fba studiekring utrecht fiscale actualiteiten dga vpb lucratieve belangen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FBA Studiekring Utrecht Fiscale actualiteiten DGA/VPB Lucratieve belangen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

FBA Studiekring Utrecht Fiscale actualiteiten DGA/VPB Lucratieve belangen - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

FBA Studiekring Utrecht Fiscale actualiteiten DGA/VPB Lucratieve belangen. Mr. J. Zwagemaker maart 2009. Winstbelasting Steeds verder van rechtsvormneutraal. VPB Tarief 2008 naar 20% over € 275.000 winst Eenmalig voor 2008; verrekenen tegoed rentebox Belastingdruk BV incl. AB-heffing: 40%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FBA Studiekring Utrecht Fiscale actualiteiten DGA/VPB Lucratieve belangen' - noelle


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fba studiekring utrecht fiscale actualiteiten dga vpb lucratieve belangen
FBAStudiekring UtrechtFiscale actualiteiten DGA/VPBLucratieve belangen
 • Mr. J. Zwagemaker
 • maart 2009
winstbelasting steeds verder van rechtsvormneutraal
Winstbelasting Steeds verder van rechtsvormneutraal
 • VPB
 • Tarief 2008 naar 20% over € 275.000 winst
  • Eenmalig voor 2008; verrekenen tegoed rentebox
  • Belastingdruk BV incl. AB-heffing: 40%
 • VPB 2009 / 2010
  • tarief in 2de schijf (van € 40.000 tot € 200.000)
 • van 23% naar 20%
 • IB
 • MKB-winstvrijstelling van 10% naar 10,5%
 • Zelfstandigenaftrek geïndexeerd
 • Geplande ombouw in 2010 weer verworpen?
winstbelasting eenmanszaak of bv

IB BV

1. Belastingdruk hoger lager

2. Ondernemersfaciliteiten + nvt

3. Startersfaciliteiten + nvt

4. Aansprakelijkheid

met privévermogen volledig idem ?

5. Privémiddelen onttrekking salaris ?

Winstbelasting: eenmanszaak of BV

IB of BV: een kwestie van rekenen

AB-heffing negeren vanwege SW – BOF

fiscale concernproblematiek bv of ib ab heffing
Fiscale concernproblematiekBV of IB; AB-heffing
 • Overdracht AB-aandelen

Schuldig gebleven koopsom van € 2 mln

Junior

Senior

Holding

F.E.

WERK-BV

WERK-BV

fiscale concernproblematiek bv of ib ab heffing1
Fiscale concernproblematiekBV of IB; AB-heffing
 • Senior †, junior (enige) erfgenaam
 • Ná aandelenoverdracht
  • Junior verkrijgt vordering van € 2 mln.
  • Verschuldigd successierecht € 477.556
 • Vóór aandelenoverdracht
  • Junior verft alle aandelen in BV , waarde € 2 mln.
  • BV zet 5 jaar voort; junior AB-aandelen 5 jaar
  • BOF-vrijstelling: 75% van € 2 mln = € 1,5 mln.
  • Verschuldigd successierecht € 88.372

Voordeel € 389.184

fiscale concernproblematiek bv of ib ab heffing2
Fiscale concernproblematiekBV of IB; AB-heffing

Z

A

Holding-BV

Holding BV

€ 18.000 nominaal 7% cum.prefs

Gelabelde waarde € 2 mln

€ 18.000 nominaal gewone aandelen

Werk-BV

kredietcrisis fiscale stimulering
Kredietcrisis + fiscale stimulering
 • Maatregelen 2009 / 2010
 • VPB tarief in 2de schijf (van € 40.000 tot € 200.000)
 • van 23% naar 20% voor 2009 en 2010
 • Willekeurige, vervroegde afschrijving in twee jaar tot maximaal 50% kostprijs per jaar
 • - In beginsel alle bedrijfsmiddelen >
 • - Enkele uitzonderingen
 • - Géén samenloop met WA voor starters en WAMIL
 • Niet fiscale stimulantia
 • - Werktijdverkorting + WW van 6 tot maximaal 24 weken
 • - Versnelling infrastructurele werken (Deltawerken)
kredietcrisis willekeurige afschrijving
Kredietcrisis + willekeurige afschrijving
 • Willekeurige /vervroegde afschrijving
 • Alle bedrijfsmiddelen, behalve:
  • woningen, bedrijfsgebouwen,
  • grond-, weg- en waterbouwkundige werken,
  • personenauto’s (behoudens taxi’s en 14% bijtel-auto’s)
  • immateriële vaste activa (waaronder software) en
  • in cultuur gebrachte activa (bijvoorbeeld bomen en vee).
 • Bestelauto’s, vrachtauto’s, computers, machines en installaties
 • e.d. wél vervroegd afschrijfbaar.
dga vof met bv
DGA : VOF met BV
 • DGA + IB ondernemer
 • Vgl. belastingdruk op € 50.000
 • salaris of IB winst starter
 • A investeert in
 • buitenvennootschappelijk pand
 • Recente jp: geen duurzaamheid als IB–ondernemer vereist!
 • Even ‘willekeurige
 • afschrijving starter ophalen’

A

PH

Werk-BV

VOF: A + Werk - BV

kredietcrisis sparen en beleggen
Kredietcrisis + sparen en beleggen
 • Kredietcrisis en spaarsaldi
 • Bankgarantie voor particulieren én kleine rechtspersonen van € 40.000 naar € 100.000
  • Banken onder toezicht DNB
  • Garantstelling per bank, niet per rekening
  • Bij en/of rekening : x 2
 • Verhoogde garantie geldt voorlopig voor één jaar
 • >>> Spreid vermogen over meerdere banken
kredietcrisis sparen en beleggen1
Kredietcrisis + sparen en beleggen
 • Kredietcrisis en eigen woning
 • Aftrek hypotheekrente nog veilig?
  • Discussies over vlaktaks
  • Dure + negatieve opbrengst inkomstenbelasting
  • Invloed Brussel
  • Toch maar aflossen?
   • Rendement beleggingen vs netto hypotheekrente
  • Hoogte hypotheekrente: dalen of stijgen; risico-opslag
 • Waardeontwikkeling eigen woning?
  • Dramatische waardedalingen in USA / UK
kredietcrisis sparen en beleggen2
Kredietcrisis + sparen en beleggen
 • Kredietcrisis en beleggingen
 • Beleggen in de BV of in box 3
 • Switchen:
  • van BV naar box 3 voor fors gedaalde waarde?
   • Na 31/12/2008 ivm 1,2% heffing in box 3
  • Van ‘gewone ‘BV’ naar VBI ?
   • Belastingvrij beleggen in NV
   • Diverse acties noodzakelijk
winst uit onderneming jaarrekening
Winst uit ondernemingJaarrekening
 • Kleine rechtspersonen: één jaarrekening naar fiscale grondslagen
  • Keuze om voor commerciële jaarrekening uit te gaan van de waardering van activa en passiva zoals voor aangifte VPB.
  • Kleine rechtspersonen: 96% NL bedrijfsleven
 • Binnenkort (?) substantiële verhoging grenzen wettelijke controle
winst uit onderneming jaarrekening1
Winst uit ondernemingJaarrekening
 • EU-voorstel Mc Creevy
  • Afschaffen verplichting jaarrekening
  • Als eerste voor micro-entiteiten
   • 10 medewerkers, € 1 mln omzet en € 500.000 balanstotaal
  • Stoiber: besparing 5,7 miljard
  • Grote lidstaten zijn voorstander, België niet
  • Ook voor middelgrote ondernemingen?
  • Uitstel 6 maanden ?
 • Horizontaal toezicht
  • Beursfondsen, Branches en Intermediairs
   • Centrale Branchevereniging Wonen
   • Uitgevers
de verklaring arbeidsrelatie var
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
 • Wie is er nu nog in loondienst?
 • VAR - DGA en VAR - WUO
   • Vrijwaring opdrachtgever mits:
    • Overleggen + kopie VAR in administratie
    • Identiteit vaststellen+ kopie identificatiebewijs
    • VAR voor correcte soort werkzaamheden
    • Werkzaamheden verricht binnen geldigheidsduur
 • VAR - Ruow en VAR - LB ontoereikend
 • VAR: digitaal vanaf 2008 /10 voor 2009
 • 2010: automatisch verlengen indien 3 jaar dezelfde VAR
 • Meer dan 1 mln. ZZP-ers
 • >12% beroepsbevolking is ondernemer
dga var of doorbetaaldloonregeling
DGA: VAR of doorbetaaldloonregeling
 • DGA blijft in de loonbelasting
 • Per 1-1-2010 wordt LB-aangifte eenvoudiger
 • LB-aangiften met ongewijzigde gegevens kunnen eerder worden ingediend + 12 x ‘t zelfde betalingskenmerk
 • Kwartaalaangifte OB van € 7.000 naar € 15.000.
 • VAR of doorbetaald-loonregeling
 • VAR werkt uitsluitend in derdenverhouding
 • Doorbetaaldloonregeling: voorwaarden
dga var of doorbetaaldloonregeling1
DGA: VAR of doorbetaaldloonregeling

Doorbetaaldloonregeling

Regeling voor DGA die voor verschillende

groepsmaatschappijen binnen het concern werkzaam is

Onder bepaalde voorwaarden mag de eerste werkgever

loonbelasting inhouden op het totale loon (Dga-BV)

Eén van de voorwaarden is dat op verzoek van beide werkgevers

en de werknemer een beschikking is afgegeven (art.87 Uitv. Reg. LB)

Massaal niet aangevraagd

Naheffing tegen anoniementarief; reikwijdte BNB 2006/47?

Voor dga’s komt deze eis te vervallen, mits ….

17

slide18

DGA: VAR of doorbetaaldloonregeling

 • DGA A: salaris 70 k, fee 100 k
 • Geen werknemersverzekering
 • Loonheffing in PH én werk-BV?
 • Doorbetaaldloonregeling/geen VAR

A

B

100 %

100%

PH

PH

100%

4%

 • DGA B: salaris 70 k, fee 100 k
 • LB in PH en LB én wn-
 • verzekeringen in Werk-BV
 • - Geen doorbetaaldloonregeling
 • - Géén VAR

Werk-BV

Werk-BV

dga lage premie zvw
DGA lage premie ZVW

DGA niet verzekerd voor werknemersverzekeringen

(dus ook niet in werkmaatschappij)

betaalt in 2009 4,8% inkomensafhankelijke bijdrage

Zorgverzekeringswet (in plaats van 6,9% in 2008).

Geldt niet voor echtgenoot DGA

(ook niet als die niet SV-verzekerd is)

tenzij die ook statutair bestuurder (dus DGA) is

directeur grootaandeelhouder aansprakelijkheid
Directeur-grootaandeelhouderAansprakelijkheid
 • Let op statutaire doelomschrijving BV
 • Bestuurder aansprakelijk voor falen interne
 • en externe administrateurs
 • Een bestuurder blijft ook bij delegatie aan personeelsleden of inschakeling van derden verantwoordelijk voor een juiste en volledige administratie. Fouten in de administratie die waren veroorzaakt door een administratief medewerker of accountant kwamen voor rekening en risico van de bestuurder.
investeren in mensen
Investeren in mensen
 • Personeel bij concurrent weghalen
 • Meer belastingbesparing als werknemer
 • zelf voor kosten opdraait
 • Advocaatkosten bij ontslag: geen negatief loon
 • Overtreding concurrentiebeding: wie betaalt?
 • Vergoeding studiekosten
 • Afkoop leasecontract
 • Financiering: renteloze lening nieuwe werkgever
verhuiskostenvergoeding
Verhuiskostenvergoeding
 • Aanpassingen per 1-1-2009
 • Verruiming en beperking
 • Bij verhuizing van > 25 km. woon-werk naar < 10 km +
 • Verhuizing binnen twee jaar na aanvaarding dienst-
 • betrekking / overplaatsing binnen dienstbetrekking
 • Maximale vergoeding van € 5.445 naar € 7.750
 • Beperking tot 12% jaarloon vervallen
 • Bij verhuizingen van > 10, maar < 25 km naar straal binnen 10 km., of
 • Verhuizing waarbij afstand ten minste 10 km. én ten minste 50% korter
 • niet meer axiomatisch aangenomen dat verhuizing in kader db is gedaan. Aantonen zakelijkheid vereist.
vaste reiskostenvergoeding
Vaste reiskostenvergoeding
 • Aanpassingen per 1-1-2009
 • Verruiming
 • Vrije vergoeding vaste reiskostenvergoeding versoepeld
 • Van 70% naar 60% reizen op werkdagen van huis naar
 • vaste arbeidsplaats + te berekenen op ten hoogste 214
 • werkdagen per jaar
 • >> 2 dagen per week thuiswerken
 • met behoud vergoeding!
werkgever werknemer kostenvergoedingen
Werkgever - werknemer Kostenvergoedingen
 • Vaste kostenvergoeding ook voor a-periodieke variabele kosten
  • Niet in elk loontijdvak tot gelijke bedragen
  • Mits op jaarbasis tot benaderd bedrag ……
  • Groepsbenadering toepasbaar?
 • Kostenvergoeding niet achteraf te specificeren!

- Tijdige specificatie vereist, anders …………

- Veelal onderbouwing noodzakelijk

werkgever werknemer geen aftrek loonkosten sar s
Werkgever - werknemer Geen aftrek loonkosten SAR’s
 • Aftrekbeperking VPB-winst
 • SAR's toegekend werknemer met loon > € 500 000.
  • Loon in de zin loonbelasting van voorafgaande jaar
 • én (?) hoofdzakelijk gekoppeld aan waarde
 • beursgenoteerde aandelen of winstbewijzen
 • Overgangsrecht:
 • SAR’s toegekend vóór 1-1-2009 én
 • Loonheffing bij werknemer afgerond vóór 1-1-2010.
ondernemers in de bv dga tbs regeling
Ondernemers in de BVDGA – TBS-regeling
 • TBS / vastgoed
 • Let op tijdstip aanvang TBS-regeling
  • Bij aankoop pand of bij feitelijke aanvang verhuur?
 • Inspecteur mag huur corrigeren tot zakelijke prijs ondanks ‘oud’ huurcontract
 • Mogelijkheden om TBS te beëindigen?
  • Overdracht aan meerderjarige kinderen, ex-partner, broer of zus, eigen BV, derde
  • Herschikking naar IB-onderneming
onroerende zaken splitsen rechten
Onroerende zaken Splitsen rechten
 • Splits rechten vastgoed
 • Opstal / ondergrond, vruchtgebruik / bloot eigendom, eigendom / huur
 • Splitsing tussen verbonden relaties
  • Anti-misbruikbepalingen van toepassing
  • Begrenzing afschrijving / kosten als ware er één eigenaar + verdelen naar rato van jaarlijkse afschrijving
 • Splitsing tussen derden
  • Meerderjarige kinderen, broers, zusters

Actie: Draag het bedrijfspand over aan uw meerderjarige kinderen!

onroerende zaken splitsen rechten1

Afschrijving 2007 e.v.

Samentelbepaling: € 274.500 + € 92.500 = € 367.000

Af te schrijven tot WOZ € 350.000 x ½ = € 175.000

Afschrijving 2006 : € 7.500 + € 20.000 = € 27.500

Afschijving als één geheel ook € 27.500?

Reikwijdte componententheorie ?

Onroerende zaken Splitsen rechten

Afschrijven DGA + BV

Boekwaarde TBS € 274.500; jaarlijkse afschrijving € 7.500

Boekwaarde BV investering huurrecht € 92.500

Jaarlijkse afschrijving 20% kostprijs = € 20.000

WOZ waarde pand € 350.000

ondernemers in de bv dga tbs regeling1
Ondernemers in de BVDGA – TBS-regeling

A

PAND

Holding-BV

Werk-BV X

Verhuur pand aan eigen BV of aan derden

Pand € 1 mln, huur € 100.000 per jaar

Fiscale schade € 40.000,- per jaar + belaste waardemutatie!

ondernemers in de bv dga tbs regeling2
Ondernemers in de BVDGA – TBS-regeling

A

PAND

Holding-BV

Ter beschikking stellen via een derde

Werk-BV X

Overdracht pand aan (ex-)partner, meerderjarige kinderen of (beursgenoteerde) FBI ?

tbs pand naar ib onderneming
TBS –pand naar IB-onderneming
 • DGA of IB ondernemer
 • A wordt starter
 • Afrekening TBS te verrekenen
 • met willekeurige afschrijving
 • starter

TBS-pand

A

PH

Werk-BV

IB-onderneming

Bedrijfsoverdracht

ondernemers in de bv dga en kostenaftrek
Ondernemers in de BV DGA en kostenaftrek
 • Kostenaftrek in de BV
 • Luxe en duur wagenpark advocatenpraktijk niet aftrekbaar
 • Kosten privé-boot DGA en kosten motorjacht niet aftrekbaar
ondernemers in de bv dga en kostenaftrek1
Ondernemers in de BV DGA en kostenaftrek
 • Kosten of onttrekking
 • Grensverkenning: vliegtuigjes en renpaarden
 • Beslissend is motief van de uitgave
 • Mag inspecteur bedrijfsbeleid (marginaal) toetsen?

HR: “bedrijfseconomische beslissingen staan ter beoordeling van de ondernemer en het is niet aan de fiscus of de rechter om gevolgen te verbinden aan een van het oordeel van de ondernemer afwijkende opvatting over het zakelijke nut van bepaalde uitgaven” (BNB 1955/348, herhaald in BNB 2002/290)

ondernemers in de bv dga en kostenaftrek2
Ondernemers in de BV DGA en kostenaftrek
 • Kosten of onttrekking?

Oogmerk / motief uitgave beslissend

Werkelijke aard uitgaven beoordelen

 • Zakelijk belang
 • Persoonlijke behoeftebevrediging
 • Gemengde uitgaven
ondernemers in de bv dga en kostenaftrek3
Ondernemers in de BV DGA en kostenaftrek
 • Oogmerk / motief uitgave beslissend
 • BNB 1999/20 en 1999/21:

>> uitsluitend met oogmerk persoonlijke

behoeftebevrediging

 • BNB 1983/202: Cessna-criterium

>> wanverhouding, geen redelijk denkend

ondernemer kan volhouden dat …….

 • BNB 2002/210 en 2002/290:

>> mede ingegeven door persoonlijke behoefte- bevrediging adh: correctie indien en voor zover ….

ondernemers in de bv dga en kostenaftrek4
Ondernemers in de BV DGA en kostenaftrek
 • Kosten of onttrekking ?

Disproportionaliteitstoets: sec voor aandeelhouders

Géén kosten, dus onttrekking

 • >> Ten behoeve van adh, dus uitdeling van winst

BNB 1995/15 en 16: geen aftrek onzakelijke provisie voor ‘onbekende’ Antilliaanse NV

BNB 2002/290: HR gaat ‘om’: uitgaven door BV ontberen slechts een zakelijk karakter (= geen aftrek) indien en voor zover ter persoonlijke behoeftebevrediging aandeelhouders

werkgever werknemer excessieve beloningen
Werkgever - werknemer Excessieve beloningen
 • Excessieve belastingheffing van
 • excessieve beloningen
  • Limiet € 500.000
   • 30% werkgeversheffing bij excessieve vertrekvergoeding
   • 15% werkgeversheffing bij backservice pensioen

82%

67%

excessieve beloningen lucratief belang
Excessieve beloningen: lucratief belang
 • Lucratieve belangen > box 1 RUOW
 • Aandelen met hefboomeffect, winstdelende obligaties, ratchets
 • (On)middellijk gehouden via BV
 • Reikwijdte?!

96,125%

lucratief belang
Lucratief belang?

Art. 3.92b, lid 1, a IB 2001

Het onmiddellijk of middellijk houden van

aandelen, vorderingen of van rechten,

Indien de voordelen die met deze aandelen, vorderingen of rechten worden behaald, gelet op de feiten en omstandigheden waaronder deze zijn verkregen,

Naar moet worden aangenomen

mede een beloning beogen te zijn

voor werkzaamheden van de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon, alsmede

Schulden die daarmee rechtstreeks samenhangen

lucratief belang aandelen
Lucratief belang: aandelen

Aandelen:

Achtergestelde soortaandelen, indien totale geplaatste AK van die soort minder is dan 10% totaal AK

>> Agio en IFK tellen niet mee

Preferente aandelen met ten minste 15% dividend

Wat valt hieronder?

Beloningsinstrumenten met hefboomwerking

Normale bedrijfsopvolging met cum prefs niet, mits…

lucratief belang vorderingen
Lucratief belang: vorderingen

Vorderingen:

Rendement enigszins belangrijke mate afhankelijk van management- of aandeelhoudersdoeleinden als winst, omzet, kostenvermindering, etc.

Waardevermeerderingen bij verkoop, overname of wijziging belang onderneming

Wat valt hieronder?

Winstdelende leningen (MvT “40% van de winst”)

Normale winstdelende obligaties niet > géén beloning voor werkzaamheden

lucratief belang rechten
Lucratief belang: rechten

Rechten: vangnetbepaling

Overige rechten die vergelijkbaar zijn met aandelen en vorderingen

Wat valt hieronder?

Rechten op extra aandelen / dividend

Good- en badleaver-bepaling (recht op extra salaris)

Extra aflossing op lening ad 100% bij beursgang

Aandelen in vennootschap die door verbonden lichaam met onzakelijk lage rente worden gefinancierd

rechtstreeks gehouden lucratieve belangen
Rechtstreeks gehouden lucratieve belangen
 • Openingsbalans RUOW
 • Activeren voor bedrag opgeofferd ter verkrijging +
 • bedrag waarover IB is geheven
  • Tenzij van box 3 naar box 1: dan oorspronkelijke verkrijgingsprijs
  • >> Materieel terugwerkende kracht !
 • Jaarresultaat cfm. Gkg vaststellen
  • Winst veelal pas bij realisatie voordeel + kostenaftrek
 • Eindafrekening
  • Veelal bij realisatie / afwikkeling lucratief belang
  • Bij ophouden htl resulaat genieten: géén betalingsregeling
middellijk gehouden lucratieve belangen
Middellijk gehouden lucratieve belangen
 • Lucratief belang in BV
 • Aandelen in BV blijven in box 2
 • BV is transparant voor lucratief belang
 • >> IB box 1 52% (+ 41,125% door BV = 96,125%)
 • ( bij DNV in BV: beperkt tot 77%)
 • >> Geen verliesverrekening in box 1!
 • Additionele box 1 heffing te vermijden door 95% netto
 • voordelen belang als dividend uitkeren
 • >> AB-heffing als bevrijdende heffing
van rechtstreeks naar middellijk
Van rechtstreeks naar middellijk
 • Inbreng lucratief belang in BV
 • Ter vermijding box 1 heffing
 • Heffing beperken tot VPB + AB
 • Belang is thans reeds AB
 • >> Inbreng in BV met doorschuiven AB-claim,
 • mits inbreng vóór 01-01-2009
 • Belang door nieuwe wetgeving lucratief belang?
 • >> Inbreng in BV vóór 1 april 2009 én verzoek vóór 01-04-2009 bij Belastingdienst / Amsterdam
lucratief belang bij bedrijfsopvolging
Lucratief belang bij bedrijfsopvolging

Werk-BV

Geplaatst AK € 18.000

Winstreserves € 1.765.432

Waarde € 2.000.000

Werknemer Z uit werk-BV geschikt bevonden + wil aandelen werk-BV overnemen

Vrijwel geen liquiditeiten

A

Holding BV

100%

Werk-BV

lucratief belang bij bedrijfsopvolging1
Lucratief belang bij bedrijfsopvolging

Werk- BV

Geplaatst AK € 18.000

Omzetten in 7% cum prefs

Statutair waarde € 2 mln.

Uitgifte € 2.000 gewone aandelen aan toetredende werknemer Z (diens BV)

A

Holding BV

100%

Werk-BV

lucratief belang bij bedrijfsopvolging2
Lucratief belang bij bedrijfsopvolging

Z

A

Holding-BV

Holding BV

€ 18.000 nominaal 7% cum.prefs

€ 1.500 nominaal gewone aandelen

Werk-BV

Achtergesteld AK:minder dan 10% totaal geplaatst AK!

>>> Lucratief belang bij Z? Beloning?

lucratief belang bij bedrijfsopvolging3
Lucratief belang bij bedrijfsopvolging
 • Memorie van Antwoord EK
 • Bij reguliere bedrijfsopvolging geen lucratieve belangen, mits
 • Overdrachtsprijs is zakelijk, en
 • Ook overigens is sprake van normale zakelijke condities
 • Bij onzakelijke condities in de familiesfeer
 • > schenking: bevoordelingsbedoeling
 • > geen lucratief belang: géén oogmerk tot beloning.
lucratief belang bij bedrijfsopvolging4
Lucratief belang bij bedrijfsopvolging

JR

SR

Holding SR

Holding JR

vh werk-BV SR

STAK

€ 18 000 gewone aandelen

Bedrijfsoverdracht tegen 1.000.000 cum prefs

Nieuwe Werk-BV

voorbeeld lucratief belang
Voorbeeld lucratief belang

Private equity-huis

Managers in BV-vorm

€ 99 mln. 10% cumprefs

€ 800.000 gewone aandelen

€ 200.000 gewone aandelen

Externe marktconforme financiering

Overname BV

100%

Werk-BV

voorbeeld lucratief belang1
Voorbeeld lucratief belang

Private equity-huis

Managers in BV-vorm

Na 2 jaar

Werk-BV keert dividend uit van € 40 mln

Overname-BV keert € 19.8 mln. dividend uit op cum prefs.

Rest = € 20,2 mln. komt toe aan de gewone aandelen

1/5 = € 4.040.000 komt toe aan managers

Lucratief belang!

€ 99 mln. 10% cumprefs

€ 800.000 gewone aandelen

€ 200.000 gewone aandelen

Overname BV

100%

Werk-BV

werkgever werknemer voorbeeld lucratief belang vangnet vermogensrecht
Werkgever - werknemer Voorbeeld lucratief belang – vangnet vermogensrecht

Private equity-huis

Managers in BV-vorm

€ 9 mln. 110% cumprefs

€ 90 mln. agio

€ 800.000 gewone aandelen

€ 200.000 gewone aandelen

Externe marktconforme financiering

Overname BV

100%

Werk-BV

werkgever werknemer voorbeeld lucratief belang vangnet vermogensrecht1
Werkgever - werknemer Voorbeeld lucratief belang – vangnet vermogensrecht

Private equity-huis

Managers in BV-vorm

Gewoon ak = achtergesteld ak

Is exact 10% totaal geplaatst ak

Toch lucratief belang!

Vangnet vermogensrecht (lid 4)

€ 9 mln. 110% cumprefs

€ 90 agio

€ 800.000 gewone aandelen

€ 200.000 gewone aandelen

Overname BV

100%

Werk-BV

werkgever werknemer lucratief belang
Werkgever - werknemer Lucratief belang?

Wat is wanneer een lucratief belang?

Gemeenschappelijke kenmerken

Hefboommechanisme

Potentieel rendement niet in verhouding tot

geïnvesteerd kapitaal of risico

Relatie met werkzaamheden

Oogmerk om te belonen