metodi utvr ivanja periodi nog poslovnog rezultata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODI UTVRĐIVANJA PERIODIČNOG POSLOVNOG REZULTATA PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODI UTVRĐIVANJA PERIODIČNOG POSLOVNOG REZULTATA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

METODI UTVRĐIVANJA PERIODIČNOG POSLOVNOG REZULTATA - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

METODI UTVRĐIVANJA PERIODIČNOG POSLOVNOG REZULTATA. METOD UKUPNIH TROŠKOVA. TRO ŠKOVI (RASHODI). PRIHODI. < = >. GUBITAK MRR DOBIT. 0. PRIHODI – RASHODI. Postoje dvije metode za obračun periodičnog rezultata:. U I plan. Metoda ukupnih troškova;. TROŠKOVI. PRIHODI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METODI UTVRĐIVANJA PERIODIČNOG POSLOVNOG REZULTATA' - norman-baird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TROŠKOVI

(RASHODI)

PRIHODI

<

=

>

GUBITAK

MRR

DOBIT

0

PRIHODI – RASHODI

slide3

Postoje dvije metode za obračun periodičnog rezultata:

U I plan

 • Metoda ukupnih troškova;

TROŠKOVI

PRIHODI

Uporedivosti prihoda i rashoda!

2) Metoda troškova prodatih učinaka;

U I plan

PRIHODI

TROŠKOVI

-Nastali su kao rezultat činjenice da se sva proizvedena Q proizvoda ne proda...

-treba da omoguće podudarnost prihoda i rashoda

Utiču na oblikovanje redovnih poslovnih prihoda i rashoda (metode utvrđivanja poslovnog rezultata)

Napomena!

slide4

METODA UKUPNIH TROŠKOVA

 • -podaci o:
 • Ostvarenim prihodima od prodaje;
 • Tekućim proškovima;
 • Početnim i krajnjim zalihama nedovršene....

Razlika između ulaganja i efekata tih ulaganja = poslovni rezultat;

<

=

>

GUBITAK

MRR

DOBIT

0

EFEKTI – ULAGANJA

slide5

Efekti nastali iz ulaganja u obračunskom periodu zavise od odnosa proizvodnje i prodaje;

Moguće situacije:

a) preduzeće proizvodi, ali nema prodaje:

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

Troškovi proizvodnje

Bilans uspjeha:

Rashodi

Prihodi

Povećanje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Troškovi po vrstama

slide6

b) proizvodnja je jednaka prodaji:

Rashodi

Prihodi

Troškovi po vrstama

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

c) proizvodnja je veća od prodaje:

Rashodi

Prihodi

Troškovi po vrstama

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

+ povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

slide7

d) prodaja veća od proizvodnje:

Rashodi

Prihodi

Troškovi po vrstama

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

- Smanjenje zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

slide8

Koje zalihe uključujemo u obračun?

Koji podaci o zalihama se unose u bilans uspjeha?

Razlika između krajnih i početnih zaliha;

Podaci o početnim i krajnjim zalihama;

navedite puni naziv metoda koji je predmet dana njeg razmatranja
Navedite puni naziv metoda koji je predmet današnjeg razmatranja?

METOD UKUPNIH NEPOTPUNIH TROŠKOVA PO NETO PRINCIPU

slide10

Podaci o troškovima po vrstama, prihodima i PS zaliha nedovršene proizvodnje i goto.proizvoda

Odakle se pribavljaju podaci za obračun PFR?

1) FinanCijskoknjigovodstvo

Podaci o stanju zaliha nedovršene proizvodnje i goto.proizvoda

Glavna knjiga I stupnja;

Dnevnik I stupnja

1) Pogonsko knjigovodstvo

Glavna knjiga II stupnja;

Dnevnik II stupnja

Neophodna je povezanost ova dva knjigovodstva!

Rn za preuzimanje zaliha!

zakonski propisi i ustrojstvo otu
KONTNI OKVIR JE KONSITUISAN PO BILANCNOM PRINCIPU RAŠĆLANJAVANJA!

NAPOMENA:

NAVEDENA DVA KNJIGOVODSTVA U ODREĐENIM SITUACIJAMA NE MOGU SAMOSTALNO DA EGZISTIRAJU!

NAPOMENA:

Nikada se u jednom stavu za knjiženje ne mogu zajedno naći računi iz oba knjigovodstva!

01/01/200x

D=P

PROBNA BILANCA!

31/12/200x

ZAKONSKI PROPISI I USTROJSTVO OTU
slide12
Postupak knjigovodstvenog obuhvaćanja vezanih za obračun PFR po metodu ukupnih nepotpunih troškova po neto principu

Pogonsko knjigovodstvo

-Glavna knjiga II stupnja-

Gotovi proizvodi

Preuzimanje zaliha

(0)

01.01 200x

Troškoviproizvodnje

slide13

Napomena:poslovna promjena: IZVRŠITI RASPORED TROŠKOVA PRI ČEMU SE x% ODNOSI NA TROŠKOVE PROIZVODNJE A y% NA TROŠKOVE UPRAVE I PRODAJE

Pogonsko knjigovodstvo

-Glavna knjiga II stupnja-

Od 01.01 do 31.12 200x

Zbrajaju se svi troškovi koji su do tada nastali i evidentiraju na potražnoj strani rn-

Troškoviproizvodnje

Račun rasporeda troškova

PS

(1)

x%∑T

∑T

Troškovi uprave

y1%∑T

Troškovi prodaje

y2%∑T

napomena poslovna promjena zavr en je proces roizvodnje
Napomena:poslovna promjena: ZAVRŠEN JE PROCES ROIZVODNJE

Pogonsko knjigovodstvo

-Glavna knjiga II stupnja-

Gotovi proizvodi

PS

z%

Troškoviproizvodnje

PS

x%∑T

z%

napomena poslovna promjena izvr ena je prodaja gotovih proizvoda
Napomena:poslovna promjena: IZVRŠENA JE PRODAJA GOTOVIH PROIZVODA...

Finansijsko knjigovodstvo:

-zadužuje se rn-kupac;

-odobrava se rn-prihod od prodaje

I knjigovodstveni stav

Pogonsko knjigovodstvo

-Glavna knjiga II stupnja-

I knjigovodstveni stav

Gotovi proizvodi

Trošk. prod. got. proiz.

PS

CK

(3)

CK

z%

slide16

Knjiženje promjena u glavnoj knjizi II stupnja:

Trošk. prod. got. proiz.

Preuzimanje zaliha

Gotovi proizvodi

(3)

(0)

(2)

Troškoviproizvodnje

Račun rasporeda troškova

(1)

Troškovi uprave

Troškovi prodaje

slide17

Izvještaj o obračunu vrijednosti stanja i promjenama - povećanju i smanjenju, zaliha nedovršene proizvodnje, nezavršenih usluga i gotovih proizvoda na dan 31.XII 200X. god.

slide18

Knjiženje promjena na zalihama u finansijskom knjigovodstvu:

 • Početne zalihe manje nego krajnje
 • PS<KS

Promjena vrijednosti zaliha/povecanje

Gotovi proizvodi

Nedovršena proiz.

Poslovni prihod

slide19

Knjiženje promjena na zalihama u finansijskom knjigovodstvu:

 • Početne zalihe veće nego krajnje
 • PS>KS

Promjena vrijednosti zaliha

Gotovi proizvodi

Poslovni rashod

Nedovršena proiz.

slide21

Troškovi amortiz.

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

Troškovi zarada

Promjena vrijednosti zaliha

Troškovi proiz. usluga

Potražni saldo!

KS>PS

Troškovi neproiz. usluga

Finansijski prihodi

Dugovni saldo!

KS<PS

Troškovi zarada

Ostali prihodi

Finansijski rashodi

Ostali rashodi

Račun dobitka i gubitka

slide22

Napomena:poslovna promjena: proknjižiti PFR po metodu ukupnih nepotpunih troškova po neto principu

Gubitak

Rn db/gb

Gb

Rn db/gb

Dobit

Db

slide23

Bilans uspjeha po metodi nepotpunih

troškova ukupnih učinaka po neto principu

Rashodi Bilans uspjeha Prihodi

I POSLOVNI RASHODI

Troškovi materijala

Troškovi otpisa osn. sredstava

Troškovi zarada

Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi neproizvodnih usluga

II Ostali rashodi

III Finansijski rashodi

II POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje

gotovih proizvoda

Prihodi od aktiviranih sopstvenih učinaka

Promjena vrijednosti zaliha

II Ostali prihodi

III Finansijski prihodi