melkeveien n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Melkeveien PowerPoint Presentation
Download Presentation
Melkeveien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Melkeveien - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

Melkeveien. av Tom Reidar Henriksen. Innhold. Størrelse og alder av Melkeveien Spiralarmer, struktur og rotasjon Sentrum av Melkeveien Halo (kulehoper, mørk materie) Gammastråle-bobler. Størrelse. 2500 LY. 16,000 LY. Masse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Melkeveien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
melkeveien

Melkeveien

av Tom Reidar Henriksen

innhold
Innhold
 • Størrelse og alder av Melkeveien
 • Spiralarmer, struktur og rotasjon
 • Sentrum av Melkeveien
 • Halo (kulehoper, mørk materie)
 • Gammastråle-bobler
st rrelse
Størrelse

2500 LY

16,000 LY

masse
Masse
 • Masse tidligere estimert til mellom 200 og 600 mrd solmasser
  • Basert på estimat av antall stjerner med 1 stjerne = gj.sn. 1 solmasse
  • Dette er altså omtrentlig masse av synlig materie
  • Usikkerhet: ukjent antall røde, brune og hvite dverger
 • Ved å måle rotasjonshastighet til de 2400 hurtigste stjernene blir massen over 1 billion solmasser!
  • Dvs. nesten like massiv som Andromedagalaksen (1,23 billioner solmasser – målt i 2010)
  • Hvor er den ekstra massen?
  • Mørk materie
alder
Alder
 • Radioaktiv datering av gamle stjerner:
  • Stjernen HE 1523-0901 i haloen er ca. 13,2 mrd år (thorium)
  • Stjernen CS 31082-001 er ca. 12,5 mrd år (uran og thorium)
 • Avkjøling av hvite dverger gir 12.7+/-0.7 mrd år
 • Kulehopers utspring fra hovedserien gir ca. 12.6 mrd år
  • 95% konfidensintervall 10.4 – 16 mrd år
 • Spiralarmene har mye yngre stjerner
  • 8.8+/-1.7 mrd år for de eldste disk-stjernene
galaksetyper
Galaksetyper

Edwin Hubbles klassifikasjonssystem:

galaksetyper1
Galaksetyper

Edwin Hubbles klassifikasjonssystem:

slide8

NGC 1300

avst. 61 mill lysår

diam. 110.000 lysår

i Eridanus

spiralarmer f r spitzer
Spiralarmer – før Spitzer
 • Fire hovedarmer:
  • Perseus
  • Sagittarius-Carina
  • Scutum-Crux
  • Norma-Cygnus
 • Småarmer/fortetninger:
  • Orion
  • 3 kpc (ikke vist her)
robert benjamin spitzer 2008
Robert Benjamin & Spitzer 2008
 • Lagde programvare for å måle stjernetetthet
 • Økende stjernetetthet i Scutum-Centaurus
 • IKKE økende tetthet der Sagittarius- og Norma-armene burdte vært
 • Den sentrale staven strekker seg MYE lengre enn tidligere antatt
 • En ny og riktigere modell ble framsatt til stående applaus!
robert benjamins modell
Robert Benjamins modell
 • Kun TO hovedarmer
  • Perseus
  • Scutum-Centaurus
 • Småarmer/fortetninger:
  • Orion
  • Sagittarius
  • Norma
  • Fjern 3 kpc, nær 3 kpc
  • Ytre arm
slide13

Sentral stav

14000 lysår

slide14

Sagittarius

Scutum

Norma

Centaurus

Sagitta

Omega Centauri

Trifid

Eta Carinae

Deneb

Cygnus

Vela

Krabbetåken

CMa dwarf galaxy

Taurus

Cassiopeia

Perseus

Monoceros

Canis Major

slide15

Sagittarius

Scutum

Norma

Centaurus

Sagitta

Omega Centauri

Trifid

Eta Carinae

Deneb

Cygnus

Vela

Krabbetåken

CMa dwarf galaxy

Taurus

Cassiopeia

Perseus

Monoceros

Canis Major

slide16

Monoceros ring

Cygnus

Taurus

Canis Major

Sagittarius

Vela

3kpc armer
3kpc armer
 • 3 kpc = 10.000 lysår fra kjernen (kpc er kilo parsec = 3260 lysår)
 • Den nære 3kpc-armen funnet for 50 år siden vha. radioastronomi
  • Inneholder mye gass, ca. 10 mill solmasser
  • Kraftig stjernedannelse
  • Blåses ut fra galaksekjernen med 50 km/s
 • Den fjerne 3kpc-armen var lenge bare antatt ut fra symmetri
  • Sept. 2008: Dame & Thaddeus finner den ved analyse av storskala strukturer i observasjoner av 1 mm båndet gjennom kjernen!
  • Fjerner seg med like stor fart, en symmetrisk tvilling
 • Disse armene er sannsynligvis sjokkbølger ut fra den sentrale utbulingen
rotasjon av spiralarmer
Rotasjon av spiralarmer
 • Det er ikke selve spiralarmene som roterer
 • Spiralarmene er tetthetsbølger som oppstår blant de roterende stjernene
 • En stjerne trekkes mot spiralarmen og øker hastigheten (gravitasjon)
 • En stjerne på vei ut av spiralarmen minsker hastigheten
 • Stjerner bruker derfor mer tid i spiralarmene enn mellom
 • [Vis filmsnutt: Density Waves and the Stability of Galactic Spiral Arms]
 • [Vis filmsnutt: Spiral galaxy simulation]
solsystemets bane
Solsystemets bane

Omløpstid rundt galaksesenteret: 226 millioner år

solsystemets bane1
Solsystemets bane

Omløpstid rundt galaksesenteret: 226 millioner år

30 millioner år

sentrum av melkeveien
Sentrum av Melkeveien
 • Skjult av enorme mengder interstellart støv og gass, samt mellomliggende spiralarmer og fortetninger
 • Kan kun observeres i bølgelengdene gamma, røntgen, infrarød, submillimeter og radio
 • Radio- og røntgenkilde Sagittarius A*
  • Supermassivt svart hull målt til 4,3 millioner solmasser
  • Diameter målt i 2008 til 0,3 AU eller ca. 43 millioner km
 • [Vis filmsnutt: Black hole at the galactic core]
slide24

Området nær sentrum (Spitzer)

Utsnittet er ca. 700 lysår

omr det n r kjernen
Området nær kjernen
 • Tusenvis av massive UNGE stjerner i den indre parsec’en rundt Sgr A* (Wolf Rayet og OB-stjerner)
 • Stjerner slynges rundt i voldsomme hastigheter
 • [Stark/Martin 2002] viser en akkresjonsdisk på 400 lysår i diameter, som inneholder flere millioner solmasser nær kritisk tetthet for stjernedannelse
 • 10% av all molekylær gass i Melkeveien finnes innenfor 700 lysårs avstand fra kjernen
 • Stark/Martin predikterer en ny epoke med stjernefødsler i kjernen om ca. 200 millioner år, og med supernovaer som går av 100 ganger oftere enn nå
 • [Spill av videosnutt: Stars at the centre of the galaxy]
slide26

Stjernen S2

15 solmasser

Omløpstid: 15,2 år

Perihel: 17 lystimer!

Aphel: 10 lysdøgn

Maks. banehastighet: 5000 km/s

h yhastighets stjerner
Høyhastighets stjerner
 • Engelsk: hypervelocity stars
  • Stjerner som slynges ut av galaksen i høy hastighet
 • Typisk stjerner som har hatt nærkontakt med det sentrale svarte hullet
 • Stjernen SDSS J090745.0+024507 i haloen oppdaget 2005
  • Avstand 71 kpc (ca. 230.000 lysår)
  • Hastighet 850 km/s (det dobbelte av unnslipningshastigheten)
  • Forlater Melkeveisystemet om 80-100 mill år
kulehoper
Kulehoper
 • Melkeveien har en halo av kulehoper
  • 152 kulehoper hittil funnet i galaksen. Estimert antall 180+/-20.
 • Enkelte av dem ble brakt hit via dverg-galakser
  • E.g. Sagittarius dwarf som er i ferd med å bli spist (”resistance is futile”, sitat Borg – fra Star Trek)
  • Terzan 7, Terzan 8, Arp 2 og M54 antas å tilhøre Sagittarius dwarf
 • De andre antas å ha oppstått ved kollisjoner mellom gass-skyer
  • Skaper stjernedannelse, klumper seg i hoper
 • [Vis 3D-modell av Melkeveien på www.3dgalaxymap.com/Galaxy]
  • [Vis kjente hoper: M13 = NGC6205, M15 = NGC7078, M2 = NGC7089, ω Cen = NGC5139, M4 = NGC6121 etc.]
den stellare halo
Den stellare halo
 • 1 av 100 stjerner tilhørende Melkeveien befinner seg i den galaktiske haloen, opptil 350.000 lysår bort fra selve galakseskiva
 • Disse stjernene er svært gamle, eldre enn selve galaksen
 • Et studium publisert i juni 2010 viser at halostjernene for det meste kommer fra en serie innfangede dverggalakser som har blitt sønderrevet av gravitasjonen
 • Filmen på neste slide illustrerer opprinnelsen til den stellare halo:
  • En simulasjon av innfangede dverggalaksers ødeleggelse gjennom de siste 8 milliarder år
den stellare halo1

Se http://www.physics.uci.edu/~bullock/Movies/Movies/Stellar_Halo.html

hvis ikke disse filmsnuttene vil laste..

Den stellare halo
m rk materie distribusjon
Mørk materie distribusjon
 • [Vis filmsnutt: Galactic Dark Matter]
gammastr le bobler
Gammastråle-bobler
 • Oppdaget av Fermi-teleskopet (gammastråle-romteleskop), publisert november 2010
 • To gammastråle-bobler med 25.000 lysår diameter, en på hver side av galakseplanet
 • Kan skyldes at raske partikler har støtt på gass
 • Skarpe kanter, må skyldes en enkelt energiutladning – tilsvarende 100.000 supernovaer
 • [Vis filmsnutt: Fermi discovers giant bubbles in Milky Way]
gaia prosjektet
Gaia-prosjektet
 • Hipparcos kartla over 100.000 stjerner i 1989-1992
  • Dessverre dekker det bare vårt umiddelbare nabolag
 • Gaia (ESA): en fremtidig kartlegging av Melkeveien.
  • Planlagt oppskytning 2012.
 • Katalogisering av 1 milliard (!) stjerner
  • Avstand, egenbevegelse, størrelsesklasse, spektralklasse, masse, planetsystem. Etc.
  • Stjerner ned til størrelse 20.
  • Objekter sterkere enn størrelse 15 vil få posisjonsdata med nøyaktighet ned mot 0,000024” (24 mikrobuesekund – bredden av et hårstrå på 1000 km avstand!)
 • [Vis filmsnutt: Mapping One Billion Stars In The Milky Way And Beyond]