sz nbiol giai alapfogalmak n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szünbiológiai alapfogalmak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Szünbiológiai alapfogalmak - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Szünbiológiai alapfogalmak. Ökológiai definíciók. Haeckel (1866): ökosz –logosz Juhász –Nagy Pál: CR (centrális referencia) PCP (populációcentrikus posztulátum) CH (centrális hipotézis) CT (centrális tény) CP (centrális probléma) DA (deviációs alapkérdés)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szünbiológiai alapfogalmak' - noam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kol giai defin ci k
Ökológiai definíciók

Haeckel (1866): ökosz –logosz

Juhász –Nagy Pál:

 • CR (centrális referencia)
 • PCP (populációcentrikus posztulátum)
 • CH (centrális hipotézis)
 • CT (centrális tény)
 • CP (centrális probléma)
 • DA (deviációs alapkérdés)

- KA (kényszerfeltétel alapkérdés)

sio szupraindividu lis organiz ci
SIO(szupraindividuális organizáció)

Populáció: SIO alapegysége,

1./ tényleges szaporodási közösség

2./ egy fajhoz tartozó, együtt élő egyedek

halmaza

3./ valamely statisztikai döntés alapján

esszenciálisan azonosnak minősülő egye-

dek halmaza (JNP)

4./ egy alkalmasan megadott bióta egy eleme  mindig relatív, az adott vizsgálat céljától,

feltételeitől függ.

sio egys gei
SIOegységei
 • Csoport
 • Koalíció
 • Életközösség (biocönózis)
 • Biom
 • Bioszféra
k rnyezet
Környezet

1./ Szinguláris környezetelv

2./ Plurális környezetelv

(külvilág, élőhely, miliő, ökológiai környezet)

3./ Multiplurális környezetelv

k rnyezet s tolerancia
Környezet és tolerancia

Környezet: A külvilág azon elemeinek halmaza, amelyek valamely szünbiológiai objektumra ténylegesen és közvetlenül hatnak.

Tolerancia: Minden élőlény belső sajátossága, amely megszabja, hogy a környezeti tényezőket milyen határon belül képes elviselni.

( euriöcikus- tágtűrésű, sztenoöcikus- szűktűrésű)

 • Komplementer kapcsolat
 • Ökológiai tényezők
kol giai indik ci
Ökológiai indikáció

Indikációelmélet:

Minden szünbiológiai objektum indikátor:

saját környezetét tökéletesen egyedül

önmaga indikálja.

Indikáció, indikátor, indikandum, indikátum

niche elm let
Niche elmélet

Steere, Grinnel, Elton, Szelényi

Def.: A környezeti tényezők értékeiből, mint tengelyekből alkotott n-dimenziós absztrakt tér azon része, ahol egy adott faj egyedei tartósan túlélni és szaporodni képesek. (Hutchinson)

J-N P: Ökostátusz: A miliő elemeinek mérhető értékeiből, mint tengelyekből alkotott n-dimenziós hipertér azon értékek által meghatározott része, melyeket egy szünbiológiai egység elfoglal.

niche t r
Niche-tér

X1 ‘

niche

X1”

X2”

X2’

niche sz less g
Niche-szélesség

Shannon-Wiener információelméleti fg.

H = - pi log pi

pi: az adott niche tengely mentén az i-ik értékhez tartozó relatív preferencia érték

denzit s s m r se
Denzitás és mérése

Def.: A populáció tagjainak téregységre

vonatkoztatott sűrűsége. (szárazföld, víz)

Növények: borítási érték

Mintavétel:

 • teljeskörű

- reprezentatív minta

diszperg lts g
Diszpergáltság

Denzitás: mennyiségi kat.



Diszpergáltság: minőségi kat.,egyedek

eloszlása topográfiai térben

véletlen diszpergáltság, Poisson eloszlás I=1 diszpergáltsági index; szegregalt diszpergáltság I1, aggregált diszpergáltság I1

popul ci k id dinamizmusa
Populációk idődinamizmusa

Irányítási és stabilitási alapfogalmak:

Szabályozás: irányítási folyamat, amely

egy rendszert egy adott állapotban tart.

Vezérlés: a rendszert állapotok sorozatán

viszi keresztül.

popul ci k id dinamizmusa1
Populációk idődinamizmusa

Stabilitás:

- Perzisztencia

- Diszturbancia:fenntartó, romboló

- Reziliencia

- Perturbáltság

popul ci k id dinamizmusa2
Populációk idődinamizmusa

Y(t) = Y*+ a

Tömegesség, egyensúlyi helyzet, perturbáltság mértéke

a(t+) = b a(t)

b-1 divergens oszcilláció

b=-1 konst. o.

-1<b<0 csillapított o.

b=0 elhal

0<b<+1 exp. csillapított o.

b=+1 folytonos p.

b +1 exp. divergencia

Y(t) = T+C+S Trend, ciklus, sztohaszticitás

popul ci k id dinamizmusa3
Populációk idődinamizmusa

dN/dT = ( B(N)-D(N)) + (I(N)-E(N))

Egyensúly nélküli modellek( Linné, Darwin )

dN/dT = N(t) r szaporodási koeff.

popul ci k id dinamizmusa4
Populációk idődinamizmusa

Egyensúlyi pont (B(N)=D(N)  N=N*)

-stabil egyensúlyi pont:

(dB/dN)N=N*  (dD/dN)N=N*

N és N*közeledik egymáshoz

-instabil egyensúlyi pont: (Allee-effektus)

(dB/dN)N=N*  (dD/dN)N=N*

N és N* távolodik egymástól

-Logisztikus modell dN/dT = N(t)(rmax-cN(t) c: negatív visszacsatolási k.

letk pess g anal zis
Életképesség analízis

A létszám csökkenés és a kihalás kockázatát növelő faktorok feltárása,

analízise.

Infó:- demográfiai

- magatartási

- élőhely

- genetikai

a popul ci k ex situ in situ v delme
A populációk ex situ, in situvédelme

In situ: saját természetes élőhelyen

Ex situ: természetes élőhelyen kívül,

izoláltan

az ex situ fajment s
Az ex situ fajmentés

Érvek:

- sokkal kisebb a minimális életképes populáció

- „utolsó lehetőség”

- információforrás, ismeretterjesztés, tudatformálás

Hátrányok:

- nincs meg a közösség, a kapcsolatrendszer

- drága az optimális körülmények biztosítása

- a kicsi pop. beltenyészethez vezet

- ingerszegény élőhely - viselkedésproblémák

ex situ v delem
Ex situ védelem

Növények - botanikus kertek

- génbankok

Állatok - állatkertek

( befogás, tenyésztés, visszatelepítés

Pl.: túzok )

term szet k rnyezet
Természet- Környezet

Természetvédelem: természet értékeinek

megőrzése

Környezetvédelem: emberi populációk

védelmét szolgálja