allm nnyttiga kommunala bostadsf retag aff rsm ssighet med samh llsansvar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar. NBO Köpenhamn 2 september 2010. Ansvarsfördelning. Kommunernas befolkningsansvar Bostadsförsörjningslagen Socialtjänstlagen LSS Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Instrument för bostadsförsörjning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar' - norman-owens


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
allm nnyttiga kommunala bostadsf retag aff rsm ssighet med samh llsansvar

Allmännyttiga kommunala bostadsföretagAffärsmässighet med samhällsansvar

NBO Köpenhamn 2 september 2010

ansvarsf rdelning
Ansvarsfördelning

Kommunernas befolkningsansvar

 • Bostadsförsörjningslagen
 • Socialtjänstlagen
 • LSS

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag

 • Instrument för bostadsförsörjning
 • Affärsmässiga principer
starten fastighets garnas anm lningar till eu kommissionen
Starten: Fastighetsägarnasanmälningar till EU-kommissionen

2002: Statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (SBN/BKN)

2005: Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag (Motsvarande anmälan i Holland)

Offentligt stöd enligt Ernst & Young Real Estate:

 • Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr
 • Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr
 • Kostnad för eget kapital: 12 279 mkr
 • Redovisat direkt stöd: 18 mkr
nya spelregler
Nya spelregler

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska

 • arbeta i allmännyttigt syfte
 • huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt
 • främja bostadsförsörjningen i kommunen
 • erbjuda möjlighet till boendeinflytande ochinflytande i bolaget
 • drivas enligt affärsmässiga principer
exemplet malm roseng rd
Exemplet Malmö – Rosengård
 • 37% med utländsk bakgrund i hela MKB:s bestånd i Malmö
 • 94-98% i Rosengård MKB:s områden
 • 20% under 18 år i hela MKB:s bestånd i Malmö
 • Cirka 40-50% i Rosengård MKB:s områden
 • 64% sysselsättningsgrad i hela MKB:s bestånd i Malmö
 • 17-37% sysselsättningsgrad i Rosengård MKB:s områden
herrg rden bakgrund
Herrgården - Bakgrund
 • Miljonprogramsområde från 1960-talet
 • Herrgården ett s.k. ”utsatt område”
 • Hög omflyttning – historiskt
 • 98% utländsk bakgrund
 • 50% under 18 år
 • 17 % sysselsättningsgrad
2 tr ngboddhet
2.Trångboddhet
 • Trångboddhetsprojekt oktober 2007 - november 2008
 • Lyft ur Herrgården ur MKB:s uthyrningssystem för att prioritera trångbodda familjer
 • 50 lägenheter till trångboddhetsprojektet
3 arbetsl shet och utanf rskap
3. Arbetslöshet och utanförskap
 • Kontakter med arbetsförmedlingen
 • MKB tar emot många praktikanter från utbildningsbolaget Lernia och Svenska för invandrare (SFI)
 • MKB anställer boende för sommararbete
 • Stärka ”stråket” mellan Möllevångstorget och Herrgården
4 missbruk
4. Missbruk
 • Missbruk av narkotika och tabletter
 • Samarbete och hembesök med RoFus (Rosengård för ungas stöd)
 • Information till alla familjer
parallell process
Parallell process
 • Fysiska och sociala förändringar måste gå handi hand med sociala investeringar
 • 2 gårdar, 6 hus, 300 lägenheter och cirka 1.450 boende
ledord
LEDORD
 • DELAKTIGHET
 • INFORMATION
 • NÄRVARO
 • ENGAGEMANG
samarbetspartners
Samarbetspartners
 • Rosengårdsskolan
 • Socialen
 • Polisen
 • SDF Rosengård
 • Fastighetsägarna Contentus och Newsec
 • Räddningstjänsten
 • Stadsdelsvärdar i Rosengård
 • Rofus
 • Rädda Barnen
 • Entreprenörer
 • Gatukontoret
 • M fl.
m l de boende skall k nna sig trygga och trivas i omr det
MÅL: De boende skall känna sig trygga och trivas i området
 • Från ord till handling
 • Fysiska insatser måste gå hand i hand med sociala
 • Nära förvaltning
 • Långsiktighet