svaz chemick ho pr myslu r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Svaz chemického průmyslu ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Svaz chemického průmyslu ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Svaz chemického průmyslu ČR. Jan Kvarda workshop CHEMIE KOLEM NÁS Brno 15.1.2014. SCHP ČR. Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického sektoru v České republice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svaz chemického průmyslu ČR' - norman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svaz chemick ho pr myslu r
Svaz chemického průmyslu ČR

Jan Kvarda

workshop

CHEMIE KOLEM NÁS

Brno 15.1.2014

schp r
SCHP ČR
 • Svaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického sektoru v České republice
 • Od roku 1992 působí jako samostatné, dobrovolné profesní sdružení subjektů z oblasti výroby, obchodu, vědy a výzkumu se zaměřením na chemický průmysl, petrochemii, rafinérský průmysl, farmaceutický průmysl, výrobu pryže a plastů.
slide3

SCHP ČR

 • 129členů
 • 85 individuálních členů
  • 50výrobců
  • 14 z oblasti vědy, výzkumu a školství
  • 21 ostatní (služby, poradenství, logistika)
 • 3kolektivní členové
  • AVNH ČR (14 členů)
  • CACS (12 členů)
  • SCHOD ČR (15 členů)
 • 70 % výroby z oblasti rafinérského, petrochemického, chemického, farmaceutického průmyslu, průmyslu plastů a pryže
slide4

Chemický průmysl EU

  • Klíčový pro stabilitu společnosti – bez chemie nelze zajistit základní životní potřeby obyvatelstva, jako jsou jídlo a paliva (table, trough, tank)
  • Zaměstnává přímo 1,5 mil. obyvatel a vytváří další 3 mil. pracovních míst
  • Přispívá k HDP 19/17/14% v SRN/ČR/SR

ve srovnání s průměrem 9,3% v EU

 • Chemický průmysl EU je nejregulovanějším odvětvím. Regulace evropské chemie ve srovnání se zbytkem světa je hlubší
  • Regulace výroby – IPPC, Směrnice o průmyslových emisích
  • Regulace zacházení s chemickými látkami - REACH a CLP
  • Ceny energií, EU ETS i podpora OZE – obrovské náklady
slide5

Chemický průmysl v ČR

 • Chemický průmysl patří v ČR mezi tři nejvýznamnější průmyslové sektory – 17% hrubé přidané hodnoty, tržby 557 mld. Kč, 105.000 zaměstnaných přímo, minimálně 300.000 nepřímo (2012).
 • Chemický průmysl patří mezi sektory s nejvyšším inovačním potenciálem, nabízí a přináší řešení pro další, ve všech směrech udržitelný rozvoj
 • Chemický průmysl ČR je zatížen nejen regulacemi EU, je navíc znevýhodněn proti okolním členským státům minimální národní podporou/subvencemi k minimalizaci negativních dopadů evropských regulací
 • Zatížení proti ostatním je enormní: REACH (10 mld.), CLP (stovky milionů), IED (25 mld.), EU ETS (25 mld.)
ch emick pr mysl v roce 2012
Chemický průmysl v roce 2012
 • Výsledky českého chemického průmyslu v roce 2012 byly pozitivně ovlivněny globálním a evropským ekonomickým vývojem (s výjimkou farmaceutického průmyslu).
 • Nejlepší výsledky byly ve výrobě chemických látek a přípravků (CZ Nace 20) a v rafinérském zpracování ropy (CZ Nace 19.2) : dvojciferné zvýšení tržeb.
 • Tržby ve výrobě pryžových a plastových výrobků (CZ Nace 22) stagnovaly v důsledku deprese v některých výrobních sektorech (zejména v automobilovém průmyslu).
 • Tržby ve farmaceutickém průmyslu (CZ Nace 21) poklesly o 5 %, a to v důsledku zdravotnických reforem a zvýšených cen léků.
ch emick pr mysl v roce 20121
Chemický průmysl v roce 2012
 • Významné zvýšení klíčového průmyslového ukazatele – tržeb ve srovnání s rokem 2011: ve výrobě chemických látek a přípravků o 15,3 %, v rafinérském zpracování ropy o 13,8 %, ale stagnace ve výrobě pryžových a plastových výrobků (zvýšení tržeb pouze o 0,1 %) , snížení tržeb ve farmaceutickém průmyslu (-4,9 %).
 • Snížení účetní přidané hodnoty v chemickém průmyslu o téměř 1%, snížení zaměstnanosti o 2,2 %, především kvůli odvětví výroby pryžových a plastových výrobků (-3,1 %).
 • Meziroční zvýšení exportu o 7,7 % bylo vyšší než dynamika dovozu (+3,1 %). Negativní bilance chemického průmyslu se meziročně snížila o 12 mld. Kč. Podíl exportu dosáhl 64,9 % celkových tržeb (v roce 2011 to bylo cca 64,7 %).
 • Stagnace ekonomického vývoje způsobila, že se objem účetní přidané hodnoty meziročně snížil o 1 %. Zvýšení bylo dosaženo pouze v rafinérském zpracování ropy (+28,9 %), ale ve výrobě chemických látek a přípravků a farmaceutickém průmyslu klesl o 2,4 % a ve výrobě pryžových a plastových výrobků klesl o 0,7 %.
c hemick pr mysl v roce 2013
Chemický průmysl v roce 2013
 • Chemický průmysl byl v 1. polovině roku 2013 ovlivněn recesí české ekonomiky, která ovlivnila chemický průmysl prostřednictvím nižší domácí a zahraniční poptávky.
 • Současný vývoj v EU má negativní vliv na český chemický průmysl.
 • Snížení tržeb v období leden- červen 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 ve všech subsektorech s výjimkou farmaceutického průmyslu o 1 - 7 %
 • Snížení počtu zaměstnanců o 1 - 4 %, (kromě farmaceutického průmyslu)
 • Počet firem s 20+ zaměstnanci na konci června 2013: 865 (cca 105 261 zaměstnanců)
 • Negativní trend se nejvíce projevil v rafinérském zpracování ropy a výrobě pryžových a plastových výrobků.
 • Kladná obchodní bilance v 1. pololetí r. 2013
slide9

NEkonkurenceschopnost díky podpoře OZE

 • ČR je nejprůmyslovější zemí v EU z hlediska podílu průmyslu na HDP v EU;
 • ČR si nemůže dovolit dále znevýhodňovat svůj průmysl platbami nepřiměřeně vysoké podpory OZE, pokud chce zachovat alespoň minimální konkurenceschopnost nejen ve světě, ale i v rámci EU a tedy nezvyšovat nezaměstnanost;
 • proto je potřeba minimalizovat dopady složky OZE v ceně elektrické energie na celkovou cenu ELE napříkladstanovením nižších plateb za podporu OZE pro velké spotřebitele a zároveň stropů platby za OZE pro energeticky intenzivní průmysl;
 • výnosy z aukcí povolenek a energetických daní v maximálním množství směřovatzpět do průmyslu, například formou financování podpory OZE, či podporou projektů zvyšování energetické efektivnosti;
slide10

Dopady OZE a EU ETS na konkurenceschopnost chemického průmyslu aneb několik čísel

 • Platby za podporu obnovitelných zdrojů a od r. 2013 i nákupy povolenek na emise skleníkových plynů mají zásadní dopad na konkurenceschopnost chemického průmyslu:
 • vývoj plateb celého chemického průmyslu za OZE:

2010 … 0,5 mld. Kč

2011 … > 1,2 mld. Kč

2012 … > 1,5 mld. Kč

v r. 2013 více než 2 mld. Kč na podporu OZE (4x více než v r. 2010);

 • od roku 2013 naše společnosti spadající do EU ETS nakupují více než 50% povolenek (EUA) v předpokládané souhrnné výši (2013-2020) cca 4,5 – 18 mld. Kč (při ceně 5 – 20 EUR/1 tunu CO2).
slide12

2013

 • účast: regionální kola 5 000 žáků
 • finále: Pardubice 30.5.2013

26 finalistů z deseti krajů

 • vítěz: Marie Nevyhoštěná

ZŠ Letovice

slide13

2014

 • účast: regionální kola 7 796 žáků
 • finále: Pardubice 4.6.2014

40 finalistů z jedenácti krajů

a Prahy

www.mladychemikcr.cz

co je nsk a nsp
Co je NSK a NSP?

Hlavním cílem projektu NSK

je umožnit občanům, uznávání skutečných znalostí a dovedností, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzdělá-váním apod.)

Národní soustava kvalifikací (NSK) slouží pro uznávání a certifikaci dalšího vzdělávání – tvoří základní stavební kamen Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a všem dostupná databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách.

NSP a NSK jsou tedy spojené nádoby, jedno bez druhého by těžko existovalo. Měly by být jakousi „rychlou injekcí“ pro akutní nedostatek pracovních sil v určitém oboru.

K tomu jsou důležitá odborná vzdělávací zařízení, která budou zájemce připravovat ke zkoušce u tzv. Autorizovaných osob.

jakou to m logiku souvislosti
Jakou to má logiku? Souvislosti

Národní soustava povolání

NSK

POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLNÉ KVALIFIKACE

Rámcové vzdělávací

programy

Školní

vzdělávací

programy

Povolání

Typové pozice

Typové pozice

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Typové pozice

Kurzy, programy

Zkoušky

Praxe,…

PROFESNÍ

(DŘÍVE DÍLČÍ )

KVALIFIKACE

DÍLČÍ

KVALIFIKACE

DÍLČÍ

KVALIFIKACE

Kvalifikace v NSK jsou zařazeny do Evropského rámce kvalifikací (EQF).

c lov skupiny nsk
Cílové skupiny NSK

Do tvorby soustav je nyní zapojeno více než

1600 zaměstnavatelů z celé

České republiky

co p in n rodn soustava kvalifikac do praxe

Zkoušky již nyní složilo přes 83 tis. Lidí (pro srovnání - v roce 2011 bylo cca 98 tis. absolventů středních škol)

 • Určování aktuálně požadovaných kvalifikacía

kompetencí ve svém oboru podnikání

 • Řešení nedostatkových kvalifikacínezávisle na

počátečním vzdělávání

 • Ovlivňování obsahupočátečního odborného vzdělávání
 • Kvalitnější státem financované rekvalifikace
 • Efektivnější komunikaces Úřadem práce ČR
 • Aktivní zapojenído procesů ověřování kvalifikací

prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu

 • Zcela nový nástrojpro každodenní práci personalisty:

získaný certifikát je jasným doklademo kompetencích,

kterými budoucí zaměstnanec disponuje

Co přináší Národní soustava kvalifikací do praxe?
v stupy innosti sektorov rady pro chemii

PK již publikované na www.narodnikvalifikace.cz:

 • Inženýr chemie produktmanažer
 • Chemický technik analytik
 • Chemický technik manažer provozu
 • Chemický technik mistr
 • Chemický technik operátor
 • Chemický technik plánovač
 • Chemický technik technolog
 • Chemik – laborant (v SR revidováno v roce 2013)
 • Chemik pro obsluhu zařízení (v SR revidováno v roce 2013)
 • Pracovník pro recyklaci
Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii
v stupy innosti sektorov rady pro chemii1

PK zpracované v SR pro chemii v roce 2012, nyní posuzovány na MPSV/MPO:

 • Chemický technik produktmanažer
 • Chemický technik pro environment
 • Technik pro recyklaci
 • Dělník pro recyklaci
Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii
v stupy innosti sektorov rady pro chemii2

PK zpracované v SR pro chemii v roce 2013, nyní v přípravě k posouzení MPSV/MPO:

 • Technolog zpracování plastů
 • Seřizovač gumárenských zařízení
 • Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů
 • Obsluha recyklačních zařízení
 • Obsluha gumárenských zařízení
 • Obsluha plastikářských zařízení
 • Dělník v chemické výrobě
Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii
v stupy innosti sektorov rady pro chemii3

Plán SR pro chemii pro rok 2014:

 • Chemik pro vzorkování
 • Vizuální kontrolor gumárenské výroby
 • Lisovač gumárenské výroby
 • Konfekcionér gumárenské výroby
 • Chemický technik pro kompozitní materiály
 • Chemický technik - environmentální geochemik
 • Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
 • Chemický technik v klinické chemii a biologii
 • Chemický technik pro farmacii
 • Technolog gumárenské výroby
 • Technolog recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Technolog recyklace odpadů z energetických zařízení
 • Technolog recyklace pneumatik a pryže
Výstupy činnosti Sektorové rady pro chemii
responsible care
Responsible Care

Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu v oblasti HSE od roku 1985, která se rozšířila v roce 2006 na příspěvek chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji

Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti

V ČR je od roku 1994

slide25

Responsible Care – 55 zemí

Příspěvek k udržitelnému rozvoji

slide26

Základní principy RC

 • soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí
 • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů
 • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích
 • naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je
 • spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat
 • poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je
slide27

Responsible Care v ČR

 • Zapojeno 76 organizací, členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů – AVNH, CACS a SCHOD ČR
 • 49 organizací smí používat log RC
  • 44 výrobních a distribučních
  • 5 nevýrobních je zapsáno v Seznamu partnerů RC – TECHEM CZ, SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SPŠCH Brno a CACS
 • pravidelné roční vyhodnocování
 • obhajoby 1 x za 2 - 4 roky
 • Nejstarší dobrovolná aktivita v oblasti zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a udržitelnosti
svaz chemick ho pr myslu esk republiky
Svaz chemického průmyslu České republiky

Dělnická 12, 170 00 Praha 7

tel.: +420 266 793 580

fax: +420 266 793 578

email: mail@schp.cz

http://www.schp.cz