slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ייעוץ והדרכה עסקית ח ש י ב ה י ז מ י ת הלכה למעשה PowerPoint Presentation
Download Presentation
ייעוץ והדרכה עסקית ח ש י ב ה י ז מ י ת הלכה למעשה

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

ייעוץ והדרכה עסקית ח ש י ב ה י ז מ י ת הלכה למעשה - PowerPoint PPT Presentation

noelani-figueroa
108 Views
Download Presentation

ייעוץ והדרכה עסקית ח ש י ב ה י ז מ י ת הלכה למעשה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ייעוץ והדרכה עסקית ח ש י ב ה י ז מ י ת הלכה למעשה המרצה: אבי פיגנבאום מומחה ליזמות ופיתוח עסקי, בעל ניסיון רב בהדרכת אנשים להשגת תוצאות בוגר התכנית לקידום יזמים תפן-הרווארד, בוגר אוניב' בר-אילן במדעי החברה,   יועץ עסקי מאושר ע"י משרד ה-תמ"ת בעבר: מנכ"ל גן התעשייה תפן ומנכ"ל מטי חיפה - המרכז לטיפוח יזמות ועסקים, מרצה ליזמות, שיווק, באוניברסיטת חיפה ובמכללת שנקר, במוסדות אקדמיים, מטי, ובגופים ציבוריים ועסקיים. עמית - איתך בדרך לעצמאות כלכלית 052-2637823 AVIF2929@GMAIL.COM

 2. חינוך ליזמות : "...נשאף כל העת לחדשנות, ליצירתיות ולהתפתחות, במטרה להעניק לבוגרינו אופק מבטיח. אנו רואים בכך חובה וגם זכות גדולה..." עו"ד רוית דום,מנכ"ל קבוצת עמל

 3. יזמות... יוזמה, סמנטיקה? מה ההבדל? יוזמה = Initiative יצירה, עשיית דבר בנוסף לנדרש יזמות = Entrepreneurship כנ"ל + עצמאות כלכלית

 4. יזמות... יוזמה, סמנטיקה? מה ההבדל? יזמות פנים-ארגוניתIntrapreneurship יזמות חוץ-ארגונית SpinOff

 5. יזמות חברתית התארגנות, התאגדות במטרה להציע פיתרון לבעיה חברתית, סביבתית התוצאה (ה"רווח") = לחולל שינוי המעניק תועלת מוחשית לקהל המטרה סיוע והענקת כלים ליצירת פרנסה בכבוד = יזמות חברתית העקרונות בכל סוגי היזמויות זהים...

 6. "...הדרך לעצמאות : יזמות, תעשייה, יצוא. אדם אחד רואה אבן, השני רואה פסל... אפשר לעשות אחרת..." (סטף ורטהיימר, מייסד ישקר)

 7. כיצד נוצרת יזמות...? " חלומות נועדו להתגשם... אין צורך שהחלום יהיה גדול מספיק שהוא יהיה שלך ! " (ד"ר אורניה יפה-ינאי)

 8. לעשות הדבר הנכון, נכון ! חזון((VISION/MISSIONערכים(VALUES) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - אסטרטגיה(STRATEGY)טקטיקה(TACTICS AND PLANNING)

 9. 80/20חוק פרטו – Pareto Rule

 10. החשיבה היזמית (מפת הדרכים - "חץ הצפון") השיווק והמכירה המוצר/השירות הצוות היזמי וההון האנושי מינהל ו-לו"ז התכנון הפיננסי והמימון ! BEST VALUE FOR MONEY

 11. הערכת מצב לפי מודל SWOT היזם/הארגון/העסק גורמי פנים חוזקות (פירוט) STRENGHS חולשות (פירוט) WEAKNESSES השוק גורמיחוץ איומים (פירוט) THREATS הזדמנויות (פירוט) OPPORTUNITIES

 12. אתה חייב לחשוב יצירתי

 13. אתה חייב לחשוב יצירתי כי ... אם תעשה תמיד את מה שתמיד עשית תמיד תגיע לאן שתמיד הגעת...

 14. רוב האנשים בעולם הינם שכירים, השכיר עובד אצל מישהו...היזם האמיתי, רוצה להיות המישהו... !

 15. עניין של גישה... Attitude is everything…The ONLY differenceBetween a GOOD dayAnd a bad dayIs your ATTITUDE !video))

 16. התכונות שאי אפשר ללמד... הברק... הניצוץ בעיניים וה"רעב" לעשות ולהצליח ! "Stay Hungry, Stay Foolish” )סטיב ג'ובס, מיייסד ומנכ"ל (Apple

 17. טעויות... אנחנו לומדים כל הזמן אחת הטעויות הגדולות בחיים ביזמות ובעסקיםהיא...לחיות בפחד שמא נעשה טעות...כבר אמרו חכמים כי מי שאינו עושה, אינו טועה

 18. סוד החשיבה היזמית: אל תלך נגד הטבע ואל תילחם ברוח... פשוט, כוון את המפרשים שלך ! אנו זמינים לכל שאלה ת ו ד האבי פיגנבאום 052-2637823 AVIF2929@GMAIL.COM