slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aizstāvība PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aizstāvība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Aizstāvība - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Stratēģiskā aizstāvība: Principi un prakse Patrick Yu (NICEM izpilddirektors, Lielbritānija) 2008. gada 13. novembris. Aizstāvība. Aizstāvība ir rīcība vai process, ar kura palīdzību tiek atbalstīta kāda lieta vai jautājums ( piemēram, cīņa pret diskrimināciju darba tirgū)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aizstāvība' - noe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Stratēģiskā aizstāvība: Principi un praksePatrick Yu(NICEM izpilddirektors, Lielbritānija)2008. gada 13. novembris
aizst v ba
Aizstāvība
 • Aizstāvība ir rīcība vai process, ar kura palīdzībutiek atbalstītakāda lieta vai jautājums (piemēram,cīņa pret diskrimināciju darba tirgū)
 • Aizstāvības kampaņair mērķtiecīgu darbību komplekssšīs lietas vai jautājuma atbalstam
aizst v ba1
Aizstāvība
 • Aizstāvības mērķis ir:

- veidot atbalstušai lietai vai problēmai;

- mudināt citus atbalstīt to; vai

- censties ietekmētvai mainītattiecīgos likumdošanas aktus

aizst v bas l dzek i
Aizstāvības līdzekļi
 • Juridiskā aizstāvība;
 • Nejuridiskā aizstāvība;
 • Abu aizstāvības veidu kombinācija
juridisk s aizst v bas probl mas
Juridiskās aizstāvības problēmas
 • Mīts, kalikumi ir grūti izprotamivai ka tie ir ‘bagātnieku likumi’;
 • Juristi ir pārāk pedantiski likumu kalpi, kas neizprot vienkāršo ļaužu dzīvi;
 • Sabiedrības grupām trūkst līdzekļu, laiierosinātu lietu;
 • Trūkst juridiska atbalstaun sabiedrības juridiskasizglītošanas.
nejuridiskas aizst v bas probl mas
Nejuridiskas aizstāvības problēmas
 • Tā ir vērsta uz vienu konkrētu gadījumu
 • Trūkst stratēģiska redzējumaun ietekmes;
 • Trūkst stratēģiska atbalsta;
 • Barjeras kolektīvas rīcības veikšanai; un
 • Izmaiņas notiek zemākajā, bet ne vienmēr politikas līmenī – iespaids nav ilgstošs
dens tarifu kampa a
Ūdens tarifu kampaņa
 • Arodbiedrības, sabiedrības grupas, politiķiu.t.t. organizē kampaņu pret ūdens tarifiem (lietavai jautājums);
 • Parakstu vākšanas kampaņa, sabiedriskipasākumi, politiski mītiņiun manifestācijas;
 • Patērētāju padome tiesiskā ceļā apstrīdvaldības likumdošanas aktus, pamatojoties uz nepietiekamu konsultēšanosun jēgpilnas un efektīvas darbības trūkumu.
strat isk aizst v ba
Stratēģiskā aizstāvība
 • Kā vietējās sabiedrības grupasspēj mainītlikumus, politiku and praksi;
 • Kā izmantot likumdošanu,lai veicinātuneaizsargātu grupu tiesības un stāvokļa uzlabošanos un uzlabotu sociālo taisnīgumu;
 • Juridisku un nejuridisku aizstāvības līdzekļu kombinēšana, balstoties uz stratēģiska rakstura pasākumiem, kas būtiski ietekmēpolitiku.
strat iska ties an s
Stratēģiska tiesāšanās
 • Tiesāšanās var būt viena no mērķtiecīgām darbībām vispārējās aizstāvības kampaņas ietvaros.
 • To sauc parStratēģisku tiesāšanos,kad juridisks jautājums, kas tiek izvirzīts lietas ietvaros, veido daļu novispārējās aizstāvības kampaņas.
 • Vislabāk identificēt un izvirzīt šādas lietas un jautājumus var sabiedrības grupas vai nevalstiskās organizācijas.
strat isk s ties an s nosac jumi
Stratēģiskās tiesāšanās nosacījumi
 • Sabiedrības grupu/NVO potenciāla veidošana un stiprināšana;
 • Aktīvistu un juristu atbalsts
 • Veidot tiesāšanās atbalsta tīklu un resursus, lai stiprinātu vietējo kopienu;
 • Apvienību veidošana un kolektīva rīcība.
strat isk s aizst v bas pla ki jaut jumi
Stratēģiskās aizstāvības plašāki jautājumi
 • Kā izvēlēties jautājumus?
 • Kā izvēlēties lietas?
 • Kā organizēt un atbalstītgrupu, kuru šī problēma skar?
 • Kā organizēt cilvēkus kolektīvai rīcībai?
 • Kā apstrīdētnoteikumus vai lēmumus?
no paft koal cijas l dz s 75
No PAFT koalīcijas līdz S.75
 • Ēdnīcas privatizācija slimnīcā;
 • Negatīvi iespaidoja sievietes ar zemu atalgojumu;
 • UNISON apstrīdējajauno politikutiesā;
 • Lēmums: iekšējo valdības PAFT politiku var izmantot, lai apstrīdētu valdības politiku un praksi, kura bija negatīvi ietekmējusi dažādas neaizsargātas grupas.
no paft koal cijas l dz s 751
No PAFT koalīcijaslīdz S.75
 • Tiesas lēmuma tapšanu veicināja daudzi un par galveno kursu tika noteikta visu iedzīvotāju cīņa par vienlīdzīgām tiesībām;
 • Tika izveidota PAFT koalīcijakolektīvu aktivitāšu veikšanai ar nolūku padarīt to par pastāvīgi darbojošos spēku.
 • Doma par vispārēju vienlīdzību tika apspriesta Lielās piektdienas vienošanās ietvaros un 75.sadaļa ieguva likuma spēku.
m c bas
Mācības
 • Stratēģiskā iejaukšanās;
 • Apvienību veidošanaun kolektīvā rīcība;
 • Aktīvisti, juristi, tiesību ekspertiun citi speciālisti strādā kopā,lai iegūtu rezultātu;
 • Tika izveidota Vienlīdzības koalīcijakā koordinējoša organizācija.