slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna - PowerPoint PPT Presentation

noreen
578 Views
Download Presentation

Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Antikens Grekland: Styrelsesätt & Stadsstaterna

  2. 1. Kungar I början hade varje stadsstat en kung.

  3. 2. Adeln (aristokrati) Runt år 800 f.Kr. förlorade kungarna makten till grupper av rika landägare som inte ville dela makten med handelsmän, hantverkare eller bönder.

  4. 3. Tyranner Under 500-talet f.Kr. tog nya ledare makten. De hette tyranner och hade support från handelsmän, hantverkare och bönder. Under tyranners ledning fick alla medborgare i stadsstaterna uttrycka sin åsikt. Men de fick inte vara med och bestämma.

  5. 4. Solon i Aten År594 f.Kr. fick en tyrann som hette Solon makten i Aten. Han förnyade Atens styrelsesätt och skrev en grundlag. Han upprättade en folkförsamling som stiftade lagar. Efter Solon fick andra tyranner makten igen.

  6. 5. Kleisthenes År507 f.Kr. avslutade Kleisthenes tyrannernas makt. Han ersatte gamla systemet med folkstyre.  Aten blev världens första demokrati!

  7. Demokrati i Aten • Folkstyre Medborgare var likvärdiga inför lagen Medborgare hade röstsätt Medborgare hade rätt att yttra sig fritt • Direkt demokrati «» Representativ demokrati

  8. Demokratiskt system i Aten

  9. Sparta • Många andra stadsstater blev demokratier, fast inte Sparta. • Sparta hade 2 kungar och ett äldstes råd. • Armén var viktig.