Hem rel k s rec hem rel k tanilamasi
Download
1 / 194

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI. Sümeyye ARSLAN 2012-2013. HEMŞİRELİK SÜRECİ Bireyin; sağlık ve hastalığa yanıtını tanılamada, bu yanıta tanı koymada ve iyileştirmede kullanılan profesyonel bir hemşirelik yaklaşımı. Hemşirelik Tanılamasının Amaçları. Birey hakkında;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI' - noelani-battle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hem rel k s rec hem rel k tanilamasi

HEMŞİRELİK SÜRECİ HEMŞİRELİK TANILAMASI

Sümeyye ARSLAN

2012-2013


HEMŞİRELİK SÜRECİ

Bireyin;

 • sağlık ve hastalığa yanıtını tanılamada,

 • bu yanıta tanı koymada ve

 • iyileştirmede

  kullanılan profesyonel bir hemşirelik yaklaşımı


Hem irelik tan lamas n n ama lar
Hemşirelik Tanılamasının Amaçları

 • Birey hakkında;

  • temel bilgiyi sağlamak

 • Bireyin;

  • normal fonksiyonlarını belirlemek

  • fonksiyon bozukluğu riskini belirlemek

  • fonksiyon bozukluğunun varlığını/yokluğunu belirlemek

  • bireyin güçlü yönlerini ve gücünü saptamak

 • Hemşirelik tanısı aşaması için veri elde etme


 • Tanılama;

  • sağlıklı/hasta bireye ait verilerin sistemli ve sürekli toplanması, verilerin doğrulanması ve veriler arasında organizasyonu sağlanması sürecidir

 • Veri tabanı;

  • Hemşire/diğer sağlık ekibi üyelerinin topladığı (sağlıklı/hasta bireye ait) tüm veriler


Veri toplama l m kriterleri
Veri toplama ölçüm kriterleri

Hemşire sistemli ve sürekli veri toplar

 • Bütüncül veri toplama; hasta, ailesi, diğer sağlık ekibi üyeleri ve bireyin çevresini içerir

 • Öncelikli veri toplama; bireyin var olan acil sağlık durumu veya tahmin edilen gereksinimlerine odaklanmalı


Veri toplama l m kriterleri1
Veri toplama ölçüm kriterleri

 • Veri toplamada;

  • Uygun kanıta dayalı tanılama teknik ve araçları kullanılır

  • Analitik modeller ve sorun çözme araçları kullanılır

 • Örüntüleri ve değişiklikleri belirlemek için var olan verileri, bilgi ve durum ile ilişkili bilgileri analiz eder

 • İlgili verileri geri alınabilir formatta kaydeder


 • Tıbbi tanılamada amaç;

  • patolojik duruma ilişkin verilerin toplanması

 • Hemşire tanılamasında amaç;

  • sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorununa yanıtına ilişkin verilerin toplanması


Tan lama t rleri
Tanılama Türleri

 • Başlangıç / kabul tanılaması

 • Odak tanılama

 • Yeniden tanılama

 • Acil tanılama


Ba lang kabul tan lamas
Başlangıç/kabul Tanılaması

Birey sağlık kurumuna gelir gelmez ilk 24 saat içinde yapılan tanılamadır

Amaç:

 • Sorunu olan fonksiyonel sağlık örüntüsünü veya yaşam aktivitesini değerlendirmek,

 • Sonraki tanılamalara temel oluşturacak verilerle bireyin sağlık durumunu saptamaktır

 • Sorun hakkında veri tabanı oluşturma


Veri taban hem irenin
Veri tabanı hemşirenin:

 • Sağlıklı/hasta bireyin;

  • sağlık durumu, kendi bakımını yönetebilme becerisi ve hemşirelik bakımına olan gereksinimi konusunda karar vermesini

  • gerektiğinde hekime veya diğer sağlık ekibi üyelerine yönlendirilmesini

  • güçlü yönlerinin belirlenmesini, bireye özgü, bütüncül bir bakım planının oluşturulması ve uygulanmasını

   sağlar


Tan lama tipleri
Tanılama Tipleri

 • Odak Tanılama

 • Acil Tanılama

 • Yeniden Tanılama


Odak tan lama
Odak tanılama

 • Yeni tanımlanan bir sorun hakkında daha kapsamlı veri toplanmasıdır

 • İlk tanılamadan daha dar bir alanı ve daha kısa bir zaman dilimini kapsar

 • Hemşire daha önce belirlenen bir soruna yönelik veri toplar


Odak tan lama i in yard mc sorular
Odak tanılama için yardımcı sorular?

 • Ne tür belirtileriniz var?

 • Bu belirtiler ne zaman başladı?

 • Bu belirtiler başladığında her zamankinden farklı ne yapıyordunuz?

 • Belirtilerinizi azaltan veya arttıran faktörler nelerdir?

 • Belirtileriniz için herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?


Yeniden tan lama
Yeniden Tanılama

 • Bireyin;

  • mevcut durumunu daha önceki temel verilerle karşılaştırmak için

  • fonksiyonel, işlevlerinde veya yaşam aktivitelerinde herhangi bir değişimi değerlendirmek

   amacı ile yapılır

 • Periyodik olarak yapılmalıdır


Acil tan lama
Acil Tanılama

 • Fizyolojik, sosyo-kültürel veya bir kriz varlığında, psikolojik yaşamı tehdit eden durumu belirlemek amacıyla yapılır

 • Zaman, gerekli uygulamaların başlatılması açısından önemlidir

 • Hastanın tüm sağlık sorunları saptanır, yaşam kurtarıcı girişimler, bakım sürecinde önem ve öncelik sırası ile uygulanır


Veri toplamaya haz rl k
Veri Toplamaya Hazırlık

 • Tanılama önceliklerinin belirlenmesi

 • Sistematik tanılama yapılması


Tan lama nceliklerinin belirlenmesi
Tanılama Önceliklerinin Belirlenmesi

Hangi amaçla tanılama yapılıyorsa o konuda ne tür ve ne kadar veri toplanması gerektiğine rehberlik eder


Sistematik tan lama yap lmas
Sistematik Tanılama Yapılması

Veri çeşitliliği nedeniyle veri toplama süreci kolaylaştırır

 • Hazır formlar

 • Hemşirelik modelleri

  bu amaçla kullanılabilir


Veri toplama t rleri
Veri Toplama Türleri

 • Objektif veri

 • Sübjektif veri


Subjektif rt l veri
Subjektif (örtülü) veri

Sadece hasta bireyden elde edilebilecek veriler

Hasta ifadesi;

 • Nefes darlığı çekiyorum

 • Karnımda ağrı var


Objektif a k veri bulgu
Objektif (açık) veri = (Bulgu)

Hasta birey dışındaki kişiler tarafından da görülebilen, işitilebilen, hissedilebilen, gözlenebilen, ölçülebilen veriler

 • Siyanoz

 • Kaşeksi

 • Koltuk değneği ile yürüme


Verilerin zellikleri
Verilerin Özellikleri

 • Amaca uygunluk

 • Tam-kapsamlı veri

 • Doğru veri

 • Konu ile ilişkili veri


Veri kaynaklar
Veri kaynakları

 • En iyi bilgi kaynağı hastanın kendisi

 • Hekim kayıtları

 • Diğer sağlık ekibi üyeleri

 • Laboratuar sonuçları

 • Fizik muayene

 • Aile bireyleri

 • Arkadaşlar

 • Kayıtlar


Veri toplam y ntemleri
Veri toplam yöntemleri

 • Görüşme

 • Gözlem

 • Muayene (fizik muayene)


G r me
Görüşme

Organize bir konuşmadır

 • Başlangıç konuşmasında;

  • Hemşirebirey kendini tanıtır, rolünü ve bakım sırasındaki diğer rollerini açıklar

  • Bireyle terapötik bir bakım ilişkisi kurar

  • Bireyin ilgi ve endişeleri konusunda bilgi sahip olur


G r me1
Görüşme

 • Başlangıç konuşmasında;

  • Bireyin hedeflerini ve sağlık bakım sisteminden beklentilerini saptar

  • Derinlemesine görüşmede gereken veri toplama aşamasının bölümleri hakkında ipucu elde eder


G r me2
Görüşme

 • Bireyin kendi durumunu nasıl algıladığını ve yorumladığını ifade etmesine yardımcı olur

  * Görüşme öncesi hazırlık yapılmalıdır

  * Birey hakkında bilgi + uygun çevre


G r me a amalar
Görüşme aşamaları

 • Hazırlık

 • Giriş

 • Uygulama

 • Sonlandırma


G r me a amalar haz rl k
Görüşme aşamaları - Hazırlık

 • Hemşire hasta ile ilgili bilgileri okuyarak görüşmeye hazırlanmalı

 • Görüşme ortamı:

  • Bireyin gizliliği sağlanmalı

  • Yalnız

  • İstediği bir kişi varsa görüşmede o da olabilir

  • Karşılıklı-dik bir şekilde oturma (0,9-1,2m)

  • Hasta yatıyorsa 45°’lik açı ile oturur

  • Göz hizasında iletişim


 • Hasta ağrısız, rahat, telaşsız olmalı.

 • Görüşme, diğer kişiler tarafından kesilmemeli

 • İyi ışıklandırılmış, havalandırılmış, sessiz ortam

 • Konuşma hizası (göz hizası) hasta ile aynı olmalı

 • Ne çok yakın ne çok uzak oturulmalı

 • Aynı dil konuşulmuyorsa çevirmen kullanılmalı

 • Tıbbi terimler kullanılmamalı


G r me a amalar giri
Görüşme aşamaları – Giriş

Bu aşamasının sonunda:

Sağlıklı/hasta birey;

 • hemşiresinin adını ve hemşirelik bakımından ne beklemesi gerektiğini öğrenmeli

 • hemşirenin bakım konusunda yeterli olduğunu ve kendisine bakım vermeye hazır olduğunu hissettirmeli

 • bakımın planlanmasında ve bakımın devamlılığının sağlanmasında kendisinden ne beklenildiğini bilmelidir

Görüşmenin diğer aşamalarını şekillendirir

Hemşire-hasta ilişkisini etkiler


 • Hemşire iletişimde bireye saygı duymalı, ilgi göstermeli

 • Sağlık durumu konusundaki endişe ve kaygılarını paylaşma konusunda cesaretlendirmeli

 • Hemşire bireyin konforunu ve görüşmeye katılma konusundaki yeterliliğini tanılamalıdır

 • Alınan bilgilerin gizli kalacağı, bu bilgileri kimlerin nerede, nasıl kullanacağı hastaya açıklanmalıdır


G r me a amalar uygulama
Görüşme aşamaları – Uygulama

 • Hemşire bu aşamada veri tabanı için gerekli tüm bilgileri toplar

 • Yani hastayla görüşmeyi yapmalı


G r meyi olumsuz etkileyen fakt rler
Görüşmeyi Olumsuz Etkileyen Faktörler

 • Şiddetli anksiyete

 • Ağrı

 • Kullanılan dil ile ilişkili güçlükler

 • Konu ile ilgili olumsuz geçmiş deneyimler

 • Sağlık ekibi üyelerinin gerçekçi olmayan beklentileri


Ba ar l bir g r me in

Bireye odaklan

İlgilendiğini göster

Adı ile hitap et

Göz teması kur

Aceleci davranma

Kültürel farklılıklara duyarlı ol

Kapsamlı, açıklayıcı giriş konuşması yap

Bireyi tanılama süreci hakkında bilgilendir

Gözlemlerini paylaş

Gerektiğinde açıklama yap

Bireyi anladığını göster

Bireyin anlayabileceği kelimeler kullan

Başarılı Bir Görüşme İçin


Sessiz kalma ve dokunma tekniklerini kullan

Uygun sorular sor, önerilerde bulun

İletişimi engelleyen yorum ve sorulardan kaçın

Yorum yapma, bireysel düşüncelerini belirtme…


G r me a amalar g r meyi sonland rma
Görüşme aşamaları - Görüşmeyi Sonlandırma

 • Başarılı bir görüşme dikkatli bir şekilde sonlandırılmalıdır

 • Görüşmenin sonlandırılacağını bireye bildirin

 • Görüşme özetleyin

 • Bireyin yanından ayrılmadan önce bireyin hemşireden ne beklemesi gerektiği konusunda bilgilendirilin


Hem irelik yk s
Hemşirelik Öyküsü

Bireyin hastaneye kabulünden hemen sonra en kısa sürede alınmalıdır


Hem irelik yk s bile enleri
Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri

 • Sosyodemografik özellikler: isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, dini inançlar, meslek, eğitim durumu

 • Sağlık bakım yardımı aramasının nedeni


Hem irelik yk s bile enleri1
Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri

 • Normal sağlık davranışları, örüntüleri, hemşirelik bakımı ile ilişkili gereksinimleri

 • Beslenme, karar verme ve aktivitelerle ilgili kültürel özellikleri

 • Sağlık durumu, beden sistemlerinin fonksiyonları, ağrı derecesi, önceki tıbbi ve cerrahi öyküsü


Hem irelik yk s bile enleri2
Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri

 • Kullandığı ilaçlar, alerjileri, aşıları, bulaşıcı hastalıkları

 • Sağlık durumunu nasıl algıladığı, sağlık-hastalığın birey için anlamı, hastalığa yanıtı, baş etme yöntemleri


Hem irelik yk s bile enleri3
Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri

 • Öykü ( gelişim, aile, çevre, psikolojik)

 • Birey ve ailesinin;

  • hemşire ve sağlık ekibi üyelerinden beklentileri

  • eğitim gereksinimleri, öğrenme yeteneği, öğrenmeye istek durumu


Hem irelik yk s bile enleri4
Hemşirelik Öyküsü Bileşenleri

 • Birey ve ailesinin bakıma katılma yeteneği, istek durumu

 • Bireyin;

  • daha ileri bir döneme ilişkin yardım isteyip istememe durumu

  • bireysel kaynakları (güçlü yönleri), yetersizlikleri (zayıf yönleri)

  • yaralanma riski


Biyografik veri
Biyografik veri

 • Yaş

 • Adres

 • Meslek

 • Çalışma durumu

 • Medeni durum

 • Sağlık bakımı kaynakları

 • Sosyal güvence durumu


Sa l kl hasta bireyin beklentileri
Sağlıklı/hasta bireyin beklentileri

 • Kalite ölçümünde etken olan faktörlerden birisi


Mevcut hastal klar sa l kla ilgili endi eleri
Mevcut hastalıkları - sağlıkla ilgili endişeleri

 • Semptomların başlama zamanı

 • Sürekli / aralıklı olma durumu

 • Semptomların süresi

 • Yeri

 • Yoğunluğu…


Sa l k yk s
Sağlık öyküsü

 • Sağlık bakım deneyimleri

 • Mevcut sağlık alışkanlıkları

 • Yaralanma / cerrahi girişim

 • İlaç öyküsü

 • Yiyecek, lateks, ilaç / temas alerjileri

 • Alışkanlıkları/yaşam tarzı

 • Alkol, sigara, kafein alışkanlıkları (süre/sıklık)

 • Yaşam aktivitelerinin tanımlanması


Aile yk s
Aile öyküsü

 • Bireye yakın ve kan bağı olan kişiler hakkında veri toplanır

 • Genetik/ailesel hastalık?

 • Aile yapısı

 • Aile içi iletişim


Evre yk s
Çevre öyküsü

 • Bireyin aile ortamı

 • Yaşadığı çevre

 • Çalışma çevresi

 • Çalışma çevresinde kimyasallara maruz kalma durumu

 • Yaşadığı çevrede suç oranı

 • Bireye yardımcı mevcut kaynaklar


Psikososyal yk s
Psikososyal öyküsü

 • Birey ve ailesini stres durumu

 • Stresle baş etme yöntemleri

 • Kayıp/Yas süreci yaşama durumu?


Spirit el sa l k
Spiritüel Sağlık

 • Bireyin yaşam hakkındaki inançları

 • İnançlarına rehberlik eden kaynakları

 • Dini uygulamaları/ritüelleri


Sistemlere zg veri toplama
Sistemlere özgü veri toplama

 • Her bir beden sisteminin normal işlevi

  Öykü bulgularının kaydedilmesi

 • Açık ve anlaşılır bir terminoloji ile yazılmalıdır

 • Standart formlar işleri kolaylaştırır

 • EKS


Fizik muayene
Fizik Muayene

 • Bireyin durumunun daha iyi tanımlanabilmesi için objektif verilerin değerlendirilmesidir

 • Bakımın planlanmasına katkı sağlar

 • Öykü ile elde edilen verilerin doğrulanmasını, yeni veriler elde edilmesini sağlar

 • Fonksiyonel yeterliliği gösterir


Fizik muayene1
Fizik Muayene

 • Hemşirelerin yaptığı fizik muayenenin amacı:

  • Sağlıklı/hasta bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi

  • Sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorununun belirlenmesi

  • Hemşirelik girişimleri için veri tabanı oluşturma


Fizik muayene2
Fizik Muayene

 • Baştan ayağa muayene

 • 4 yöntem: inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon


G zlem
Gözlem

 • Birey ile karşılaşıldığı anda gözlem başlar

 • Görme, bakma, izleme, inceleme, gözden geçirme, muayene etmeyi içerir


G zlem ile neler bak l r
Gözlem ile neler bakılır?

 • Bireyin mevcut durumu konusundaki yanıtları (fiziksel-emosyonel) nelerdir?

 • Birey var olana sorunu ile ilişkili bakımını yönetebiliyor mu?

 • Bireyin yakın çevre elemanları (tedavide kullanılan araç-gereçler) nelerdir?

 • Bireyin geniş çevre elemanları (hastane-toplum) nelerdir?


G rme
Görme

 • Üzüntülü görünme

 • Kaş çatma

 • Vücudun belli bir bölümünü tutma

 • Oturma biçimi

 • Yatma biçimi

 • Vücut görünümü (BKİ)

 • Normal olmayan hareketler

 • Giyim

 • Sözel olmayan davranışlar


Koklama
Koklama

 • Vücut kokusu, nefesin kokması


Duyma
Duyma

 • Bireyin konuştukları kendisine teyit ettirilir

 • Ayrıca hemşire bireyi dinlediğini teyit etmelidir


Dokunma
Dokunma

 • Tanılama ve terapötik iletişimi başlatmak için önemlidir

 • İlk ek sıkışma (cilt sıcaklığı, nemi ,bireyin gücü)

 • İlerleyen süreçte yumuşak bir dokunuş: hastaya güven verir, cilt değerlendirilir

 • Birey için dokunmanın kültürel anlamı önemli!


Veri toplama ile ili kili sorunlar
Veri toplama ile ilişkili sorunlar

 • Verilerin uygun şekilde gruplandırılmaması

 • İlgili verilerin ihmal edilmesi

 • İlgisiz veya yinelenen verilerin toplanması

 • Hatalı verilerin toplanması veya verilerin yanlış yorumlanması

 • Veriler arasında ilişki kurmada başarısızlık

 • Gözlenen davranışlardan çok yorumlanan verilerin kaydedilmesi

 • Veri tabanının güncellenmesinde başarısızlık


Verilerin do rulanmas
Verilerin Doğrulanması

 • Amaç: hata, taraf tutma, yanlış yorumlamanın önlenmesidir

 • Peki nasıl emin oluruz?


 • Verilerin doğruluğunu geçici olarak etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Elde edilen veriler normalden oldukça farklı olduğunda, mutlaka yeniden veri toplanarak kontrol edilir

 • Hemşire kendi topladığı verileri bile kontrol etmelidir

 • Hemşire gerekli durumlarda daha deneyimli meslektaşlarından yardım istemelidir

 • Laboratuar sonuçlarının bazı değişkenlerden etkileneceği unutulmamalıdır


Do rulanacak verilerin belirlenmesi
Doğrulanacak verilerin belirlenmesi etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Veriler objektiflikten uzak olduğunda doğrulanması gerekir

 • Hemşire bir girişimi uygulamadan önce verileri doğrulamalıdır


Pu lar n belirleme ve kar mlarda bulunma
İpuçlarını belirleme ve çıkarımlarda bulunma etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Doğru araç-gereç ve yöntemleri kullanarak fizik muayene yoluyla

 • İfadelerin açıklanması yoluyla

 • Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile çıkarımların paylaşılması yoluyla

 • Elde edilen verilerin araştırma raporlarıyla kontrol edilmesi yoluyla


Verilerin analizi ve yorumlanmas
Verilerin Analizi ve Yorumlanması etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Analiz: bireyin hastalığa yanıtları göz önünde bulundurularak, bilginin anlamlı ve kullanılabilir kümelere organize edilmesiyle başlar

 • Veri kümesi: mantıklı bir şekilde gruplandırılan bir dizi belirti ve bulgudur


Veri analizi ad mlar
Veri analizi adımları etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Aktivite örüntü tanımlanır

  • İpucu: yavaşça dönüyor, belini bükemiyor, tereddütlü yürüyor

 • Normal standartlarla karşılaştırılır

  • Normal eklem açıklığı hareketleri

  • Tereddüt etmeksizin yürüme

 • Gerekçeli bir sonuca varılır

  • Hareketin sınırlanması

  • Azalmış aktivite düzeyi


Hem rel k tanisi

HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

Sümeyye ARSLAN

2012-2013


Tanilama a amasinda ne yapilir
TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bireyin bütüncül olarak değerlendirilmesinden sonra elde edilen veriler düzenlenir, karşılaştırılır, sınıflandırılır.

 • Bireyin sağlık sorunları belirlenir, nedenleri ayırt edilir.


Tanilama a amasinda ne yapilir1
TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Hemşirenin ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ etkileri olarak kullandığı verileri analiz etme sürecidir.

 • Bireye özgü bakımın sunulmasında bir yada daha fazla hemşirelik tanısını belirleme ile sonuçlanır.


Tanilama a amasinda ne yapilir2
TANILAMA AŞAMASINDA NE YAPILIR? etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bireylerin sağlık sorunlarına yönelik ne yapılması gerektiği konusunda ‘Hemşirelik Girişimlerinin’ seçimine rehberlik eder.

 • Bireyin sağlık sorununun başarı ile çözümlenmesi; hemşirelik tanısının doğru belirlenmesine bağlıdır.


Hem rl kte tanilamanin faydalari
HEMŞİRLİKTE TANILAMANIN FAYDALARI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bakımın, bakım gereksiniminin, bakım yönetiminin ve sonucunun ne olduğunun ortak bir dille tanımlanmasını sağlar.

 • Hemşirelik eğitimi ve araştırmaları için kaynak oluşturur.

 • Bakım uygulamalarının belgelenmesinde yasal dayanak sağlar.


Hem rl k tanisini bel rleme a amasinin amaci
HEMŞİRLİK TANISINI BELİRLEME AŞAMASININ AMACI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bireyin sağlık ve hastalığa yanıtlarını gösteren gerçek ve risk sorunlarını,

 • Sorunlara neden olan faktörleri,

 • Bireyin sorunlarını çözme ve önlemede yaşadığı güçlükleri belirlemektir.


Hem rl k tanisinin tar hsel gel m
HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • 1950 Literatüre girmiş

 • 1953 Elizabeth FRY; hemşireliği daha yaratıcı hale getirmek için hemşirelik tanıları formüle edilmeli, bireyselleşmiş bakım planlanmalı

 • 1955 ANA; hemşirelik tanısını desteklemiş

 • 1961 Orlando; hasta merkezli, ilişkilere dayalı hemşirelik yaklaşımı

 • 1962 Chambers; hemşirelik sürecinde hemşirelik tanısını tartışmış,


Hem rl k tanisinin tar hsel gel m1
HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • 1963 Boney ve Rothberg ulusal hemşirelik toplantı raporunda hemşirelik süreci içinde hemşirelik tanısını tartışmış,

 • 1966 Durand ve Prince; hemşirelik tanısı: hastanın hemşirelik değerlendirmesinde elde edilen sonuç


Hem rl k tanisinin tar hsel gel m2
HEMŞİRLİK TANISININ TARİHSEL GELİŞİMİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • 1969 Faye Abdellah; hemşirelik tanısı, hemşirelik bilimini esasıdır.

 • 1973 Hemşirelik tanılarının sınıflandırılması konferansı

 • 1982 NANDA kurulmuştur

 • 2003; NANDA-I ismini almış


Hem rl kte tani fades n n kullanimi
HEMŞİRLİKTE TANI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidirİFADESİNİN KULLANIMI

ORTAK DİL

İLETİŞİM

ROLLERİN AYIRT EDİLMESİ

FAALİYET ALANINA ODAKLANMA

BİLGİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEME


Kl n k karar gerekt ren sa lik sorunlari
KLİNİK KARAR GEREKTİREN etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidirSAĞLIK SORUNLARI

HEMŞİRELİK TANISI

TIBBİ TANI

KOLLOBRATİF TANI


Tibb tani hem rel k tanisi

Organ/vücut sistemlerinin hastalığı/patolojisidir etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

Hastalık sürecinin belirti ve bulguları

Hekim kararını gerektiren uygun tedavi gereksinimi

Hemşirelerin bağımsız olarak karar vermekten sorumlu oldukları sağlık sorunu

Bireyin hastalık sürecine verdiği yanıtı tanımlayarak uygun hemşirelik bakımı sunma

TIBBİ TANI HEMŞİRELİK TANISI


Ortak sa lik sorunlari
ORTAK SAĞLIK SORUNLARI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Gerçek veya olası fizyolojik komplikasyonları gösterir

 • Hemşirenin diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde olduğu hastalık, tedavi ve tanıya yardımcı uygulamalardan kaynaklanabilir


Nanda i 2007
NANDA-I 2007 etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • HEMŞİRELİK TANISI

 • Birey, aile,toplumun gerçek/olası sağlık sorunları veya yaşam sürecine verdiği yanılar hakkında klinik karar

 • Bu yanıtın iyileştirilmesinden hemşire sorumludur


Nanda i 20071
NANDA-I 2007 etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • HEMŞİRELİK TANISI

 • Hemşirenin bağımsız olarak uygun hemşirelik yaklaşımları ile önlemek, hafifletmek yada çözümlemek için yasal olarak ele almaya yetkili olduğu birey/aile/grupların var olan yada olası sağlık sorunlarıdır


Nanda i 20072
NANDA-I 2007 etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • HEMŞİRELİK TANISI

 • Hemşirelik tanılamasıyla ortaya çıkmalı

 • Hemşirelik girişimleri ile çözümlenmeli

 • Hemşireliğin yasal ve eğitsel alanı içinde olmalı

 • Tıbbi tanıdan farklı olmalıdır.

 • Tıbbi tanı veya ortak sorun değildir

NOT: Sayfa 180, Tablo 11-1’den sorumlusunuz.


Hem rel k tanisi t rler
HEMŞİRELİK TANISI TÜRLERİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Gerçek hemşirelik tanısı

 • Risk hemşirelik tanısı

 • Sağlığı geliştirme hemşirelik tanısı

 • İyilik hemşirelik tanısı


Ger ek hem rel k tanisi
GERÇEK HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Birey/aile veya toplumda var olan sağlık durumları veya yaşam süreçlerine yanıtları tanımlayan belirti ve bulgularla doğrulanmış klinik karar

 • Geçirilen cerrahi girişim ile ilişkili ‘akut ağrı

 • Bireyin sözlü olarak ağrısını ifade etmesi

 • Hareket etmekten kaçınması

 • Yeterli uyumaması


R sk hem rel k tanisi
RİSK HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Birey/aile veya toplumun aynı veya benzer durumdaki başkalarından farklı olarak sorun gelişmeye daha hassas olduğuna ilişkin klinik karar

 • Belirti ve bulgular izlenmemesine rağmen soruna neden olabilecek faktörler vardır

 • Günlük tanılama

 • Hemşirelik girişimleri neden olabilecek faktörleri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yöneliktir


R sk hem rel k tanisi1
RİSK HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Pelvis kırığı nedeniyle kesin yatak istirahatı olan hastada

 • Deri bütünlüğünde bozulma riski


Sa li i gel t rme hem rel k tanisi
SAĞLIĞI GELİŞTİRME HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Birey/aile veya toplumun sağlığını geliştirmek, iyilik halini yükseltmek için motivasyonu ve isteği kapayan klinik karar

 • Beslenme ve egzersiz gibi bazı sağlık davranışlarını geliştirmeye hazır oluşluğun ifadesi

 • Konforu iyileştirme isteği


Y l k hem rel k tanisi
İYİLİK HEMŞİRELİK TANISI etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Geliştirme istekliliğine sahip bir birey/aile veya toplumdaki iyilik düzeylerine karşı insan yanıtlarını tanımlar

 • Belirli bir esenlik düzeyinden daha yüksek bir esenlik düzeyine geçişte birey/aile veya toplumdaki hakkındaki klinik karardır

 • Başarılı kanser tedavisi ile ilişkili baş etmeyi iyileştirme isteği


Hem rel k tanisinin b le enler
HEMŞİRELİK TANISININ BİLEŞENLERİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • TANI İSMİ (ETİKET)

 • TANIM

 • ETİYOLOJİK (İLİŞKİLİ) FAKTÖRLER

 • RİSK FAKTÖRLERİ

 • TANIMLAYICI ÖZELLİKLER


Tani sm et ket
TANI İSMİ (ETİKET) etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • NANDA-I tarafından onaylanmış hemşirelik tanılarının ismidir

  TANIM

 • Her tanının bir tanımı vardır

 • Tespit edilmiş insan yanıtının özelliklerini açıklar


Et yoloj k fakt rler
ETİYOLOJİK FAKTÖRLER etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Tespit edilen soruna katkıda bulunan durumlar, olaylar veya nedenler

 • Hemşirenin bireyi özgü girişimler geliştirmesine yardım eder

 • 4 kategoride faktörler:

  • Fizyopatolojik (biyolojik ve psikolojik)

  • Tedavi ile ilişkili

  • Durumsal (çevresel veya kişisel)

  • Gelişimsel


Et yoloj k fakt rler1
ETİYOLOJİK FAKTÖRLER etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • 4 kategorideki faktörler:

 • Hemşirenin eleştirel düşünme becerisini kullanarak

 • Neden-sonuç ilişkisi içinde çalışmasını

 • Tanıyı nitelemesini

 • Hemşirelik girişimlerine yönelmesini sağlar

 • Hemşirelik tanısını bireyselleştirir

 • Tıbbi tanının etiyolojik faktör olarak yazılması yanlıştır


R sk fakt rler
RİSK FAKTÖRLERİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Çevresel, fizyolojik, psikolojik, genetik veya kimyasal elementlerdir

 • Doğru risk tanısını seçmeye yardımcı olan risk faktörleri, gerçek hemşirelik tanısının formüle edilmesinde kullanılan tanımlayıcı özelliklere özelliklere benzer şekildedir.

 • Koruyucu hemşirelik girişimlerinin planlanması için önemlidir


Tanimlayici zell kler
TANIMLAYICI ÖZELLİKLER etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bireyin sorunu ile birlikte gözlenen belirti ve bulgulardır

 • Her hemşirelik tanısının tanımlayıcı özellikleri açıklanmıştır

 • Tanı isimlendirilirken, sorun ile ilgili, tüm tanımlayıcı özelliklerin bulunması gerekmez


Hem rel k tanisini bel rleme s rec
HEMŞİRELİK TANISINI BELİRLEME SÜRECİ etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Verilerin analizi ve yorumlanması

 • Verilerin gruplandırılması

 • Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/sorununun tanımlanması

 • Hemşirelik tanısının formüle edilmesi


Verilerin analizi ve yorumlanmas1
Verilerin analizi ve yorumlanması etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Bireyin sağlık sorunu karşısında hemşirenin eleştirel düşünce yoluyla vardığı sonuçtur.

 • Verilerin yorumlanarak sonuca varılması sübjektiftir, hemşirenin bilgisi, deneyimi ve değerlendirmelerinden etkilenir

 • Analiz sonucunda:

 • Sorun yoktur

 • Sorunun çözümü için yardıma gereksinim vardır

  Hemşirelik Tanısı


Verilerin grupland r lmas
Verilerin gruplandırılması etkileyen/değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilmelidir

 • Hemşire verileri gruplar yada fonksiyon alanlarına göre organize ederek bireyin bu alanlardaki fonksiyonlarının olumlu, fonksiyonlarda değişme (sorun) yada fonksiyon değişikliklerine neden olabilecek risk faktörü yada sorun olabilecek durum var mı diye belirlenir

 • Herhangi bir modele göre verilerin gruplandırılması, verilerin organize edilmesini kolaylaştırır


Sa l kl hasta bireyin gereksiniminin problemlerinin saptanmas
Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/problemlerinin saptanması

 • Bireyin sağlık sorunu nedir?

 • Bu sorun gerçek veya olası bir sorun mudur?

 • Eğer gerçek bir sorun ise hasta bu sorunu yaşadığının farkındadır

 • Hasta hastalığı nedeniyle hangi yaşam aktivitesini yerine getiremiyor?

 • Bireyin yanında ailede sorunların belirlenmesine katkıda bulunabilir


Sa l kl hasta bireyin gereksiniminin problemlerinin saptanmas1
Sağlıklı/hasta bireyin gereksiniminin/problemlerinin saptanması

 • Her hemşirelik tanısı için sorunun önemi bireyle tartışılmalı, bireyin sorunun önemini anlaması sağlanmalı, sorunu çözmek ve azaltmak bireyin yardım isteyip istemediği araştırılmalı/sorulmalı

 • Bazı bireyler sorun açık olarak var olduğunda bile yardım istemeye hazır veya motive değildir


Hem irelik tan s n n form lasyonu isimlendirilmesi
Hemşirelik tanısının formülasyonu/isimlendirilmesi saptanması

 • Hemşirelik tanısının isimlendirilmesini, tanı etiketinin yazılmasını içerir

 • Tanımlayıcı özellikler (belirti ve bulgular)

 • İlişkili faktörler (etiyoloji)

 • Tanı ismi/sorun


Ger ek hem irelik tan s
Gerçek hemşirelik tanısı saptanması

 • Dört günde bir katı defekasyon(Tanımlayıcı özellikler)ile bulgulanan aktivitede azalma(İlişkili faktör)ile ilişkili konstipasyon(Tanı ismi/sorun)

  Risk Hemşirelik Tanısı

 • Kesin yatak istirahati(Risk faktörleri)ile ilişkili deri bütünlüğünde bozulma riski(Tanı ismi/sorun)


Sa l geli tirme hem irelik tan s
Sağlığı geliştirme hemşirelik tanısı saptanması

 • Konforu yükseltme isteği(Tanı ismi/sorun)

  İyilik hemşirelik tanısı

 • Başarılı kanser tedavisi(ilişkili faktör)ile ilişkili baş etmeyi iyileştirme isteği(Tanı ismi/sorun)


Not: saptanması

Sayfa 184-185, Hemşirelik tanısını belirlemede yapılan hatalardan sorumlusunuz…


Planlama

PLANLAMA saptanması

SÜMEYYE ARSLAN

2012-2013


Planlama1
PLANLAMA saptanması

 • Bireysel, organize ve amaca yönelik bir hemşirelik bakımının nasıl verileceğine karar verilir

 • Hemşire birey için bireyselleştirilmiş beklenen sonuçları tanımlar ve beklenen sonuçlara ulaşmak için belirlenen girişimleri içeren bir bakım planı geliştirir


Planlama2
PLANLAMA saptanması

Planlamada başarı için:

 • Birey ve ailesi ile işbirliği

 • Diğer sağlık ekibi üyeleri ile bilgi alışverişi

 • İlgili literatürü gözden geçirme


Planlama3
PLANLAMA saptanması

 • Bakım planı dinamiktir

 • Bireyin gereksinimleri karşılandıkça değişebilir

 • Yeni gereksinimler tanımlanabilir


Planlama a amasi
PLANLAMA AŞAMASI saptanması

 • Öncelikler belirlenir

 • Hedefler ve beklenen sonuçlar saptanır

 • Hemşirelik girişimleri planlanır

 • Hemşirelik bakım planı kaydedilir


Ncel kler n bel rlenmes
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ saptanması

 • İlk adım sağlıklı/hasta bireyin en önemli sorununun belirlenmesi

 • Öncelikler bireyin sağlık durumundaki değişikliklere göre sürekli olarak değişir

 • Önceliklerin belirlenmesine sağlıklı/hasta birey ile birlikte karar verilir


Ncel kler n bel rlenmes1
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ saptanması

 • Yaşamı tehdit eden durumlar

 • Birey için önemli olan durumlar

 • Kısa sürede müdahale edilmesi gereken durumlar

  Dikkate alınarak sıralama yapılabilir

  Öncelikler → Yüksek

  → Orta

  → Düşük


Y ksek d zeyde ncel kler
YÜKSEK DÜZEYDE ÖNCELİKLER saptanması

 • Müdahale edilmediğinde birey ve diğerleri için zarar ile sonuçlanabilecek hemşirelik tanıları yüksek önceliklidir.

 • Kardiyak out-putta azalma

 • Gaz alışverişinde bozulma

  Yüksek düzeyde öncelikler

 • Fizyolojik, psikolojik, temel insan gereksinimlerine yönelik olabilir


Orta d zeyde ncel kler
ORTA DÜZEYDE ÖNCELİKLER saptanması

 • Bireyin yaşamını tehdit etmeyen ve acil müdahale gerektirmeyen özelliğe sahiptir

 • Cerrahi girişim geçirecek hastada bilgi eksikliği


D k d zeyde ncel kler
DÜŞÜK DÜZEYDE ÖNCELİKLER saptanması

 • Her zaman doğrudan bir hastalık/prognoz ile ilişkili değildir fakat gelecekte bireyin iyi olmasını etkiler

 • Cerrahi girişim geçirecek hastada bilgi eksikliği


Planlamayi s rd rme
PLANLAMAYI SÜRDÜRME saptanması

 • Bireyin bakım planının sürekli güncellenmesini kapsar

 • Bireyin durumundaki değişikliklerde hemşire yeni durumu tanılar ve değerlendirir

 • Devam eden planlama sırasında bazen hemşire başlangıçtaki bakım planını revize eder ve girişimlerini daha sonra bireyselleştirir

 • Son aşama taburculuk planlaması

 • Taburcu olduktan sonra bireyin gereksinimlerinin karşılanması için hazırlığı kapsar


Hedefler beklenen sonu larin bel rlenmes
HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ saptanması

 • Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki değişimleri gösterir

 • Beklenen sonuç: hemşirelik bakım girişimleri sonucunda, bireyin bakım sorununun çözümüne ilişkin beklentilerdir

 • Hedef: hemşirelik girişimleri sonucunda daha genel beklentidir


Hedefler beklenen sonu larin bel rlenmes1
HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ saptanması

Amaç;

 • Bireysel bakımı sağlama

 • Bireyin katılımını arttırma

 • Gerçekçi ve ölçülebilir bakımı planlama

 • Destek grupların işbirliğine izin vermedir


Hedefler beklenen sonu larin bel rlenmes2
HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ saptanması

 • Bireyin hedefleri

 • Bireyin beklentileridir, hemşirelik girişimi uygulandıktan sonra bireyin durumu hakkında açıkça ifade ettiği tahminlerdir.

 • Doğrudan hemşirelik tanısındaki sorunları gösterir


Hedefler beklenen sonu larin bel rlenmes3
HEDEFLER-BEKLENEN SONUÇLARIN BELİRLENMESİ saptanması

Beklenen sonuçlar:

 • Hedeflerin formüle edilmesidir

 • Hemşirelik tanısının değerlendirilmesi için temel oluşturan ölçülebilir beklentilerdir.

 • Değerlendirmeye rehberlik eder


Bakimin hedefler
BAKIMIN HEDEFLERİ saptanması

 • Birey merkezli hedef, özel ve ölçülebilir bir davranış veya bir bireyin en yüksek iyilik düzeyi veya fonksiyonlarındaki bağımsızlığı yansıtan yanıttır

 • Bir hedef bir davranış veya bir yanıt içerir

 • Her bir hemşirelik tanısı için bir-birkaç hedef belirlenebilir

  • Kısa vadeli

  • Uzun vadeli


Hedef bel rlemede b rey n rol
HEDEF BELİRLEMEDE BİREYİN ROLÜ saptanması

 • Birey ve ailesini (uygun olduğunda) ile ortak hedeflerin b merkezli hedeflerin belirlenmesi, bakım hedeflerinde önceliklerin saptanmasını ve eylem planının geliştirilmesini sağlar

 • Ortak hedef belirlenmedikçe ve açık bir plan yapılmadıkça bireyler bakım planına katılmaz


Beklenen sonu
BEKLENEN SONUÇ saptanması

 • Hemşirelik bakımının sonucunda bireyin durumunda ölçülebilen spesifik bir değişimdir

 • Hemşirelik bakımının odağını belirler ve yönlendirir

 • Psikolojik, fizyolojik, sosyal, gelişimsel, spiritüel yanıtlardır


Beklenen sonu1
BEKLENEN SONUÇ saptanması

 • Her bir hemşirelik tanısı ve hedef için birkaç beklenen sonuç yazılabilir

 • Her zaman tek bir girişim sorunu çözmeyebilir

 • Adım adım sıralanması girişimleri planlamada kolaylık sağlar

 • Zaman gösterilerek yazılır

 • Zamanı belirleme sorunun çözümü için sınırlılıkları belirler


Beklenen sonu2
BEKLENEN SONUÇ saptanması

 • Beklenen sonuç her zaman ölçülebilen ifadelerle yazılır

 • Beklenen sonuç kriterleri:

  • Kim?

  • Ne zaman?

  • Ne kadar iyi?

  • Hangi eylem?

  • Hangi koşullarda? sorularını cevaplar


Noc hem irelik bak m sonu lar s n flamas
NOC saptanmasıHemşirelik Bakımı Sonuçları Sınıflaması

 • Hemşirelik bakımı sonuçlarını, hemşirelik girişimlerine duyarlı ve bu girişimlerden etkilenen bir değişken olarak kavramsallaştıran; birey, aile ve toplum düzeyinde ölçülebilir bir durum, davranış yada algılama olarak tanımlanır

 • Herhangi bir NANDA-I hemşirelik tanısı için önerilen birden fazla bakım sonuçları vardır


Beklenen sonu un ifade edilmedi
BEKLENEN SONUÇ’un ifade edilmedi saptanması

 • Amaç bölümü

 • Beklenen sonuç bölümü

 • Amaç bölümü >>> bireyde istenilen durum

 • Beklenen sonuç bölümü >>> gerekli başarılacak gözlenebilir ölçüt


Beklenen sonu un ifade edilmedi1
BEKLENEN SONUÇ’un ifade edilmedi saptanması

 • Bireyin 24 saat içinde 0’dan 10’a kadar bir skala üzerinde 3’den az ağrı şiddeti bildirmesi ile bulgulanan ağrı kontrolü başarılacak

 • Amaç bölümü >>> bireyde istenilen durum >>> ağrı kontrolünü başarma

 • Beklenen sonuç bölümü >>> gerekli başarılacak gözlenebilir ölçüt >>> ağrı skalasında 3 puan


Hedef ve beklenen sonucun yaz lmas nda kurallar
Hedef ve beklenen sonucun yazılmasında kurallar saptanması

 • Birey merkezli

 • Tekil hedef veya sonuç

 • Gözlenebilir

 • Ölçülebilir

 • Zaman sınırlı

 • Karşılıklı

 • Gerçekçi


Hem irelik bak m n n planlanmas
Hemşirelik Bakımının Planlanması saptanması

 • Beklenen hasta sonuçları üzerine temellendirilen hemşirelik girişimleri belirlenmeli ve planlanmalıdır

 • Planlama aşamasında hemşire bireyin, mevcut sağlık durumunu geliştirecek hedefleri ve beklenen sonuçlara ulaştıracak girişimleri seçer


Hem irelik bak m n n planlanmas1
Hemşirelik Bakımının Planlanması saptanması

 • Girişimleri belirlemek için:

  • Girişimlerin bilimsel temeli bilinmeli

  • Gerekli psikomotor beceri ve kişiler arası ilişkilerin bilinmesi

  • Mevcut sağlık kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması


Hem irelik giri imleri
Hemşirelik Girişimleri saptanması

 • Hemşire tarafından başlatılan girişimler: bağımsız hemşirelik girişimleri

 • Diğer sağlık bakım ekibi üyeleri tarafından başlatılan girişimler: bağımlı hemşirelik girişimleri

 • Birbiri ile ilişkili girişimler: ortak girişimleri


Ba ms z hem irelik giri imleri
bağımsız hemşirelik girişimleri saptanması

 • Hemşirenin sahip olduğu bilimsel bilgi, otonomi ve deneyimleri ile çözümleyeceği sorunlara yönelik işlevleri kapsar

 • Diğer ekip üyelerinin istemine gerek yoktur

 • Hastanın gereksinimlerine yönelik belirlenen hemşirelik girişimleri, hemşirelik tanısı, amaç/hedef ve beklenen hasta sonuçları ile ilişkilidir

 • Ödemli bölgenin yükseğe kaldırılması

 • Hastaya kullandığı ilaçların yan etkisi hakkında bilgi verilmesi


Ba ml hem irelik giri imleri
bağımlı hemşirelik girişimleri saptanması

 • Bu girişimlere karar vermede bir başkasının istem, yardım, destek ve rehberliğine gereksinim vardır

 • Hemşirenin sahip olduğu bilimsel bilgi, otonomi ve deneyimleri ile çözümleyeceği sorunlara yönelik işlevleri kapsar

 • Daha çok hastanın tıbbi tanısının tedavisi ile ilişkilidir

 • İlgili ekip üyesinin yazılı sözlü istemi alınmalıdır

 • İlaç isteminin uygulanması

 • Yara örtüsünün değiştirilmesi


Ortak giri imleri
Ortak girişimleri saptanması

 • Sağlık bakım ekibi üyelerinin ortak bilgi ve becerilerinin bir arada uygulamasını gerektirir

 • Bazı girişimlerin diğer ekip üyelerine onaylatılması gerekebilir

 • Hasta bakımına yönelik eğitim/konferans programlarının düzenlenmesi


Giri imlerin belirlenmesi se ilmesi
Girişimlerin Belirlenmesi/Seçilmesi saptanması

 • Hemşirelik tanı türü

 • Amaç/hedef ve beklenen sonuçlar

 • Girişimler için kanıt temeli

 • Girişimlerin uygulanabilirliği

 • Hasta onamı

 • Hemşirenin uygulama yeterliliği

 • Hastanın gereksinimleri, öncelikleri ve geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır


Hem irelik giri imlerinin se iminde
Hemşirelik Girişimlerinin Seçiminde saptanması

 • Hasta için beklenen sonuçların neler olduğu

 • Hemşirelik tanısının özellikleri

 • İlgili girişim konusunda araştırma sonuçları

 • İlgili girişimin uygulanabilirliği

 • Girişimin hastaya uygunluğu

 • Hemşirenin becerisi

 • Sorunun etyolojisi ve bakım planından beklenen sonuçların dikkate alınması


Hem irelik giri imleri1
Hemşirelik Girişimleri saptanması

 • Sağlık durumunu izlemek

 • Bir sorunu önlemek, çözümlemek, kontrol etmek

 • Optimum düzeyde sağlık ve bağımsızlığı kazandırmak için uygulanır


Nic hem irelik giri imleri s n flamas
NIC saptanmasıHemşirelik Girişimleri Sınıflaması

 • Uygulama aşamasında gerçekleştirilecek olan girişimlerdir

 • Klinik karar ve bilgi temeli üzerine kurulmuş, hedef ve beklenen sonuçlara ulaşmak için hemşirenin uyguladığı bakım girişimleridir


Hem irelik bak m n n planlanmas2
Hemşirelik Bakımının Planlanması saptanması

 • Hemşire bakım verdiği hastalara yazılı bakım planı hazırlamakla yükümlüdür

 • Yazılı bir bakım planı;

  • Hastanın gereksinimine göre belirlenmiş hemşirelik tanılarını

  • Amaç/hedef veya beklenen sonuçları

  • Belli hemşirelik girişimlerini içerir


Hem irelik bak m n n planlanmas3
Hemşirelik Bakımının Planlanması saptanması

 • Yazılı bir bakım planı;

  • Bakımın koordinasyonunu

  • Bakımdaki hataların en aza indirilmesini

  • Bakımın devamlılığını

  • Bakımın değerlendirilmesini

  • Verilen bakımın diğer ekip üyeleri ile paylaşılmasını

  • Bakımın kaynaklarının belirlenmesini

  • İşbirliğini sağlar


Uygulama ve de erlend rme

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME saptanması

SÜMEYYE ARSLAN

2012-2013


 • Planlanan hemşirelik bakımının uygulamaya aktarıldığı aşamadır

 • Planlanan bakım bireyin özbakımını güçlendirmesine imkan verdiği sürece başarılı olur

 • Başarılı bakım; sağlık ekibi üyeleri ve aile üyelerinin katılımıyla elde edilir


Hem irelik uygulama becerileri
Hemşirelik Uygulama Becerileri aktarıldığı aşamadır

 • Bilişsel beceriler

 • İletişim becerileri

 • Psikomotor beceriler


Bili sel beceriler
Bilişsel Beceriler aktarıldığı aşamadır

 • Hemşirelik sürecinde eleştirel düşünme uygulamamasını içerir

 • Bir girişimi uygulamak eleştirel düşünme becerisini gerektirir

 • Daha önceki bilgi ve deneyimler kullanılmalı, kavramlar ve durumlar arasında ilişki kurulmalıdır


Leti im becerileri
İletişim Becerileri aktarıldığı aşamadır

 • Birey ve ailesi ile güvene dayalı bir iletişim kurulmalıdır

 • İyi iletişim; işlemler hakkında bilgi vermeyi, bireyin emosyonel gereksinimlerini desteklemeyi, etkili eğitimi sağlar

 • Hemşire; bireyin sorunlarını ve gereksinimlerini, gerekli durumlarda diğer ekip üyeleri ile akıllıca ve zamanında paylaşmalıdır


Psikomotor beceriler
Psikomotor Beceriler aktarıldığı aşamadır

 • Bilişsel ve motor aktivitelerin birleşimini gerektirir

 • Hemşire; gerekli psikomotor beceriyi laboratuar uygulamaları ile kazanmalıdır


Uygulama s reci
Uygulama Süreci aktarıldığı aşamadır

 • Hemşirelik sürecinin uygulama aşamasına başlamadan önce hemşire bireyi ve bakım planını yeniden gözden geçirmeli, araç-gereci, çevreyi düzenlemeli, bireyi hazırlamalı, komplikasyonları önceden tahmin etmeli, önlemeli ve hemşirelik girişimlerini uygulamalıdır


Bireyin yeniden de erlendirilmesi ve bak m plan n n g zden ge irilmesi
Bireyin yeniden değerlendirilmesi ve bakım planının gözden geçirilmesi

Değerlendirme ne zaman olur?

 • Hemşire birey ile her etkileşiminde değerlendirme yapabilir

 • Yeni elde edilen veriler doğrultusunda, bakım planında yeni düzenlemeler yapılabilir

 • Yeniden değerlendirme; hemşirelik girişimlerinin bireyin sağlık düzeyine uygun olup olmadığını belirlemek için önemlidir

 • Yapılan değişiklikler sürecin her basamağına uygulanmalıdır


Nceliklerin belirlenmesi
Önceliklerin Belirlenmesi gözden geçirilmesi

 • Bireyin durumu

 • Toplanan verilerden elde edilen bilgiler

 • Hemşirelik girişimleri için uygun kaynak ve zaman

 • Birey, ailesi ve diğer sağlık bakım ekibi üyelerinin görüşleri

 • Hemşirenin bilgi ve deneyimleri


Nceliklerin belirlenmesi ne i e yarar
Önceliklerin Belirlenmesi ne işe yarar? gözden geçirilmesi

 • Hangi sorunun öncelikle ele alınması gerektiğini ve hangi hemşirelik girişimlerinin öncelikle uygulanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur


Ara gerecin d zenlenmesi ve bireyin haz rlanmas
Araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması gözden geçirilmesi

 • Etkili bakım verilmesini ve zamanın etkin kullanılmasını sağlar

 • Araç gereçler kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirilmelidir

 • Yedek malzemeler açılmadan yedekte bulundurulmalı

 • Sonrasında kullanılmayan malzemeler depoya kaldırılmalıdır


Ara gerecin d zenlenmesi ve bireyin haz rlanmas1
Araç gerecin düzenlenmesi ve bireyin hazırlanması gözden geçirilmesi

 • Çevrenin düzenlenmesi:

 • Bireyin güvenliğini sağlar

 • Daha etkin bakım verilmesini sağlar

 • Bireyin bakımına katılımını sağlar

 • Uygulama öncesi birey rahatlatılmalı

 • Bireyin katılımının gerektiği durumlarda ise konforu sağlanmalıdır


Komplikasyonlar n nceden tahmin edilmesi ve nlenmesi
Komplikasyonların önceden tahmin edilmesi ve önlenmesi gözden geçirilmesi

 • Bazı durumlar komplikasyon gelişmesini kolaylaştırır

 • Bunu engellemek için: kapsamlı ve sürekli tanılama

 • Kronik hastalıklar

 • Yaşlılıklar

 • Özel yaş grupları


Hem irelik giri imlerini uygulama
Hemşirelik Girişimlerini Uygulama gözden geçirilmesi

 • Direk bakım uygulamaları

  • Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede yardımcı olma

  • Bakım verme

  • Acil girişimlerde bulunma ve önlemler alma

  • Danışmanlık

  • Eğitim

 • Birey ile direk ilişkili olmayan bakım uygulamaları


G nl k aktiviteleri ger ekle tirmede yard mc olma
Günlük aktiviteleri gerçekleştirmede yardımcı olma gözden geçirilmesi

 • Fizyolojik, psikolojik, temel insan gereksinimlerine yönelik olabilir

 • Beslenme, boşaltım, özbakım, hareket, kişisel hijyen gibi aktivitelere yardımcı olma


Bak m verme
Bakım verme gözden geçirilmesi

 • Özel bilgi ve beceri, eleştirel düşünme ve karar vermeyi gerektirir

 • Pozisyon değiştirme

 • Üriner kateterizasyon

 • Eklem açıklığı hareketlerini uygulama

 • Kişisel hijyen uygulamaları


Acil giri imlerde bulunma ve nlemler alma
Acil girişimlerde bulunma ve önlemler alma gözden geçirilmesi

 • Bireyin fizyolojik, psikolojik olarak yaşamının tehlikede olduğu durumlarda alınan önlemlerdir

 • İlaç uygulaması

 • Kardiyopulmoner canlandırma

 • Konfüze bireyi yaralanmalardan koruma


Dan manl k
Danışmanlık gözden geçirilmesi

 • Bireye problem çözme becerilerini kazandıracak, stresle baş etme yöntemlerini kullanmada ve kişilerarası ilişkileri geliştirmesinde yardımcı olmayı içerir


E itim
Eğitim gözden geçirilmesi

 • Hemşirenin sorumluluğudur

 • Danışmanlık ve eğitim birbiriyle yakından ilişkilidir

 • Bireyde değişim meydana getirmek için iletişim becerilerini kullanmayı gerektirir

 • Danışmanlık ile; yeni tutum ve davranışlar

 • Eğitim ile; yeni bilgi ve psikomotor beceriler kazandırılır


Birey ile direk ili kili olmayan bak m uygulamalar
Birey ile direk ilişkili olmayan bakım uygulamaları gözden geçirilmesi

Direk bakım uygulamalarını destekleyen aktivitelerdir

Tanı tedavi ile ilgili uygulamalar

Tanı işlemleri için randevu alma

Tanı işlemleri için hastanın hazırlığı


De erlendirme
Değerlendirme gözden geçirilmesi

 • Bireyin gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulanan hemşirelik girişimlerinin etkinliği hakkında karar verme

 • Değerlendirmede kullanılan beceriler:

 • Bakım standartları, normal hasta yanıtları, hemşirelik model ve kuramları hakkında bilgiler, hemşirelik girişimlerinin etkinliğini takip edebilme yeteneği, yapılmış çalışma sonuçlarından haberdar olma


De erlendirme1
Değerlendirme gözden geçirilmesi

 • Değerlendirme sürecin her aşamasında yer alır

 • Değerlendirme yapmanın nedenleri:

  • Hemşirelik bakımı ile ilişkili karar vermeye yardımcı objektif-sübjektif veriler toplamak

  • Hemşirelik girişimlerine karşı bireyin davranışlarını değerlendirmek

  • Belirlenen hedefler ile bireyin yanıtlarını değerlendirmek

  • Hangi hedeflere ulaşıldığı veya hangi sorunların çözüldüğüne karar vermek

  • Birey, aile, hemşire ve diğer sağlık ekibi üyelerinin sağlık bakımı kararlarına ne derecede katıldığını belirlemek

  • Hemşirelik bakımının kalitesini ve bireyin sağlık durumu üzerindeki etkisini değerlendirmek


De erlendirme t rleri

Kriterlere göre değerlendirme gözden geçirilmesi

Yapı değerlendirmesi

İşlev değerlendirmesi

Sonuç değerlendirmesi

Zamana ve sıklığa göre değerlendirme

Sürekli değerlendirme

Aralıklı değerlendirme

Son değerlendirme

Değerlendirme Türleri


De erlendirme s reci
Değerlendirme süreci gözden geçirilmesi

 • Hedefler ve beklenen hasta sonuçlarını yeniden gözden geçirme

 • Değerlendirmeye yönelik veri toplama

 • Verilerin özetlenmesi ve tartışılması

 • Verilerin kayıt edilmesi

 • Bakım planının yeniden gözden geçirilmesi

 • Bakım planının sona ermesi

 • Bakım planının değiştirilmesi


1 hedefler ve beklenen hasta sonu lar n yeniden g zden ge irme
1. Hedefler ve beklenen hasta sonuçlarını yeniden gözden geçirme

 • Hedef ve beklenen hasta sonuçları; bireyin hemşirelik uygulamalarına yanıtını değerlendirmek amacı ile uygulanır

 • Hedef: bireyin sağlık durumunun devamı yada hemşirelik tanısının çözümlendiğinin bir göstergesi olarak bireyde beklenen davranıştır

 • Beklenen hasta sonuçları: bireyin sağlık durumunda önceki yada şimdiki sağlık durumuna göre olumlu yada olumsuz sonuçlardır


2 de erlendirmeye y nelik veri toplama
2. geçirmeDeğerlendirmeye yönelik veri toplama

 • Bireyin sağlık durumuna yönelik objektif veriler toplanır


3 verilerin zetlenmesi ve tart lmas
3. geçirmeVerilerin özetlenmesi ve tartışılması

 • Bulguları yorumlamada bireyin davranışsal yanıtları ile fizyolojik belirti ve bulguları karşılaştırılır

 • Bakımda beklenen hasta sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını doğru belirlemek için:


Bak mda beklenen hasta sonu lar na ula l p ula lmad n do ru belirlemek i in
Bakımda beklenen hasta sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Bireyde beklenen davranış yada cevabı tam olarak belirleyebilmek için sonuç kriterleri test edilir

 • Bireyin gerçek davranış ve yanıtları tanımlanır

 • Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlarla karşılaştırılır

 • Oluşturulmuş sonuç kriterleri, gerçek davranış ve yanıtlar arasındaki kararlılığın derecesi muhakeme edilir

 • Eğer uzlaşma yoksa engeller nelerdir? Niçin uzlaşma olmuyor? Sorularına yanıt aranır


De erlendirme sonu lar nelerdir
Değerlendirme Sonuçları Nelerdir? ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Hedefler gerçekleştirilmiştir ve ek bir uygulamaya gerek yoktur

 • Hedefler kısmen gerçekleştirilmiştir ve uygulamaya devam edilmelidir

 • Hedefler gerçekleştirilmemiştir


Hedeflere ula amama nedenleri
Hedeflere Ulaşamama Nedenleri: ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Verilerin eksik toplanması

 • Bireyin sorunlarını belirlemede eleştirel düşünülmemesi

 • Uygun olmayan tanı seçilmesi

 • Hedeflerin gerçekçi olmaması

 • Yanlış yöntem seçimi

 • Planlanan girişimlerin bireye yada duruma uygun olmayışı

 • Bireyin uygulamaya dahil edilmemesi

 • Planlanan girişimlerin eksik uygulanması

 • Bireyin durumunda beklenilmeyen değişikliklerin olması

 • Bireyin uygulamalara cevabının yetersiz değerlendirilmesi

 • Diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapılmaması


4 verilerin kay t edilmesi
4. Verilerin kayıt edilmesi ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Değerlendirmede en önemli bölüm kayıt ve rapor etme

 • Doğru kararlar için doğru kayıt

 • Kayıt ederken her zaman aynı değerlendirme ölçüleri kullanılmalı

 • Yazılı hemşirelik notları, tanılama bulguları, her vardiya değişiminde hemşireler arasında paylaşılmalıdır


5 bak m plan n n yeniden g zden ge irilmesi
5. Bakım planının yeniden gözden geçirilmesi ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Beklenen hasta sonuçları değerlendirilir, bakımın hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına, bakım planında düzenleme yapma ihtiyacı olup olmadığına karar verilir

 • Varsa gerekli düzenlemeler tüm hemşirelik süreci aşamaları için yeniden yapılır


6 bak m plan n n sona ermesi
6. Bakım planının sona ermesi ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Beklenen hasta sonuçlarına ve hedeflere ulaşıldığına karar verildiğinde bu konu birey ile paylaşılmalıdır

 • Her ikisi de hedeflere ulaşıldığını düşünüyorsa bakım planı sonlandırılır

 • Durum kayıt altına alınarak diğer hemşireler de bilgilendirilir


7 bak m plan n n de i tirilmesi
7. Bakım planının değiştirilmesi ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Hedeflere ulaşılmadığı zaman etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir

 • Bireyin genel durumunda, gereksinimlerinde ve yeteneklerindeki değişiklikler bakım planında değişiklik yapmayı gerektirir

 • Bakım planı değiştirildiğinde hemşirelik süreci aşamaları tekrar ele alınmalıdır


Hem irelik bak m n n planlanmas4
Hemşirelik Bakımının Planlanması ulaşılmadığını doğru belirlemek için:

 • Yazılı bir bakım planı;

  • Bakımın koordinasyonunu

  • Bakımdaki hataların en aza indirilmesini

  • Bakımın devamlılığını

  • Bakımın değerlendirilmesini

  • Verilen bakımın diğer ekip üyeleri ile paylaşılmasını

  • Bakımın kaynaklarının belirlenmesini

  • İşbirliğini sağlar


Kayit ve rapor etme

KAYIT VE ulaşılmadığını doğru belirlemek için:RAPOR ETMEKay t formlar ndaki temel bilgiler
Kayıt formlarındaki temel bilgiler açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Hasta kabul bilgileri, tanımlayıcı özellikler ve demografik veriler

 • Hemşirelik tanılaması

 • Hemşirelik tanısı

 • Hemşirelik bakım planı

 • Hemşirelik bakım kayıtları ve değerlendirme

 • Tıbbi öykü

 • Tıbbi tanılama bulguları

 • Tıbbi tanılar

 • Tıbbi tedavi girişimleri


Kay tlar n ama lar
Kayıtların amaçları açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • İletişim

 • Veri toplama

 • Araştırma

 • Eğitim

 • Denetleme ve kontrol

 • Maliyet hesaplama

 • Yasal belge


Kay tlarda yasal a dan dikkat edilecek noktalar
Kayıtlarda yasal açıdan dikkat edilecek noktalar açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Doğru, tanımlayıcı, objektif ve eksiksiz olmalı

 • Sadece tek renk ve silinmeyen kalem kullanılmalı

 • Kayıttaki herhangi bir kelime silinmemelidir

 • Hatalı kayıt yapıldığında, kelimenin/cümlenin üzerine bir çizgi çekilmeli ve ‘kayıtta hata’ yazılmalı

 • Evrensel kısaltmalar kullanılmalı

 • Kayıt yaparken boş satır/alan bırakılmamalı

 • Durumun tanımlanması satır ortasında bittiğinde satır sonuna kadar çizgi çekilmeli, alt satıra isim yazılıp imza atılmalı


Kay tlarda yasal a dan dikkat edilecek noktalar1
Kayıtlarda yasal açıdan dikkat edilecek noktalar açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Bütün sayfanın tekrar yazılması gerekiyorsa üzerine çarpı atılmalı, hemşire adını yazıp imzasını atmalı, üzerine ‘tekrar yazıldı’ diye yazmalıdır, orijinal sayfa atılmamalı, kayıtların içine eklenmelidir

 • Bilgisayar kayıtları için şifre gizli tutulmalıdır

 • Kayıtlar sadece bakım veren hemşire tarafından tutulmalıdır

 • Tedaviler, gözlemlerle ilgili diğer kayıtlar, hemşirelik bakımı uygulandıktan sonra tutulmalıdır

 • Kurum politikası ve kayıt sistemi göz önünde bulundurularak kayıt tutulmalıdır


Kaliteli kay t ve rapor tutma i in ilkeler
Kaliteli kayıt ve rapor tutma için ilkeler açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Gerçeklik

 • Doğruluk

 • Kapsamlılık

 • Geçerlilik

 • Organizasyon

 • Gizlilik


Raporlar
Raporlar açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Aktivite yada gözlemlerin özetidir

 • Vardiya değişim raporu

 • Telefon raporu

 • Transfer raporu

 • Kaza rapor


Vardiya de i im raporu
Vardiya değişim raporu açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Vardiya değişimleri için tutulan rapor

 • Amaç bakımda devamlılığı sağlamaktır

 • Sözel, yazılı, teyp kaydı ve hasta başında verilebilir


Vardiya de i im raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar
Vardiya değişim raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Bireyin demografik bilgilerini verirken sadece isim, cinsiyet, tıbbi tanı ve öykü gibi genel bilgilere yer verilmeli

 • Bireyin sorunu ve soruna yanıtları objektif bulgular ile tanımlanmalı

 • Hemşirelik tanıları ve ilişkili faktörler tanımlanır

 • Bakım ile ilişkili önemli bilgiler aile yakınları ile paylaşılmalı, bakıma destek vermeleri sağlanır


Vardiya de i im raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar1
Vardiya değişim raporunda dikkat edilmesi gereken noktalar açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Taburculuk planı sürekli gözden geçirilir

 • Bakım ve tedavi ile ilişkili olan yöntemler yada yeni uygulanan yöntemler hemşireler ile paylaşılır

 • Eğitim planı ve bireyin buna yanıtı tanımlanır

 • Hemşirelik bakımı girişimleri değerlendirilir


Vardiya de i im raporunda yap lmamas gerekenler
Vardiya değişim raporunda yapılmaması gerekenler açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Kayıtlarda var olan tüm demografik bilgiler tekrarlanmamalı

 • İyi, kötü, normal gibi genel ifadeler kullanılmamalı

 • Tıbbi tanı ile hemşirelik tanısı birbirine karıştırılmamalı

 • Bireyin yakınları ile ilişki kurmaktan kaçınılmamalı

 • Uygulanan yöntemlerin ayrıntılı işlem basamakları anlatılmamalı

 • Vardiyaya başlayacak hemşire daha ayrıntılı bilgi istemediği sürece detaylardan ve gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır


Telefon raporu
Telefon raporu açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Telefonla alınan bilgiler yazılı forma kaydedilmelidir

 • Telefon konuşması ne zaman yapıldı?

 • Kim yaptı?

 • Bilgi vermek için kim aradı?

 • Ne bilgi verildi?

 • Hangi bilgiler alındı?


Transfer raporu
Transfer raporu açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Hastalar bir klinikten bir kliniğe transfer edilirken verilen raporlardır

  • Bireyin adı, yaşı, hekimi, tıbbi tanısı

  • Kısa tıbbi öykü

  • Şimdiki sağlık durumu

  • Şimdiki hemşirelik tanıları ve bakım planı

  • Transfer sonrası karşılanması gereken, hastanın acil gereksinimleri

  • Özel uygulama gerektiren durumlar

  • Hastanın özel bir cihaza gereksinim durumu


Kaza raporu
Kaza raporu açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Sağlık bakım kurumlarında operasyon yada hasta bakımı ile uyuşmayan raporlardır

 • Hasta, ziyaretçi, çalışan bireyler alışılmadık durumlarla karşılaşabilir

 • Kaza raporları kurumdaki risk faktörlerinin belirlenmesini sağlar

 • Yaralanma olmasa da kaza raporları tutulmalıdır


Kaza raporu tutmada ilkeler
Kaza raporu tutmada ilkeler açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • Kazaya şahit olan/hastayı o şekilde bulan hemşire rapora kaydedilir

 • Hemşire ne olduğunu kısa ve objektif terimlerle tanımlar

 • Hemşire olayın nedenini açıklamaya, yorumlamaya çalışmaz

 • Hemşire hastanın durumunu objektif olarak tanımlar

 • Hemşire/hekim tarafından alınan önlemler rapor edilir

 • Rapor kısa sürede ilgili birime iletilir


Kaza raporu tutmada ilkeler ila hatas
Kaza raporu tutmada ilkeler-ilaç hatası açıdan kullanılan yazılı yada basılmış kanıtların kaydı olan her şeye

 • İlaç hatası kısa ve doğru şekilde tanımlanmalı

 • Hasta ile ilişkili bilgiler verilmeli

 • Hastada oluşan yan etki/hayatı tehdit eden etkiler belirtilmeli

 • Hatayı yapan hemşire kaydedilmeli


ad