Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KROMİT Formülü: FeCr 2 O 4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken PowerPoint Presentation
Download Presentation
KROMİT Formülü: FeCr 2 O 4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken

KROMİT Formülü: FeCr 2 O 4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken

243 Views Download Presentation
Download Presentation

KROMİT Formülü: FeCr 2 O 4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KROMİT Formülü: FeCr2O4 kübiktir. Yoğunluğu: ~4,8 –7,19 değişken Çizgi rengi: kahverengi  (serpaninitin beyaz renk vermesiyle ayırdedilir) Kromlu minerallerden önemlileri Pikotit  (Mg-Fe)(Al-Cr-Fe)2O4 FuksitKromlu mika (mikroskopta yeşilimsi mikalar olarak görülür.-hidrotermal oluşmuş-Au-Ag işareti) Uvarovit Krom-granat KemmereritKrom-klorit Griquait Piroksen +Granat+ az Olivin (Yüksek P-T şartlarında oluşmuş)

  2. KROMİT

  3. Kromit MgOCr2O3 – magnezyen kromit MgOAl2O3 – Spinel MgOFe2O3– magnezyen ferrit FeOAl2O3 – Hersinit FeOFe2O3 – manyetit Fe3O4 FeOCr2O3 magnezyen kromit

  4. KROMİT MİNERALLER VE YAN KAYAÇLARI amfibolit Lerzit- nadir bulunur mika Olivin-dünit Amfibol peridotit Mika peridotit-kimberlit harzburjit verlit lerzolit Olivin (olivinit) Opx websterit Kpx troktolit peridotit Gabro-norit plajioklaz (anortozit) Piroksen (piroksenit) eukrit

  5. Krom yataklarının jenetik tipleri Ñİlk kristalizasyon ve Likit ayrışım enjeksiyon mümkün ÑDiğer tipler mümkün değil ÑHidrotermal tip ikincildir. ÑMasif, benekli, lekeli, bilezik, nodüler, negatif nodüler, tabakalı Ñİki tip kromit var. Stratiform-Alpin tip. ÑStratiform (tabakalı) tipler çoğunlukla prekambriyen ve alt paleozoik yaşlı ÑUltrabazik-bazik ve asidikler tabakalı haldedirler. ÑAlpin tip (mercek şekilli - podiform – tespih tanesi dizilimli) ÑPull –apart, Kink bandings yapıları

  6. MgO /FeO 1/1 DEN 7/3’E KADAR DEĞİŞİR. Cr/ Fe ORANI 1,5- 4,5 ARASINDA DEĞİŞİR. Fe2 O3 MİKTARI DAİMA %8 DEN KÜÇÜKTÜR. Cr2O3 İLE Al2O3 ARASINDA %(16- 65) – %(52- 6) TERS ORANLI DEĞİŞİM VARDIR.

  7. Türkiye Kromit Yatakları Ñ       TÜRKİYE GENELLİKLE ALP OROJENEZİ SONUCUDUR. Ñ       SADECE ESKİŞEHİR CİVARINDAKİLER HERSİNİYEN OROJENEZİNE BAĞLIDIR. ÑHERSİNİEN KROMİTLERİNİNFe VE Al2O3 TENÖRLERİ NİSPETEN AZDIR. Ñ       ULTRABAZİK KAYALARINDA DA GLOKOFANLAŞMA VE EPİDOTLAŞMA GÖRÜLÜR.

  8. ÑALPİN KROMİTLERİ İSE MESOZOİK’ İN KİMMERİAN FAZI İLE İLİŞKİLİDİR. Ñ       PARAJENEZDE Nİ, UVAROVİT VE KEMMERERİT YAYGINDIR. Ñ       Nİ, MG’ NİN YERİNİ DİYADOH OLARAK ALABİLİR. (KROMİTTE NİKEL VAR)