karar destek s stemler kds decision support systems dss
Download
Skip this Video
Download Presentation
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS. KARAR VERME VE YÖNETİM. En önemli yönetsel faaliyetlerden biri karar vermedir. Problemleri tan ı mak P roblemlere çözüm yollar ı üretmek Ç özüm yollar ı ndan birini seçmek B u seçimi uygulamak hepsi birer karar vermedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS' - noel-richmond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en nemli y netsel faaliyetlerden biri karar vermedir
En önemli yönetsel faaliyetlerden biri karar vermedir.
 • Problemleri tanımak
 • Problemlere çözüm yolları üretmek
 • Çözüm yollarından birini seçmek
 • Bu seçimi uygulamak

hepsi birer karar vermedir.

y neticinin b a ar s
Yöneticinin Başarısı
 • Yöneticinin başarısının derecesi çoğu zaman çıktıyla sorumlu olduğu girdiler arasındaki oranla ölçülür.
 • Bu oran işletmenin üretkenlik göstergesidir.
 • Bütün bunların sağlanmasında yöneticilerin verdikleri kararların çok önemli payı vardır.
de er odakl d nme
Değer odaklı düşünme
 • Esas olarak iki eylemden ibarettir:
 • Önce ne istediğine karar verme
 • Daha sonra nasıl elde edeceğini hesaplama.

Bütün bunları yapabilmek için bilgiye büyük gereksinim olacaktır.

y neticinin r olleri
Yöneticinin Rolleri
 • Genel olarak üç sınıfa ayrılmıştır:

1. Kişiler arası roller

2. Bilgi iletimi ve işlenmesiyle ilgili roller

3. Kararlarla ilgili roller

Yeni bilişim sistemlerinin amacı bu üç gruptaki rolleri desteklemektir.

karar verme s re leri
Karar Verme Süreçleri

Etkili bir bilişim ve karar destek sisteminin tasarlanmasında karar verme süreci ve örgütün yapısı çok önemlidir.

strateji kds
Strateji & KDS

Genellikle yönetim örgütsel amaçları oluşturur, bu amaçlara ulaşmak için bir strateji belirler ve stratejisini yürütmek için kaynaklarını planlar. İşletmenin tek bir amacı olabileceği gibi birden fazla amacı da olabilir.

Farklı stratejiler farklı örgüt yapısına götürür ve farklı bilişim sistemi ihtiyaçları oluşturur.

karar verme nin ad m
Karar vermenin üç adımı

1-Bütün strateji seçeneklerinin listelenmesi,

 • 2-Her stratejiyi takip eden bütün sonuçların saptanması,
 • 3-Sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

(H.A. Simon)

karar verme s reci bs
Karar Verme Süreci & BS
 • Karar vermenin genel bir işlemi olmasına rağmen, standart hale getirilmekten uzaktır.
 • Kişiler değişik şekilde kararlar verirler.
 • Karar verme sırasında bilgi çok önemli bir rol oynar.
 • Bilişim sistemleri, karar vericinin bilinen karar verme tarzıyla uyum içinde olmalıdır.
k arar t arz
Karar Tarzı
 • Yöneticilerin karar verme ve diğer insanlarla etkileşim şekli yöneticinin “karar tarzı” olarak tanımlanır.
 • Pek çok karar tarzı vardır.
karar verme tarzlar
Karar Verme Tarzları
 • Çözümsel
 • Araştırmacı
 • Baskıcı
 • Demokratik
 • Danışan
karar tarz kds
Karar Tarzı & KDS
 • Burada önemli olan kullanıcıların karar verme tarzıyla “karar destek sistemleri-KDS” arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu sistemlerin kararları nasıl desteklediğidir.
 • KDS pek çok kullanıcı tarafından kullanılabilmeli ve gerektiğinde sisteme yeni kullanıcılar da katılabilmelidir.
karar modelleri
Karar Modelleri
 • Karar modelleri aşağıda belirtilen sınıflara ayrılabilir:

1. Yüksek derecede yapısal

2. Orta derecede yapısal

3. Yapısal olmayan

karar destek sistemleri kds
Karar Destek Sistemleri-KDS
 • Karar Destek Sistemleri-KDS oluşturulmadan önce cevaplanması gereken önemli sorular şunlardır:
 • 1.Karar ya da görev nedir?,
 • 2.Yönetici bunu nasıl icra eder?,
 • 3.Yönetici hangi bilgiyi kullanır?,
 • 4.Bu işlemin daha etkili hale getirilmesinden kastedilen nedir?.
y netim bilimi i lem ara t rmas yakla m
“Yönetim bilimi/işlem araştırması”Yaklaşımı

Yöneticilerin problemleri çözmek için sistematik bir işlemi takip edebileceklerini kabul eder.

Bu nedenle, yönetsel karar vermede bilimsel yaklaşım kullanmak mümkündür.

y netim bilimi i lem ara t rmas yakla m1
“Yönetim bilimi/işlem araştırması”Yaklaşımı

1.Problemi tanımlama (durumun bir sorun veya bir fırsatla ilgili karar durumu olduğunun tanımlanması),

2.Sorunu standart bir sınıfa yerleştirme,

3.Gerçek yaşamdaki sorunu tanımlayan matematik modeli kurma,

4.Modeli oluşturulan sorunun olası çözümlerini bulma ve bunları değerlendirme,

5.Soruna bir çözüm seçme ve bu çözümü tavsiye etme.

karar modelleriyle bili im sistemi aras ndaki li ki
Karar Modelleriyle Bilişim Sistemi Arasındaki İlişki

“Yönetim bilimi/işlem araştırması” yaklaşımı doğal olarak model oluşturma etrafında toplanır.

Karar Destek Sistemlerinin Model Tabanını oluşturur.

ad