7 1 2 massekommunikasjon i praksis l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 1/2 Massekommunikasjon i praksis PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 1/2 Massekommunikasjon i praksis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

7 1/2 Massekommunikasjon i praksis - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

7 1/2 Massekommunikasjon i praksis. Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon. Produkt. Medie. Forbruker. MASSEKOMMUNIKASJON. Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker. Hva er kommunikasjon?. Noen eksempler Forelesingen Avisen Internet Reklamen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

7 1/2 Massekommunikasjon i praksis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon
Hvorfor er vi interessert i massekommunikasjon

Produkt

Medie

Forbruker

MASSEKOMMUNIKASJON

Massekommunikasjoner bindeleddet mellom produkt/selger og forbruker.

hva er kommunikasjon
Hva er kommunikasjon?
 • Noen eksempler
  • Forelesingen
  • Avisen
  • Internet
  • Reklamen
 • En definisjon
  • Mellommennesklig kommunikasjon er sending av et meningsfullt budskap fra en person til en annen
kommunikasjonsmodeller

Sender

Mottaker

Budskap

Kommunikasjonsmodeller
 • En enkel modell
massekommunikasjon
Massekommunikasjon
 • “Budskap som formidles fra en (eller få) avsendere til mange mottakere, og at formidlingen foregår ved hjelp av et medium”
 • Senderen
  • er en profesjonell aktør
 • Budskapet
  • er standardisert, kommer regelmessig og kan kjøpes
 • Mottakerene
  • er en spredt, ikke-organisert gruppe. Det er liten kontakt tilbake til senderen.
massemedium
Massemedium
 • “De organisasjonene og den teknologien som produserer og sprer budskap slik at store grupper mottakere tar imot samme budskap på samme tid”
viktige massemedium
Viktige massemedium
 • Kriterier for betydning
  • Hvor mye tid bruker vi på mediet
  • Hvilken interesse har vi for mediet
  • Hvilken dekning (omfang) har mediet
  • Hvilken gjennomslagskraft (påvirkning) har mediet
 • Viktige medium?
  • TV
  • Dagspresse
  • Radio
d gnets 24 timer
Døgnets 24 timer
 • Hva bruker vi tiden til ?

Media 6,45

mediad gnet
Mediadøgnet
 • Hvilke medier brukte dere tid på i går? (ca)
mediad gnet10
Mediadøgnet
 • Totaltiden vi brukte på media i går (ca)
mediad gnet11
Mediadøgnet
 • Kanalens andel av mediadøgnet på 6 timer og 45 min.(PS. Primær vs. Sekundærmedier)
annonsemarkedet
Annonsemarkedet
 • Reklameomsetningen i mill. kr. (1996)
annonsemarkedet13
Annonsemarkedet
 • Utvikling i mill. kr.
annonsemarkedet14
Annonsemarkedet
 • Hvilke bransjer annonserer mest (Ref.mediebørsen)
hvordan velge medie
Hvordan velge medie
 • Økonomens og markedførerens oppgave med å velge medium blir stadig mer komplisert
 • 1. Produkt
  • Hva er det vi ønsker å selge
   • f.eks. Nye Toyota Corolla
 • 2. Målgruppe
  • Hvem er det man ønsker å selge til?
   • Menn mellom 40 og 44 år
hvordan velge medie16
Hvordan velge medie...
 • 3. Hvordan treffer man dem (Dekning)
  • 23.000 leser Bil
  • 56.000 leser Motor
  • 72.000 leser VG
 • 4. Hva koster det (1/1 side i sort/hvitt)
  • 21.700 kr. i Bil
  • 34.300 kr. i Motor
  • 88.170 kr. i VG
hvordan velge medie17
Hvordan velge medie...
 • 5. Kontaktpris (Pris/Dekning)
  • Bil 94 øre pr. leser
  • Motor 61 øre pr. leser
  • VG 1 kr 22 øre pr. leser
  • Motor velges utfra best kontaktpris
livsstilssegmentering
Livsstilssegmentering

Norsk Monitor

Moderne

Global Scan

Moderne

individorienterte

Moderne

fellesskapsorienterte

Forbruker og Media

Lev i nuet

Vær deg selv

Status-

plasserte

Strebende

Alt med måte

Først meg selv

Individ

orienterte

Moderate

Fellesskaps

orienterte

Fornøyde

Tradisjonelle

Ikke vær anderledes

For kirke og fedreland

Tradisjonelle

individorienterte

Tradisjonelle

fellesskapsorienterte

Pressede

Tradisjonelle

livsstilssegmentering19
Livsstilssegmentering

Norsk Monitor

Moderne

Global Scan

Moderne

individorienterte

Moderne

fellesskapsorienterte

Forbruker og Media

Lev i nuet

Vær deg selv

Status-

plasserte

Strebende

Alt med måte

Først meg selv

Individ

orienterte

Moderate

Fellesskaps

orienterte

Fornøyde

Tradisjonelle

Ikke vær anderledes

For kirke og fedreland

Tradisjonelle

individorienterte

Tradisjonelle

fellesskapsorienterte

Pressede

Tradisjonelle

de individ orienterte
De Individ orienterte
 • 12,5%
 • Mann 30-45 middels høy utdanning, gift eller samboende
 • Jobb i privat sektor, god inntekt, politisk mot høyresiden
 • Verner om individets frihet
 • Lite opptatt av klær og moter. Dyrker ikke finkulturelle aktiviteter. Leser heller tegneserier.
 • Viktig med materielle goder, har bil og mikrobølgeovn.
 • Kjøper gjerne på avbetaling
 • Det spiller ingen rolle om en vare er miljøvennlig eller Norskprodusert.
de tradisjonelle individ orienterte
De Tradisjonelle Individ orienterte
 • 8,1%
 • Gift mann over 50. Lav utdanning jobber i privat sektor eller er pensjonist eller trygdet. Stemmer Høyre eller FrP
 • Har tradisjonelle høyrestandpunker, privatisering, redusert trygdebruk (selv om mange selv er trygdet!)
 • Tradisjonsrik Norsk, lite opptatt av nye impulser. Mener at ungdommen har for liten respekt for de eldre.
 • Vanestyrte forbrukere, ekstremt prisorienterte.
 • Lavt mediakonsum med unntak av TV og tradisjonelle ukeblader
case 1 medievalg
Case 1 - medievalg
 • Du er ny markedssjef i BI og er i ferd med å planlegge vårens kampanje for å skaffe nye studenter til BI Høyskolene
 • a) Gi en vurdering av ulike relevante mediemuligheter
 • b) Gjør en begrunnet prioritering av de tre viktigste mediene
reklame
Reklame
 • Opprinnelse
  • “re clamare”(latin). Betyr å si tingene om og om igjen..
 • Definisjon
  • Reklame er en betalt meddelelse som tar sikte på å få bestemte personer til å kjøpe en vare, en tjeneste eller en idé.
reklame24
Reklame
 • I praksis
  • Betalte budskap fra næringsdrivende med tilbud av varer og tjenester rettet mot forbrukere, næringslivet og offentlige institusjoner.
  • Budskapet bæres frem gjennom medier som aviser, ukeblad, plakater, kino, radio, Tv, DM og elektroniske medier (CD-rom, internett)
reklame25
Reklame
 • Hva er god reklame
  • Tatler
  • Mr. Lee
  • BI
reklame26
Reklame
 • Hva er god reklame
  • “Strategi på trykk”
 • Hva er god reklame
  • Vekker oppmerksomhet (stopp-effekt)
  • Relevant (interessant for for mottaker)
  • Troverdig
 • Hva er god reklame
  • Emosjonell
   • Engasjere/underholde
   • Skremme
reklame27
Reklame
 • Reklamens motiver - Hva er virksom/god reklame?
  • Fremskynder kjøpsbeslutning
  • Presenterer produktets egenskaper og fordeler
  • Motiverer oss til å kjøpe produktet
  • Endrer våre oppfatninger av produktet
  • Bekrefter at produktet vi kjøpte er godt
hvordan vurdere reklame
Hvordan vurdere reklame
 • Hva er god eller dårlig reklame
  • Resultater
   • Som oftest ikke tilgjengelig
   • Som oftes ikke mulig å isolere
  • Andre metoder
   • Teste
    • Pretest
    • Posttest
   • Synse
hvordan vurdere reklame29
Hvordan vurdere reklame
 • 1. Presenteres ett argument for kunden.
 • 2. Har argumentet en verdi for kunden.
  • (“Kjøp denne varen, - så får du denne fordelen”)
 • 3. Er argumentet unikt.
 • 4. Har vi identifisert målgruppen
 • 5. Treffer vi målgruppen
  • Er argumentet må være så sterkt og oppfattes som så enhetlig og viktig at det påvirker store grupper likt.
case 2 reklamevurdering
Case 2 - reklamevurdering
 • Du er ny markedssjef i BI og er i ferd med å planlegge vårens kampanje for å skaffe nye studenter til BI Høyskolene
 • a) Foreta en begrunnet vurdering av forrige års BI reklame
 • b) Hvilke endringer ville du foretatt og hvorfor
hvilke oppgaver kan reklamen ha
Hvilke oppgaver kan reklamen ha?
 • Skape bevissthet om produktets eksistens
 • Skape en fordelaktig emosjonell instilling til produktet
 • Gi informasjon om egenskaper og fordeler
 • Sammenlikne produktene med konkurentenes produkter
 • Korrigere oppfatninger i markedet
 • Bygge opp familielikhet mellom produkter
 • Bygge opp profil
 • Identifisere kundeprospekter
 • Øke bruksfrekvensen
 • Forlenge kjøpssesongen
 • Presentere et tilbud
hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame
Hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame?
 • Reklame er en del av markedsføringsmiksen

Produkt

Personell

Plass

Pris

Markedsstrategien

(The marketing mix)

(Kotler)

Påvirkning

hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame33
Hvorfor og hvordan skal vi bruke reklame?
 • Reklamen skal hjelpe oss(bedriften) å løse våre ”problemer”
  • Hvordan komme fra der vi er (nåsituasjon) til der vi ønsker oss (mål)
  • Mao. så skal reklamen synliggjøre (være med å utøve) bedriftens strategi

Mål

Strategi

Nå situasjon

markedsstrategien
Markedsstrategien
 • Markedsstartegien er en del av bedriftens overordnede strategi

Bedriftsstrategien

De 3 generiske konkurransestrategier

1. Kostnadsleder

2. Differensiering

3. Fokus

(Porter)

Produkt

Personell

Plass

Pris

Markedsstrategien

(The marketing mix)

(Kotler)

Påvirkning

kampanje kommunikasjons strategien
Kampanje(Kommunikasjons)strategien
 • Beskriver hvordan vi skal kommunisere med våre kunder for at disse skal forstå hvordan produktet eller tjenesten løser deres problemer
 • Dette danner basis for reklamen
kampanje kommunikasjons strategien36
Kampanje(Kommunikasjons)strategien
 • Hva/hvor er kommunikasjonsutfordringen
  • Reklamen skal løse “problemer”(forskjell: mål - nåsituasjon)

Kjennskap

Kunnskap

Vurdering

Preferanse

Kjøp

sammenheng reklame og salg
Sammenheng reklame og salg
 • Kan reklame påvirke kjøpsbeslutningen direkte
  • Nei, bare indirekte. Det vi kan påvirke er kjøpstilbøyeligheten.
  • Både tilhengere og motstandere av reklame har alltid overvurdert reklamens direkte virkning.
 • Merkevarebygging vil over tid øke kjøpstilbøyeligheten
  • Eks. “handle matvarer”

Kjøpstilbøyelighet

Kjøp

Langsiktig

påvirkning

“Point of sale”

aktitivteter

Individbetingede

variabler

reklamens oppgaver
Reklamens oppgaver
 • De lokale aktørene
  • Vise produkt, fortelle om tilbud ol
 • De sentrale aktørene
  • Merkevarebygging
hva er produktet tjenesten
Hva er produktet/tjenesten
 • Hva er egentlig en merkevare

Effekt

Merkevare (Compaq)

Varemerke (Cube Computers)

Tid

hva er produktet tjenesten41

Produkt + opplevelse

Pris

=

Hva er produktet/tjenesten.......
 • Hvorfor bygge merkevare?
  • Metaproduktet
   • En opplevelse knyttet til varen.
 • Er dette riktig?
  • Flertallet av de 10 mest verdifulle bedriftene i USA er ukompliserte produkter som gjennom markedsføring er blitt utviklet til merkevarer.
   • Eks. i Norge Freia.
hva er m let med merkevarebyggingen
Hva er målet med merkevarebyggingen
 • Posisjonering
  • ”Ta en posisjon i hodene til forbrukerne”
  • Eks: Bilmarkedet
case 3 reklamens oppgaver
Case 3 - reklamens oppgaver
 • Du er ny markedssjef i BI og er i ferd med å planlegge vårens kampanje for å skaffe nye studenter til BI Høyskolene
 • a) Hvilket marked befinner BI seg i?
 • b) Hvilken posisjoner ser du for deg finnes i dette markedet
 • c) Hvilken posisjon synes du BI skal prøve å ta og hvilke verdier/statement skal BI bruke for å ta denne posisjonen?