slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996. Zákon zachování hybnosti a jeho důsledky. podle 3. Newtonova zákona- zákona akce a reakce na sebe působí dvě tělesa stejně velkými opačnými silami F 1 =-F 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám' - noble-conway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

slide4
podle 3. Newtonova zákona- zákona akce a reakce na sebe působí dvě tělesa stejně velkými opačnými silami
 • F1=-F2
 • na tělesa nepůsobí žádné jiné síly
 • soustava je izolovaná
 • budeme se zabývat působením vzájemných sil (akce a reakce) na celkovou hybnost soustavy
 • hybnost je vektorová veličina
 • hybnost soustavy je vektorovým součtem hybností jednotlivých těles
slide5
síla F1 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní
 • síla F2 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní
 • čas působení síly je stejný
 • z rovnosti sil vyplývá rovnost změn hybností
slide6
změny hybnosti dvou těles jsou stejně velké, ale mají opačný směr
 • změna hybnosti (rozdíl koncové a počáteční hybnosti tělesa)
 • po dosazení dostáváme:
 • upravíme:
z kon zachov n hybnosti zzh
zákon zachování hybnosti (ZZH)
 • celková hybnost izolované soustavy se nemění
 • součet hybností těles na počátku a součet hybností těles po působení síly je stejný
 • zákon zachování hybnosti platí i pro soustavu více než dvou izolovaných těles
 • celková hybnost soustavy je konstantní
zzh vyj d en hmotnost a rychlost
ZZH vyjádřený hmotností a rychlostí
 • vyjádříme-li hybnost pomocí rychlosti a hmotnosti těles
 • můžeme vyjádřit zákon zachování hybnosti
  • změna hybnosti jsou u obou těles stejně velké
  • změna rychlosti závisí na poměru hmotností
 • POKUS
slide9
budou-li počáteční rychlosti těles nulové
 • dostáváme poměr mezi rychlostí a hmotností
  • rychlosti vozíčků jsou v opačném poměru než jejich hmotnosti
  • bude-li hmotnost prvního vozíčku dvojnásobná (2m1=m2)
  • bude rychlost druhého vozíčku dvakrát větší (v2=2v1)
vyu it z kona zachov n hybnosti v praxi
využití zákona zachování hybnosti v praxi
 • raketové motory, turbíny, zpětný náraz při výstřelu zbraně
 • Heronova baňka
 • hadice odklánějící se při puštění vody
1 p klad
1. příklad
 • Střela o hmotnosti 20 gramů je vystřelena z pušky o hmotnosti 4 kg rychlostí 800 m·s-1. Vypočítejte zpětnou rychlost pušky.
 • zápis:
  • m1=20 g= 0,02 kg
  • v1= 800 m·s-1
  • m2= 4kg
  • v2= ? m·s-1
 • výpočet:
2 p klad
2. příklad
 • Jak velkou silou udeřil hokejista do stojícího puku o hmotnosti 200gramů, jestliže puk nabyl rychlost 72 km·h-1? Doba působení síly byla 0,01sekudy.
 • zápis:
  • m=200 g= 0,2 kg
  • v= 72 km·h-1 = 20 m·s-1
  • t= 0,01s
  • F= ? N
 • výpočet:
zdroje a pou it literatura
Zdroje a použitá literatura
 • Pokus
  • FYZ WEB. Rázostroj [online]. [cit. 23.10.2013]. Dostupný na WWW: http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/RAZOSTROJ/INDEX.HTM
 • Obrázky
  • SEIFERT, Robert. Diplomová práce Vybrané fyzikální demonstrace z mechaniky [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://physics.ujep.cz/~rseifert/oldweb/dipl/diplomka.html
  • NABLA.CZ. Zákon zachování hybnosti [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika/zakon-zachovani-hybnosti.php
 • BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr: Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80-901619-3-6.
 • LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978-80-7196-428-5.
ad