Download
la uni europea n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA UNIÓ EUROPEA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA UNIÓ EUROPEA

LA UNIÓ EUROPEA

134 Views Download Presentation
Download Presentation

LA UNIÓ EUROPEA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA UNIÓ EUROPEA Activitat per aprendre els països membres de la Unió Europea, on estan situats i les seves capitals.

 2. QUÈ VOLS FER? 2.- Vull endevinar els noms de les capitalsde la Unió Europea si em dius els països. 1.- Vull repassar els noms dels països de la Unió Europea i veure on són. 3.- Vull endevinar els noms dels països de la Unió Europea si em dius les capitals. 4.- Vull endevinar els noms dels països de la Unió Europea si m’ensenyes el seu contorn.

 3. VOLS REPASSAR ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I SABER ON SÓN?

 4. QUÈ VOLS FER? 2.- Vull endevinar els noms de les capitalsde la Unió Europea si em dius els països. 1.- Vull repassar els noms dels països de la Unió Europea i veure on són. 3.- Vull endevinar els noms dels països de la Unió Europea si em dius les capitals. 4.- Vull endevinar els noms dels països de la Unió Europea si m’ensenyes el seu contorn.

 5. CONEIXES EL NOM DELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA SI ET DIEM EL PAÍS?

 6. Capital d’…

 7. SOLUCIÓ…

 8. Capital d’…

 9. SOLUCIÓ…

 10. Capital de…

 11. SOLUCIÓ…

 12. Capital de…

 13. SOLUCIÓ…

 14. Capital de…

 15. SOLUCIÓ…

 16. Capital de…

 17. SOLUCIÓ…

 18. Capital d’…

 19. SOLUCIÓ…

 20. Capital de…

 21. SOLUCIÓ…

 22. Capital de…

 23. SOLUCIÓ…