ty ajat ty suojeluvalvonnassa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työajat työsuojeluvalvonnassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työajat työsuojeluvalvonnassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Työajat työsuojeluvalvonnassa - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Työajat työsuojeluvalvonnassa. Työympäristöseminaari 23.10.2010 Tarkastaja Eila Hasunen. Työaikavalvonta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Työajat työsuojeluvalvonnassa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty ajat ty suojeluvalvonnassa

Työajat työsuojeluvalvonnassa

Työympäristöseminaari 23.10.2010

Tarkastaja Eila Hasunen

ESAVI Työsuojelun vastuualue

ty aikavalvonta
Työaikavalvonta
 • Työaikakirjanpitoa valvotaan kaikilla tarkastuksilla, joissa se on tarkoituksenmukaista. Toimihenkilöiden työajan seuranta on erityisvalvonnan kohteena mm. teollisuudessa, kaupan alalla ja julkishallinnossa.
  • Valvonnan kohteeksi valituilla työpaikoilla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito
  • Toimialakohtaisesti huomioidaan myös työvuoroluettelo
  • Ylitöiden enimmäismäärien noudattamisen valvonta
 • Ajo- ja lepoaikojen valvonta.
  • Valvonnan kohteeksi valituilla työpaikoilla on varmistettu autonkuljettajien ajo- ja lepoajoista annettujen säädösten noudattaminen

ESAVI Työsuojelun vastuualue

ty n ja ty olojen aiheuttama haitallinen kuormitus
Työn ja työolojen aiheuttama haitallinen kuormitus
 • Työaikajärjestelyt
  • Liukuva työaika
   • Reunaehdot sovittu
   • Saldojen enimmäiskertymiä noudatetaan ja noudattamista

seurataan

   • Leikkaantuvien tuntien määrää seurataan ja niihin puututaan
  • Työaikapankki
   • Noudatettava työehtosopimus antaa siihen mahdollisuuden
   • Reunaehdot sovittu
  • Työjärjestelyt ja työaikajärjestelyt mahdollistavat kertyneiden saldojen vapaana pitämisen
 • Ylitöiden enimmäismäärien ylitys

Kokonaisvaltainen tarkastelu haitallisen kuormituksen näkökulmasta

ESAVI Työsuojelun vastuualue

havaintoja valvonnassa
Havaintoja valvonnassa
 • Valtakunnallinen työaikavalvonta 2009 / n 4700 työpaikkaa
  • Ravintola-alalla merkittäviä puutteita työaikakirjanpidossa
  • Rakentamisen toimialalla tilanne myös keskiarvoa heikompi
  • Kiinteistönhoidon toimialan yrityksistä monessa työaikakirjanpito puuttui kokonaan
  • Ylitöiden tuntimääräiset ylitykset pahimpia kuljetusalalla
  • Kokonaisuutena kuitenkin ylitöiden tuntimääräiset ylitykset pienentyneet

ESAVI Työsuojelun vastuualue

havaintoja valvonnasta 2009 entisen uudenmaan ty suojelupiirin alueella
Havaintoja valvonnasta 2009entisen Uudenmaan työsuojelupiirin alueella
 • Palvelualat
  • Kauppa
   • Puutteita ylityöerittelyssä
   • Yksittäisiä ylitöiden enimmäismäärien ylityksiä
   • Ylityöt eivät kuitenkaan tyypillisiä
  • Majoitus- ja ravitsemusala
   • Vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen työn aikatauluihin
   • Haittaavana koettu liian vähiksi jäävät mahdollisuudet pitää tauko- ja lepohetkiä
  • Kiinteistönhoito- siivousala
   • Siivousalalla työaikakirjanpito pääosin kunnossa
   • Kiinteistönhoitoalalla puutteita tai puuttui kokonaan

ESAVI Työsuojelun vastuualue

slide6
Teollisuus, muu kuin metalli
  • Työntekijät
   • Työajan hallinta pääosin kunnossa
   • Ylityöt ei esiinny ongelmana
  • Toimihenkilöt
   • Ylityöt hallinnassa
   • Puutteita liukuvan työajan järjestelmissä
    • Saldorajoista ei ole sovittu, sovittuja ei noudateta/ei pysty työnmäärän vuoksi noudattamaan, ei seurata leikkaantuneiden tuntien määrää
    • Työaikalain vastaisia ”saldopankkeja” liukumasaldojen lisäksi
    • Toimihenkilöiden oma suhtautuminen saldorajoihin ja työajan hallintaan
 • Rakennustoimiala
  • Tehtyjä työtunteja ei merkitä työaikakirjanpitoon
  • Ylipitkät työpäivät, viikonlopputyöt, ei merkitä työaikakirjanpitoon

ESAVI Työsuojelun vastuualue

slide7
Julkinen sektori
  • Sosiaali- ja terveydenhoitoala
   • Työvuoroluettelo ja työaikakirjanpito pääosin kunnossa
   • Ylitöitä yleisesti aika vähän

ESAVI Työsuojelun vastuualue