1 / 1

Tu Locker Hoa Phat TU986

Tu1ee7 locker 6 ngu0103n TU986 thuu1ed9c du00f2ng tu1ee7 su1eaft vu0103n phu00f2ng Hu00f2a Phu00e1t, tu1ee7 su1eaft 6 khoang cu00e1nh mu1edf, mu1ed7i cu00e1nh cu00f3 khu00f3a Locker vu00e0 tai mu00f3c khu00f3a, thu00edch hu1ee3p lu00e0m tu1ee7 u0111u1ed3 cu00e1 nhu00e2n<br>- https://hoaphat.net/tu-locker-tu986.html

Download Presentation

Tu Locker Hoa Phat TU986

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tủ locker sắt Hòa Phát TU986 Mô tả sản phẩm : - Tủ Locker Hòa Phát TU986thuộc dòng tủ sắt văn phòng được sản xuất bởi công ty CP Nội Thất Hòa Phát, trực thuộc tập đoàn Hòa Phát. Với việc sản xuất trên dây truyền công nghệ cao và sơn mạ tĩnh điện nên dòng sản phẩm này luôn gọn gàng sắc nét và chống được đáng kể các tác động của môi trường như nấm mốc hay rỉ sét và hòan toàn dễ dàng lau chùi vệ sinh - Kích thước: W378 x D450 x H1830 mm - Tủ sử dụng thép sơn tĩnh điện cao cấp, có khả năng chống han gỉ, độ bền cao - Tủ 6 khoang, cánh mở - Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc Tủ sắt văn phòng TU986 thường được lựa chọn sử dụng làm tủ đồ cá nhân tại các công ty, khu công nghiệp, trường học hay làm tủ gửi đồ ở các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Nội thất Hòa Phát

More Related