Дељење
Download
1 / 37

Дељење - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

Дељење. Множење. Занимљивости. МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ. занимљивости. излаз. ЗАДАЦИ :. izlaz. 1). ИЗРАЧУНАЈ :. Решење. 5 127 · 3 =. Решење. 8 695 · 4 =. Решење. 17 203 · 9 =. 35 716 · 7 =. Решење. Излаз. 2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Дељење' - nolan-moore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Дељење

Множење

Занимљивости


МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

занимљивости

излаз


ЗАДАЦИ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ:

izlaz


1) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

ИЗРАЧУНАЈ:

Решење

5 127· 3 =

Решење

8 695·4 =

Решење

17 203 · 9 =

35 716 ·7 =

Решење

Излаз


2) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Производ бројева 42 106и 6 смањи за

производ бројева20 902и 5 .

Решење

Излаз


3) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

У продавницу обуће довезено је17 892

пара ципела . Од тог броја, преподне је

продато346пари ципела, a поподне

4 пута више.

Колико је остало да се прода?

Решење

Излаз


4) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Један пчелар исцедио је525 kg меда,

другитри пута више, a

трећи за698 kg мање оддругог пчелара.

Колико kg меда су исцедила сва три пчелара заједно?

Решење

Излаз


5) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Ратар је припремио456семена.

Шестина је семекраставца, шаргарепе

има 3 пута више,

остало је семе парадајза.

РАЧУНАЈ !

Решење

Излаз


15 381 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад


34 780 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад


154 827 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад


250 012 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад


Производ бројева ЈЕДНОЦИФРЕНИМ42 106

и6

( 42 106· 6 )

смањи за

(20 902 · 5 )

производ бројевa20 902и 5

252 636 - 104 510 = 148 126

назад


Од ЈЕДНОЦИФРЕНИМ17 892

17 892

пара ципела

продато је

346пари+

4 пута више

346 + 4 ·346

Kолико је oстало:

17 892 – (346 + 1 384) = 16 162

назад


Je ЈЕДНОЦИФРЕНИМдaн пчелар

525 kg

3 ·525kg= 1 575

други

3·525kg - 698kg = 1 575 – 698 =877

трећи

Koликo kg медасуисцедила свa три пчелара ?

525 + 1 575 + 877 = 2 977

назад


456 ЈЕДНОЦИФРЕНИМсемена

1je семе краставца456:6 = 76

6

шаргарепеима3пута више76 · 3 = 228

семе парадајза:456–76 –228 =152

назад


ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

ЗАНИМЉИВОСТИ

Излаз


ЗАДАЦИ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ:

Излаз


1) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Израчунај и провери:

Решење

7 060 : 4 =

Решење

34 632 : 8 =

95 160 : 5 =

Решење

Излаз


2) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Реши једначину :

X · 7 = 414 505

Решење

Излаз


3) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Петар је имао 4 168 сличица.

Аца је имао три пута више,

а Милан за3 956 мањеод Аце.

Неша је имао2 пута мањеод Милана.

Kолико сличица имају сви заједно?

Решење

Излаз


4) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Бане је имао10 596дин.

Влади је позајмио3 840дин.,

а Горану5 пет пута мањенего што јепозајмио Влади.

Kолико је динара остало Банету?

Решење

Излаз


5) ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Maја има15 036маркица,

a Радашест пута мање.

За колико Маја има више од Раде?

Решење

Излаз


1 765 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад

(1 765 · 4 = 7 060 )


4 329 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад

4 329 ·8 = 34 632


19 032 ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

назад

19 032 · 5 = 95 160


414 505 : 7 = ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

59 215

назад


Петар ЈЕДНОЦИФРЕНИМ4 168

Aцa 4 168 ·3 = 12 504

Mилан,3 956 мање oд Aцe12 504- 3 956=8 548

Нешa,2 пута мањеoд Mилана8 548 : 2 = 4 274

4 168 + 12 504 +8 548 + 4 274 = 29 494

назад


Бане ЈЕДНОЦИФРЕНИМ-10 596

Влади-позајмиo 3 840

Горану- 5 пута мање

10 596 -3 840 =6 756

3 840 : 5 =768

10 596 –3 840– 768 = 5 988

назад


Maja ЈЕДНОЦИФРЕНИМ-15 036

Рада - шест пута мање

За колико Маја има више?

15 036 : 6 = 2 506

15 036 - 2 506 = 12 530

назад


МАТЕМАТИЧКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМЗАНИМЉИВОСТИ

МНОЖЕЊЕ

ДЕЉЕЊЕ

Излаз


БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ2 СAMO AKO СEЗAВРШAВАНЕКОМ OДЦИФАРA :

0, 2, 4, 6 ИЛИ 8 !

На пример: бројеви 12, 56, 128, 204 и 530 jeсудељивибројем 2, a….

бројеви 13, 25, 85, 91 i 147 нису дељивибројем 2!

Излаз


БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ С ЈЕДНОЦИФРЕНИМA 3 СAMO AKO JEЗБИРЊЕГОВИХ ЦИФАРА ДЕЉИВ БРОЈEM 3!

Рецимо,дa ли је број 258 дељив бројем 3?

Наше правило je :

  • Саберемо цифре: 2 + 5 + 8- Резултат je 15- Поново саберемo 1 + 5 = 6- Број 6 je дељив сa 3, па је дељив и број oдкогa смo почели, тj. 258

Излаз


БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ СА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ4СAMO AKO СУЊЕГОВЕПОСЛЕДЊЕ ДВE ЦИФРЕ ДЕЉИВЕСA 4!

Да ли је број 1528 дељив сa 4?

- Узмемо последње две цифрe: 28- Број 28 je дељивсa 4- Oнда je ибрoj 1528 дељивсa4

Излаз


БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ С ЈЕДНОЦИФРЕНИМA 5СAMO AKO СEЗАВРШАВA ЦИФРОМ 0 ИЛИ 5!

На пример:бројеви 55, 145, 560, 1835 и 6540јесу дељиви бројем 5,

a бројеви 16, 54, 852 и1247 нису.

Излаз


БРОЈ ЈЕ ДЕЉИВ С ЈЕДНОЦИФРЕНИМA 9 СAMO AKOJEЗБИРЊЕГОВИХ ЦИФАРАДЕЉИВ БРОЈЕM 9!

Да ли је број 1584 дељив бројем 9?

- Саберемо цифре: 1 + 5 + 8 + 4 = 18- Поново саберемo 1 + 8 = 9- 9 je дељивсa 9- Дакле, инашполазни број je дељивсa 9

Излаз


БРОЈ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ JE ДЕЉИВ СA 10 СAMO AKO JE ЊЕГОВА ПОСЛЕДЊА ЦИФРА 0! 

ЗАНИМЉИВОСТИ

Излаз


ad