Microsoft class server
Download
1 / 67

??????????? ?? ????????? ? ?????????? Microsoft Class Server - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Архитектура за еОбучение с интегриран Microsoft Class Server. Елена ШОЙКОВА, Владислав ДЕНИШЕВ , НИЛ “Технологии на еОбучение” , Технически Университет - София. Национален семинар по електронно обучение “Софтуерни платформи за електронно обучение”, 26.05.2005, София. Съдържание.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????? ?? ????????? ? ?????????? Microsoft Class Server' - nora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Microsoft class server

Архитектура за еОбучение с интегриран Microsoft Class Server

Елена ШОЙКОВА, Владислав ДЕНИШЕВ,

НИЛ “Технологии на еОбучение”,

Технически Университет - София

Национален семинар по електронно обучение

“Софтуерни платформи за електронно обучение”,

26.05.2005, София


Microsoft class server
Съдържание интегриран

 • Потребности

 • Сравнение между IEEE LTSA и Microsoft Class Server

 • Дефиниране на изискванията - Use Case анализ и моделиране

 • Синтез на архитектура

 • Реализация

 • Пилотно тестване


Microsoft class server
Етапи в използването на ИТ: интегриран

 • Първи етап: създаване на институционална технологична инфраструктура

 • Втори етап: богато педагогическо, административно и управленско използване на тази инфраструктура

 • Трети етап (стратегическо използване на ИТ): фокусът е върху различните целеви групи във висшето образование – традиционните студенти и обучаваните през целия живот


Microsoft class server
Картината в ТУ-София: интегриран

 • В повечето случаи факултетите/департаментите сега са в преход от фаза на богато експериментиране отдолу в катедрите към фаза на институционално използване на ИТ за учебни цели, администриране и управление


Microsoft class server

Комбиниран интегриран

Комбиниран

модел за

модел за

инженерно образование

инженерно образование

Управление

Управление

на обучението

на обучението

в технологично

в технологично

-

-

базирана среда

базирана среда

Традиционни

Традиционни

методи

методи

Електронно

Електронно

обучение

обучение

Самообучение

Самообучение

за обучение

за обучение

Лекции

Лекции

W

W

еб

еб

-

-

базирани инструкции

базирани инструкции

Упражнения

Упражнения

Електронно

Електронно

учебно съдържание

учебно съдържание

Проекти

Проекти

Оценяване

Оценяване

на знанията

на знанията

Асинхронна

Асинхронна

/синхронна

/синхронна

Консултации

Консултации

комуникация

комуникация

Виртуални

Виртуални

лаборатории за

лаборатории за

симулации, измерване и

симулации, измерване и

проектиране

проектиране

Комбиниран мета-модел


Microsoft class server
Трите извода: интегриран

 • Промените във висшето образование са бавни, не радикални, но към по-голяма гъвкавост в традиционните университетски среди

 • Информационните технологии се прилагат широко в преподаването и обучението за повишаване на неговото качество и ефективност, но като част от комбиниран модел, а не като подмяна на традиционните методи и форми

 • Преподавателите, когато използват информационните технологии в преподаването и обучението работят повече, за което е необходима значителна подкрепа от институцията.


Microsoft class server ieee ltsa

Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA


Ieee learning technology system architecture ltsa

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

 • 4 процеса

 • 2 хранилища

 • 13 информационни потока между компонентите


Ieee learning technology system architecture ltsa1

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(1) Стилът, стратегията и методите на обучение се договарят между обучаемия и преподавателя и се установяват неговите предпочитания.


Ieee learning technology system architecture ltsa2

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(2) Обучаемият е наблюдаван и оценяван в контекста на мултимедийните взаимодействия.


Ieee learning technology system architecture ltsa3

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(3) Оценяването води до оценка на постиженията и създава информация за обучаемия.


Ieee learning technology system architecture ltsa4

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(4) Информацията за прогреса на обучаемия се съхранява в база данни.


Ieee learning technology system architecture ltsa5

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(5) Преподавателят преглежда резултатите от оценяването, информацията за обучаемия (неговите предпочитания, постижения и бъдещи цели).


Ieee learning technology system architecture ltsa6

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(6) Преподавателят търси в учебните ресурси чрез въпроси и каталожна информация, най-подходящото учебно съдържание и формира локатор.


Ieee learning technology system architecture ltsa7

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(7) Преподавателят изпраща локатора с подготвения план на урока към процеса доставяне.


Ieee learning technology system architecture ltsa8

Обучаеми интегриран

Оценяване

Доставяне

Преподавател

Учебни

ресурси

Записи за

обучаемия

IEEE Learning Technology System Architecture (LTSA)– организация на компонентите

(8) Процесът доставяне извлича учебното съдържание от хранилището за учебни ресурси чрез локатора и трансфор-мира учебното съдържание в интерактивна мултимедийна презентация за обучаемия.


Microsoft class server ieee ltsa1
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Цифрови хранилища:

 • Данни за обучаемия (R) – съществува, форматът на информация не съответства на никой стандарт, не съществува единен профил, а отделни записи

 • Учебни обекти (LR) – съществува, форматът на обекта отговаря на спецификацията Microsoft LRM


Microsoft class server ieee ltsa2
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Процеси:

 • Обучаем (LE) – съществува, профилът не съответства на никой стандарт, информацията не съответства на изискванията на университетите в България

 • Оценяване (E) – съществува, заданията съдържат тестове, които могат да се оценяват ръчно или автоматично


Microsoft class server ieee ltsa3
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Процеси:

 • Преподавател (C) – съществува

 • Сервиране на ресурси (D) – съществува, учебните материали могат да се разглеждат през LAN или Internet


Microsoft class server ieee ltsa4
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Поведение (B)между обучаем и процес на оценяване – съществува, но няма проследяване на поведението в реално време, резултатите от тестването могат да се оценяват ръчно и/или автоматизирано

 • Информация от оценяването (А)между процес на оценяване и преподавател – съществува, преподавателят може да прегледа ръчно работата на студента, може да изпрати забележки, може да генерира статистика с резултатите на студентите


Microsoft class server ieee ltsa5
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Информация за обучаем (L1)между процес на оценяване и запис на обучаемия – съществува, няма единен профил на обучаемия, но резултатите от тестовете се следят и записват

 • Информация за обучаем (L2)между запис на обучаемия и преподавател – съществува, преподавателят може да прегледа резултатите на студентите и да генерира статистика


Microsoft class server ieee ltsa6
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Информация за обучаем (L3)между преподавател и запис на обучаемия – съществува, преподавателят може да поставя оценки и коментари за работата на обучаемия

 • Информация за обучаем (L4)между обучаемия и преподавател – не съществува процес по договаряне на предпочитанията на обучаемия


Microsoft class server ieee ltsa7
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Запитване (Q)между преподавател и хранилище за учебни обекти – съществува, преподавателят може да избира подходящите материали от своята библиотека или от предоставените му от други преподаватели материали

 • Каталожна информация (Q1)между хранилище за учебни обекти и преподавател – съществува, метаданните отговарят на спецификацията Microsoft LRM


Microsoft class server ieee ltsa8
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Локатор (L5)между преподавател и система за сервиране – не съществува, но преподавателят може да намира и задава статично подходящите материали на обучаемите

 • Локатор (L6)между система за сервиранеи хранилище за учебни обекти – не съществува, учебните ресурси се доставят статично


Microsoft class server ieee ltsa9
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Учебно съдържание (LC)между хранилище за учебни обекти и система за сервиране – съществува, но инструкторът задава необходимите учебни ресурси

 • Информация за взаимодействие (IC)между система за сервиранеи оценяване – не съществува


Microsoft class server ieee ltsa10
Microsoft Class Server – интегриран сравнение с IEEE LTSA

Потоци информация:

 • Мултимедия (M)между система за сервиране и обучаем – съществува, като системата доставя на обучаемия статични HTML страници, а допълнителна мултимедия може да се вградени чрез външни инструменти


Microsoft class server
Дефиниране на изискванията интегриран

С цел развитие и функционално обогатяване на MS Class Server и с оглед на направения анализ са дефинирани следните изисквания:

 • Входен офис с публична област, предоставяща информация за дисциплините и възможност за online-регистрация;

 • Персонализирани home-страници за студенти, преподаватели и администратори

 • Адаптиране на учебната област към модела на българския университет

 • Комуникационна област с възможности за синхронни и асинхронни комуникации

 • Вътрешен офис с възможности за управление на потребителите и учебната работа адаптирана към опита на българските университети


Microsoft class server
Методология за проектиране интегриран

Архитектурата се разработва съгласно постановките на Унифицирания процес за проектиране (Unified Development Process). В своята същност това е инкрементален процес, изграден върху идеята за прецеденти (Use Cases), описващи сценариите за взаимодействие между системата и нейните потребители. Артефактите на системата са визуално документирани с помощта на унифицирания език за моделиране (Unified Modeling Language).


Use case
Use Case интегриран анализ и моделиране

Use Case анализът е най-ефективният метод за откриване на изискванията към сложни софтуерни системи и функционалното им специфициране.


Use case1
Use Case интегриран анализ и моделиране

Основни потребители на системата:

 • Гост

 • Студент

 • Инструктор

 • Администратор


Microsoft class server

Потребители интегриран

Разглежда публичната част – информация за курсове, регистрация

Достъп до персонална страница с бележник

Достъп до комуникационна област

Учебни ресурси

Управление

на курсове

Изпълнявазадания

Задания

Управление

на потребители

Права / роли

Основни потребители на системата


Use case2
Use Case интегриран анализ и моделиране

 • Гост

  Посещава сайта на университета и се запознава с инициативата за еОбучение. Преглежда списъка на курсовете и информацията за тях. Регистрира се в средата за еОбучение.


Use case3

Гост интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case4

Регистрация интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case5
Use Case интегриран анализ и моделиране

 • Студент

  След аутентикация влиза в персонализиран фронт офис, от където може да следи разписанието на учебния процес, да преглежда текущите и миналите си задания, да решава тестове и да следи прогреса си. Може да получава актуални съобщения, да комуникира с дугите студенти и преподаватели и да ползва личен бележник.


Use case6

Студент интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case7

Login интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case8

Учебна програма интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case9
Use Case интегриран анализ и моделиране

 • Инструктор

  След аутентикация влиза в персонализиран фронт офис, от където може да следи и коригира разписанието на учебния процес, да преглежда списък на студентите, учебните си ресурси, задания, тестове и да следи прогреса на студентите си. Може да създава съобщения, да комуникира със студентите и да ползва личен бележник.


Use case10

Инструктор интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case11

Създаване на интегриран

Учебен Ресурс

Use Case анализ и моделиране


Use case12

Задание интегриран

Use Case анализ и моделиране


Use case13
Use Case интегриран анализ и моделиране

 • Администратор

  След аутентикация влиза в персонализиран бек-офис, от където може да управлява потребителите (студенти, преподаватели и администратори), да създава класове и да присъединява към тях преподаватели и студенти, да променя настройките на системата. Може да създава съобщения, да комуникира със студентите и да ползва личен бележник.


Use case14

Администратор интегриран

Use Case анализ и моделиране


Microsoft class server
Адаптиране към модела на обучение в българските университети:

School↔Факултет

Class↔Дисциплина

Group↔Адм. група

Student↔Студент


Class diagram
Проектиране – обучение в българските университети:Class Diagram


Microsoft class server
База данни – концептуален модел обучение в българските университети:Microsoft class server

Web browser изгледи

Public site

Application Form

MS Class Server

Assignments

MCS Student

Front office

Learning Resources

MCS Teacher

Communications

Student profiles

MCS Administrator

Courses

Back office

Apache Tomcat

Teacher profiles

Internet Information

Server

(Windows 2000)

Sun Java VM

MS SQL Server 2000

 • Operating system

 • Network connections

Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server

Архитектура – компонентиMicrosoft class server
Внедряване и Тестване изгледи

 • ТУ-София

 • ТУ-Варна


Microsoft class server
Реализация – публична част изгледи

 • Информация за инициативата

 • Анотация на дисциплина


Microsoft class server
Реализация – публична част изгледи

 • Учебни материали

 • Форма за online-регистрация


Microsoft class server
Реализация – студент изгледи

 • Login (студент)

 • Персоналнастраница(студент)


Microsoft class server
Реализация – студент изгледи

 • Личен профил(студент)

 • График назанятията


Microsoft class server
Реализация изгледи

 • Персонален бележник

 • Чат


Microsoft class server
Реализация – студент изгледи

 • MicrosoftClass ServerStudent


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация – инструктор изгледи

 • MicrosoftClass ServerTeacher


Microsoft class server
Реализация изгледи – Вътрешен офис

 • Управление напотребителите(инструктор)

 • Профил напотребител

 • Управление напотребителите(администратор)


Microsoft class server
Изводи: изгледи

 • По-добро мотивиране на студентите

 • По-активно участие на студентите в учебния процес

 • По-обективен процес за оценяване на знанията

 • По-високи резултати в обучението


Microsoft class server
За контакти: изгледи

shoikova@tu-sofia.bg

vkde@tu-sofia.bg

http://demlab.tu-sofia.bg