowiedniego ustalenia stawek

  - wygoda z korzystania ze znanego dostawcy

  - możliwość zakupu towaru większej wartości otrzymując go w danej chwili (np.leasing)


Rodzaje modeli biznesowych uj cie ii1
Rodzaje modeli biznesowych (ujęcie II) wartości?

Model „haczyka i przynęty”

Polega na skłonieniu klienta do wielokrotnego zakupu części towaru składającego się na prawidłowe działanie całości tego towaru. Przykład: wymienne ostrza w maszynkach do golenia, gry na konsole.

Model brokerski

Polega na kojarzeniu ze sobą osób i organizacji oraz ułatwia wymianę dóbr . Przykład: ebay.com, carsdirect.com, biura turystyczne, agencje nieruchomości

Model reklamowy

Polega na dostarczaniu bezpłatnych treści przeplecionych reklamami Przykład: google.com, yahoo.com, buy.com


Rodzaje modeli biznesowych uj cie ii2
Rodzaje modeli biznesowych (ujęcie II) wartości?

Model społecznościowy

Polega na generowaniu „zysku” w formie satysfakcji z robienia czegoś dla innych, nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych poglądach, w centrum uwagi nie stawiany jest zysk czysto finansowy. Przykład: npr.com, dystrybucja Linuksa

Modele biznesowe spotykane w Internecie jako odrębna grupa mod.


Rodzaje modeli biznesowych uj cie ii3
Rodzaje modeli biznesowych (ujęcie II) wartości?

 • Modele biznesowe spotykane w Internecie cd.


Rodzaje modeli biznesowych uj cie ii4
Rodzaje modeli biznesowych (ujęcie II) wartości?

Inny kontekst podziału modeli wg statusu; Pionier, następca i modernizator

Pionier – czerpie korzyści z wczesnego wejścia na nowy rynek.

Przedsiębiorstwo ma możliwość kształtowania tego rynku, zyskania renomy, czerpania nauki z własnych pierwszych prób i zapewnić sobie większą efektywność niż „spóźnialscy”.

Szanse dla „spóźnialskich”

Wiadomo:- Co produkować;- Jakie są żądania klientów i ich oczekiwania;

Rynek:- Zmniejszenie zróżnicowania nabywców;

Dodatkowo: - Możliwość udoskonalenia modeli biznesowych pionierów z pominięciem błędnych działań

Jednak sprawa kształtowania modelu biznesowego w zależności od rozwoju rynku jest bardziej skomplikowana i wymaga szczegółowych analiz. Pomocne wydaje się operowanie tzw. cyklem rozwoju produktu


Modele biznesowe a cykl ycia produktu uj cie ii
Modele biznesowe a cykl życia produktu (ujęcie II) wartości?

Model cyklu życia może służyć opracowaniu modelu biznesowego, który skupia się na etapach rozwoju produktu. Taki cykl życia produktu można zaobserwować wciąż na wielu rynkach


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

 • Model cyklu życia może służyć opracowaniu modelu biznesowego, który skupia się na etapach rozwoju produktu. Taki cykl życia produktu można zaobserwować wciąż na wielu rynkach. Analiza strategiczna powinna być zróżnicowana w zależności od bycia w danym etapie cyklu, ze względu na różnice w podstawach do rywalizacji pomiędzy konkurencyjnymi firmami. Nie wystarcza taka ogólna informacja jaka charakteryzuje fazy wzrostu – patrz rysunek. Konieczne są bliższe charakterystyki. Na przykład

  Richard Rumelt na podstawie własnych badań i obserwacji opisał cykl życia produktu na poziomie branży i podzielił go na cztery etapy nazwane od specyfiki sytuacji.

  • Etap I Stworzenie nowej oferty

  • Etap II Systemy

  • Etap III Rozwiązania

  • Etap IV Relacje


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii1
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap I Stworzenie nowej oferty

 • Zdefiniowanie nowego produktu (usługi) powoduje eksperymenty w związku z wariantami atrybutów produktu. Elementy te w zestawieniu z konkurencją przechodzą ewolucję

 • Dopiero gdy produkt w takiej postaci znajduje odbiorców, powtarzalność procesów podczas produkcji produktu (usługi) pozwala zwiększyć kompetencje, a także powoduje konieczność przeznaczenia środków finansowych na ich rozwój

 • W związku z decyzjami, jakie podejmują stratedzy względem produktu, wyraźniejszy staje się model biznesowy. Modele, które sprawdzają się najlepiej są z reguły traktowane w danej branży czy sektorze jako standard.

 • Na koniec tego etapu zaczynają się liczyć korzyści skali, występują fuzje, aby zoptymalizować poziom produkcji i skali produkcji.


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii2
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap I Stworzenie nowej oferty cd.

 • Rywale: Dominują niewielkie firmy przedsiębiorcze

 • Sprzedaż: Sprzedaż jest niska i na początku rośnie powoli

 • Nowe firmy: Firm wchodzących na rynek może być wiele

 • Nabywcy: Większość potencjalnych użytkowników jest niewymagająca, ale pierwsi zwolennicy mogą być bardzo wybredni

 • Oferty: Dostępna jest szeroka gama ofert produktów (usług)

 • Ewolucja: Przejście do kolejnego etapu następuje po wykształceniu się standardów


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii3
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap II Systemy

 • Po wykształceniu się dominującej koncepcji składniki są łączone w systemy, które mają zadowolić oczekiwania i potrzeby użytkownika końcowego

 • Pakiety produktów (usług) są tworzone, aby stworzyć z klientem silniejsze powiązania.

 • Wzrasta koszt wejścia na rynek, spada cena produktu (usługi), wyłania się kilka firm, które wypracowują sobie markę

 • Firmy próbują wyróżnić się spośród konkurencji

 • W pewnym momencie cena staje się podstawowym wyznacznikiem zróżnicowania ofert poszczególnych firm na rynku

 • Na początku tego etapu zauważany jest wysoki wzrost przychodów, jego koniec wyznaczany jest przez spowolnienie przeciętnego wzrostu przychodów.


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii4
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap II Systemy

 • Rywale: Dominują większe firmy

 • Sprzedaż: sprzedaż gwałtownie rośnie

 • Nowe firmy: Wchodzenie nowych firm na rynek jest znacznie rzadsze niż na pierwszym etapie

 • Nabywcy: Użytkownicy stają się wymagający

 • Oferty: Dostępna jest ustandaryzowana oferta produktów lub usług, a korzystanie z niej staje się łatwiejsze

 • Ewolucja: Przejście do kolejnego etapu następuje po osłabnięciu wzrostu i przestawieniu się firm na bardziej zindywidualizowane standardy


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii5
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap III Rozwiązania

 • Firmy zwracają uwagę na potrzeby użytkownika końcowego, który od określonego produktu (usługi) wymaga większej niezawodności i wyższej wartości, jednocześnie wymagając zróżnicowania oferty.

 • Na tym etapie pojawia się segmentacja rynku a także występują techniki masowej indywidualizacji.

 • Standardy są zastępowane próbami zaspokojenia skonkretyzowanych potrzeb odbiorców

 • Na tym etapie przedsiębiorstwa szukają dodatkowych możliwości wypracowania przychodów z istniejącej już oferty


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii6
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap III Rozwiązania

 • Rywale: Wraz z konsolidacją rynku narasta częstość fuzji

 • Sprzedaż: stagnacja sprzedaży, ale ruch w kierunku oferty o wyższej marży może dać zysk

 • Nowe firmy: Nowych firm jest mało, lub nie ma ich wcale

 • Nabywcy: Użytkownicy oczekują wyższej wartości

 • Oferty: Klientów przyciąga masowa indywidualizacja

 • Ewolucja: Przejście do kolejnego etapu następuje po powstaniu systemów informacyjnych dotyczących klientów


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii7
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap IV Relacje

 • Zacieśniają się relacje sprzedawcy i nabywcy, powstają programy lojalnościowe, aby przywiązać klienta do danego sprzedawcy

 • Wzrost dochodów jest niewielki lub zerowy, ale to relacje z klientem pozwalają na przewagę nad konkurencją.

 • Możliwa jest eksploracja nisz rynkowych, przez co realny jest znaczący zysk

 • Internet jest narzędziem, które w znaczny sposób umożliwia poznanie klienta, jego potrzeb, a także nawiązać z nim relacje

 • Rywale: Działają i duże i małe firmy

 • Sprzedaż: Na konkurencyjnych rynkach istnieją zyskowne nisze

 • Nowe firmy: Pojawiają się nowi gracze

 • Nabywcy: Dobrze zorientowani użytkownicy są bardzo wymagający

 • Oferty: Dominuje nastawienie na usługi i doświadczenie

 • Ewolucja: Branża może wejść w nowy cykl


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego uj cie ii8
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego (Ujęcie II )

Etap IV Relacje

 • Rywale: Działają i duże i małe firmy

 • Sprzedaż: Na konkurencyjnych rynkach istnieją zyskowne nisze

 • Nowe firmy: Pojawiają się nowi gracze

 • Nabywcy: Dobrze zorientowani użytkownicy są bardzo wymagający

 • Oferty: Dominuje nastawienie na usługi i doświadczenie

 • Ewolucja: Branża może wejść w nowy cykl

  ---------------------------------------------------------------------------------------


Cykl ycia produktu a r d o pomys w dotycz cych modelu biznesowego innowacje otwarte uj cie ii
Cykl życia produktu a źródło pomysłów dotyczących modelu biznesowego, innowacje otwarte (Ujęcie II )

Zauważone prawidłowości w odniesieniu do procesów innowacyjnych;

 • Innowacyjność produktów ułatwia przetrwanie firmom, a także oddziałuje na zwiększenia powszechnego dobrobytu

 • Innowacje demokratyzujące: innowacje są opracowywane w odrębnych jednostkach, pod własnym kierownictwem i na własnych zasadach.

 • Zarząd jako jedna z barier powodujących, że nowatorskie rozwiązania nie znajdują się w centrum zainteresowania organizacji.

 • Scentralizowane zarządzanie innowacjami powoduje, że uwaga jest skupiana na innowacjach produktowych zamiast na usługach uzupełniających i doświadczeniu

 • Innowacje same w sobie nie dają gwarancji rentowności ani nie mogą być rozpatrywane jako konkretny model biznesowy.


Plan biznesowy a model biznesowy uj cie ii
Plan biznesowy a model biznesowy (ujęcie II) modelu biznesowego, innowacje otwarte (Ujęcie II )

 • Plan biznesowy to sformalizowana wersja modelu biznesowego, określa ona strategię firmy i zawiera informacje dotyczące analizę wykonalności, na podstawie której podejmowane są decyzje finansowe.

 • Plany biznesowe dzielą się na

  • Podsumowujące – liczy około 10 stron i służy kolekcjonowaniu pierwszych reakcji

  • Pełne- zawierają koło 10-40 stron i są tworzone dla użytku partnerów biznesowych i aby znaleźć sposoby finansowania

  • Operacyjne – zawierają szczegółowe założenia prowadzenia działalności

 • Plan biznesowy odróżniany jest od planu strategicznego lub modelu biznesowego tym, że większy nacisk stawiany jest na sposoby finansowania, a także jest bardziej szczegółowy.


 • Tworzenie modeli biznesowych uj cie iii podr cznik wizjonera osterwalder a pigneur y szablon modelu
  Tworzenie modeli biznesowych (Ujęcie III, podręcznik wizjonera: Osterwalder A. Pigneur Y.) Szablon MODELU

  Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości. 9 ELEMENTÓW ;KP-kluczowi partnerzy, KD-kluczowe działania, PW-propozycja wartości, RzK-relacje z klientami, SK-segmenty klientów

  KZ-kluczowe zasoby, K – Kanały, SK-struktura kosztów, SP- strumienie przychodów


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Segmenty klientów SK

  Grupy ludzi i organizacje, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć i które chce obsługiwać.

  Grupowanie na segmenty ze względu na charakterystyczne cechy, podobieństwa zachowań lub inne czynniki

  Rynek masowy:

  • Brak segmentów

  • Jedna duża grupa odbiorców

  • Często stosowany przy sprzęcie elektronicznym

   Rynek niszowy:

  • Konkretny, szczególny segment klientów

  • Często w ścisłych relacjach pomiędzy odbiorcą a dostawcą


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii1
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Segmenty klientów SK

  Segmentacja:

  • Segmenty klientów różniące się nieco odmiennymi potrzebami i problemami

  • Różne kanały dystrybucji

  • Różne relacje z klientami

  • Różne propozycje wartości

   Dywersyfikacja:

  • Dwa odrębne segmenty klientów mające inne potrzeby i problemy

   Wielostronna platforma (wielostronny rynek):

  • Obsługa dwóch lub więcej odrębnych segmentów rynku


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii2
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Propozycja wartości PW

  Zbiór produktów i usług, które generują wartość dla konkretnego segmentu klientów.

  Przedkładanie jednej oferty nad inną.

  Zbiór korzyści oferowanych przez firmę jej klientom.

  Zestaw elementów zaspokajających konkretne potrzeby danego segmentu klientów:

  • Ilościowe np.:

   • Cena

   • Szybkość obsługi

  • Jakościowe, np.:

   • Projekty

   • Doświadczenie


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii3
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Propozycja wartości PW

  Nowość; Niektóre wartości zaspakajają zupełnie nowy zestaw wartości, z których istnienia klienci nie zdawali sobie wcześniej sprawy. Nowa branża telekomunikacji mobilnej ale też np. fundusze etycznego inwestowania

  Wydajność: Poprawa jakości lub skuteczności produktu.

  To tradycyjne sposób generowania wartości. Sektor komputerów osobistych

  Dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

  • Indywidualizacja produktów i usług

  • Współtworzenie oferty przez klientów


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii4
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Propozycja wartości PW

  Skuteczność:

  • Pomoc dla klienta poprzez produkt lub usługę w wykonaniu określonego zadania

   Projekt:

  • Istotny , choć mało wymierny aspekt produktu. Wyróżnienie ze względu na projekt np. w branży mody, elektronice

   Marka i status:

  • Korzystanie z określonej marki


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii5
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Propozycja wartości PW

  Cena:

  • Niska cena

  • Darmowe usługi (np. konto e-mail, gazeta)

   Niższe koszty:

  • Obniżenie kosztów działalności

   Niższe ryzyko:

  • Mniejsze ryzyko związane zakupem produktu lub usługi poprzez np. gwarancje


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii6
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Propozycja wartości PW

  Dostępność:

  • Utworzenie dostępu do produktów lub usług takim klientom, którzy nie mieli wcześniej do nich dostępu

   Fundusze powiernicze

   Dostęp do samolotów odrzutowych

   Wygoda i użyteczność:

  • Łatwość użytkowania


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii7
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Kanały (komunikacji i dystrybucji) K

  Funkcje kanałów:

  • Podnoszą świadomość klientów na temat produktów i usług znajdujących się w ofercie firmy

  • Pomagają klientom sformułować opinię na temat konkretnej propozycji wartości

  • Umożliwiają klientom nabycie konkretnego produktu lub usługi

  • Realizują propozycję wartości dla klienta

  • Zapewniają klientowi wsparcie już po dokonaniu zakupu

   Z ww. funkcji można wyróżnić umowne fazy w funkcjonowaniu kanału; ŚWIADOMOŚĆ, OPINIE,ZAKUP,REALIZACJA,

   OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii8
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientami

  Określają charakter relacji między klientem, a sprzedawcą

  • Osobiste wsparcie

  • Dedykowany opiekun klienta

  • Samoobsługa

  • Obsługa zautomatyzowana

  • Społeczności

  • Współtworzenie

   Cele budowania relacji:-pozyskiwanie klientów-zatrzymanie klientów-zwiększenie sprzedaży


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii9
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientami- OSOBISTE WSPARCIE

  • Relacja opiera się na interakcji międzyludzkich

  • Możliwość relacji również za pomocą callcenter, poczty elektronicznej itp.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii10
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientami- DEDYKOWANY OPIEKUN

  • Wiąże się z przydzieleniem klientowi konkretnego pracownika

  • Przykład: sektor bankowości private banking, menadżerowie klientów kluczowych


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii11
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientem- SAMOOBSŁUGA

  • Brak bezpośredniego kontaktu z klientami

  • Zapewnienie narzędzia do samoobsługi


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii12
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientami- OBSŁUGA ZAUTOMATYZOWANA

  - Połączenie wyszukanych form samoobsługi z procesem automatyzacji

  Na przykład za pomocą witryny internetowej klient ma możliwość do zindywidualizowanej oferty


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii13
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Relacje z klientem –SPOŁECZNOŚCI

  – firma podejmuje działania sprzyjające kształtowaniu się więzi między członkami społeczności - umożliwia to poznanie potrzeb klienta.

  Relacje z klientem – WSPÓŁTWORZENIE

  współtworzenie wartości we współpracy klienta z sprzedawcą

  • np. przez umożliwianie tworzenia przez klientów recenzji produktów.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii14
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Strumienie przychodów- dwa różne strumienie

  Symbolizuje ilość środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego z segmentów rynku

  Model biznesowy może uwzględnić dwa różne rodzaje strumieni przychodów: 1. Przychody transakcyjne wynikające z płatności dokonywanych przez jednorazowych klientów2. Okresowe przychody wynikające z wielokrotności płatności związanych z realizacją propozycji wartości bądź zapewnieniem wsparcia posprzedażowego.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii15
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Strumienie przychodów –kilka sposobów generowania:

  • Sprzedaż aktywów – sprzedaż prawa własności do określonego fizycznego produktu; Opłata za korzystanie – związany z korzystaniem z usługi np. telekomunikacja czym więcej rozmawiamy tym naliczane są nam większe opłaty; Opłata abonencka – stały dostęp do określonej usługi kosztem stałej kwoty abonamentu; Wypożyczanie i leasing – pojawia się w momencie gdy pewna osoba zyskuje na ustalony okres wyłączne prawo do korzystania z danego rodzaju zasobu w zamian za określoną opłatę; Udzielanie licencji – klient za opłatą zyskuje możliwość korzystania z chronionej prawem własności intelektualnej; Prowizje z tytułu pośrednictwa – w przypadku występowania usług pośrednictwa realizowanych na rzecz jednej lub więcej stron, np. operatorzy kart kredytowych podbierają opłatę stanowiącą odsetek poszczególnych transakcji; Reklama – przychody z tytułu reklamy określonego produktu, usługi lub marki.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii16
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Kluczowe zasoby

  Element modelu biznesowego, który wskazuje najważniejsze zasoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania

  Kluczowymi zasobami mogą być:

  • Zasoby fizyczne – obejmuje fizyczne aktywa takie jak infrastruktura produkcyjna, budynki, pojazdy, urządzenia, systemy, sieć produktów sprzedaży czy sieć dystrybucji.

  • Zasoby intelektualne – to takie zasoby jak marka, wiedza autorska, patenty, prawa autorskie, sojusze z partnerami oraz bazy danych klientów.

  • Zasoby ludzkie, w niektórych modelach odgrywają szczególna rolę, branże nastawione na wiedzę, kreatywność (f.farmaceutyczne)

  • Zasoby finansowe [dostęp, gwarancje finansowe](niektóre m.b mają jako warunek, dźwignia finansowa w modelu Ericsson –pożycza z banku i rynku kapitałowych i częściowo przeznacza na finansowanie sprzętu sprzedawanego klientom)


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii17
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Kluczowe działania

  Najważniejsze działania, które firma musi podejmować żeby jej model sprawnie funkcjonował

  • Produkcja – wiąże się z projektowaniem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktu w znacznych ilościach. Dominuje w modelach firm produkcyjnych.

  • Rozwiązywanie problemów – Kluczowa aktywność tego rodzaju polega na formułowaniu nowych rozwiązań dla indywidulanych problemów szczególnych klientów. Typowe dla firm konsultingowych.

  • Platforma lub sieć – różnego rodzaju sieci, serwisy kojarzące partnerów, oprogramowanie, a nawet marki, np. ebay.com musi nieustannie rozwijać swoją platformę w tym przypadku stronę internetową.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii18
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Kluczowi partnerzy

  To element modelu biznesowego opisujący sieć dostawców i współpracowników od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy.

  Wyróżnia się w tym ujęciu cztery rodzaje partnerstwa:

  • Sojusz strategiczny firm niebędących konkurentami.

  • Współkonkurencję, czyli partnerstwo strategiczne konkurentów.

  • Wspólne działania zmierzające do stworzenia nowych jednostek biznesowych.

  • Współpracę między dostawcą a nabywcą, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.


  Tworzenie modeli biznesowych opis element w szablonu modelu biznesowego uj cie iii19
  Tworzenie modeli biznesowych Opis elementów szablonu modelu biznesowego ( Ujęcie III)

  Struktura kosztów; Obejmuje wszystkie wydatki związane z korzystaniem z określonego modelu biznesowego

  • Struktury skoncentrowane na kosztach – Obniżenie kosztów najbardziej jak to możliwe, takie podejście ma na celu stworzenie i utrzymanie struktury możliwe nisko kosztowej. Cel ten osiąga się poprzez obniżenie kosztu propozycji wartości, maksymalną automatyzację działań oraz rozległy outsourcing.

  • Struktury skoncentrowane na wartości – Mniejsze przywiązanie do poziomu kosztów związanych z funkcjonowaniem danego modelu biznesowego, większą uwagę przywiązuje się do generowania odpowiedniej wartości.

   Na strukturę kosztów wpływać mogą następujące elementy:

  • Koszty stałe, b)Koszty zmienne: Korzyści skali (np. hurtowe zakupy),Korzyści zakresu (np: te same działania, czy kanały dystrybucji dla wzmacniania pozycji rynkowej wielu różnych produktów)


  Szablon modelu biznesowego uj cie iii
  Szablon modelu biznesowego (ujęcie III) biznesowego ( Ujęcie III)

  Dziewięć elementów modelu biznesowego składa się na przydatne narzędzie, które nazwane jest szablonem modelu biznesowego


  Janusz kroik i23 w8

  Szablon modelu biznesowego (ujęcie III) biznesowego ( Ujęcie III)KP – Kluczowi partnerzy,KD – Kluczowe działania,PW – Propozycja wartości, KZ – Kluczowe zasoby, SK – Segmenty klientów, RzK – Relacje z klientami, K - kanałySK – Struktura kosztów, SP – Struktura przychodów


  S szablon modelu biznesowego apple
  S SZABLON MODELU BIZNESOWEGO (Apple) biznesowego ( Ujęcie III)


  Opinie o szablonie tych co go wykorzystywali
  Opinie o szablonie Tych, co go wykorzystywali biznesowego ( Ujęcie III)

  http://pdf.helion.pl/twmobi/twmobi.pdf

  użyteczność szablonu


  Model biznesu a innowacje
  Model biznesu a innowacje biznesowego ( Ujęcie III)

  Proces innowacji – IDEA(pomysły na nowatorstwo, ale zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw) – OKRYCIE (forma zaangażowania w dalszy proces tworzenia)- BADANIA(teoretyczne i empiryczne podejście, możliwe warianty, które mają sprawdzić rozwiązanie i nowatorstwo)- ROZWÓJ KONCECJI wraz z alternatywami, ewentualnie opatentowanie pomysłów- WDROŻENIE nowych rozwiązań- UPOWSZECHNIENIE (poprzez odnawianie produkcji, produkcję na wielka skalę, produkcję seryjną)

  Dla modelu biznesu te etapy mają o tyle wartość, że od początku ideą przewodnią ma być wartość dla klienta, w tym przypadku nowa wartość. Innowacje przeto są traktowane w modelu biznesu raz jako racjonalny, raz jako społeczny proces. Oznacza to transformację pomysłu w produkt rynkowy, wdrożenie idei do nowych rynkowych zachowań, przemianę nowej wiedzy o produktach i procesach w nowe produkty i procesy

  Trend wykorzystywania faktu, ze rosną powiązania pomiędzy różnymi interesariuszami (np klient użytkownik produktu/usługi) powoduje, że zmianę przekonań jak organizacje powinny działać a także wymaga żeby w odpowiedzi rozwijały się podobnie innowacyjne modele biznesowe )


  Schematy modelu biznesowego uj cie iii
  Schematy modelu biznesowego (Ujęcie III) biznesowego ( Ujęcie III)

  Modele biznesowe posiadające pewne cechy wspólne, mające podobny układ poszczególnych elementów składowych szablonu lub skłaniające do podejmowania pewnego rodzaju zachowań. Tego typu podobieństwa określa się w tym ujęciu jako schematy modelu biznesowego

  Propozycja kilku poniżej schematów nawiązuje do ważnych koncepcji pojawiających się w literaturze biznesowej

  W ramach jednego modelu biznesowego zaobserwować można kilka tego rodzaju schematów. Można te schematy odnosić do ustandaryzowanej formie, narzuconej przez elementy składowe szablonu modelu biznesowego. Dzięki czemu powinny stać się też źródłem inspiracji do pracy nad własnym modelem


  Schematy modelu biznesowego uj cie iii1
  Schematy modelu biznesowego (Ujęcie III) biznesowego ( Ujęcie III)

  Nazwy schematów modelu biznesowego nawiązujące do znanych koncepcji biznesowych

  A. Rozdzielenie obszarów działalności (unbundling)- rozdzielona korporacja; B. Długi ogon, C. Platformy wielostronne, D. Freejako model biznesowy, E. Otwarte modele biznesowe

  KONCEPCJA rozdzielonej korporacji opiera się na założeniu - że należy wyróżnić trzy rodzaje działalności biznesowej:

  • Działalność związaną z utrzymywaniem relacji z klientami

  • Działalność związaną z tworzeniem innowacji produktowych

  • Działalność związana z infrastrukturą

   W działalności każdego ww. typu działalności panują inne realia ekonomiczne (E), konkurencyjne (M) i kulturowe (K)

   Mogą one współistnieć obok siebie w ramach jednej korporacji ale za optymalne rozwiązanie należy uznać ich rozdział na odrębne jednostki


  Janusz kroik i23 w8
  Schematy modelu biznesowego. Schemat rozdzielnia działalności (Ujęcie III).Trzy główne obszary działalności biznesowej

  Aspekt 1

  Aspekt 2

  Aspekt 3


  Janusz kroik i23 w8

  Schematy modelu biznesowego. Schemat rozdzielnia działalności (Ujęcie III).Trzy główne obszary działalności biznesowej w jednym z banków na przykładzie private banking (usługi dla zamożnych klientów) Budowanie relacji, Innowacje produktowe, Infrastruktura

  Kompromisy

  [1] – Dwa różne rynki, długoterminowe doradztwo zamożnym a sprzedaż produktów innym bankom to dynamika

  [2] –Staranie się sprzedawać swoje produkty konkurencyjnym bankom

  [3] – Presja sprzedaży na doradców ale odpowiedzialność za rzetelność

  [4] – presja na wydajność i koszty w transakcjach a wymogi doradztwa nie nastawione n obniżkę kosztów

  [5]- Ważna skala w transakcjach

  [6]- Szybkość w innowacji a doradztwo


  Janusz kroik i23 w8
  Schematy modelu biznesowego. Schemat rozdzielnia działalności (Ujęcie III). Rozdzielanie w wydaniu operatorów telefonii komórkowej

  • Obserwuje się tendencję do rozłączania poszczególnych elementów działalności. Konkurencja na polu jakości sieci ustępuje coraz częściej zawieraniem umów z konkurentami na współużytkowanie sieci lub korzystają z usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców sprzętu. Takie zjawisko wynika, że sieć nie zalicza się już do kluczowych zasobów a do nich zalicza się;

  • marka i relacje z klientami, po rozdzieleniu w większym stopniu można skupić się na wzmacnianiu marki i segmentacji klientów a wzrost przychodów przeznaczać na pozyskanie nowych i utrzymanie posiadanych

  • W poszukiwaniu innowacyjnych produktów i usług operatorzy telefonii komórkowej zwracają się do mniejszych, kreatywnych firm. Tworzenie innowacji wymaga zdolności twórczych i talentu. Współpracują licznymi podwykonawcami, aby w ten sposób zapewnić sobie stały dopływ nowych technologii, usług i treści medialnych (jak; nawigacja, gry, materiały wideo, muzyka)


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego d ugi ogon uj cie iii
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego DŁUGI OGON (Ujęcie III)

  Twórca : Chris Anderson .Stworzona aby za jej pomocą opisać zmianę dokonującą się w branży medialnej ( przejście od sprzedaży niewielkiej liczby „hitów” w dużych ilościach do sprzedaży dużej liczby niszowych produktów w niewielkich ilościach).

  Czynniki przyczyniające się do zaistnienia tego zjawiska:

  - demokratyzacja narzędzia produkcji, spadek kosztów technologii dał dostęp wielu milionów pasjonatów-amatorów z podobnym skutkiem jak profesjonaliści

  - demokratyzacja dystrybucji, Internet doprowadził do upowszechniania treści cyfrowych, obniżył koszty maszynownia, komunikacji i przeprowadzenia transakcji, stwarzając tym samym nowe rynki dla produktów niszowych

  -niższe koszty kojarzenia podaży z popytem, najwyższym problemem sprzedaży jest szukanie i kojarzenie nabywców potencjalnie zainteresowanych produktami ; wyszukiwarki, narzędzia rekomendacji, recenzje użytkowników i społeczności ułatwiają rozwiązywanie problemu

  Koncepcja DO znajduje zastosowanie również poza branżą medialną (serwis eBay)  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego platforma wielostronna uj cie iii
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego PLATFORMA WIELOSTRONNA (Ujęcie III)

  • kojarzą ze sobą dwie odrębne, ale wzajemnie powiązane grupy klientów

  • Takie platformy mają wartość dla jednej grupy klientów tylko pod warunkiem, ze istnieje możliwość nawiązania kontaktu z drugą

  • platforma generuje wartość, stwarzając warunki do interakcji przedstawicielom różnych grup; zyskuje na wartości przyciągając nowych użytkowników- efekt sieci

  • Platforma wielostronna zyskuje na wartości , przyciągając nowych użytkowników. Zjawisko to nosi nazwę efektu sieci

  • Wartość platformy dla konkretnego użytkownika zależy w znacznym stopniu od liczby użytkowników „z drugiej strony”.

   Dylemat platformy, „jajko czy kura”, ale można dotować jedną stronę i przyciągać przedstawicieli tego segmentu. Przykłady: Visa (kojarzenie handlowców z posiadaczami kart), Google, gazeta „Metro”(czytelnicy i reklamodawcy),eBay, Microsoft Windows (producent sprzętu , dostawca oprogramowania i użytkownicy)


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego platforma wielostronna uj cie iii1
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego PLATFORMA WIELOSTRONNA (Ujęcie III)

  Kilka kluczowych pytań dla operatorów platform wielostronnych;

  • Czy zdoła się przyciągnąć odpowiednią liczbę klientów po każdej stronie posiadanej platformy?

  • Która strona będzie bardziej wrażliwa na cenę?

  • Która strona dobrze zareaguje na dotowanie?

  • Czy druga strona wygeneruje wystarczające przychody, by udało się pokryć koszty dotowania

   Microsoft udostępnił za darmo zestaw narzędzi programistycznych (SDK) aby w ten sposób zachęcić do tworzenia nowych aplikacji działających w jego systemie operacyjnym. Wzrost liczby aplikacji skłaniał kolejnych użytkowników do korzystania z platformy Windows, zwiększając tym samym przychody firmy Microsoft.


  Janusz kroik i23 w8
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego PLATFORMA WIELOSTRONNA, Schemat dla firmy GOOGLE (Ujęcie III)

  • Główny zasób: platforma wyszukiwania

  • Usługi:

   • Wyszukiwania (Google.com) [Im więcej przeszukiwań tym większa wartość dla reklamodawców, dbanie o dostęp i narzędzia ]

   • Reklamy ( AdWords) [reklamodawcy zamieszczają reklamy i linki sponsorowane na stronach z wynikami wyszukiwania]

   • Opłacania treści publikowanych przez strony trzecie (AdSense) [ automatycznie analizuje treści zawarte na stronie internetowej uczestnika takiej transakcji i wyświetla reklamy o treści i obrazach potencjalnie interesujących dla osób odwiedzjących daną witrynę]

  • Trzy kluczowe działania:

   • Budowanie i utrzymywanie wyszukiwarki internetowej

   • Zarządzanie trzema głównymi usługami

   • Promocja platformy wśród nowych użytkowników, właścicieli treści i reklamodawców


  Zarabianie na segmencie reklamodawc w i darmowe dotowanie internaut w i tw rc w tre ci
  Zarabianie na PLATFORMA WIELOSTRONNA, Schemat dla firmy GOOGLE (Ujęcie III)segmencie reklamodawców i darmowe dotowanie internautów i twórców treści


  Apple stopniowe wchodzenie w rol operatora platformy wielostronnej
  Apple - stopniowe wchodzenie w rolę operatora PLATFORMA WIELOSTRONNA, Schemat dla firmy GOOGLE (Ujęcie III)platformy wielostronnej

  iPod

  iPhone & App Store

  iPod & iTunes

  2001

  2008

  2003

  Samodzielne urządzenie umożliwiające przechowywanie muzyki

  Uruchomienie iTunes - możliwość zakupu plików muzycznych

  Uruchomienie App Store- przeglądanie, kupowanie, pobieranie i instalacja plików bezpośrednio z sieci


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego free uj cie iii
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III)

  Definicja :

  • W modelu biznesowym FREE przynajmniej jeden z segmentów klientów może korzystać w sposób ciągły z oferty dostępnej bez opłat.

  • Koszty obsługi niepłacących klientów pokrywane są przez inny element modelu biznesowego lub przez inny segment klientów

   Stawiane są pytania i problemy

   Jak można w dłuższym okresie oferować coś za darmo i mimo to generować przychody? Jak obniżać koszty związane z zapewnieniem klientowi pewnych rodzajów darmowej oferty (Internet jest tu dobrym przykładem), Kluczowe jest przede wszystkim znalezienie elementu generującego zyski

   (Pojawianie się kolejnych darmowych ofert ma związek z odmiennością mechanizmów ekonomicznych dla cyfrowych dóbr i usług, muzyka za darmo a koncerty za opłatę)

   W ramach tego schematu można wyróżnić trzy jego odmiany; Darmowa oferta wielostronna z reklamą; Darmowe usługi podstawowe z opcja wykupu usług – tzwfreemium; model „przynęty i haczyka darmowa lub niedroga oferta wstępna ma skłaniać klientów do ponownych zakupów


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego free uj cie iii1
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III)

  Odmiana schematu FREE - Darmowa oferta wielostronna z reklamą;

  Tradycyjne źródło, z którego można finansować darmowe oferty.

  Wykorzystywana w telewizji, radiu i Internecie.

  Z punktu widzenia modelu biznesowego koncepcja FREE w wydaniu reklamowym stanowi szczególnego rodzaju platformę wielostronną.

  Przykład : „Metro”


  Janusz kroik i23 w8
  Schemat modelu biznesowego FREE, Odmiana (Ujęcie III) schematu pn. platforma wielostronna z reklamą- dla gazety Metro


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego free uj cie iii2
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III)

  Odmiana schematu FREE - Darmowe usługi podstawowe z opcja wykupu usług – tzwfreemium

  • Freemium-podstawowa oferta za „free” , za dodatkowe trzeba już zapłacić

  • Pojęcie FREEMIUM dotyczy modeli biznesowych, które łączą w sobie darmowe usługi podstawowe i płatne usługi dodatkowe.

  • Charakteryzuje się dużą liczbą użytkowników, z których większość nigdy za nic nie płaci.

  • Należy obserwować następujące wskaźniki:

  • Przeciętny koszt obsługi niepłacącego użytkownika

  • Odsetek klientów korzystających z dodatkowych usług

  • Przykłady :Flickr, Open source, Skype.


  Schemat modelu biznesowego free open source jako ciekawa odmiana freemium
  Schemat modelu biznesowego -FREE (Ujęcie III)Open source jako ciekawa odmiana freemium


  Schemat modelu biznesowego free odmiana freemium przyk ad skype
  Schemat modelu biznesowego -FREE (Ujęcie III)Odmiana freemium -przykład Skype


  Janusz kroik i23 w8
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III) Odmiana odwrócony schemat modelu freemim

  Nowy wymiar ubezpieczeń-odwrócony model freemium

  • Duża liczba klientów płaci regularnie niewielkie składki aby zapewnić sobie ochronę przed nieprzewidywalnymi le groźnymi finansowo zdarzeniami, a tylko nieliczni z nich zgłaszają faktyczną szkodę. Duża grup płacących klientów dotuje niewielka grupę. W każdej jednak chwili płacący może stać się beneficjentem systemu.

   Przykład: szwajcarska organizacja non profit REGA, która za pomocą helikopterów i samolotów transportuje personel medyczny na miejsce wypadku. Jest ona finansowana przez 2 miliony tzw. mecenasów. W zamian tego w przypadku interwencji są zwolnieniu z wszelkich opłat.

   KP- Firmy ubezpieczeniowe, Mecenasi-Sponsorzy, KD- operacje ratownicze, KZ- Flota helikopterów i samolotów, PW- „Ubezpieczenie na wypadek akcji ratowniczej”, Akcja ratownicza, RzK- Bycie mecenasem, K-Publikcje internetowe, SK- Mecenasi-Sponsorzy, Pozostałe ofiary wypadków, KS - Flota helikopterów i samolotów, akcja ratownicza, PS – Składki mecensów, Płatności uiszczane przez firmy ubezpieczeniowe, darmowe akcje ratownicze.


  Janusz kroik i23 w8
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III)Podsumowanie wariantu freemium

  Platforma jest najważniejszym AKTYWEM w schemacie freemium.

  RELACJE Z KLIENTAMI musza być zautomatyzowane i niedrogie aby firma mogła obsługiwać dużą grupę niepłacących klientów. Ważnym WSKAŹNIKIEM jest odsetek użytkowników darmowych kont, którzy zdecydują się skorzystać z płatnych usług. Struktura KOSZTÓW składa się z trzech elementów; na ogół znacznych kosztów stałych i, niskich kosztów marginalnych obsługi darmowych kont oraz (odrębnych) kosztów obsługi kont płatnych.

  DOCHÓD= [ UŻYTKOWNICY*%UŻYTKOWNIKÓW PŁACĄCYCH*CENA USŁUGI DODATKOWEJ]*WSKAŹNIK WZROSTU*WSKAŹNIK ODEJŚĆ

  KOSZT ŚWIADCZENIA USŁUGI = [ UŻYTKOWICY *%UŻYTKOWNKÓW NIEPŁACĄCYCH* KOSZT ŚWIADCZENIA USŁUG DARMOWYCH] + [ UZYTKOWNICY *% UŻYTKOWNIKÓW PŁACĄCYCH* KOSZT ŚWI(DCZENI USŁUG PŁATNYCH]

  ZYSK OPERACYJNY = DOCHÓD – KOSZT ŚWIADCZENIA USŁUG- KOSZTY STAŁE – KOSZTY POZYSKANIA KLIENTÓW (ogół wydatków jakie firma ponosi na pozyskiwanie nowych klientów)


  Schematy modelu biznesowego schemat modelu biznesowego free uj cie iii3
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Modelu biznesowego FREE (Ujęcie III)

  Odmiana schematu FREE -model „przynęty i haczyka” darmowa lub niedroga oferta wstępna ma skłaniać klientów do ponownych zakupów

  Firma przedstawia atrakcyjną i przystępną cenowo i przyciągająca klienta ofertę wstępną, tak aby zachęcić do późniejszych zakupów pokrewnych usług bądź produktów.

  „Loss Leader” (lider strat) bądź też schemat „maszynki i ostrzy”. Pierwsze odnosi się do faktu, ze pierwotna oferta często generuje straty, które firma ma zamiar zrekompensować dzięki zyskom z kolejnych transakcji. Druga nazwa wzięła się stąd, że właśnie tego typu modelem posłużył się K.C. Gillette

  • Przykład: Mnóstwo przykładów w branży telefonii komórkowej . Praktycznie darmowy aparat (strata) i wielomiesięczny abonament (nadrabianie strat bez trudu). Inny punkt widzenia- ukryta sprzedaż ratalna + opłata za usługę w okresie spłaty rat (umowy o świadczenie usług)  Schemat modelu biznesowego przyn ta i haczyk pih podsumowanie
  Schemat modelu biznesowego – „Przynęta i haczyk” ( telefonii komórkowejpih)- podsumowanie


  Schematy modelu biznesowego schemat otwarte modele biznesowe uj cie iii
  Schematy modelu biznesowego. Schemat Otwarte modele biznesowe (Ujęcie III)

  Definicja : Otwarte modele biznesowe mogą zostać wykorzystane w celu tworzenia lub wychwytywania wartości w drodze regularnej współpracy zewnętrznymi partnerami.Wyróżnia się :

  • Modele typu z zewnątrz do środka, w których firma wykorzystuje pomysły zewnętrzne, oraz

  • Modele typu ze środka na zewnątrz, w których przekazuje się podmiotom z zewnątrz pomysły niewykorzystywane w ramach organizacji.

   Otwarte innowacje i otwarte modele biznesowe dotyczą (wg. H. Chesbrough) otwarcia się firmy na możliwość współpracy z zewnętrznymi partnerami w zakresie badań (wzmacnianie modelu biznesowego!). Argumenty „otwierania” wiąże się z rozproszeniem wiedzy we współczesnym świecie – i konieczną umiejętnością uwzględniania w swoich (firmowych) procesach innowacyjnych zewnętrzną: wiedzę (W), własności intelektualne (WI) i produkty (P). A posiadaną niewykorzystaną W,WI, P można spieniężyć udostępniając osobom 3-cim licencji, joint ventures albo spin-offów  Og lna idea schematu z zewn trz do rodka oraz ze rodka na zewn trz
  Ogólna idea schematu odmienne podejścia do innowacji„z zewnątrz do środka” oraz „ze środka na zewnątrz”


  Otwarte modele biznesowe formu a zewn trz do rodka przyk ad procter gamble cz i rozwijaj
  Otwarte modele biznesowe formuła ; zewnątrz do środka; przykład Procter &Gamble- łącz i rozwijaj

  Pragnąc połączyć wewnętrzne zasoby i działalność R&D ze światem zewnętrznym firma wbudowała w swój model biznesowy „trzy mosty” na zewnątrz:

  • Przedsiębiorców technologicznych, to doświadczeni badacze z jednostek biznesowych P&G którzy kształtują relacje z badaczami z uniwersytetów i innych firm. SĄ „myśliwymi” obserwujący świat zewnętrzny w poszukiwaniu problemów P&G

  • Platformy internetowe- nawiązywanie kontaktu z ekspertami z całego świata w celu rozwiązywania problemów- przykład platformy InnoCentiv –opis na slajdzie

  • I emerytów -naukowców za pośrednictwem serwisu Your Ecore.com

   („Choć od dawna słynęliśmy z zamiłowania do robienia wszystkiego we własnym zakresie, zaczęliśmy szukać innowacji w bardzo różnych źródłach, zarówno wewnątrz firmy , jak i poza nią”, A.G. Lafley, prezes P&G)


  Schemat modelu biznesowego otwartego dla innocentiv jako cznika organizacji z problemami i badaczy
  Schemat modelu biznesowego otwartego – dla przykład Procter &Gamble- łącz i rozwijajInnoCentiv jako łącznika- organizacji „z problemami” i badaczy


  R d o do identyfikacji stosownego modelu biznesowego
  Źródło do identyfikacji stosownego modelu biznesowego przykład Procter &Gamble- łącz i rozwijaj

  • Autor:  wnp.pl (JM)  |  15-11-2013 08:40

  • - W ostatnich latach popularne stało się świadczenie usług połączeń Centr Przetwarzania Danych, usług opartych o model chmury (telefonia, videotelefonia, bezpieczeństwo) oraz zarządzanego bezpiecznego brzegu sieci – zauważa Łukasz Bromirski, dyrektor techniczny Cisco Systems Polska. - Ciekawym trendem staje się wzrost ilości ofert związanych z ograniczaniem skutków ataków DDoS.

  • Nasz rozmówca wskazuje, że zarówno wzbogacanie ofert usługami dodanymi jak i rozwój niestandardowych usług, są wyraźnie widoczne w ofercie operatorów telekomunikacyjnych w ostatnim czasie.

  • Choć zdecydowanie oferty niestandardowe wydają się być częściej stosowane niż korzystanie ze zwykle mniej atrakcyjnych “dodatków” oferowanych do podstawowych usług – przekonuje Łukasz Bromirski. - Pokazuje to jak bardzo firmy te wewnętrznie zmieniły się w ciągu ostatnich lat, oferując elastyczne usługi i potrafiąc budować nawet bardzo złożone oferty skrojone specjalnie dla zamawiającego klienta.Przedstawiciel Cisco wskazuje, że w ostatnich lat coraz popularniejsze stały się eksperckie usługi konsultacyjne i usługi bezpośredniego nadzoru nad rozwiązaniami IT. - Jednocześnie trudno mówić o gorszej koniunkturze gospodarczej, rozwiązania dostarczone przez Cisco w ciągu ostatnich paru lat w dużej mierze wysyciły potrzeby firm budujących inteligentne sieci następnej generacji, co z natury rzeczy hamuje nieco coroczne zakupy. Nadal są one jednak duże, z uwagi na wdrażanie nowych technologii (LTE, DOCSIS 3.0, SP WiFi offload) lub toczące się projekty optymalizujące sieci – podsumowuje Łukasz Bromirski.


  R d o do identyfikacji stosownego i lub nowego modelu biznesowego
  Źródło do identyfikacji stosownego i/lub nowego modelu biznesowego

  • 40 viaTOLL to nie wielki Brat (uwarunkowania techniczn -organizacyjne dla modelu biznesu związanego z pobieraniem opłat drogowych przez operatora np. Kapsch Telematic Services sp. Z o.o.)B16+, 19.06.2012

  • 44. Mobilna przyszłość banków(Klasyczne modele biznesowe oparte na kredytach równoważonych depozytami wyczerpują się i bankowcy zmuszeni są poszukiwać nowych produktów. Współpraca banków z firmami telekomunikacyjnymi, energetycznymi jest nieunikniona. W innym przypadku telekomy będą „podbierać” bankom klientów, rozszerzanie łańcucha wartości o zarządzanie finansami klientów, model MVNO) B11++, 18.10.2012

  • 47.Polska przyciąga serwisy muzyczne(z operatorami t. komórkowej współpracują firmy określane przez pojęcie serwis muzyczny streamingowy mające zarówno płatnych i bezpłatnych użytkowników. Jak kształtowany jest model biznesowy takich firm, dlaczego powinien być kojarzony z operatorem t. komórkowej. Przykłady firm z powodzeniem funkcjonującym na rynku oraz próby nieudane graczy na lokalnym rynku polskim- w kontekście wymogów modelu biznesowego), B8++ 23.10.2012

  • 48.Korzyści dla społeczności lokalnych(Finansowanie z inicjatywy Jessica to poprawa jakości życia mieszkańców realizowane na podstawie pomysłów biznesowych aby zapewnić zwrot finansowania. Jaki to- atrakcyjny koszt finansowania i twarde warunki dla przedmiotu działań inwestycyjnych- ma wpływ na wybór modelu biznesowego)++B10, 26.10.2012

  • 50. E-kantory konkurują ceną(charakterystyka założeń funkcjonowania determinująca kształt modelu biznesowego, regulacje prawne, bezpieczeństwo transakcji itp.), +B10 16.10.2012

  • 52.Finansowa ofensywa telekomów nad Wisłą (pole płatności zbliżeniowych jako formuła biznesowa, analiza dwóch konkurencyjnych podejść NFC (Near Field Communication) oraz wirtualny portfel), B4++15.10.2012

  • 61.Sprzedaż gier przenosi się do Internetu ( Modyfikacja modelu biznesowego w warunkach możliwości sprzedaży produktu w wersji cyfrowej przez sieć? Komentarz do tendencji i zamiarów firm „pośredników” w sprzedaży gier np. CDP.pl, Gram.pl, Muve.pl, dalsze rozwinięcie z innych źródeł)+B7, 23.11.2012

  • 95. Walka o szybki Internet - artykuł + 2 opinie (Telewizje kablowe będą w tym roku największym wygranym w walce o abonentów stacjonarnego Internetu- i to nie dzięki obniżkom cen, na czym polega „fenomen źródła” prognozowanego sukcesu, jaki cechy modelu biznesowego mogą o tym decydować ?)B2-B3++ 1.02.2013

  • 99. Częstotliwość na podstawie umowy (sama rezerwacja pasma, bez uzyskania innych uprawnień, nie uprawnia jeszcze do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, nowe regulacje znacznie ułatwiają prowadzenie działalności poprzez dzierżawienie lub użytkownie częstotliwości. Artykuł dotyka spraw tzw. operatora technicznego , który prowadzi swoja komercyjną działalność), D10+++, 14.01.2013


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych

  • Z inspiracji klienta

  • Kreowanie pomysłów

  • Myślenie wizualne

  • Tworzenie prototypów

  • Opowiadanie historii

  • Scenariusze


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; z inspiracji klienta

  • Podstawowa zasada procesu projektowania modelu biznesowego: przyjęcie punktu widzenia klienta.

  • Opinia klienta powinna być uwzględniana przy kształtowaniu elementów takich jak: propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami i strumienie przychodów

   Żeby tworzyć naprawdę udane innowacje nie wystarczy zapytać klientów czego chcą- trzeba w pełni zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania.

   (Jakiego rodzaju zadania maja do wykonania klienci, do czego aspirują nasi klienci i jak możemy pomóc to osiągnąć?, Jaką formę kontraktu preferują nasi klienci, jak możemy się wpasować najlepiej do ich przyzwyczajenia? Jakiego typy relacji oczekują od nas, za jaką wartość będą skłonni rzeczywiście zapłacić?)


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; z inspiracji klienta – mapa empatii

  • Dobrym punktem wyjścia jest mapa empatii, pomaga ona wyjść poza typowa charakterystykę demograficzną grupy docelowej i lepiej zrozumieć otoczenie, zachowania, troski i aspiracje tworzących ja ludzi. Najpierw , w drodze burzy mózgów, należy wskazać wszystkie potencjalne segmenty.

  • trójka obiecujących kandydatów

  • Wybór jednego kandydata

   • Biała tablica

   • 6 pytań (Co klient widzi- wskazuje elementy wizualne, z którymi klient styka się w swoim otoczeniu, Co klient słyszy, wskazujemy w jaki sposób otoczenie wpływa na klienta, Co klient tak naprawdę myśli i czuje?, staramy się ustalić co się dzieje w umyśle klienta, Co klient mówi i robi? Wyobrażamy sobie co klient może robić i jak może zachowywać się publicznie, Jakie są jego bolączki? Na jakie korzyści liczy?)

    i stopniowo tworzymy profil naszego nowo pozyskanego klienta


  Mapa empatii
  Mapa empatii modeli biznesowych. Technika; z inspiracji klienta – mapa empatii


  Janusz kroik i23 w8
  Mapa empatii przykład klienta Microsoft- dyrektorów ds. informatycznych firm wyznaczających strategię IT i zasady polityki zakupów


  Janusz kroik i23 w8

  Mapa empatii przykład klienta Microsoft- dyrektorów ds. informatycznych firm wyznaczających strategię IT i zasady polityki zakupów (wybrane elementy)


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika kreowanie pomys w
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Kreowanie pomysłów

  Zakłada się, że jest to proces dwufazowy: 1.Etap generowania nowych koncepcji 2.Etap syntezy

  EPICENTRA INNOWACJI- Innowacje dokonujące się z uwagi na :

  • zasoby (znajdują źródło w dotychczasowej infrastrukturze organizacji lub jej partnerów)

  • ofertę wartości( przedkładają się na powstanie nowej propozycji wartości co przekłada się na inne elementy modelu )

  • klienta (powstają w związku z potrzebami klienta, ułatwionym dostępem lub większą wygodą usługi, wpływają na inne elementy modelu)

  • finanse ( mechanizmy nowych strumieni przychodów bądź cenowe lub obniżania kosztów. Ta zmiana wpływa na inne elementy modelu)

   „A co by było gdyby…?”

   Pytania tego typu mają pomóc uwolnić się od ograniczeń, jakie narzuca bieżący model. Mają prowokować i skłaniać do twórczego myślenia.

   „… zaoferować darmowe połączenia głosowe w skali globalnej? W 2003 roku firma Skype uruchomiła usługę umożliwiającą wykonywanie darmowych połączeń głosowych za pośrednictwem Internetu. W ciągu pięciu lat Skype zyskał sobie ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników, którzy wykonali łącznie ponad 100 miliardów darmowych rozmów…”


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika kreowanie pomys w1
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Kreowanie pomysłów

  Proces kreowania pomysłów

  • Budowanie zespołu – Pytanie główne. Czy zespól jest dostatecznie zróżnicowany, by móc generować nowe pomysły? (wiek, stanowiska, doświadczenie , kultura, środowisko)

  • Koncentracja- Najważniejsze pytanie. Nad którymi elementami należy pochylić się, zanim przystąpimy do generowania pomysłów na model biznesowy ? (wziąć trzeba pod uwagę wyniki badań dot. klientów, technologii ocenę bieżącego modelu biznesowego itp)

  • Poszerzanie horyzontów- Najważniejsze pytanie. Jakie innowacje można by wprowadzić w poszczególnych elementach modelu biznesowego? (poszerzanie dostępnych opcji aby wygenerować dużo możliwych rozwiązań, punktem wyjścia może być każdy z dziewięciu elementów modelu biznesowego, burz mózgów- są pewne wytyczne aby była ona efektywna)

  • Kryteria wyboru- Najważniejsze pytanie. Jakie są najważniejsze kryteria wyboru najlepszych pomysłów na nowy model biznesowy? (ograniczanie dostępnych opcji do rozsądnego poziomu przy pomocy zobiektywizowanych przesłanek- kryteriów)

  • Tworzenie „prototypu”-Najważniejsze pytanie. Jak wyglądają gotowe modele biznesowe stworzone na podstawie wybranych pomysłów? (powinno ograniczyć się do 3-5 potencjalnych innowacji w zakresie modelu biznesowego, warto wykorzystać szablon , żeby zrobić prototypy i na tej podstawie omówić założenia poszczególnych pomysłów)


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wizualne
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wizualne

  • Wizualizacja za pomocą samoprzylepnych karteczek [Grube pisaki na każdej karteczce tylko jeden pomysł]

  • Forma skróconych haseł

  • Wizualizacja za pomocą rysunków

   Procesy, które można usprawnić dzięki stosowaniu metod myślenia wizualnego:

   - Zrozumienie istoty sprawy

   • Lepszy dialog

   • Analiza pomysłów

   • Skuteczniejsza komunikacja

    Wizualizacja zapewnia lepszy dialog dzięki możliwości nastawienia się na

   • Wspólne punkty odniesienia

   • Wspólny język

   • Wspólne postrzeganie rzeczywistości


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Zrozumienie istoty sprawy

  • Gramatyka wizualna

  • Ogólny obraz

  • Poznawanie zależności

   Lepszy dialog

   • Analiza pomysłów

   • Skuteczniejsza komunikacja

    Wizualizacja zapewnia lepszy dialog dzięki możliwości nastawienia się na

   • Wspólne punkty odniesienia

   • Wspólny język

   • Wspólne postrzeganie rzeczywistości


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne1
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Myślenie wizualne i jego wartość. Jest to umiejętność niezbędna do skutecznej pracy z modelami biznesowymi, to korzystanie z narzędzi takich jak obrazki, rysunki , diagramy, samoprzylepne karteczki, w celu poszukiwania i omawiania pewnych znaczeń i treści. Model biznesowy to skomplikowana koncepcja, z wieloma elementami o relacjami między nimi i trudno zrozumieć jego istotę , dopóki nie przedstawi się go w postaci graficznej.

  -Bez wizualizacji trudno w pełni uchwycić całościowy obraz sytuacji

  • Pozwala przenieść rozmowy z płaszczyzny abstrakcyjnej na płaszczyznę konkretów, co pozytywnie wpływa na jakość toczącej dyskusji. Ułatwia wykryć luki istniejącego modelu

  • Pozwalają usprawniać cztery istotne dla tworzenia m.b. procesy tj. Rozumienie, dialog, analiza, komunikacja


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne2
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Zrozumienie istoty sprawy

  Zwraca się uwagę na takie funkcje ;

  GRAMATYKA WIZUALNA (plansza modelu biznesowego to mapa koncepcyjna w języku o „specyficznej’ gramatyce, dzięki niej wiemy które i gdzie informacje umieścić)

  OGÓLNY OBRAZ (dzięki schematowi od razu umożliwia się uchwycenie ogólnego kontekstu modelu biznesowego, dostarcza dużo informacji, by można zrozumieć istotę sprawy, nie zasypuje ich jednak szczegółami)

  POZNAWANIE ZALEŻNOŚCI (nie ogranicza się do poznania elementów składowych, lecz wymaga również dostrzegania wzajemnych zależności jakie miedzy nimi występują. Łatwiej to wyrazić obrazkami niż słowami, szczególnie wtedy gdy występuje więcej elementów)


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne3
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Lepszy dialog

  WSPÓLNE PUNKTY ODNIESIENIA (w dyskusji zakłada się, że uczestnik przyjmuje pewne domyślne założenia, stworzenie obrazu dzięki któremu te założenia są przekładne na konkretne informacje bardzo istotnie usprawnia dialog. W dyskusji pamięć „podręczna” jest wspomagana przez obraz, przez co mamy możliwość analizować większą liczbę pomysłów)

  WSPÓLNY JĘZYK (szablon zapewnia uczestnikom dyskusji wspólny język wizualny. Zapoznanie się bliższe z istotą szablonu daje szanse na merytoryczną dyskusję o poszczególnych składowych modelu. W organizacji macierzowej, gdzie funkcjonują grupy i zespoły zadaniowe jest mała widza o ich specyficznych aspektach aktywności. Wspólny język wizualnego modelu biznesowego ułatwia zatem wymianę pomysłów i sprzyja spójności grupy )

  WSPÓLNE POSTRZEGNIE RZECZYWISTOŚCI (graficzne przedstawianie m.b. to skuteczny sposób na wspólne spojrzenie na omawiane sprawy. Specjaliści od różnych aspektów funkcjonowania firmy są w stanie po analizie i dialogu wypracować wspólne spojrzenie na elementy i zależności)


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne4
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Analiza pomysłów

  INSPIRACJA DLA POMYSŁÓW (praca nad modelem to często zaczynanie od zera, a nie od razu wypełnianie treścią, często jest to tylko mglisty obraz a ostateczny kształt obrazu wyłania się dopiero z czasem Kolejne pomysły umieszczane na schemacie stają się inspiracją dla następnych. Szablon staje się narzędziem pobudzającym do dialogu nad pomysłami, poszczególne osoby przedstawiają zarys swojego pomysłu, a następnie grupa jako całość próbuje te koncepcje rozwijać)

  EKSPERYMENTY(wizualny model biznesowy stwarza okazję do eksperymentowania. Elementy można wymazywać, wymieniać karteczki, są podstawa do pytań; co by było gdyby wyeliminować dany segment klientów?, a może powinien pozostać?, czy rezygnacja z obsługi nierentownych klientów pozwoli ograniczyć zużycie zasobów i obniżyć koszty? a tym samym podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz rentownego segmentu? Wizualizacja pomaga myśleć o systemowym wpływie decyzji zakładających modyfikację jednego z element modelu- eksperyment)


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika my lenie wiualne5
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Myślenie wiualne

  Skuteczniejsza komunikacja

  LEPSZE ROZUMIENIE SPRAWY W CAŁEJ FIRMIE ( w komunikacji obraz wart jest „tysiąca słów”, wszyscy członkowie organizacji powinni zrozumieć założenia jej modelu biznesowego ponieważ każdy z nich może potencjalnie przyczynić do jego udoskonalenia. Minimum to zapewnienie wspólnego postrzegania modelu tak aby zmierzać we wspólnym kierunku)

  PROMOCJA WEWNĘTRZNA (chodzi o pozyskanie poparcia i funduszy w samej organizacji. Wzbogacenie prezentacji o odpowiednie materiały wizualne zwiększa prawdopodobieństwo przekonania odbiorców do własnych racji i pozyskania ich poparcia. Uzupełnieni słów graficznym ujęciem zwiększa siłę przekonywania. Właściwe ilustracje ułatwiają zrozumienie bieżącej sytuacji firmy i jej potrzeb, proponowanego sposobu ich zaspokojenia oraz wizji przyszłości)

  PROMOCJA ZEWNĘTRZNA (chodzi o przekonywanie osób trzecich np. inwestorów, potencjalnych współpracowników, może nawet pożyczkodawców?, prezentacja odpowiednich materiałów wizualnych znacząco może zwiększyć ich szanse na sukces i pokonanie barier)


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego na wzór inżynierskich scenariuszy

  WARTOŚĆ PROTOTYPÓW

  1.Potężne narzędzie umożliwiające opracowanie nowych innowacyjnych modeli biznesu, pozwala podobnie jak myślenie wizualne, nadawanie abstrakcyjnym koncepcjom konkretnych kształtów.

  2. Tworzenie prototypów jest domeną projektantów i inżynierów. Znajduje zastosowanie przy projektowaniu produktów, w architekturze a także modelowaniu interakcji, nieco rzadziej specjaliści od zarządzania bowiem zachowania organizacyjne czy strategie maja bardziej nienamacalny charakter.

  3.Tu chodzi o prototypy potencjalnych nowych modeli, które tworzy się po to by wspierać dyskusję, analizy i weryfikację przedłożonych pomysłów, może być w postaci prostego rysunku , dobrze przemyślanej koncepcji wpisanej w szablon m.b. „…prototyp modelu biznesowego to coś więcej niż tylko wstępny szkic ukazujący dokładny zarys tego, co powstanie w przyszłości.


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego na wzór inżynierskich scenariuszy

  WARTOŚĆ PROTOTYPÓW

  4.Prototyp jest raczej narzędziem myślowym, które pomaga badać możliwości pierwotnego pomysłu w różnych kierunkach.

  5.Prototypowe modele mogą być z założenia prowokacyjne, szalone nawet aby „pchać „ nas w nie brane pod uwagę dotychczas obszary (strategia błękitnego oceanu!!)

  6. Są inspiracją do odejścia od dotychczasowego modelu biznesowego, jest przeciwieństwem poglądów , a) że nie ma czasu na gruntowne analizowanie takich różnych opcji bo dotychczasowa działalność i jej zasady zapewni stabilną pozycję i w grę wchodzą ewentualne małe korekty, b) że liczą się tylko dane marketingowe dla rozwiązań strategicznych a nie wydumane często „szalone” przesłanki.

  7. Jeśli chcesz nie być na uboczu ale w czołówce stawki to niejako jesteś „skazany” na tworzenie prototypów modeli biznesowych .

  Prototyp to odrzucenie starego myślenia i podążanie ku nowemu


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego na wzór inżynierskich scenariuszy

  Tworzenie prototypów to stosownie podejścia projektowego. Jego idea zasadza się na założeniu, że prototyp odgrywa rolę wizualizacji i próbnika z którego korzysta się jeszcze przed rozpoczęciem fazy wdrożenia i może odgrywać rolę narzędzi analitycznego, wspiera proces myślenia i skłania do poszukiwania nowych możliwości

  Analizę taka można prowadzić na prototypach o różnej skali i odmienności. Najlepiej zacząć od podstawowych kwestii aby następnie przejść do szczegółów Przykładowa skala prototypów

  • Szkic na serwetce, podaj zarys pomysłu, dodaj propozycje wartości, dodaj główne strumienie przychodów

  • Rozbudowany szablon, przeanalizuj możliwość wdrożenia pomysłu, opracuj pełen szablon modelu, zastanów się nad logiką biznesową pomysłu, oszacuj jego potencjał rynkowy, ustal zależności między poszczególnymi elementami modelu, sprawdź podstawowe fakty

  • Propozycja biznesowa, przygotuj arkusz kalkulacyjny, który pozwoli oszacować potencjał modelu w zakresie generowania zysków, stwórz scenariusze finansowe na bazie różnych złożeń

  • Test praktyczny, zweryfikuj w praktyce pewne złożenia dotyczące propozycji wartości, kanałów, mechanizmów cenowych itd.


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego dla publikacji książki

  Wyróżnić można osiem modeli

  • Wydawca (model tradycyjny)[ główna cecha; + nie trzeba się martwić, martwi się wydawca, - autor ma ograniczona swobodę]

  • Książka współtworzona [+ współpracownicy promują dystrybucję,- trudny proces]

  • Free (marketing) [ utrzymywać niskie koszty produkcji np. wydanie cyfrowe]

  • Egzemplarz na żądanie [ - druk na żądnie= wyższe koszty produkcji=wyższa cena detaliczna

  • 5.Ksiązka i internet [+ regularne przychody, - ciągłe dostarczanie treści]

  • Książka sponsorowana [ - trudno znaleźć sponsorów]

  • Zrób to sam

  • Książka na zamówienie [ technicznie skomplikowane= koszty ]


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego dla publikacji książki- Wydawca


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego dla publikacji książki- Free (marketing)


  Janusz kroik i23 w8

  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Tworzenie prototypów modelu biznesowego dla publikacji książki- Książka i Internet


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Opowiadanie historii

  WARTOŚĆ HISTORII

  Chodzi o to by przy nowych czy innowacyjnych modelach biznesowych wspomóc opis i zrozumienie. Zmiana układu poszczególnych elementów, podważa status quo co stawia opór wobec tej odmienności. Jest to technika rzadko używana, ze względu na inne techniki, przeplatanie jej z nimi. Samoistnie ma jednak swoją wartość, pozwala pokonywać niedowierzanie tym samym wykorzystanie analitycznego potencjału szablonu modelu biznesowego. Trzy aspekty generowania wartości opowiadania historii;

  Prezentacja nowych elementów- w organizacji może się pojawiać szereg pomysłów na model biznesowy, przykucie uwagi tych, którzy mogą mieć wpływ na dalsze jego losy jest często jedyną szansą na kolejne szczegółowe analizy. W takich sytuacjach dobra prezentacja(opowiadanie historii) może wzmóc zainteresowanie menedżerów. Dobra historia to skuteczny sposób na szybkie przedstawienie zarysu pomysłu

  Przekonywanie inwestorów, jeśli jest się przedsiębiorcą, prawdopodobnie przyjdzie taki dzień, gdzie trzeba przekonać do swojego pomysłu potencjalnych udziałowców. Przede wszystkim interesuje ich jak zamierza się generować wartość dl klienta i jak zarabiać. Historia może być skutecznym sposobem na przedstawieniem istoty przedsięwzięcia czy modelu biznesowego

  Angażowanie pracowników, ludzie powinni dobrze rozumieć na jakich założeniach opiera się nowy model biznesowy, chodzi o zaangażowanie ludzi w proces zmian.

  Ludzie lepiej reagują na historii niż na logiczne argumenty!


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Opowiadanie historii

  Opowiadanie historii powinno mieć jednego głównego bohatera.

  Z perspektywy –firmy, opowiada on historię z pozycji osoby, która pozytywnie doświadczyła stosowanie takiego modelu, styk z klientem, zmniejszenie kosztów, lepszy przebieg działań, partnerstwo bardziej owocne

  Z perspektywy klienta Głównym bohaterem jest klient, który opowiada historię ze swojego punktu widzenia. W reakcji przedstawia się wyzwania przed którymi staje i zadania , które ma do wykonania. Dalej pokazuje się opis wartości jaka generuje dla niego organizacji, wchodzi się w jego życie. Można trochę udramatyzować i wzbogacić o element emocjonalny – co mu ułatwia w życiu. Największe wyzwanie to zachowanie autentyzmu oraz unikanie powierzchowności.

  OBECNY MODEL BIZNESOWY JAKO MODEL NA PRZYSZŁOŚC ?

  PLANOWANY PRZYSZŁY MODEL BIZNESOWY


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Opowiadanie historii

  Sposoby techniczne wykorzystywane przy opowiadaniu historii


  Techniki tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych modeli biznesowych technika scenariusze
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Scenariusze

  Projektowanie modelu biznesowego na podstawie scenariusza

  Scenariusze to metoda, która może usprawnić proces projektowania nowego modelu biznesowego lub wprowadzania innowacji do modelu już istniejącego. Podobnie jak inne techniki umożliwia nadanie abstrakcyjnym pojęciom nadanie konkretyzacji. Chodzi o nakreślenia konkretnego i szczegółowego kontekstu dla procesu.

  Można wyróżnić dwa rodzaje grup scenariuszy.

  Pierwsza Grupa koncentruje się na opisie uwarunkowań, w których funkcjonuje klient. Jak produkt czy usługa są użytkowane, jaki rodzaj klientów z nich korzysta, jakie obawy ma. Scenariusze tej grupy pochodzą od przemyśleń i skojarzeń klienta, które to wykorzystuje się do stworzenia charakterystycznej ,konkretnej sytuacji – obrazów. Scenariusz z klientem w roli głównej pozwala nadać jego spostrzeżeniom realistyczny wymiar

  Druga grupa scenariuszy koncentruje się na charakterystyce rynku, na którym potencjalnie firma musiałaby w przyszłości prowadzić rywalizację. Nie chodzi tu o przewidywanie przyszłości ale o stworzenie możliwie szczegółowego i konkretnego obrazu warunków, które mogą zaistnieć za jakiś tam czas. Takie podejście pomaga poszukiwać adekwatnych modeli biznesowych do przyszłych uwarunkowań rynkowych. W literaturze z zakresu tworzenia strategii można znaleźć to pod pojęciem „planowanie na bazie scenariuszy”.


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Scenariusze –przykład 1

  Scenariusze z klientem w roli głównej- przykład perspektywy operatora telefonii komórkowej OTK, który pracuje nad stworzeniem nowego innowacyjnego modelu biznesowego mając przed „oczyma” trzy scenariusze opisujące usługi lokalizacyjne świadczone z wykorzystaniem systemy GPS

  1. Dostawa do domu filmów DVD przez Toma wielkiego znawcę filmów, prowadzącego swoją firmę

  Dzięki nowemu narzędzia planowania trasy z wykorzystaniem GPS oferowanego przez OTK mógł zwiększyć swoją wydajność i podnieść jakość obsługi klienta. Za niewielką opłatą zainstalował oprogramowanie powiązane z jego programem obsługi klienta. Ma teraz więcej czasu, pomaga ta aplikacja unikać korków planować trasy. Udało mu się zintegrować system z telefonami komórkowymi dwóch pomocników współpracujących w weekendy [ pytania; Czy wartość dodana okaże się wystarczająca by skłonić podmioty świadczące tego typu usługi do uiszczenia miesięcznych opłat?, Za pośrednictwem jakich kanałów będzie najłatwiej dotrzeć do tego typu klientów, Z jakimi urządzeniami (lub) oprogramowaniem taka usługa musiałaby współpracować]

  2.Turyści

  Planują podróż do Paryża na długi weekend. Obowiązki nie pozwoliły przygotować się i zaplanować, postanowili radzić sobie na bieżąco W prasie podczas lotu przeczytali o nowej usłudze GPS dla turystów dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego. Na lotnisku w Paryżu wypożyczyli zalecany aparat telefoniczny.


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Scenariusze- przykład 1

  Spacerują radośnie po Paryżu, pokonując trasę na podstawie przyjętych kryteriów wyznaczonych przez urządzenie. Nie mieli przewodnika ale wbudowany przewodnik audio. Daje on informacje o historii i różnych sytuacjach związanymi z danym miejscem. Mają po tym nowe plany z Paryżem na przyszłość {Pytania; Czy usługa powinna być dostępna wyłącznie na urządzenie określonej marki, czy należy umożliwić użytkownikowi pobieranie aplikacji na już posiadany aparat?, Czy warto nawiązać współpracę z linami lotniczymi by pełniły one funkcję kanału dystrybucyjnego usługi bądź urządzenia, Czy potencjalni partnerzy odpowiedzialni za dostarczenie treści rozważą udział w takim projekcie?, Za jaką propozycję wartości klienci byliby najbardziej skłonni zapłacić}

  3. Winiarnia

  Spadek w rodzinnym pokoleniu winiarni. Kontynuowanie rodzinnej tradycji wymaga ciężkiej pracy ale daje mu to satysfakcję i od siebie daje nowinki.

  Odkrycie nowej prostej aplikacji dostępnej na telefon komórkowy do zarządzania uprawami. Rozwiązanie to nie powstało z myślą o plantatorach wina ale Aleksander mógł bez trudu dostosować do swoich szczególnych potrzeb. Aplikacja współpracuje z jego listą zadań dzięki czemu On może korzystać z GPS-owej listy spraw do załatwienia – urządzenie przypomina mu kiedy, gdzie należy sprawdzać jakość gleby lub winogron. Zastanawia się czy z tej aplikacji mogli korzystać wszyscy jego menedżerowie? Bo tylko wówczas ma to sens kiedy stosują to wszyscy

  [ pytania; Czy wartość dodana okaże się wystarczająca by skłonić farmerów do uiszczenia miesięcznych opłat? Za pośrednictwem jakich kanałów będzie najłatwiej dotrzeć do tego typu klientów?, z jakimi innymi urządzeniami (lub) oprogramowaniem taka usługa musiałaby współpracować?]


  Janusz kroik i23 w8
  Techniki tworzenia (lepszych i bardziej innowacyjnych) modeli biznesowych. Technika; Scenariusze- przykład 1

  Czy w ramach jednego modelu Czy każdy z segmentów potrzebuje

  można obsłużyć wszystkie trzy odrębnej , szczególnej propozycji

  segmenty klientów wartości

  PYTANIA

  do 1,2,3,

  Czy powinniśmy obsługiwać jeden

  Czy możliwe jest synergiczne połączenie lub więcej niż jeden segment

  zasobów, działań lub kanałów po obniżonej cenie lub za darmo,

  żeby przyciągnąć innych

  bardziej rentownych klientów