آ
Download
1 / 36

آ نتامبا هیستولیتیکا - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

آ نتامبا هیستولیتیکا. نام بیماری: آمیبیازیس ، اسهال خونی آمیبی ، هپاتیت آمیبی . ریخت شناسی و فیزیولوژی : آ نتامبا هیستولیتیکا ممکن است در مدفوع به اشکال زیر مشاهده شود: (1) تروفوزوئیت (2) پری کیست (3) کیست . تروفوزوئیت، شکل فعال آ نتامبا هیستولیتیکا است. چرخه ی زندگی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'آ نتامبا هیستولیتیکا' - norman-baird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
آنتامبا هیستولیتیکا

 • نام بیماری: آمیبیازیس، اسهال خونی آمیبی، هپاتیت آمیبی.

 • ریخت شناسی و فیزیولوژی:

 • آنتامبا هیستولیتیکا ممکن است در مدفوع به اشکال زیر مشاهده شود: (1) تروفوزوئیت (2)پری کیست (3) کیست.

 • تروفوزوئیت، شکل فعال آنتامبا هیستولیتیکا است.


چرخه ی زندگی

 • چرخه زنگی آنتامبا هیستولیتیکا نسبتا ساده استکیست های مقاوم و عفونت زای انگل در مجرای روده بزرگ تشکیل شده و با مدفوع دفع می شوند، این کیست ها بلافاصله قدرت ایجاد عفونت دارند.

 • انسان مخزن و منبع اصلی عفونت است و پستانداران دیگر فاقد اهمیت می باشند.


 • اگرچه ممکن است در اسهال خونی حاد تعداد کمی کیست دفع گردد ولی کیست ها غالبا در عفونتهای مزمن و در افراد ناقل دفع می شوند.

 • انسان میزبان عمده و مخزن عفونت است و پستانداران دیگر، منبع با اهمیتی نیستند.


 • در این قسمت تحت تأثیر شیره های گوارشی خنثی یا قلیایی و نیز فعالیت آمیب، دیواره ی کیست پاره شده و آمیب چهار هسته ای «متاکیست» از آن خارج شده و بلافاصله تبدیل به هشت تروفوزوئیت کوچک می گردد .


همه گیر شناسی گوارشی خنثی یا قلیایی و نیز فعالیت آمیب، دیواره ی کیست پاره شده و

 • عفونت در بین کسانی که در مکان های پرجمعیت و با توالت ناکافی و تسهیلات بهداشتی کم، مانند بیمارستانهای روانی و اردوگاه مهاجرین و به طور کلی شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بد ، زندگی می کنند بیشترین میزان شیوع را دارد.


 • منبع اصلی عفونت، بیماران مبتلا به شکل مزمن عفونت ویا ناقلین بدون علامتی هستند که کیست دفع می کنند.

 • مبتلایان دارای علامت، عملا به عنوان منبع عفونت نقش مهمی ندارند زیرا این افراد تروفوزوئیت غیر عفونت زا دفع می کنند و میزبانان مخزن نیز نقش با اهمیتی ندارند


 • انسان کیست را از طریق آب و سبزیجات آلوده به مدفوع عفونی، غذای آلوده شده توسط حشرات، دستهای افرادی که با مواد غذایی سر و کار داشته و عفونی هستند و یا مستقیما از طریق ناقلین عفونت، دریافت می کند.

 • بیشترین شیوع آمیبیاز (مجموع آنتاموبا هیستولیتیکا و آنتامبا دیسپار) در ایران در روستاهای بندرعباس (43/6درصد) می باشد.

 • شیوعآمیبیاز در تهران 8/7 درصد است.


 • کبد معمول ترین عضو مبتلا است ولی تقریبا هر عضو دیگر بدن نیز ممکن است درگیر عفونت شود.

 • فعالتیهای بیماریزایی آنتامبا هیستولیتیکا به موارد زیر بستگی دارد

 • (1) مقاومت میزبان

 • (2) حدت و قدرت تهاجمی سوش آمیب

 • (3) شرایط درونی لوله گوارش.


تشخیص تقریبا هر عضو دیگر بدن نیز ممکن است درگیر عفونت شود.

 • تشخیص بالینی آمیبیازیس روده ای نیاز به افتراق از دیگر اسهالهای خونی و بیماریهای روده ای دارد و نیز آن را باید از کیست هیداتید، عفونت کیسه صفرا، بدخیمی ها و بیماریریوی تمیز داد.

 • تشخیص بالینی مبتنی بر سابقه مسافرت و یا اقامت در مناطق اندامیک، وجود علایم و نشانه های مشخص گوارشی و عمومی در معاینات بدنی، سیگموئیدوسکوپی و رادیوگرافی است.


 • تشخیص آزمایگشاهی با شناسایی میکروسکوپی انگل در مدفوع و بافتها صورت می گیرد.

 • مشاهده میکروسکوپی انگل در مدفوع و بافتها صورت می گیرد.

 • عدم تشخیص ممکن است ناشی از روش غلط، جستجوی ناکافی و یا اشتباه آنتامبا هیستولیتیکا با سایر تک یاخته ها، سلول ها، مواد شبه انگل و یا ماکروفاژها باشد.


 • آزمایش مدفوع به روش های زیر صورت می گیرد:

 • بررسی مستقیم مدفوع اسهالی و آبکی برای یافتن تروفوزوئیت

 • آزمایش مدفوع تازه با سرم فیزیولوژی و گرفتن مدفوع پس از تنقیه سولفات منیزیم یا فسفوسودا به هنکام صبح وقتی که معده خالی است. • با این وجود اگر روش مستقیم همراه با روشهای تغلیط مانند فرمل ـ اتر انجام شوند احتمال فوق به 50 ـ 30% در یک نوبت آزمایش افزایش می یابد.

 • آزمایشات سرولوژیک IHA و ELISAبرای یافتن آنتی بادی های آنتامبا هیستولیتیکا و تشخیص آمیبیازیس مهاجم بسیار مفید هستند.


درمان با روشهای تغلیط مانند فرمل ـ اتر انجام شوند احتمال فوق به 50 ـ 30% در یک نوبت آزمایش افزایش می یابد.

 • اثرات درمان دارویی عبارتند از:

 • (1) رهایی از حملات حاد بیماری،

 • (2) از بین بردن تروفوزوئیت ها در مخاط روده و مجرا

 • (3) کنترل عفونت باکتریایی ثانویه.

 • در آمیبیازیس روده ای حاد، مترونیدازول (فلاژیل) داروی انتخابی است. • داروهای موثر بر آمیبهای درو آمیبی، دی هیدروامتین یا امتین است که به صورت عضلانی و به مدت 6ـ5 روز تا زمان کنترل اسهال، تجویز می شود.ن مجرا، نظیر پارامومایسین، یدوکینول هستند.

 • تینیدازول و اورنیدازول به صورت 2 گرم روزانه در آمیبیاز کبدی استفاده می شوند.


پیشگیری آمیبی، دی هیدروامتین یا امتین است که به صورت عضلانی و به مدت 6ـ5 روز تا زمان کنترل اسهال، تجویز می شود.

 • از آنجا که انسان منبع اصلی عفونت است، تمام مبتلایان باید درمان شده و نزدیکان آنها مورد آزمایش قرار گیرند.

 • روشهای بهداشتی دفع فاضلاب باید به کار گرفته شود، توالتها باید سرپوشیده باشند و مدفوعی که به عنوان بارور کننده ی زمین به کار می رود باید به مدت کافی روی هم انباشته شود.


 • محافظت صحیح و تصفیه منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

 • در نتیجه، کلر زدن آب کاملا موثر نیست.

 • حشرات را می توان با حشره کش کنترل نمود.

 • مواد غذایی باید پوشیده باشند و از آلودگی با گرد و خاک محافظت شوند.


E coli
E. coli اهمیت زیادی برخوردار است.


E coli1
E. coli اهمیت زیادی برخوردار است.


Histolytica
Histolytica اهمیت زیادی برخوردار است.


Histolytica1
Histolytica اهمیت زیادی برخوردار است.


ad