slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IRPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
IRPA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

IRPA - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

IRPA. International Radiation Protection Association. Historie vzniku. Iniciativa založit mezinárodní asociaci odborníků v radiační ochraně vznikla ve výkonném výboru americké Health Physics Society zásluhou K.Z.Morgana v létě r. 1964. Mezinárodní kontakty od r. 1928 v ICRP, od r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IRPA' - noelle-richardson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IRPA

International Radiation Protection Association

historie vzniku
Historie vzniku

Iniciativa založit mezinárodní asociaci odborníků

v radiační ochraně vznikla ve výkonném výboru

americké Health Physics Society zásluhou

K.Z.Morgana v létě r. 1964.

Mezinárodní kontakty od r. 1928 v ICRP, od r.

1955 v UNSCEAR. V USA vyrostla skupina

expertů během projektu Manhattan. Potřeba

vytvořit forum pro široký okruh i řadových

pracovníků - po vzoru jiných vědeckých skupin.

p pravn v bor
Přípravný výbor

Dne 2.12.1964 se sešlo v Paříži pro

tempore valné shromáždění: 45

delegátů z 15 zemí.

Ustaven pro tempore výkonný výbor.

Uzávěrka přihlášek členských

Společností 31.12.1965.D

ustavuj c lenov dal vstupy
Ustavující členové – další vstupy

1965: Belgie, Německo, Švýcarsko, Francie, Israel, Italie, Japonsko, Lucembursko, Holandsko, Severské země, Anglie, Spojené státy

1966: Argentina, Rakousko, Maďarsko, Filipíny

1968: Československo, Jugoslávie

1969: Indie, Jižní Afrika

1970: Polsko 1972: SSSR

1 mezin rodn kongres irpa m z 1966
1.mezinárodní kongres IRPAŘím - září 1966

Hotel Hilton

Účastnil se delegát z ČSSR –

předsedal jedné ze sekcí jednání

Zvolen první výkonný výbor: president K.Z.Morgan, vicepresident Mr. Nishiwaki, vp. for Congress Affairs Mr. Marley, ex. Officer Mr. Bonet-Maury, treasurer Mr. Courvoisier, publication officer Mr Snyder,

dalších 6 řadových členů výboru

jak se cestovalo na kongres p ed 40 lety
Jak se cestovalo na kongres před 40 lety ?

Možnost vycestovat na kongres měla být chápána jako výsada poskytována socialistickou společností

Cestovní dokumenty: pas, víza, cestovní doložka, potvrzení banky o směně valut, celní a devizové prohlášení, potvrzení o odevzdání vojenské knížky

Vzácná příležitost k turistickým, nákupním a mimopracovním aktivitám

2 mezin rodn kongres irpa brighton kv ten 1970
2. mezinárodní kongres IRPA – Brighton - květen 1970

Zajímavě organizovaný jak odborný program – typ „studio“ – tak i společenská část

Delegát z ČSSR odjížděl na kongres s pověřením ucházet se na výkonném výboru o pořádání 4. kongresu IRPA v r. 1977 v Praze

Po diskusi přijato a uloženo zpracovat formálního pozvání, o kterém se rozhodne v r. 1973 na kongresu ve Washingtonu

p pravy 4 mezin rodn ho kongresu irpa v praze
Přípravy 4. mezinárodníhokongresu IRPA v Praze

Ustavení organizačního výboru

Jednání na ministerstvu zdravotnictví:

Získá se výjimka vlády k účasti Israele a

Jižní Afriky ?

Jednání na ČLS J.E.Purkyně – kongresová

kancelář: jednací sály, slavnostní dinner,

povinná směna valut (jak získat dolary),

ubytování (nedostatek single rooms)

evropsk region ln kongres irpa 1972 budapest
Evropský regionální kongresIRPA 1972 - Budapest

Příležitost k rozsáhlé účasti českých

a slovenských odborníků – řada

odborných sdělení

8. Zasedání výkonného výboru IRPA

Návštěva dvou členů výkonného

výboru v Praze (Dr. Snyder, Mr. Horan)

3 mezin rodn kongres irpa washington d c z 1973
3. mezinárodní kongres IRPAWashington D.C. – září 1973

Hotel Hilton

Rozsáhlý program – řešeno souhrnnými

referáty reportérů – vybrán k zpracování

prezentaci souhrnu o lékařském ozáření

Valné shromáždění schválilo 4. kongres

v Praze – nový výkonný výbor

Doplňkový program – USA, Kanada, UK, F

irpa executive council washington d c 1973
IRPA Executive Council, Washington, D.C., 1973
  • IRPA Executive Council, Washington, D.C., 1973
  • Horní řada zleva:
  • K.Z. Morgan (USA, President Emeritus), Y. Nishiwaki (Japonsko), H.P. Jammet (Francie), W.S. Snyder (USA, Publication Officer, L. Bozoky (Maďarsko), P. Courvoisier (Švýcarsko,
  • Treasurer), B.A. Lister (UK), A. Cowper (Kanada)
  • Dolní řada zleva:
  • V. Klener (CSSR, Vicepresident for Congress Affaires), C.C. Palmiter (USA, Vicepresident),
  • C. Polvani (Italie, President), Z.M. Nootboom-Beekman (Holandsko), J.R. Horan (USA,
  • Executive Secretary)
p pravy na 12 v konn v bor aviemore skotsko 6 7 ervna 1974
Přípravy na 12. výkonný výborAviemore, Skotsko – 6-7. června 1974

Studium základních listin a dokumentace:

Constitution, Rules of administrative procedures,

Guidance for ass.society status, for congresses...

Návrh loga IRPA

Intenzivní jednání přípravného výboru v Praze

Ministerstvo zahraniční ČSSR nepotvrdilo

platnost výjimky pro účast Israele a J. Afriky

4 mezin rodn kongres irpa pa 20 24 dubna 1977
4. mezinárodní kongres IRPAPaříž – 20.-24 dubna 1977

Kongresové centrum – bohatý

program s výrazným uplatnění

posterových sdělení

Jednání výkonného výboru za účasti

delegátů SSSR – diskuse o sídle

dalších kongresů

dal mezin rodn kongresy irpa
Další mezinárodní kongresy IRPA

5. Jerusalem – březen 1980

6. Berlin – květen 1984

7. Sydney – duben 1988

8. Montreal – květen 1992

9. Vídeň – duben 1996

10. Hirošima – květen 2000

11. Madrid – květen 2004

12. Buenos Aires - 19.-24. října 2008

jak v znam m lenstv v irpa
Jaký význam má členství v IRPA

Člen IRPA se zřetelně identifikuje jako

součást celosvětové rodiny odborníků

v radiační ochraně

Primární význam mají aktivity v

národní společnosti přidružené v IRPA

Technické a materiální výhody (informo-

vanost, právo volit reprezentanty) nejsou

podstatné a nemohou být hlavním důvodem

vstupu do národní společnosti a tím do IRPA