1 / 1

Ban an cong nghiep Hoa Phat BK712

Bu00e0n u0103n cu00f4ng nghiu1ec7p Hu00f2a Phu00e1t BK712 thuu1ed9c du1ea1ng bu00e0n gu1ea5p, su1eed du1ee5ng chu1ea5t liu1ec7u inox cao cu1ea5p, mu1eb7t ku00ednh cu01b0u1eddng lu1ef1c. Mu1eb7t ku00ednh cu01b0u1eddng lu1ef1c su01a1n mu00e0u tu00f9y chu1ecdn. Bu00e0n u0103n cu00f4ng nghiu1ec7p chu00e2n gu1ea5p khung Inox Hu00f2a Phu00e1t, chu00e2n u1ed1ng inox u0111u01b0u1eddng ku00ednh u00d822.2 mm. Chu00e2n bu00e0n cu00f3 thu1ec3 gu1ea5p gu1ecdn , chu00e2n bu00e0n cu00f3 nu00fat nhu1ef1a chu1ecbu lu1ef1c, chu1ed1ng tru01b0u1ee3t

Download Presentation

Ban an cong nghiep Hoa Phat BK712

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BK712 Thông số kỹ thuật •Loại bàn •Kích thước •Chất liệu •Xuất xứNội thất Hòa Phát •Bảo hành Mô tả sản phẩm Bàn ăn công nghiệp W1200 x D700 x H750 mm Khung và mặt bàn tròn được làm bằng Inox 12 Tháng •Bàn ăn công nghiệpHòa PhátBK712 thuộc dạng bàn gấp, sử dụngchất liệu inox cao cấp, mặt kính cường lực •Mặt kính cường lực sơn màu tùy chọn •Bàn ăn công nghiệpchân gấp khung Inox Hòa Phát, chân ống inox đường kính Ø22.2 mm. Chân bàn có thể gấp gọn , chân bàn có nút nhựa chịu lực, chống trượt •Sản phẩm tiện lợi cho việc lau dọn bàn ghế và sàn nhà ăn, giúp cho nhà ăn tại các khu công nghiệp hoặc nhà ăn tập thể được linh hoạt trong sử dụng Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty CPNội Thất Hòa Phát

More Related