Filosofiaa lapsille
Download
1 / 12

Filosofiaa lapsille - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Filosofiaa lapsille. Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos. Filosofiaa lapsille. Matthew Lipman : Filosofiaa lapsille Lyhenne FILA, Lipmanin alkuperäinen muotoilu P4C ( Philosophy for Children , nykyään usein PwC , Philosophy with Children ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Filosofiaa lapsille' - noam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Filosofiaa lapsille

Filosofiaa lapsille

Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos


Filosofiaa lapsille1
Filosofiaa lapsille

 • MatthewLipman: Filosofiaa lapsille

 • Lyhenne FILA, Lipmanin alkuperäinen muotoilu P4C (Philosophy for Children, nykyään usein PwC, PhilosophywithChildren).

 • Taustallapragmatismijaamerikkalainen critical thinking –movement (TOK –opetus)

  • eiristiriitaakehityspsykologiankanssa

  • Päätavoitteena: ajattelun taitojen kehittäminen (erityisesti etiikassa)


Lipmanin lapsifilosofian pedagogiikkaa ja didaktiikkaa
Lipmanin lapsifilosofian pedagogiikkaa ja didaktiikkaa

 • Merkittävä kansainvälinen tutkimussuunntaus

 • Lipmanilainen: IAPC, The Institute for The Advancement of Philosophy for Children, http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/

 • valveutuneen demokraattisen kansalaisen kasvun tukeminen

 • lasten kunnioittaminen varteenotettavina keskustelukumppaneina ja itsenäisinä tutkijoina

 • oikeus ja velvollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa (ml. koulu)

 • eri näkökulmien ymmärtäminen, toisten kunnioittaminen ja väärinkäsitysten selvittäminen

 • selkeä ja johdonmukainen ajattelu, kommunikointitaitoja, harjaantua toimimaan tutkimusyhteisön jäsenenä

 • ajatteleminen tuodaan julki keskustelussa, jossa kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat ajatusten arviointiin ja jatkokehittelyyn.

 • kysymisen , tutkimisen älyllisen uteliaisuuden vaaliminen

 • tutkivan yhteisön muodostuminen


Lipmanilainen fila suomessa
Lipmanilainen FILA Suomessa

 • Laaja kytkentä suomalaiseen ET:n opetuksen perinteeseen

  • Organisoitu, 'koulumainen’, yläkouluissa valinnaiskursseja (varsinkin 1994 OPS aikana)

  • Oulun Norssissa FILA-keskus

  • Lipmanin aineistot pääosin suomennettu 1990-luvulla (jolloin ajateltu pitkälle ET opetuksen käyttöön, ks alla)

  • Uusia suomennoksia (niin & näin 2008 →)


Ajattelun opettaminen
Ajattelun opettaminen

 • ajattelu on valmius, jota voi sekä harjaannuttaa että opettaa

 • lapset ajattelevat eri lailla kuin aikuiset

 • käsitteet ja sanavaraston laajentaminen ja kielen rakenteiden oppiminen

 • pohdiskeleva suhtautuminen

 • emme voi opettaa ketään ajattelemaan itsenäisesti, mutta voimme luoda ympäristön, jossa on mahdollista oppia itse ajattelemaan itsenäisesti

 • rationaalisuuden, luovuuden ja (uutena) välittämisen yhdistyminen (ajattelussa)


Filosofiaa lapsille

Lipmanin ”uusi (2003 painos) visio”: multidimensionaalinen ajattelu


Fila metodi
FILA-metodi

 • yhteinen kokemus, yleensä tarina

 • oppilaiden omat mieleen tuleva kysymykset (opettajaa varten laajoissa oppaissa)

 • päämetodina keskustelu

 • opetusryhmä tutkivaksi yhteisöksi

 • opettajalta hyvä etukäteissuunnittelu


Arviointia
Arviointia

 • Kritiikkiä (ks. Saranpää M. niin & näin 4/95)

  • valmis ajattelun uoma, opettajalla ristiriitainen rooli (vrt. konstruktivismi)

  • kapea filosofiakuva, ei herätä uusia kysymyksiä

 • Ansioita

  • soveltuu hyvin kouluun, laaja tuki opettajalle

  • sopii kaikille oppijoille


Muuta filosofiaa lapsille
Muuta filosofiaa lapsille

 • GarethMatthews: Filosofisia keskusteluja lasten kanssa.(suom. Antti Mattila, WSOY, 2003)

 • Hans-Ludwig Freese: Lapset ovat filosofeja(suom. Eira Wiegand, MLL, 1992)

 • Esim: sivustot Sophia – Eusropean Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children: www.sophia.eu.orgICPIC – International Council of Philosophical Inquiry with Children: www.icpic.org


Toimintatapa
Toimintatapa

 • Filosofin ja vapaiden lapsiryhmien keskustelut.

 • Itse kehitellyt keskustelun aiheet (Matthews) tai esim. kirjallisuudesta otetut tarinat (Freese), joiden pohjalta keskustellaan

 • Luottamus lasten filosofisiin kykyihin

  • lasten avoimuus

  • lapsuuden erityiset filosofiset pohdinnat

 • Ei hyväksy kehityspsykologian (Piaget, Kohlberg) väitteitä


Arviointia1
Arviointia

 • Kritiikkiä (ks. Saranpää M. niin & näin 4/95)

  • käsitys lapsista saattaa olla sekä perusteeton että heille vaarallinen

  • sopii vain erityislahjakkaille

  • ei sovellu kouluun

 • Ansioita

  • kritiikki saattaa olla suurelta osin perusteetonta

  • aidosti filosofista (kysymykset jäävät auki, ihmisillä kyky filosofiaan)


Uusia avauksia
Uusia avauksia

 • Uusi innostus niin & näin -lehden kautta

  • Sokrates koulussa

   • Kytkentä UNESCON raporttiin filosofian opetuksesta eri maissa

  • Keskusteleva opetus (ranskalainen Oscar Brenifier)

  • Filosofiset pienoisromaanit (Marie-France Daniel) ja niihin liittyvät opettajan materiaalit

  • Uudet P4C käännökset (A. M. Sharp Nukkesairaala)

 • Aloite filosofiasta perusopetukseen, kevät 2010.

 • Mahdollisen eri katsomusaineille yhteisen etiikan opetuksen menetelmät.

  • Etiikka oppiainetta puolustavista argumenteista monet peräisin filosofiaa perusopetukseen aloitteesta.