Gazdas gstatisztika
Download
1 / 41

Gazdaságstatisztika - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Gazdaságstatisztika. LEÍRÓ STATISZTIKA I. 2. előadás 2013. szeptember 12. Mintavétel. KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA. Sokaság: a vizsgálat tárgyát képező egységek összessége. Következtetés. LEÍRÓ STATISZTIKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gazdaságstatisztika' - noelle-bell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gazdas gstatisztika

Gazdaságstatisztika

LEÍRÓ STATISZTIKA I.

2. előadás

2013. szeptember 12.


Mintavétel

KÖVETKEZTETŐ

STATISZTIKA

Sokaság: a vizsgálat tárgyát képező egységek összessége

Következtetés

LEÍRÓ

STATISZTIKA

Minta: valamely valószínűségi változóra vonatkozó véges számú független kísérlet vagy megfigyelés (mérés) eredménye

Mintavétel


Statisztikai m dszertan gai
Statisztikai módszertan ágai

 • LEÍRÓ vagy DESKRIPTÍV statisztika

  • A vizsgálat tárgyát képező jelenség tömör, számszerű jellemzését adja.

  • Nem lép túl a megfigyelés körén, de a megfigyelt adatok legjobb megértésére, bemutatására, összefoglaló jellemzésére törekszik.

 • Például:

  • Népszámlálási adatok feldolgozása, elemzése, a népesség számával, összetételével kapcsolatos jellemzők közzététele, megjelenítése

  • Gazdasági szervezetek legfontosabb adatainak közzététele statisztikai évkönyvekben

  • Lakásépítésről, oktatásról készített statisztikai összefoglaló

  • Vállalat gazdálkodásának vizsgálata


Statisztikai m dszertan gai1
Statisztikai módszertan ágai

 • KÖVETKEZTETŐ statisztika

  • Fő célja a mintából való következtetés, általánosítás a teljes sokaságra vonatkozóan.

 • Például:

  • Minőség-ellenőrzés

  • Lakosság jövedelmi különbségeinek elemzése

  • Ingatlan árbecslések

  • Befektetési tanácsadások

  • Könyvvizsgálat

  • Mezőgazdaság


Le r statisztika
Leíró statisztika

Területei:

adatgyűjtés

adatok ábrázolása

adatok csoportosítása, osztályozása

adatokkal végzett egyszerűbb aritmetikai műveletek

eredmények megjelenítése


1 adatgy jt s
1. Adatgyűjtés

 • Az egyedi mérésekből származó adatok (mennyiségi ismérvek) lehetnek diszkrétek és folytonosak.

 • Egy diszkrét mennyiségi ismérv csak véges vagy megszámlálhatóan sok, egymástól jól elkülöníthető értéket vehet fel.

  • Háztartások nagysága

  • Gazdálkodó szervezetek nagysága

  • Balesetek száma

  • Mogyorós csokiban a mogyorók száma

  • Adott időszak alatti meghibásodások száma

 • Egy folytonos mennyiségi ismérv valamely adott intervallumon belül bármilyen értéket felvehet.

  • Háztartások jövedelme

  • Lakások alapterülete

  • Gépkocsi abroncsok futásteljesítménye

  • Bux index havi hozamadata


2 az adatok br zol sa
2. Az adatok ábrázolása

 • Eszközei:

  • Oszlopdiagram

  • Kördiagram

  • Vonaldiagram

  • Sávdiagram


3 adatok csoportos t sa oszt lyoz sa
3. Adatok csoportosítása, osztályozása

 • Egy mennyiségi ismérv szerinti rendezés és osztályozás

  • X mennyiségi ismérv (Xi változatai különbségi vagy arányskálán mért, valamilyen mértékegységgel rendelkező számértékek)

  • X a továbbiakban változó, Xi (ismérv)érték

 • Rangsor

  • A sokaság egységeinek sorba rendezése az X változó nagysága szerint

  • A rangsor a megfigyelési egységeknek és/vagy azokhoz tartozó Xi ismérvértékeknek monoton nemcsökkenő sorrendben történő felsorolása.

  • Készítésének célja: megkönnyítse a sokaság egységeinek X változó szerinti osztályozását

 • Osztályozás

  • Gyakorisági sor, gyakorisági eloszlás3 adatok csoportos t sa oszt lyoz sa2
3. Adatok csoportosítása, osztályozása

 • X ismérv szerinti osztályozás kérdései:

  • Az X változó diszkrét, és az általa felvehető értékek száma kicsi

   • Annyi osztályt képezünk ahány különböző X érték lehetséges

   • az i-edik osztály esetében fennáll az alsó és felső osztályhatár egybeesése

  • Az X változó folytonos, vagy diszkrét ugyan, de az általa felvehető különböző értékek száma nagy

   • X lehetséges értékeinek tartományát osztályközökre bontjuk

   • az i-edik osztályköz Xi1 felső határa nem eshet egybe az (i+1)-dik osztályköz Xi+1,0 alsó határával

 • Hány osztályt képezzünk?

  • Egy osztályozás akkor megfelelő, ha az osztályok számának és határainak egy bizonyos sávon belüli változtatása nem nagyon befolyásolja a grafikus képet. A gyakorlatban ehhez 5-15 osztály használata szinte mindig elegendő.

  • Osztályok számának meghatározása:


3 adatok csoportos t sa oszt lyoz sa3
3. Adatok csoportosítása, osztályozása

 • A mennyiségi sorok grafikus ábrázolásának alapját a gyakorisági táblázat készítése jelenti.

  • Osztályba sorolás (folytonos adatok és nagyszámú diszkrét megfigyelés esetén);

  • gyakoriságok (fi) megállapítása;

  • relatív gyakoriságok (gi) megállapítása

  • összegzett (kumulált) gyakoriságok (fi’), illetve összegzett relatív gyakoriságok (gi’) megállapítása;

  • gyakorisági táblázat készítése (fi , gi , fi’ , gi’ adataiból);

  • gyakorisági (relatív gyakorisági), illetve összegzett gyakorisági (relatív gyakorisági) hisztogramok (folytonos adatok esetén a poligon és az ogiva) felvétele (tapasztalati eloszlások elkészítése);

  • grafikus ábrázolás


P lda kev s sz m diszkr t adat
Példa – kevés számú diszkrét adat

Egy folyamatosan működő üzemben 24 órán keresztül feljegyezték a gépleállások számát. A leállásokra vonatkozóan az alábbi értékek adódtak óránkénti megoszlásban:

Gyakorisági táblázat készítése:

- Legkisebb és legnagyobb értékek megkeresése

- Gyakoriságok meghatározása

0 

1 

:


Példa – kevés számú diszkrét adat

A gyakorisági táblázat:


Relatív

gyakoriságok

gyakoriságok

0,2

5

0,16

4

0,12

3

2

0,08

1

0,04

0

1

2

3

4

5

6

Leállások száma

Példa – kevés számú diszkrét adat

Adatok ábrázolása: PÁLCIKA DIAGRAM


Példa – kevés számú diszkrét adat

A gyakorisági táblázat folytatása:


1

Kumulált relatív gyakoriságok

0,5

Leállások száma

0

4

1

2

5

3

6

Példa – kevés számú diszkrét adat

Kumulált relatív gyakoriság ábrázolása:P lda nagy sz m folytonos adat1
Példa – nagy számú folytonos adat

A teljes értékköz: 30,844 (%)

RangsorP lda nagy sz m folytonos adat3
Példa – nagy számú folytonos adat

GYAKORISÁGI HISZTOGRAM

(tapasztalati sűrűségfüggvény)

Gyakoriság vonaldiagramjaP lda nagy sz m folytonos adat5
Példa – nagy számú folytonos adat

Kumulált relatív gyakoriság vonaldiagramja

KUMULÁLT RELATÍV GYAKORISÁGI HISZTOGRAM


P lda nagy sz m folytonos adat6
Példa – nagy számú folytonos adat

Ogiva

KUMULÁLT RELATÍV GYAKORISÁG VONALDIAGRAMJA (tapasztalati eloszlásfüggvény)


Középértékek

Helyzeti

Számított

Módusz

Számtani átlag

Mértani átlag

Medián

Harmonikus átlag

Négyzetes átlag

Gyakorisági eloszlásokjellegzetességei

 • Középérték-mutatók: helyzeti és számított

 • Ingadozásmutatók: abszolút és relatív

 • Alakmutatók

 • Középérték elvárások:

  • Közepes helyzetűek

  • Tipikusak

  • Egyértelműen meghatározhatóak

  • Lehetőleg könnyen értelmezhetőek


Medi n
Medián

 • Helyzeti középérték – valódi középérték, a rangsor közepén található: az az érték, amelynél az előforduló értékek fele kisebb, fele pedig nagyobb

  • Páratlan számú adatnál a középső

  • Páros számú adatnál a két középső érték számtani átlaga

 • Érzéketlen a szélsőértékekre

 • Sok egyforma ismérvérték esetén nem tanácsos használni

1 0 6 17 23 13 3 2 19

1 0 6 17 23 13 3 2

0 1 2 3 6 13 17 19 23

0 1 2 3 6 13 17 23

ha

4,5Medián becslése

A mediánt tartalmazó osztály bal végpontja.

me annak a legelső osztályköznek a sorszáma, amelyre igaz, hogy

A mediánt tartalmazó osztály hossza.


M dusz
Módusz

 • Helyzeti középérték – tipikus

 • Diszkrét ismérv esetén a leggyakrabban előforduló ismérvérték(ek)

 • Folytonos ismérv esetén pedig a gyakorisági görbe maximumhelye

 • Érzéketlen a szélsőértékekre


Módusz becslése

moa legnagyobb gyakoriságú osztály(ok) sorszáma

A móduszt tartalmazó osztály bal végpontja.

A móduszt tartalmazó osztály hossza.


Sz mtani tlag
Számtani átlag

 • Az a szám, amellyel az átlagolandó számértékeket helyettesítve azok összege változatlan marad

 • Leggyakrabban használt középérték

 • Meghatározható gyakorisági sorból is a gyakoriságokkal súlyozva

 • Számított középérték-mutató

 • Bármely alapadathalmazból egyértelműen meghatározható

 • Minden alapadatot felhasznál

 • Érzékeny a szélsőértékekre

min. ,ha


Sz mtani tlag diszkr t p lda
Számtani átlag –diszkrét példa


Sz mtani tlag folytonos p lda
Számtani átlag – folytonos példa


Sz mtani tlag folytonos p lda1
Számtani átlag – folytonos példa


Harmonikus tlag
Harmonikus átlag

Mértani átlag

 • A mértani átlag az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve azok szorzata változatlan marad.

A harmonikus átlag az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak összege változatlan marad.


N gyzetes tlag
Négyzetes átlag

 • Az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve, azok négyzetösszege változatlan marad

 • Tipikus alkalmazási területe a szórásszámítás

Választás a középértékek között


V laszt s a k z p rt kek k z tt
Választás a középértékek között

 • Módusz, medián, számtani átlag?

 • Melyiket használjuk?

  • Egyértelműen meghatározható-e?

  • Az összes rendelkezésre álló adattól függ-e vagy sem?

  • Mennyire érzékeny a szélsőségesen nagy vagy kicsi értékekre?

  • Mekkora és milyen módon értelmezhető hibával képes helyettesíteni az alapadatokat?


V laszt s a k z p rt kek k z tt1
Választás a középértékek között

 • Medián

  • Egyértelműen meghatározható, mindig létezik

  • Ha sok az egyforma ismérvérték, akkor nem tanácsos használni

  • Nem függ sem az összes értéktől, sem a szélsőséges értékektől

  • Sok egyforma ismérvérték esetén nem tanácsos használni

 • Módusz

  • Nem mindig határozható meg egyértelműen, nem is mindig létezik

  • Becslése bizonytalan (függ az osztályok kialakításától)

  • Nem függ sem az összes értéktől, sem a szélsőséges értékektől

 • Számtani átlag

  • Bármely alapadathalmazból egyértelműen meghatározható, minden alapadatot felhasznál, mindig létezik

  • Érzékeny a szélsőséges értékekre  nyesett átlag

  • Nem feltétlen tipikus érték


ad