L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Lägsta godtagbara standard (LGS) ur ett fastighetsdriftsperspektiv ?. 2012-05-24. Landstingsfastigheter Fastighetstekniska avdelningen. Fastighetstekniska avdelningen arbetar över hela länet med tillsyn, skötsel och fel avhjälpande underhåll av landstingets fastigheter och installationer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Lägsta godtagbara standard (LGS)ur ett fastighetsdriftsperspektiv?

2012-05-24


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Landstingsfastigheter

Fastighetstekniska avdelningen

Fastighetstekniska avdelningen arbetar över hela länet med tillsyn, skötsel och fel avhjälpande underhåll av landstingets fastigheter och installationer.

Fastighetstekniska avdelningen viktigaste roll är att med ett helhetskoncept ”drifta” och underhålla landstingets fastigheter och tekniska installationer med ett optimalt utnyttjande av resurser, ekonomi som energiförbrukning.

Vidare skall Fastighetstekniska avdelningen verka för att inte bara bibehålla, utan också utveckla fastigheternas värde genom att bidra till Landstingsfastigheters mål att erbjuda attraktiva lokaler med bra inomhusklimat, anpassade till verksamheternas krav för nöjda kunder.


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Drift = åtgärder med ett förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt.

Media försörjning = driftåtgärder som omfattar tillförsel av elenergi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt tv-, radio-¨, tele- och datasignaler.

Tillsyn = driftåtgärder som omfattar observationer av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportera ev. avvikelser.

Skötsel = driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

Underhåll = åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning.

Fel avhjälpande underhåll = underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Akut underhåll, Övrigt fel avhjälpande underhåll.

Planerat underhåll = underhåll som är planerat till tid, art och omfattning


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Kapitelindelning

T0 Allmänt

T1 Tomt

T2 Byggnad utvändigt

T3 Byggnad invändigt

T4 VA-,VVS-,KYL m m

T5 Elsystem

T6 Tele- och Datasystem

T7 Transportsystem

T8 Styr- och övervakning

Tekniska arbetsuppgifter

- Struktur beskrivning av tekniska arbetsuppgifter

- Beskrivnings råd och ex. på beskrivningstext


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

T1.11 GRÄSYTOR

Objekt

Gräsytor omfattar alla gräsmattor.

Funktionskrav

Gräset ska kunna användas för normala aktiviteter som lek, bollspel och vistelseyta. Gräsytan ska vara grön, hel och jämn hela säsongen. Gräset får aldrig bli högre än 10 cm och inte lägre än 4 cm. Ytorna ska vara städade även under vintern.

Finns lökväxter eller örter klipps gräset först när lökarna blommat ut.

Vårstädning ska vara avslutad 15 maj och höststädning 15 november.

Skötsel

Klippning ska utföras så att gräset inte blir högre än 10 cm, lägsta tillåtna klipphöjd är 4 cm. Högst 1/3 del av gräset längd får klippas av vid varje tillfälle. Antalet klippomgångar kan variera beroende på väderleksförhållandena.

Vid väderleksförhållanden som kan skada gräsmattan får klippning inte utföras.

Klippning utförs så att träd, buskar eller annat material inte skadas.

Papper och skräp får inte klippas sönder utan ska avlägsnas före klippning.


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Hur skall vi tillgodose de krav som ställs på vårt ansvarsområde med en tydlighet för samtliga intressenter och samtidigt driva utveckling och anpassning till framtida utmaningar.

Funktionskrav

Kompetens

Myndighetskrav

Uppföljning

Miljö

”Har inte tid, alltid gjort så här -

måste arbeta”


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Det betyder att över 70 % av den byggda arean som kan finnas 2050 är redan byggd. Total energianvändning för nybyggnaderna får uppgå till max 60 kWh/m2årDetta innebär också att i de 90 % av byggnaderna där ingen ombyggnad etc. genomförs ändå måste sänka sin energianvändning till ca 160 kWh/m2 eller motsvarande totalt ca 32 %.


Vad r l gsta godtagbara niv ver tid
Vad är lägsta godtagbara nivå över tid ? finnas 2050 är redan byggd.


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

 • P finnas 2050 är redan byggd. el1/Pel2 = (∆P1/ ∆P2)3/2

 • Pel1/Pel2 = (q1/ q2)3

Drift- & Underhållspunkt = krävs åtgärd

Drift- & Underhållsutveckling = Vårt uppdrag

Drift- & Underhållspunkt = OK!

BEHOV - KRAV


M ta veta prioritera agera
Mäta – Veta – Prioritera - Agera finnas 2050 är redan byggd.


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

Riktlinjer finnas 2050 är redan byggd.

 • Riktlinjer utgångspunkten för innehållet i PTS.

 • Riktlinjer:

  • hygien

  • tillgänglighet

  • akustik

  • Brand

  • Säkerhet

  • energi

  • styr- och övervakning


L gsta godtagbara standard lgs ur ett fastighetsdriftsperspektiv

D&h finnas 2050 är redan byggd.

Trix

LL

?

?

Förvaltningsdokument

?

Byggprocess dok.

Myndigheter

Leverantörer

Miljöprogram

Avtal- Kunder

Nomenklatur (nyckelord)

Erfarenhetsåterföring


Utvecklingsomr de pts ekonomiskt milj m ssigt driftm ssigt
Utvecklingsområde PTS finnas 2050 är redan byggd. Ekonomiskt, Miljömässigt, Driftmässigt

 • Energi mål vid ny-, om- och tillbyggnad

 • Utveckling av i PTS planerarverktyg - flöde

 • Beteende aspekter i alla led som verksamhet, drift, förvaltning, planerare m.fl.

 • Helhetssyn system (plan – gammalt – nytt)

 • Verksamhetsanpassad i kontrollverksamhet som besiktningar, OVK Entreprenaders utveckling med berörda parter. Ekonomi

 • Överlämning/återkoppling av projekt/erfarenheter mellan ansvarsområden inom helheten (insikt & förståelse).

 • Teknikfokus ej Kundservice (Proaktiva, Service, Funktion)

 • Estetik driftkostnad skötsel

 • Verksamhets-, byggnads-, Säkerhets-, brand-, SÖ- klassning/nivåer samt hållbarhet över tid (10, 20, 30 år)