เทคโนโลยีสารสนเทศ
Download
1 / 40

????????????????? ??????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชน. นพ.สุธี รุจิวณิชย์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ บน SMART PHONE. GIS Health. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ บนอินเตอร์เน็ต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????? ???????????????????????????????' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชน

นพ.สุธี รุจิวณิชย์กุล

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์


Gis health

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

บน SMART PHONE

GIS Health • สถานพยาบาลเป็นเจ้าของข้อมูล มีส่วนร่วมในการดูแลข้อมูลของตนเอง

 • สถานพยาบาลผู้บันทึกข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

 • ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้

 • ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนภาพทรัพยากรสุขภาพของประเทศ

หลักการสำคัญ


ประโยชน์


ประโยชน์


ข้อมูลสถานพยาบาล ตามทรัพยากรสุขภาพที่มี


ประโยชน์


ข้อมูลสถานพยาบาล (แพทย์เฉพาะทาง)


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


ประโยชน์


Smart phone

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ บน Smart Phone


 • AppStore, Health Data Smartระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับ iPhone, iPad, iPod, Tablet, etc.

 • PlayStore Health Data Smartสำหรับ Android

  ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้

  “เพียงคลิก หรือ ดาวน์โหลด”


Smart phone1

Autoระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Auto

เครื่องมือแพทย์

บุคลากรและแพทย์เฉพาะทาง

Auto

Auto

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลสุขภาพบน Smart phone

แผนที่สถานพยาบาล

ประเภทการให้บริการ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ


ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพบน Smartphoneแสดงข้อมูลภาพแผนที่

แสดงที่ตั้งหน่วยบริการสุขภาพบนแผนที่พร้อมข้อมูลเบื้องต้น

ค้นหาหน่วยบริการตามตัวเลือกเช่น แพทย์เฉพาะทาง, ครุภัณฑ์ทางการแพทย์, ค้นหาจากชื่อหน่วยบริการ

แสดงประเภทหน่วยบริการ

รพ.รัฐ, รพ.เอกชน, รพ.สต/ศูนย์สุขภาพ


แสดงตามประเภทหน่วยบริการแสดงตามประเภทหน่วยบริการ

โรงพยาบาลเอกชน

แสดงทุกประเภท

โรงพยาบาลรัฐ

รพ.สต./ศูนย์สุขภาพ


แสดงข้อมูลรายละเอียดหน่วยบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดหน่วยบริการ

ระบบแสดงเส้นทาง,

จดจำสถานที่,

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลชื่อ,ที่อยู่,

โทรศัพท์,เว็บไซต์

ข้อมูลจำนวนแพทย์

เฉพาะทาง

ข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ทางการแพทย์


แสดงหน่วยบริการที่มีแพทย์เฉพาะทางแสดงหน่วยบริการที่มีแพทย์เฉพาะทาง

ค้นหาตามแพทย์เฉพาะทาง

เลือกสาขา

ตำแหน่งแสดงบนแผนที่


แสดงหน่วยบริการที่มีแพทย์เฉพาะทาง (ต่อ)

สามารถแสดงตามรายชื่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง


แสดงหน่วยบริการตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์แสดงหน่วยบริการตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ค้นหาตามเครื่องมือแพทย์

เลือกเครื่องมือ

ตำแหน่งแสดงบนแผนที่


แสดงหน่วยบริการตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์(ต่อ)แสดงหน่วยบริการตามครุภัณฑ์ทางการแพทย์(ต่อ)

สามารถแสดงตามรายชื่อ

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลครุภัณฑ์


ค้นหาตามชื่อหน่วยบริการค้นหาตามชื่อหน่วยบริการ

ค้นหาจากชื่อ

กรอกคำที่ต้องการ

แสดงข้อมูลบนแผนที่


ระบบนำทางค้นหาตามชื่อหน่วยบริการ Direction

เลือกปลายทาง (Direction)

สามารถเลือกเส้นทาง

แสดงเส้นทาง


จดจำหน่วยบริการ ค้นหาตามชื่อหน่วยบริการ(Favorite)

เลือกจดจำสถานที่ (Favorite)

สามารถแสดงรายชื่อที่จดจำไว้

ยกเลิกการจดจำ (Remove)


ส่งต่อข้อมูล ค้นหาตามชื่อหน่วยบริการ(Social Network)

สามารถส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลผ่าน EmailThe future plan 2014

 • Application ๆ นี้บน Smart Phone

  • ประเมินตนเอง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ด้วย Application “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”

 • GIS Health

  • ข้อมูลโรคเรื้อรัง 6 โรค (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

   มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม

   และโรคหลอดเลือดสมอง) สำหรับการจัดการกรณีฉุกเฉิน

 • ฯลฯ

The Future Plan 2014


Application
กรุณาให้ความเห็นรูปแบบ Application ที่ท่านต้องการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ขอบคุณทีมงานสร้างสรรค์

1. นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผอก. สนง.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สวรส. 2. ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานฯ สนย. 3. นางชญาภรณ์ ศรีวารี นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ สนย.

4. นางเบญญาภา ศิริวัฒน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน สนย.

5. นายการุณ ยุทธนาวา สนง.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สวรส.


ขอบคุณ ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิกผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ที่ให้การสนับสนุนงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทุกรูปแบบที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธรณสุข


ad