EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius , - PowerPoint PPT Presentation

nolan-house
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius , PowerPoint Presentation
Download Presentation
EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius ,

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius ,
158 Views
Download Presentation

EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius ,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EK susijusios iniciatyvos. Suvienyti veiksmai III Robertas Encius, Statybos produkcijos sertifikavimo centras

  2. Projekto ištakos ir trukmė • Projektą EPBD ConcertedAction I (Suvienyti veiksmai I) inicijavo ir pradėjo vykdyti Europos Komisija 2005-2006 m. įgyvendindama Pastatų energinio naudingumo direktyvą. • Projekto trukmė 2-eji metai. • EPBD ConcertedAction II (Suvienyti veiksmai II) vyko 2007-2010 m. Projekto trukmė 3-eji metai. • EPBD ConcertedAction III (Suvienyti veiksmai III) apima 2011-2015 metus, iš viso 48 mėnesius. • Kasmet organizuojama po 2 projekto konferencijas.

  3. Projekto koordinatoriai ir dalyviai • Projektą koordinuoja Portugalijos nacionalinė energijos agentūra ADENE. • Projektą finansuoja bei jame reguliariai dalyvauja atstovai iš Europos Komisijos, agentūros EACI ir Generalinio Energetikos direktorato (DG ENER) atstovai. • Minėtos organizacijos administruoja projektus, kurių metu platina sukauptas praktines žinias ir geriausios patirties pavyzdžius. • Projekte dalyvauja 28 Europos Sąjungos valstybių narės ir Norvegijos atstovai, kiekviena projekto konferencija sulaukia 120-130 dalyvių. Projekto konferencijos metu vyksta plenarinės sesijos, techninės sesijos, informacinės sesijos bei informacinės diskusijos.

  4. Projekto dalyviai gali pasikeisti turima patirtimi bei įgyti naujos patirties įgyvendinant direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo, rasti pačias efektyviausias įstatymų leidybos traktuotes bei formuoti labai svarbią efektyvaus energijos vartojimo politiką Europos mastu. Pagrindiniai projekto tikslai ir uždaviniai

  5. Pastatų sertifikavimas, programinės įrangos, duomenų bazės, Šildymo katilų ir kondicionavimo sistemų tikrinimas, Pastatų energinio naudingumo ekspertų/auditorių/vertintojų mokymų ir atestavimo specifikacija, Beveik nulinės energijos pastatai, minimalūs reikalavimai, Kokybės kontrolės sistema, pastatų sertifikavimo proceso priežiūra, Optimalių kaštų procedūra, PEN ekspertų/auditorių/vertintojų mokymas ir atestavimas, Energinio efektyvumo procedūriniai aspektai, teisės aktai, Informacinė kampanija, PEN sertifikatų įtaka NT rinkai. Pagrindinės projekto gvildenamos temos

  6. Projektas turi savo tinklalapį www.epbd-ca.eu, kuriame galima rasti daug informacijos apie direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo įgyvendinimo. Taip pat yra įdiegta vidinė projekto sistemahttps://epbd-ca.glasscubes.com, leidžianti elektroninėmis priemonėmis efektyviai valdyti vidinius projekto procesus bei kaupti, saugoti ir valdyti svarbius projekto dokumentus. Informacijos sklaida