applety n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Applety PowerPoint Presentation
Download Presentation
Applety

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Applety - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Applety. princípy fungovania appletu, čo applet môže, a čo nie..., applet na web-stránke, kreslenie v applete, grafická knižnica java.awt : p reh ľad základných komponentov: B utton, T ext Field , combo-box, …. schémy rozmiestnenia, tzv. layouts : BorderLayout, GridLayout, ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Applety' - norah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
applety
Applety
 • princípy fungovania appletu,
 • čo applet môže, a čo nie...,
 • applet na web-stránke,
 • kreslenie v applete,
 • grafická knižnica java.awt:
  • prehľad základných komponentov: Button, TextField, combo-box, ….
  • schémy rozmiestnenia, tzv. layouts: BorderLayout, GridLayout, ...
  • spracovanie udalostí: eventy, listenery, ...

Zdroj a literatúra:

 • Thinking in Java, 3rd Edition, 14.kapitola,
 • Java Applet Tutorial and Demos,
 • CZ: Naučte se Javu, Applety v Jave,
 • demo z prednášky

Cvičenia:

jednoduché applety s interakciou:

 • maľovátko, euro-kalkulačka,
 • logické hry: pexeso, piškvorky, ...
 • dynamické hry: tenis, arkády, ...
slide2
GUI

Ak chceme vytvoriť grafickú aplikáciu v Jave, vzhľadom na multi-plaformovosť jazyka, hľadáme multi-platformovú GUI knižnicu:

 • AWT

používa obmedzenú množinu komponentov, ktoré sa renderujú v závislosti na operačnom systéme, kde bežia, teda iný OS, iný look

 • Swing

podporovaný napr. v NetBeans,

vylepšil AWT pri zachovaní filozofie,

aplikácia používa svoj vlastný look

 • SWT

od fy. IBM, podporovaný v Eclipse (http://eclipse.org/swt/)

potrebuje na spustenie knižnicu, obmedzená mulfi-platformovosť

Aplikáciu môžeme vytvoriť skladaním a umiestňovaním vizuálnych komponentov

  • NetBeans, IntelliJ IDEA, JBuilder

alebo manuálne

  • to si ukážeme, aby sme pochopili jednotlivé konštrukcie
slide3
Prvý…

applet je podtrieda triedy java.applet

Applet1.html:

. . .

<applet code=Applet1

width=200 height=200>

</applet>

. . .

import java.applet.*; // podtrieda triedy java.applet

import java.awt.*;// grafická knižnica AWT

publicclass Applet1 extends Applet {

// paint je metóda, ktorá pre/vy-kreslí applet

publicvoidpaint(Graphics g) {

g.drawString("Moj prvy applet", 10, 10);

}

}

appletviewer file:C:\borovan\java\eclipse\Applet1\Applet1.html

Súbor: Applet1.java

slide4
Druhý…
 • applet je jedna z možností, ako vyrobiť aplikáciu s GUI
 • knižnica AWT je jedna z možností pre tvorbu GUI

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass Applet2 extends Applet {

publicvoidpaint(Graphics g) {

g.drawString("Druhy applet", 10, 15);

g.draw3DRect(0, 0, 100, 20, true);

}

}

 • Applet spustíme:
 • najľahšie vo vývojovom prostredí (napr. Eclipse) počas ľadenia (Alt+Shift+X,A),
 • pomocou appletviewer-a, ktorému podhodíme html stránku s tagom <applet>, (appletviewer je súčasťou JDK, máte ho v bin adresári javy),
 • pomocou browsera, ktorý však už v sebe má nainštalovaný správny runtime javy,
 • (ak nemá, tak vás o to požiada pri klepnutí na stránku obsahujúcu applet, nainštalujete pluggin).

Súbor: Applet2.java

ako vyrob me applet tag
Ako vyrobíme applet tag

do html kódu stránky, kam chceme applet vložiť, vložíme applet tag:

<APPLET

CODE = hlavná trieda Appletu, napr. “Prvy“, resp. “Druhy.class“

WIDTH = šírka okna v html stránke (v pixloch),

HEIGHT = výška okna v pixloch

nepovinné:

NAME = logické meno appletupoužiteľné iným appletom v rámci browsera,

CODEBASE = url, resp. adresár odkiaľ sa budú ťahať zvyšné .class súbory,

v opačnom prípade je to url/adresár, kde je html súbor,

ARCHIVE = url na java archive file .jar (spakovaná aplikácia),

ALIGN = zarovnanie appletu, napr: left, right, top, ...

HSPACE/VSPACE = vodorovné/zvislé odsadenie v pixeloch.

>

parametre appletu (niečo ako args pre klasickú aplikáciu):

[ <PARAM NAME = meno VALUE = hodnota> ]

</APPLET>

applet nem e v etko
Applet nemôže všetko
 • applet je kód, ktorý sa zväčša stiahne zo servera a beží v browseri u klienta,
 • z bezpečnostných dôvodov, applet a aplikácia majú iné práva a riadenie,
 • existujú java aplikácie, ktoré majú GUI (odovodené od triedy Frame) – neskôr..
 • aj keď práva appletu sú nastaviteľné (viď .java.policy súbor),
 • štandardné nastavenia ochrany majú výhody a obmedzenia:

obmedzenia z bežpečnostných dôvodov:

 • nemôže písať do filesystému na strane klienta (v browseri),
 • nemôže spúšťať programy,
 • nemôže vytvárať spojenia na iný server ako ten, odkiaľ pochádza,
 • môže získať len čiastočnú informáciu o klientskom systéme.
 • výhody:
 • applet nepotrebuje inštaláciu (skoro),
 • applet vám nezničí systém,
 • do browsera sa natiahne pôvodný applet bez informácie o predošlom behu,
 • applet v browseri može zobrazovať iné html stránky, prehrávať zvuky, ...
 • idea nezávislej platformy
 • pravidlo 23: váš applet si vyskúšajte:
  • aspoň v dvoch browseroch,
  • pod dvomi operačnými systémami,
  • ideálne aj s dvomi java-runtime.
ako applet p e na disk
Ako applet píše na disk

publicclass WritingApplet extends Applet {

publicvoid paint(Graphics g) {

String fileName = "WritingApplet.txt";

try {

FileOutputStream out = new FileOutputStream(fileName);

PrintStream outf = new PrintStream(out);

outf.println("i'am writing...");

outf.close();

out.close();

g.drawString("finito", 10, 10);

}

catch (Exception e) {

g.drawString(e + "", 10, 10);

}

}

}

Keďže každé pravidlo má svoje výnimky,

ukážeme si, ako applet môže písať na disk

... so súhlasom klienta...

vhodne umiestnený súbor .java.policy na klientskej strane (c:\windows\user)

grant codeBase "file:/c:/borovan/eclipse/09_java/bin/" {

permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "write";

};

.java.policy súbor editujeme pomocou aplikácie policytool

viac na http://java.sun.com/sfaq/

Súbor: WritingApplet.java

ivot appletu
Život appletu

void addItem(String newWord) {

System.out.println(newWord);

buffer.append(newWord);

repaint();

}

public void paint(Graphics g) {

// pri každom prekreslení, resize appletu.

g.drawRect(0, 0, size().width-1, size().height-1);

g.drawString(buffer.toString(), 5, 15);

}

}

init...

start...

stop...

destroy...

public class Applet5 extends Applet {

StringBuffer buffer;

public void init() {

// applet je prvý krát vytvorený, po reload

buffer = new StringBuffer();

addItem("init... ");

}

public void start() {

// applet je spustený web browseorm, po refresh

addItem("start...");

}

public void stop() {

// web browser opustí stránku, resp. appletviewer zastaví applet

addItem("stop...");

}

public void destroy() {

// pri uvoľnení resourcov appletu, reload stránky

addItem("destroy...");

}

Súbor: Applet5.java

grafika
Grafika
 • dnes používame grafickú knižnicu java.AWT, iná alternatíva je java.SWING,
 • na kreslenie do appletu (do triedy java.awt.Canvas) použijeme metódy triedy java.awt.Graphics, najlepšie v metóde paint(Graphics g),

príklad Applet6 ilustruje základné metódy:

 • g.drawLine(x1,y1,x2,y2) – čiara z [x1,y1] do [x2,y2],
 • g.drawRect(x,y,w,h), draw3DRect(x,y,w,h,raised) – obdĺžnik [x,y], [x+w,y+h],
 • g.drawRoundRect(x,y,w,h,arc_w,arc_h) – zaoblený obdĺžnik,
 • g.drawOval(x,y,w,h) – elipsa,
 • g.drawArc(x,y,w,h,a1,a2) – oblúk od uhla a1 po a2,
  • Polygon polygon = new Polygon();
  • polygon.addPoint(x, y);
 • g.drawPolygon(polygon);

príklad Nuhol kreslí všetky uhlopriečky pravidelného N-uholníka okrem tých, čo prechádzajú stredom, N je argument appletu zadaný v html,

Turtle je o korytnačej grafike. Off-line spôsobom kreslíme do objektu Image img = createImage(), metóda paint potom prekreslí do appletu celý Image img.

java graphics

g.drawLine(x1,y1,x2,y2);

 • g.drawRect(x,y,w,h);
 • g.draw3DRect(x,y,w,h,raised);
 • g.drawRoundRect(x,y,w,h,arc_w,arc_h);
 • g.drawOval(x,y,w,h);
 • g.drawArc(x,y,w,h,a1,a2);
  • Polygon polygon = new Polygon();
  • polygon.addPoint(x, y);
 • g.drawPolygon(polygon);
java.Graphics

Súbor: Applet6.java

uhloprie ky
Uhlopriečky

for(int i=0;i<N; i++)

for(int j=i;j<N; j++){

if (2*(j-i) == N) continue;

g.drawLine(X[i],Y[i],X[j], Y[j]);

}

}

public classNuhol extends Applet {

static int N;

publicvoid start() {

try { // čítanie parametra appletu

N=Integer.parseInt(getParameter("N"));

} catch (Exception e) {N = 4;}

}

public voidpaint(Graphics g) {

int sx = getWidth() / 2;

int sy = getHeight() / 2;

int rad = ((sx>sy)?sy:sx)*2/3;

int X[] = new int[N];// pole x-suradnic

int Y[] = new int[N]; // pole y-suradnic

// trochu matiky = výpočet súradníc vrcholov

for(int i=0; i<N; i++) {

X[i] = (int)Math.round(sx+rad*

Math.cos((float)i*2*Math.PI/N));

Y[i] = (int)Math.round(sy+rad*

Math.sin((float)i*2*Math.PI/N));

}

Súbor: Nuhol.java

korytna ka
Korytnačka

public class Turtle extends Applet {

float X, Y, dir; // momentálny stav korytnačky

Image img; // vytvorenie off-line image v pamäti

public void init() {// inicializácia img

img = createImage(getWidth(),getHeight());

}

public void Dopredu(float Dlzka) {

float X1 = X + (float)(Dlzka*Math.cos(dir*2*Math.PI/360));// trochu matiky

float Y1 = Y + (float)(Dlzka*Math.sin(dir*2*Math.PI/360)); // sin, cos, …

img.getGraphics().// kreslenie do img

drawLine((int)X,(int)Y,(int)X1,(int)Y1);

X = X1; Y = Y1;

}

public void paint(Graphics g) { //zobrazenie img z pamäte

g.drawImage(img,0,0,Color.YELLOW,this);

}

// korytnačí program

public void start() {

ZmenXY(100,100);

for(int i=0; i<150; i++) {

Dopredu(150);

Vlavo(179);

}

repaint();

}

}

opit n morn k
Opitý námorník

public void init() {// opitý námorník je vlákno

namornik = new Namornik(this);// vytvoríme ho

bufImage = new BufferedImage(sizeX, sizeY,

BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);

}

public void start() {

namornik.start();// opitý námorník štartuje

}

public void paint(Graphics g) {

Graphics bg = bufImage.getGraphics();// kreslíme do obrázka v pamäti

bg.setColor(new Color(255,255,255));// zmaž pozadie

bg.fillRect(0, 0, sizeX, sizeY);

bg.setColor(new Color(200,200,100));// nakresli mólo

bg.fillOval(centerX - scale * moloSize, centerY - scale * moloSize,

scale * 2 * moloSize, scale * 2 * moloSize);

namornik.paint(bg); // nakresli námorníka

g.drawImage(bufImage, 0, 0, this);// zobraz obrázok z pamäte v applete

}

Súbor: NamornickyApplet.java

utopen n morn k
Utopený námorník

Vlákno Namornik okrem toho, že počíta momentálnu polohu optitého

námorníka definuje aj metódu paint() podobnú appletovskej, ktorá zobrazí

námorníka na móle, ak ešte žije. Ak nie, len vlnky in memoriam...

public void paint(Graphics g) {

if (alive) // ak sa ešte neutopil,

//nakresli obrázok námorníka

g.drawImage(namornik, getXPixel(false), getYPixel(false), molo);

else { // ak už je utopený, nakresli vlny

g.setColor(Color.RED);// zobraz v strede vĺn počet krokov

g.drawString(Integer.toString(nsteps), getXPixel(true)-8, getYPixel(true)+7);

g.setColor(Color.BLUE); // kresli vlny

int nwaves = 7; // koľko vĺn nakresliť

for (int i = 3; i <= nwaves; i++) // vnútorné 2 vlny sa nekreslia

g.drawOval(getXPixel(true) - i * waves / nwaves,

getYPixel(true) - i * waves / nwaves,

i * 2 * waves / nwaves,

i * 2 * waves / nwaves);

}

Súbor: Namornik.java

awt komponenty
AWT-komponenty
 • AWT knižnicu možno chápať ako podmnožinu alternatívnej SWING,
 • obsahuje základné triedy: Canvas, Panel, ...
 • komponenty: Button, Label, TextArea, TextField, CheckBox, Choice, List, ...
 • práca s komponentami je ilustrovaná na nasledujúcich príkladoch,
 • väčšina ideí aj riešení je priamo prepísateľná do farbistejšej verzie SWINGu – možete používať vo vaších riešeniach,
 • rozmiestnenie komponentov v jednotlivých paneloch je dané layout-om:
  • BorderLayout – 5 častí North, East, South, West, Center,
  • GridLayout – mriežka MxN,
  • FlowLayout – voľný formát,
  • CardLayout – karty so záložkami,
 • existujú dva spôsoby, ako sa spracovávajú udalosti od týchto komponentov:
  • event-handler – centrálna rutina spracovávajúca istý druh udalostí (napr. myš),
  • listerner – špeciálna trieda s vlastnosťami (properties a la Delphi).
gomb ky
Gombíky

Najjednoduchší príklad appletu s tromi objektami triedy

Button, ktorému v konštruktore možeme zadať popis

na gombík. Rozloženie v hlavnom paneli appletu je

defaultné, t.j. Flow. Možeme na ne klikať, ale nikto

nespracováva udalosti takto generované.

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass Button1 extends Applet {

Button b1 = new Button("Button 1"),

b2 = new Button("Button 2"),

b3 = new Button("Button 3");

publicvoid init() {

add(b1); add(b2); add(b3);

}

}

 • Gombík ako objekt treba:
 • vytvoriť (b=new Button(“…”)),
 • vložiť do panelu add(b)

Súbor: Button1.java

udalosti
Udalosti

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass Button3 extends Applet {

Button b1 = new Button("Play"),

b2 = new Button("Loop"),

b3 = new Button("Stop");

publicvoid init() { add(b1); add(b2); add(b3); }

publicboolean action(Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(b1))

getAudioClip(getCodeBase(),"Startup.wav").play();

elseif(evt.target.equals(b2))

getAudioClip(getCodeBase(),"Startup.wav").loop();

elseif(evt.target.equals(b3))

getAudioClip(getCodeBase(),"Startup.wav").stop();

else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

 • metóda action() odchytáva udalosti ako stlačenie gombíka, výber zo zoznamu, combo-boxu, ...
 • z jej argumentov je možné zistiť, ktorý objekt vygeneroval udalosť a akú,
 • v tomto príklade sa udalosti spracujú tak, že sa (opakovane) prehrá, či zastaví audiosúbor .wav, .au, oživenie vašich hier 

Súbor: Button3.java

obr zok
Obrázok

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass Button4 extends Applet {

Button b1 = new Button("x"),

b2 = new Button("o");

Image img;// obrázok, ktorý sa načíta

publicvoid init() { add(b1); add(b2);}

publicvoid paint(Graphics g) {// vykreslenie obrázka

g.drawImage(img,1,1,Color.YELLOW,this);

}

publicboolean action(Event evt, Object arg) {

if(arg.equals("x")) {// čítanie obrázka .jpg

img = getImage(getCodeBase(), "images/x.jpg");

elseif(arg.equals("o")) // čítanie obrázka .gif

img = getImage(getCodeBase(), "images/o.gif");

else

returnsuper.action(evt, arg);

repaint();

returntrue;

}

}

 • z hľadiska spracovania udalosti sa táto verzia odlišuje len minimálne, netestujeme evt.target ale hodnotu parametra arg,
 • príklad ilustruje možnosť načítať obrázok .gif, .jpg, .bmp a zobraziť ho v applete
 • obrázok sa načíta do objektu Image a zobrazí pomocou drawImage, podobne ako Namorník.java

Súbor: Button4.java

listener
Listener

public class Button2 extends Applet {

Button

b1 = new Button("Play"),

b2 = new Button("Loop"),

b3 = new Button("Stop");

AudioClip audioClip;

public void init() {

audioClip =getAudioClip(getCodeBase(),

"Startup.wav");

b1.addActionListener(new B1());add(b1);

b2.addActionListener(new B2());add(b2);

b3.addActionListener(new B3());add(b3);

}

classB1implementsActionListener {

public voidactionPerformed(ActionEvent e) {

audioClip.play();

}

}

classB2implementsActionListener {...}

classB3implementsActionListener {...}

}

 • funkčná analógia appletu Button4, len inak ošetrené udalosti,
 • pre každý komponent b1, b2, b3 definujeme extra triedu, ktorá sa správa ako ActionListener,
 • ActionListener musí mať definovanú metódu void actionPerformed(),
 • actionPerformed() sa volá, ak nastane udalosť na komponente,
 • aby komponent tušil, kto je jeho ActionListener, nezabudnite ho naviazať na komponent pomocou metódy addActionListener – častá chyba v začiatkoch,
 • B1, B2, B3 sú triedy, ktoré špecifikujú vlastnosti (properties) daného komponentu. V tomto príklade je to actionPerformed() (onClick)

Súbor: Button2.java

textfield
TextField

publicclass TextField1 extends Applet {

Button b1 = new Button("Get Text"),

b2 = new Button("Set Text");

TextField t = new TextField("Starting text", 20);

String s = new String();

publicvoid init() {

add(b1); add(b2); add(t);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if (evt.target.equals(b1)) {

getAppletContext().showStatus(t.getText());

s = t.getSelectedText();

if(s.length() == 0)

s = t.getText();

t.setEditable(true);

} elseif (evt.target.equals(b2)) {

t.setText("Inserted by Button 2: " + s);

t.setEditable(false);

} elsereturnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

 • TextField je jednoriadkový “editbox”,
 • základné vlastnosti:
 • setEditable(),
 • setText(),
 • getText(),
 • getSelectedText()

Súbor: TextField1.java

text area

publicclass TextArea1 extends Applet {

Button b1 = new Button("Get");

Button b2 = new Button("Insert");

Button b4 = new Button("Replace");

TextArea t1 = newTextArea("text1", 1, 30);

TextArea t2 = new TextArea("text2", 4, 30);

publicvoid init() {

add(b1); add(t1); add(b2); add(t2); add(b4);}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(b1))

getAppletContext().showStatus(t1.getText());

elseif(evt.target.equals(b2)) {

t2.setText("Inserted by Button 2");

t2.append(": " + t1.getText());

getAppletContext().showStatus(t2.getText());

} elseif(evt.target.equals(b4))

t2.replaceRange("Replaced", 0,

t2.getText().length());

elsereturnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

Text area
 • TextArea je viac-riadkový TextField

Súbor: TextArea1.java

label

publicclass Label1 extends Applet {

Label labl2 = newLabel(" ");

Label labl3 = new Label(" ", Label.RIGHT);

Button b1 = new Button("Test 1");

Button b2 = new Button("Test 2");

publicvoid init() {

add(b1); add(labl2); add(b2); add(labl3);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(b1)) labl2.setText("set text");

elseif(evt.target.equals(b2)) {

if(labl3.getText().trim().length() == 0)

labl3.setText("labl3");

if(labl3.getAlignment() == Label.LEFT)

labl3.setAlignment(Label.CENTER);

elseif(labl3.getAlignment()==Label.CENTER)

labl3.setAlignment(Label.RIGHT);

elseif(labl3.getAlignment() == Label.RIGHT)

labl3.setAlignment(Label.LEFT);

}

elsereturnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

Label
 • trieda Label:
 • setText(),
 • getText(),
 • setAlignment(),
 • getAlignment().

Súbor: Label1.java

checkbox

publicclass CheckBox1 extends Applet {

TextArea t = new TextArea(6, 20);

Checkbox cb1 = newCheckbox("Check Box 1");

Checkbox cb2 = new Checkbox("Check Box 2");

publicvoid init() {

add(t); add(cb1); add(cb2); add(cb3);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(cb1))

trace("1", cb1.getState());

elseif(evt.target.equals(cb2))

trace("2", cb2.getState());

else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

void trace(String b, boolean state) {

if(state) t.append("Box " + b + " Set\n");

else t.append("Box " + b + " Cleared\n");

}

}

CheckBox
 • trieda CheckBox:
 • setState(),
 • getState().

Súbor: CheckBox1.java

radiobutton
RadioButton

publicclass RadioButton1 extends Applet {

TextField t = new TextField("Radio button 2", 30);

CheckboxGroup g = new CheckboxGroup();

Checkbox cb1 = newCheckbox("one", g, false),

cb2 = new Checkbox("two", g, true);

publicvoid init() {

t.setEditable(false);

add(t); add(cb1); add(cb2);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(cb1))

t.setText("Radio button 1");

elseif(evt.target.equals(cb2))

t.setText("Radio button 2");

else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

 • ak potrebujeme vytvoriť tzv. radio button, vytvoríme objekt CheckboxGroup, do ktorého vložíme CheckBoxy, ktoré sú navzájom exkluzívne.

Súbor: RadioButton1.java

combo

publicclass Choice1 extends Applet {

String[] description = {

"Sokol", "Orol", "Sova", "Cajka", "Havran", "Jastrab", "Sup" };

TextField t = new TextField(20);

Choice c = new Choice();

Button b = new Button("Add next");

int count = 0;

publicvoid init() {

t.setEditable(false);

for(int i = 0; i < 4; i++)

c.addItem(description[count++]);

add(t); add(c); add(b);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(c))

t.setText(c.getSelectedIndex()+" "+(String)arg);

elseif(evt.target.equals(b)) {

if(count < description.length)

c.addItem(description[count++]);

} else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

Combo
 • trieda Choice implementuje combo-box,
 • položky sa pridávajú pomocou addItem()
 • ak chceme zistiť, ktorú položku bola vybratá, pomocou metódy getSelectedIndex()

Súbor: Choice1.java

combo2
Combo2

public class AppletCommunication extends Applet {

public void start() {

// dostane kolekciu vsetkych sucasne beziacich appletov

Enumeration<Applet> e = getAppletContext().getApplets();

// a nahadze ich kvoli vizualizacii do combo-boxu

Choice lst = new Choice();

while (e.hasMoreElements())

lst.addItem(e.nextElement().getClass().getName());

add(lst); // pridaj combo do appletu

add(new Button("play as Button3")); // pridaj gombík

}

// toto reaguje na akykolvek event, nie len Button,

public boolean action(Event evt, Object arg) {

Button3 ap =// vzdialený applet ako objekt

(Button3)getAppletContext().getApplet("Button3");

ap.play("Startup.wav"); // volanie metódy play z

return true; // appletu Button3

}

}

AppletCommunication v combo-boxe obrazí všetky zároveň bežiace applety v otvorenom okne browsera.

Na akúkoľvek udalosť, t.j. aj na stlačenie gombíka “Play as Button3” zavolá metódu play() z appletu Button3, ktorá prehrá známu Windows hymnu.

To je ilustrácia techniky, ako môžu dva súčasne bežiace applety "komunikovat" medzi sebou, t.j. spúsťať si navzájom svoje metódy.

Súbor:AppletCommunication.java

list box

publicclass List1 extends Applet {

String[] flavors = { "Cokolada", "Visna", "Ceresna",

"Pistacia", "Rum", "Jahoda","Malina", "Hrozno" };

List lst = new List(6, true);

TextArea t = new TextArea(flavors.length, 30);

Button b = new Button("test");

int count = 0;

publicvoid init() {

t.setEditable(false);

for(int i = 0; i < 4; i++)

lst.add(flavors[count++]);

add(t); add(lst); add(b);

}

publicboolean action (Event evt, Object arg) {

if(evt.target.equals(lst)) {

t.setText("");

String[] items = lst.getSelectedItems();

for(int i = 0; i < items.length; i++)

t.append(items[i] + "\n");

} elseif(evt.target.equals(b)) {

if(count < flavors.length)

lst.add(flavors[count++], 0);

} else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

}

List Box
 • multiple-choice listbox vytvoríme pomocou triedy List (počet riadkov, true=multiple choice),
 • položky pridávame add(),
 • getSelectedItems() je pole označených položiek, alebo getSelectedIndexes(), getSelectedObjects(),

Súbor: List1.java

flowlayout
FlowLayout

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass FlowLayout1 extends Applet {

publicvoid init() {

setLayout(new FlowLayout());

for(int i = 0; i < 20; i++)

add(new Button("Button " + i));

}

}

FlowLayout ukladá komponenty zľava doprava,

koľko sa ich do panelu vojde. V rámci toho sú

Jednotlivé komponenty vycentrované.

Súbor: FlowLayout1.java

borderlayout
BorderLayout

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass BorderLayout1 extends Applet {

publicvoid init() {

int i = 0;

setLayout(new BorderLayout());

add("North", new Button("Button " + i++));

add("South", new Button("Button " + i++));

add("East", new Button("Button " + i++));

add("West", new Button("Button " + i++));

add("Center", new Button("Button " + i++));

}

}

BorderLayout rozdelí panel na 5 častí, pomocou metódy add vkladáme

podkomponenty do tohto panelu. Jednotlive časti sa adresujú

BorderLayout.Center, BorderLayout.West, BorderLayout.East,

BorderLayout.North, BorderLayout.South, resp. viď príklad.

Súbor: BorderLayout1.java

gridlayout
GridLayout

import java.awt.*;

import java.applet.*;

publicclass GridLayout1 extends Applet {

publicvoid init() {

setLayout(new GridLayout(7,3));

for(int i = 0; i < 20; i++)

add(new Button("Button " + i));

}

}

GridLayout je pravideľná mriežka. Jednotlivé podkomponenty do nej vkladáme po riadkoch, pomocou metódy add().

CardLayout obsahuje nezávislé panely, ktoré vkladáme pomocou metódy add(). Na preklápanie medzi jednotlivými panelmi používame metódy first(),

next(), last().

Súbor: GridLayout1.java

cardlayout
CardLayout

class ButtonPanel extends Panel {

ButtonPanel(String id) {

setLayout(new BorderLayout());

add("Center", new Button(id));

}

}

publicclass CardLayout1 extends Applet {

Button first = new Button("First"),

second = new Button("Second"),

third = new Button("Third");

Panel cards = new Panel();

CardLayout cl = new CardLayout();

publicvoid init() {

setLayout(new BorderLayout());

Panel p = new Panel();

p.setLayout(new FlowLayout());

p.add(first); p.add(second); p.add(third);

add("North", p);

cards.setLayout(cl);

cards.add("First", new ButtonPanel("first"));

cards.add("Second", new ButtonPanel("second"));

cards.add("Third", new ButtonPanel("third"));

add("Center", cards);

}

}

publicboolean action(Event evt, Object arg) {

if (evt.target.equals(first))

cl.first(cards);

elseif (evt.target.equals(second)) {

cl.first(cards); cl.next(cards); }

elseif (evt.target.equals(third))

cl.last(cards);

else

returnsuper.action(evt, arg);

returntrue;

}

Súbor: CardLayout1.java

spracovanie udalosti
Spracovanie udalosti

Jedným spôsobom, ako môžeme odchytávať udalosti, že predefinujem nasledujúce metódy:

action (Event evt, Object what)stlačenie buttonu, check-box, vybratie položky z combo-boxu, ...

keyDown (Event evt, int key)stlačenie klávesu, key predstavuje kód klávesu z evt.key,

keyUp(Event evt, int key) - uvoľnenie klávesu,

lostFocus(Event evt, Object what) - strata fokusu objeku,

gotFocus(Event evt, Object what) - získanie fokusu,

mouseDown(Event evt, int x, int y) - stlačenie myši na súradniciach x,y,

mouseUp(Event evt, int x, int y) - pustenie myši na súradniciach x,y,

mouseMove(Event evt, int x, int y) - presun myši,

mouseDrag(Event evt, int x, int y) - dragovanie myši, od mouseDown po mouseUp,

mouseEnter(Event evt, int x, int y) - myš vliezla do komponentu

mouseExit(Event evt, int x, int y) - myš ušla z komponentu

Iným spôsobom je technika Listenerov, bude neskôr...

spracovanie udalost
Spracovanieudalostí

public class AutoEvent extends Applet {

Hashtable h = new Hashtable();

String[] event = {

"keyDown", "keyUp",

"lostFocus", "gotFocus",

"mouseDown", "mouseUp", "mouseMove", "mouseDrag", "mouseEnter", "mouseExit“ };

MyCanvas

b1 = new

MyCanvas(this, Color.blue),

b2 = new

MyCanvas(this, Color.red);

 • Ilustrácia event-handlovacích rutín: keyDown, keyUp, lostFocus, gotFocus, mouseDown, mouseUp, mouseMove, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit.
 • Hlavný applet rozdelí ako BorderLayout na 3častivľavo-west je modrý canvas, vpravo-east je červený canvas,stredný panel je rozdelený ako grid s 2 stĺpcami.

public void init() {

setLayout(new BorderLayout());

Panel p = new Panel();

add(p,BorderLayout.CENTER);

p.setLayout(new GridLayout(event.length+1,2));

for(int i = 0; i < event.length; i++) {

TextField t = new TextField();

t.setEditable(false);

p.add(new Label(event[i], Label.CENTER));

p.add(t);

h.put(event[i], t);

}

add(b1,BorderLayout.WEST);

add(b2,BorderLayout.EAST);

Súbor: AutoEvent.java

my canvas
MyCanvas

class MyCanvas extends Canvas {

AutoEvent parent;

Color color;

public MyButton(AutoEvent parent,

Color color) {

this.parent = parent;

this.color = color;

}

public boolean keyDown(Event evt, int key) {

TextField t = (TextField)parent.h.get("keyDown");

t.setText(evt.toString());

return true;

}

. . . . . . . . . . . . . .

 • Do stĺpcov sú umiestnené labely v ľavom a textfieldy v pravom stĺpci.
 • Label popisuje event, ktorý sa vypisuje do textfieldu v pravo na tom istom riadku, so všetkými argumentami ktoré si možeme prečítať v handlovacej rutine.

public void paint(Graphics g) {

g.setColor(color);

g.fill3DRect(0, 0,

getWidth(), this.getHeight(), true);

g.setColor(Color.black);

g.draw3DRect(0, 0,

getWidth(), this.getHeight(), true);

}

Súbor: MyCanvas.java

listener model
Listener model
 • druhým spôsobom je použitie rôznych alternácií Listenera, resp. Adaptera,
 • každý komponent, ktorý použijeme, generuje isté druhy udalostí, napr. Choice, tzv. combo-box, medzi inými ItemEvent, KeyEvent, ...
 • pre rôzne druhy udalostí máme adekvátne rôzne Listenery, napr. ItemListener, KeyListener, MouseListener, ...
 • XXXListerer je interface, ktorý predpisuje triede, aké VŠETKY metódy musí poskytovať, aby bola hodná titulu byť XXXListernerom, napr. mouseMoved( MouseEvent e), mouseDragged(MouseEvent e) pre MouseMotionListener,
 • hoc tieto metódy možu mať prázdne telá, musia byť definované !
 • XXXAdapter je už existujúca trieda, ktorá už je XXXListenerom. XXXAdapter použijeme tak, že vytvoríme jeho podtriedu, a predefinujeme len tie metódy, ktorým chceme dať naše riadenie, ostatné majú defaultné správanie,

v nasledujúcich príkladoch si ilustrujeme

 • Action/Key-Listerner a MouseMotionListener/Adapter ako alternatívu,
 • ukážeme si viacero spôsobov použitia,
 • z jazykového hľadiska uvidíme anonymnú a vnorenú triedu v jave.
listener model1
Listener model
 • trieda Button2
 • obsahuje dve
 • vnorené podtriedy
 • B1, B2, ktoré nie sú
 • v separátnych
 • súboroch.
 • 3 veci, ktoré musíme:
 • vytvoriť komponent,
 • pridať komponent,
 • priviazať listener/adapter

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.applet.*;

public class Button2 extends Applet {

Button

b1 = new Button("Button 1"),

b2 = new Button("Button 2");

public voidinit() {

b1.addActionListener(new B1());

b2.addActionListener(new B2());

add(b1); add(b2);

}

classB1 implements ActionListener { // trieda vnorená do triedy

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

getAppletContext().showStatus("Button 1");

}

}

classB2 implements ActionListener {// trieda vnorená do triedy

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

getAppletContext().showStatus("Button 2");

}

}

}

Súbor: Button2.java

ke v m to nefunguje
Keď vám to nefunguje
 • skontrolujte si, či ste urobili všetky tri akcie:
  • komponent = new Komponent(), napr. b1 =new Button(“…”),

ak nie, pravdpodobne vám každá ďalšia operácia s komponentom vygeneruje null-pointer exception, lebo neexistuje,

  • kamsi.add(komponent), napr. this.add(b1).

ak nie, tak ho nevidíte.

ak je neviditeľný, napr. Canvas, Panel, prefarbite ho na žlto, ak nevidíte žltú, máte problém...

  • komponent.addXXXListener(XXXListener), napr. b1.addActionListener(…)

vidíte ho, ale vaša aplikácia sa vám „nehýbe“. Do Listenera, o ktorom ste presvedčení, že má odchytávať udalosti, vložte System.out.println(e). Ak sa nezačne nič písať na konzolu:

   • alebo ste zabudli priviazať listenera cez addXXXListener,
   • udalosť vám chytá iný listener,
   • komponent nemá focus, preto na udalosti nereaguje.
 • Tento návod nie je všeliek, na väčšinu úvodných chýb vám dúfam pomôže
trieda vnoren do met dy
Trieda vnorená do metódy

syntaktická zmena oproti Button2 je,

že actionListernery B1 a B2 sú vnorené do metódy init(), ktorá je v triede Button1

public class Button1 extends Applet {

Button

b1 = new Button("Button 1"),

b2 = new Button("Button 2");

public voidinit() {

classB1 implements ActionListener { // trieda B1 vnorená do metódy init

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

getAppletContext().showStatus("Button 1");

}

}

b1.addActionListener(new B1());

classB2 implements ActionListener {// trieda B2 vnorená do metódy init

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

getAppletContext().showStatus("Button 2");

}

}

b2.addActionListener(new B2());

add(b1); add(b2);

}

}

Java nám vygeneruje:

Button1.class

Button1$B1.class

Button1$B2.class

Súbor: Button1.java

anonymn met da
Anonymná metóda

príklad Button1 je blízko, aby sme objavili myšlienku anonymnej podtriedy. B1 a B2 sú teraz nepomenované podtriedy.

public class Button3 extends Applet {

Button

b1 = new Button("Button 1"),

b2 = new Button("Button 2");

public class init() {

b1.addActionListener(new ActionListener() { // anonymná trieda

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

getAppletContext().showStatus("Button 1");

}

});

b2.addKeyListener(new KeyAdapter() { // anonymná podtrieda KeyAdaptera

public void keyPressed(KeyEvent e) {

getAppletContext().showStatus("pressed: "+e.getKeyChar());

}

});

add(b1); add(b2);

}

}

Java nám vygeneruje:

Button3.class

Button3$1.class

Button3$2.class

Súbor: Button3.java

od udalosti k listeneru
Od udalosti k listeneru
 • nasledujúca tabuľka ilustruje, ktorý komponent vie aké udalosti generovať,
 • ak chceme odchytávať XXXEvent generovaný komponentom, v ďalšej tabuľke si nájdeme XXXListerer (resp. XXXAdapter), ktorý túto udalosť vie spracovať,
 • druhá tabuľka nám hovorí, ktoré metódy
  • musíme(v XXXListerneri) definovať, resp.
  • možeme(v XXXAdapteri) predefinovať.

Vysvetlivky:

ActionEvent – špecifická akcia na komponente, napr. pre Button je to stlačenie pomocou myši, alebo klávesnicou (pomocou medzery, ak má focus),

AdjustmentEvent – komponent sa scrolluje,

ComponentEvent – komponent sa zmenil, presunul, zväčšil, zviditeľnil, ...

ContainerEvent – zmena stavu kontaintera, pridal/zrušil sa pod-komponent,

FocusEvent - komponent získal/stratil focus,

ItemEvent - položka v Choice, List bola vybratá, zrušená,

KeyEvent - akcia na klávesnici, stlačenie, pustenie klávesu,

MouseEvent - akcia na myške, chytá MouseListerner, MouseMotionListener,

MouseWheelEvent - kolečko myši, chytá MouseWheelListener,

TextEvent - text v TextArea, resp. TextField sa zmenil,

WindowEvent - okno zmenilo status, napr. bolo otvorené, zatvorené, minimalizované, zmenilo focus,

udalosti komponentov
Udalosti komponentov

Komponent Udalosť

Adjustable AdjustmentEvent

Applet ContainerEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Button ActionEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Canvas FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Checkbox ItemEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

CheckboxMenuItem ActionEvent, ItemEvent

Choice ItemEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Component FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Container ContainerEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Dialog ContainerEvent, WindowEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

FileDialog ContainerEvent, WindowEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Frame ContainerEvent, WindowEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Label FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

List ActionEvent,FocusEvent,KeyEvent, MouseEvent, ItemEvent, ComponentEvent

Menu ActionEvent

MenuItem ActionEvent

Panel ContainerEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

PopupMenu ActionEvent

Scrollbar AdjustmentEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

ScrollPane ContainerEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

TextArea TextEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

TextComponent TextEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

TextField ActionEvent, TextEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

Window ContainerEvent, WindowEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, ComponentEvent

seri l o my i
Seriál o myši
 • na ďalšej sérii elementárnych príkladov ukážeme rôzne spôsoby použitia MouseMotionListener/Adapter
 • okrem prvého príkladu v sérii - ten ilustruje starý spôsob, t.j. metódu mouseMove(Event evt, int x, int y),
 • odchytávame udalosť pohybu myšou, posledných 50 súradníc bodov si pamätáme v kolekcii Vector:Vector listOfPositions; // reprezentácia trajektórieposledných 50 bodov
 • v metóde paint ich prekreslujeme ako úsečky:

public void paint( Graphics g ) { // kreslenie krivky z bodov trajektórie

g.setColor( Color.white );

for (int j = 1; j<listOfPositions.size(); ++j ) {

Point A =(Point)(listOfPositions.elementAt(j-1));

Point B = (Point)(listOfPositions.elementAt(j));

g.drawLine(A.x, A.y, B.x, B.y);

}

}

 • posledný príklad série Mouse ilustruje túto aplikáciu s KeyListenerom, t.j. “myš“ ovládame šípkami na klávesnici.
my po starom
Myš po starom

publicclass Mouse2 extends Applet {

int width, height;

Vector listOfPositions; // reprezentácia trajektórie

// posledných 50 bodov

publicvoid init() {

width = getSize().width;

height = getSize().height;

setBackground(Color.black);

listOfPositions = new Vector();

}

// tu chytáme pohyb myšou na súr. x,y

publicboolean mouseMove(Event evt,

int x, int y) {

if (listOfPositions.size()>=50)// ak je veľa

// bodov,vyhodíme najstarší bod trajektórie

listOfPositions.removeElementAt(0);

// pridáme nový bod

listOfPositions.addElement(new Point(x,y));

repaint();// prekreslíme applet

returntrue;// udalosť sme spracovali

}

Pohyb myši odchýtávame

boolean mouseMove()

boolean mouseMove

odchytí udalosť od myši,

x,y sú súradnice, kde

udalosť nastala,

výsledná hodnota informuje

či sme udalosť spracovali

Súbor:Mouse2.java

slide45
Myš

public class Mouse4 extends Applet {

int width, height;

Vector listOfPositions; // 50 posledných súradníc bodov myšky

public void init() {

width = getSize().width;

height = getSize().height;

setBackground( Color.black );

listOfPositions = new Vector();

addMouseMotionListener( new ML() );

}

class ML implements MouseMotionListener {

public void mouseMoved( MouseEvent e ) {

if ( listOfPositions.size() >= 50 )

listOfPositions.removeElementAt( 0 );

listOfPositions.addElement(new Point( e.getX(), e.getY()));

repaint();

}

public void mouseDragged( MouseEvent e ) { }

}

vnorená trieda ML

implementuje

MouseMotionListener,

teda musí definovať

mouseMoved(e) aj

mouseDragged(e),

aj keď druhá z nich

je prázdna.

ML rovnako môžeme

definovať v ML.java

Súbor:Mouse4.java

slide46
Myš

public class Mouse3 extends Applet

implements MouseMotionListener {

int width, height;

Vector listOfPositions; // 50 posledných súradníc bodov myšky

public void init() {

width = getSize().width;

height = getSize().height;

setBackground( Color.black );

listOfPositions = new Vector();

addMouseMotionListener(this);

}

teraz samotná trieda Mouse3 implementuje MouseMotionListener,

teda rovnako ako v predchádzajú-com príklade, definuje mouseMoved(e) aj mouseDragged(e).

Rozdieľ je v tom, že MMListener teraz privesíme pomocou addMMListener(this), nie

addMMListener(new …()).

public voidmouseMoved( MouseEvent e ) {

if ( listOfPositions.size() >= 50 )

listOfPositions.removeElementAt( 0 );

listOfPositions.addElement(

new Point( e.getX(), e.getY() ) );

repaint();

}

public voidmouseDragged(MouseEvent e ) { }

Súbor:Mouse3.java

slide47
Myš

public class Mouse5 extends Applet {

int width, height;

Vector listOfPositions; // 50 posledných súradníc bodov myšky

public void init() {

width = getSize().width;

height = getSize().height;

setBackground( Color.black );

listOfPositions = new Vector();

addMouseMotionListener( new MA() );

}

// tu bolo implements MouseMotionListener

class MA extends MouseMotionAdapter {

public void mouseMoved( MouseEvent e ) {

if ( listOfPositions.size() >= 50 )

listOfPositions.removeElementAt( 0 );

listOfPositions.addElement( new Point( e.getX(), e.getY() ) );

repaint();

}

} // a tu bola public void mouseDragged( MouseEvent e ) { }

}

MA je teraz podtrieda MouseMotionAdapter, v ktorej predefinujeme len tie metódy, ktoré nás zaujímajú, t.j.

mouseMoved(e)

Súbor:Mouse5.java

slide48
Myš

public class Mouse6 extends Applet {

int width, height;

Vector listOfPositions; // 50 posledných súradníc bodov myšky

public void init() {

width = getSize().width;

height = getSize().height;

setBackground( Color.black );

listOfPositions = new Vector();

addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter() {

public void mouseMoved( MouseEvent e ) {

if ( listOfPositions.size() >= 50 )

listOfPositions.removeElementAt( 0 );

listOfPositions.addElement( new Point( e.getX(), e.getY() ) );

repaint();

}

} //class

); // add

}

vytvoríme anonymnú triedu pomocou MMAdaptera, resp. MMListenera – podľa zvolenej možnosti definujeme v nej jednu či dve metódy.

Súbor:Mouse6.java

my na schodoch
“Myš na schodoch”

drobná variácia myši ovládanej pomocou šípiek na klávesnici

public void init() {

addKeyListener(this);

}

publicvoid keyReleased(KeyEvent key) { }

publicvoid keyTyped(KeyEvent key) { }

publicvoid keyPressed(KeyEvent key) {

switch (key.getKeyCode()) {

case 37 :x-=10; break;

case 38 :y-=10; break;

case 39 :x+=10; break;

case 40 :y+=10; break;

}

}

publicboolean keyDown(Event evt,

int key) {

switch (key) {

case Event.RIGHT:x+=10; break;

case Event.LEFT:x-=10; break;

case Event.UP:y-=10; break;

case Event.DOWN:y+=10; break;

default: returnfalse;

}

. . .

verzia pomocou KeyListenera

verzia pomocou boolean keyDown

Súbor:Mouse1.java

Súbor:Mouse7.java

cvi enie
Cvičenie

public class Patnast extends Applet {

int a[][] = {

{2,3,5,4}, // počiatočná konfigurácia

{1,6,7,8},

{0,11,10,9},

{12,14,15,13} };

Button[] but = new Button[16];

public void init() {

resize(300,300);

setLayout(new GridLayout(4,4));

but[0] = new Button("");

for(int i = 1; i<16; i++)

but[i] = new Button(""+i);

for(int i = 0; i<4; i++)

for(int j = 0; j<4; j++)

add(but[a[i][j]]);

}

}

pi kvorky
Piškvorky

public class PiskyWorky extends Applet {

public int a[][] = new int[10][10];// stav plochy

Image imgX; // načítaný obrázok

Image imgO;

public void init() {

resize(320,320);

setLayout(new GridLayout(10,10));

imgX = getImage(getCodeBase(), "x.gif");

imgO = getImage(getCodeBase(), "o.gif");

for(int i = 0; i<10; i++)

for(int j = 0; j<10; j++)

// detaily políčka pozri v PiskyCanvas

add(new PiskyCanvas(this,i,j));

}

}

pexeso
Pexeso

public class Pexeso extends Applet {

Panel grid = new Panel();

int size = 6;

boolean[][] visible;// odkryté/neodkryté

Image [][] img;// obrázky z gifov

String[] pika = {"pk000010.gif", ... // pokémoni

public void init() {

setLayout(new BorderLayout());

grid.setLayout(new GridLayout(size,size));

visible = new boolean[size][size];

img = new Image[size][size];

for(int i = 0; i < size; i++)

for(int j = 0; j < size; j++) {

Card c = new Card(this,i,j);// kartička pexesa

grid.add(c);// je Canvas

visible[i][j] = false;

img[i][j] =// Canvas s obrázkomgetImage(getCodeBase(),"images/"+pika[i+j]);

}

add("Center",grid);

}

}