Samverkansm te tillsyn p jordbruk 2013 04 18
Download
1 / 12

Samverkansmöte – tillsyn på jordbruk 2013-04-18 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Samverkansmöte – tillsyn på jordbruk 2013-04-18. Kort om planerade aktiviteter inom Greppa näringen och Våtmarksprojekt Vattenförvaltningsarbete 2013. Johan Axnér Miljöenheten [email protected] 021-195198. Aktiviteter inom Greppa näringen och våtmarksprojektet 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samverkansmöte – tillsyn på jordbruk 2013-04-18' - norman-baird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samverkansm te tillsyn p jordbruk 2013 04 18

Samverkansmöte – tillsyn på jordbruk 2013-04-18

 • Kort om planerade aktiviteter inom Greppa näringen och Våtmarksprojekt

 • Vattenförvaltningsarbete 2013

Johan Axnér

Miljöenheten

[email protected]

021-195198


Aktiviteter inom greppa n ringen och v tmarksprojektet 2013
Aktiviteter inom Greppa näringen och våtmarksprojektet 2013

Genomförda aktiviteter

Första träff med en grupp lantbrukare i Kungsör (LRF-avdelning Kung Carl)

Planerade aktiviteter


Vattenf rvaltningscykeln

Rapportering 2013

Analyser och kartläggning

Uppföljning och

övervakning

Miljömål /

Miljökvalitetsnormer

Förvaltningsplan

6 års cykel

Genomförande

Åtgärdsprogram

Vattenförvaltningscykeln


Tg rdsprogram 2009
Åtgärdsprogram 2009 2013

 • Beslutat i december 2009

 • Bindande för myndigheter och kommuner

 • 37 åtgärder

 • Utveckling av lagstiftning och styrmedel

 • Utveckling av kunskapsunderlag

 • Åtgärder påbörjade 2012

 • Förslag på konkreta åtgärder per miljöproblemEkologisk status milj vervakning i vatten
Ekologisk 2013status Miljöövervakning i vatten

 • Program för regional miljööverkning

 • Fysikalisk-kemiska tidsseriemätningar i sjöar och vattendrag

 • Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar

 • Påväxtalger i vattendrag

 • Växtplankton

 • Fisk: elfiske i vattendrag

 • Fisk: nätprovfiske i sjöar

 • Bottenfauna

 • Nyckelbiotoper i vattenmiljöer

 • Vattenväxter i sjöar

 • Fåglar i stora sjöar - Mälarfågel

 • Grundvatten: sammanställning av kommunala data

 • (Stormusslor)

 • (Grundvatten: vattenkemisk undersökning av källor)


Ekologisk status elfiske
Ekologisk 2013status Elfiske


Ekologisk status v xtplankton h llsj n
Ekologisk 2013status Växtplankton (Hällsjön)


Ekologisk status p v xtalger
Ekologisk 2013statusPåväxtalger

 • Dominerande grupp inom påväxtsamhället

 • Finns i alla vattenmiljöer

 • Specifika levnadskrav vilket gör dem till bra miljöindikatorer

 • Provtagning utförs genom att borsta av ett antal stenar från en definierad lokal


Tg rdsunderlag
Åtgärdsunderlag 2013

 • Syfte: Klargöra åtgärdsbehov för att uppfylla MKN samt ge förslag på kostnad/nyttoeffektiva åtgärder

 • Användning:

  • Underlag till Vattenmyndighetens nästa åtgärdsprogram

  • Prioriteringsunderlag och verktyg för myndigheter och kommuner

 • Åtgärdsunderlagen är INTE juridiskt bindande!


Tg rdsunderlag1
Åtgärdsunderlag 2013

 • Fördjupade beskrivningar

 • Delavrinningsområden

 • Uppdaterade med Status, MKN, miljöproblem och åtgärder

 • Färdigställda till december 2013

 • Kommunernas medverkan viktig!

  • Länsstyrelsen har ambitionen att komma ut på Vattenverkstäder till alla kommuner.


V atten i nformations s ystem s verige www viss se
V 2013attenInformationsSystemSverige (www.viss.se)


ad