podsumowanie dyskusji tadeusz baczko instytut nauk ekonomicznych pan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza Warsztat grupy roboczej: Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego Warszawa, 20 lutego 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. System wskaźników.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podsumowanie dyskusji Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podsumowanie dyskusji tadeusz baczko instytut nauk ekonomicznych pan

Podsumowanie dyskusjiTadeusz BaczkoInstytut Nauk Ekonomicznych PAN

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Warsztat grupy roboczej:

Benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego

Warszawa, 20 lutego 2007 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

system wska nik w
System wskaźników
 • Dla kogo?
 • Jakie elementy?
 • Jakie powiązania?
 • Jakie wskaźniki wynikowe?
 • Jaki zakres?
dla kogo
Dla kogo?
 • Mieszkańcy
 • Firmy (duże, mśp, krajowe, zagraniczne)
 • Uczelnie, ośrodki badawcze
 • Projekty
 • Administracja
 • Jednostki nadzorujące
zakres
Zakres
 • Efektywność (prof.Gaczek, dr.M.Gomułka)
 • Dystans do nauki
 • Sektory( Własnościowe,PKD)
 • Wykształcenie –studenci, doktoranci (HRST)
 • Powiązania nauka –biznes (dr Kuciński)
 • B+R (Frascati M.),Innowacje OECD(Oslo M.)
 • CIS-4,GUS, Eurostat (dr G.Niedbalska)
 • European Innovation Survey
 • Monitoring, Foresight
problemy
Problemy
 • Koncentracja zasobów (rynki, firmy globalne i lokalne, uczelnie, biblioteki)
 • Zróżnicowanie (infrastruktura, zasoby)
 • W poszukiwaniu źródeł dynamiki
 • Powiązania wewnętrzne – przepływ wiedzy
 • Powiązania z innymi regionami
 • Powiązania z regionami europejskimi
zadania
Zadania
 • Mapy innowacyjności
 • Identyfikacja innowacyjnych firm
 • Europejskie Centra Innowacji
 • Mikroregiony
 • Powiązania
 • Benchmarking
 • Komunikacja-zintegrowane wskaźniki
polska innowacyjno w ocenach komisji europejskiej w 2005 r
Polska innowacyjność w ocenach Komisji Europejskiej w 2005 r.
 • Ocena makroekonomiczna
 • Wskaźnik zintegrowany SII oparty na dorobku statystyki publicznej OECD/NESTI
 • Polska wśród krajów, którym ziemia usuwa się spod nóg – 50 lat do osiągnięcia średniego poziomu europejskiego
 • Ocenamikroekonomiczna
 • Inwestycje B+R - lider rankingu roczne nakłady 4 razy większe od wydatków polskiego budżetu na badania
 • 2 polskie firmy na liście 1000 europejskich liderów - próg wejścia 2,6 mln €
slide8

Szansa w przedsiębiorstwach innowacyjnych w tym inwestujących w B+R

 • 15 polskich firm inwestycje B&R powyżej 2,6 mln €, co daje miejscew Top EU1000. Wysoka dynamika i intensywność inwestycji B+R do sprzedaży
 • Ponad 30 korporacji transnarodowych ma ośrodki B+R w Polsce: Microsoft(5), Siemens(8), Samsung(9), GSK(10),IBM(11) Intel(12), Motorola(22)
 • Część największych inwestorów B&R nie prowadzi lub nie deklaruje badańw Polsce General Motors(3),Toyota (6), Volkswagen(14) i Matsushita(15)
slide9

25 największych inwestoróww badania i rozwójw 2005 r. w mln Euro

Scoreboard 2006

Industrial Research Investment Monitoring

DG RTD, DG JRC 2006

Firmy

 • 15 polskich firm inwestycje w B+R powyżej 2,6 mln €.Ponad 30 korporacji zainwestowało w B+R w Polsce.
oceny innowacyjno ci firm
Oceny innowacyjności firm
 • Innowacyjność rynkowa A - C
 • Innowacyjność procesowa A - C
 • Nakłady na innowacyjność A - C
 • Własność intelektualna A - C
 • Powiązania sieciowe A - C
 • N - brak danych do oceny
 • Maksymalna ocena innowacyjności

AAAAA

Dostarczają informacji dla opinii publicznej, konsumentów, firm, instytutów, banków, instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów.

ograniczenia
Ograniczenia
 • Brak danych o inwestycjach w B+R korporacji transnarodowych
 • Ustawa o rachunkowości a innowacyjność (MSR)
 • Trudność identyfikacji innowacyjnych MSP działających w sferze nowych technologii
 • Tajność rejestrów przedsiębiorstw innowacyjnychw badaniach GUS
 • Niespójność informacji publicznej GUS, MF, UP, US
 • Badanie przejawów innowacyjności bez wyodrębnienia takich czynników jak kapitał ludzki, wiedza, przedsiębiorczość, społeczne uwarunkowania

W oparciu o metodologię OECD/NESTI, wyniki badań, opinie ekspertów i użytkowników informacji w kierunku upowszechnienia wzorców kreatywności oraz inwestycji w B+R i innowacyjność.

BLUE SKY II

slide12

Duży udział MŚP na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w zatrudnieniu i nakładach w sferze B+R, patentach zatwierdzonych w latach 2003-2005, ale trend do zmiany…

1.Nakłady na B+R

2.Zatrudnienie

3.Zatrudnienie w B+R

4.Patenty otrzymane

2005 2004 2003

slide13

Dane GUS 2005 M.Pieńkowska

Inwestycje w innowacje, badania i rozwój i środki trwałe często występują razem. Inwestycje przedsiębiorstw w B+R mają wpływ na pozycję regionu.Brak nakładów w szkolenia i marketing słabością firm innowacyjnych

slide14

Rozmieszczenie polskich firm innowacyjnych według miast w 2005 r.

Dane INE PAN i MSN M. Niechciał

Lokalizacja firm innowacyjnych jest szansą rozwojową oraz najlepszą wizytówką miast i regionów.

elementy specyfiki regionu
Elementy specyfiki regionu
 • Położenie
 • Wiedza
 • Kultura
 • Uczelnie – studenci, doktoranci, kadra
 • Środowisko
 • Przedsiębiorczość
 • Sukcesy
slide16

Instytut Nauk Ekonomicznych

Polskiej Akademii Nauk

Pałac Staszica

Ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

www.inepan.waw.pl/siec

 • Blue Sky II, Ottawa 25-26 września 2006 r.
 • 32nd CEIES Seminar
 • Innovation Indicators – More than Technology?
 • Aarhus 5-6 luty 2007r.

tytuł

Międzynarodowa Sieć Naukowa

"OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ (B+R) I INNOWACJI NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY"

www.inepan.waw.pl/siec

podtytuł

data

benchmarking
Benchmarking
 • Świat
 • Unia
 • Standardy
 • Kraj
 • Region
 • Firmy
silne strony ocen innowacyjno ci
Silne strony ocen innowacyjności
 • Uwzględnienie dorobku metodologicznego NESTI/OECD, MSR oraz rankingów inwestorów B&R
 • Wielu odbiorców: firmy, instytuty badawcze, ośrodki akademickie, instytucje finansowe, konsumenci, instytucje publiczne
 • Publicznie dostępna jednostkowa ocena przedsiębiorstw
 • Uwzględnienie czynników ilościowych i jakościowych
 • Otwartość na nowe czynniki proinnowacyjne
 • Pobudzenie nakładów na B+R w przedsiębiorstwach
 • Dostosowanie do wykorzystania dla regionów
 • Zmniejszenie asymetrii informacyjnej w alokacji funduszy
slide19

ROS,ROE,ROA 2003-2005

Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R

Dane INE PAN i MSN E.Mączyńska

slide20

Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania

Średni poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe (KZPR)w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto (S) sektorówinformatycznych grupy polskich przedsiębiorstw w okresie2003-2005 (KZPR/S) i grupy przedsiębiorstw z obszaru UEi z poza UE (B+R/S)

Nowoczesna struktura sektorowa

Dane KPWiG 2003-2005 M.Szyl

slide21

Rentowność netto 2003-2005

Dobra kondycja finansowa innowacyjnych firm. Część firm innowacyjnych nie ma jednak szansy doczekać na efekty poniesionych nakładów na B&R

ROS,ROE,ROA 2003-2005

slide22

Co czwarte przedsiębiorstwo na giełdzie prowadzi badania

Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (KZPR) sektorów informatycznych grupy polskich przedsiębiorstw GPW w okresie 2003-2005 i grupy przedsiębiorstw z obszaru UE i z poza UE (B+R) jako udział w nakładach na B+R ogółem.

Nowoczesna struktura sektorowa

Dane KPWiG 2003-2005 M.Szyl

slide23

Zatrudnienie w działalności B+R ogółem i pracownicy naukowo-badawczy w latach 2003 – 2005

Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności

Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina

slide24

Nakłady w kapitał ludzki i w wiedzę, likwidacja barier przedsiębiorczości akademickiej oraz mobilność kadry naukowej do gospodarki są podstawą innowacyjności

Zatrudnienie w działalności B+R wg działów PKD

Dane INE PAN i MSN E.Puchała-Krzywina

slide25
Czas
 • Ex post
 • Ex ante
  • Trendy
  • Modele
  • Programy
  • Strategie
  • Foresighty
centra informacji statystycznej
Centra informacji statystycznej
 • Kraj
 • Region
 • Mikroregiony
 • Firmy
 • Patenty
 • Klasyfikacje
 • Pojęcia
foresighty
Foresighty
 • Sektory
 • Regiony
 • Sektory w regionach
 • Firmowe
 • Przekrojowe