slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

1) Úzce specializované prodejny sortiment: velmi úzký se značnou hloubkou, převažuje zboží občasné a dlouhodobé spotřeby ceny: vyšší, prodej je doprovázen specializovanými službami (náklady na odborný personál)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - noam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1) Úzce specializované prodejny

sortiment: velmi úzký se značnou hloubkou, převažuje zboží občasné a dlouhodobé spotřeby

ceny: vyšší, prodej je doprovázen specializovanými službami (náklady na odborný personál)

uplatnění: v intenzivních městských centrech a v nákupních střediscích, zejména v blízkosti velkých obchodních jednotek, v místech velkých nákupních příležitostí

vývojový trend: rostoucí

Příklady: foto-kino, kancelářské potřeby, boutique, značková výpočetní technika

2) Specializované prodejny

sortiment zboží: hluboký s omezenou šíří

ceny: vyšší, zahrnují i náklady na zboží s menší obrátkou, náklady na odborný personál, popř. i doprovodné služby

uplatnění: v městských centrech a nákupních střediscích

vývojový trend: pomalý růst u nepotravinářského zboží, silný pokles u potravinářských prodejen

Příklady: prodejny se sortimentem elektro, oděvy, cukrárny

3) Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží

sortiment: navazuje na sortiment specializovaných obchodních domů

ceny: nízké při vyšší úrovni kvality zboží

uplatnění: na předměstí nebo okrajích měst s příjezdovými komunikacemi a parkovišti

vývojový trend: rychlý rozvoj na úkor specializovaných obchodních domů

forma prodeje: samoobsluha

prodejní plocha: od cca 800 m2 (1 - 4 tis. m2)

Příklady: Ikea, Baumax, Obi

slide2
3) Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží

sortiment: navazuje na sortiment specializovaných obchodních domů

ceny: nízké při vyšší úrovni kvality zboží

uplatnění: na předměstí nebo okrajích měst s příjezdovými komunikacemi a parkovišti

vývojový trend: rychlý rozvoj na úkor specializovaných obchodních domů

forma prodeje: samoobsluha

prodejní plocha: od cca 800 m2 (1 - 4 tis. m2)

Příklady: Ikea, Baumax, Obi

4) Superrety

sortiment: široký sortiment potravin, nemusí být zastoupeno maso, uzeniny nebo jsou jen balené

ceny: střední při střední a vyšší úrovni kvality zboží

uplatnění: v prostorově omezených dispozicích obytných center

vývojový trend: mírný růst až stagnace

forma prodeje: samoobsluha

prodejní plocha: do 400 m2

5) Supermarket (velkoprodejna potravin)

sortiment: komplexní sortiment potravin a základní druhy nepotravinářského zboží

ceny: střední při vyšší úrovni kvality zboží

uplatnění: v obytných zónách s okruhem dostupnosti 400-700 m podle hustoty zástavby, vyžaduje parkovací místa pro automobily

vývojový trend: stále ještě rostoucíforma prodeje: samoobsluhaprodejní plocha: min. 400 m2, max. 2 500 m2

slide3

6) Hypermarkety sortiment: plný sortiment potravinářský a velký rozsah nepotravinářského zboží včetně služeb, přičemž nepotraviny mají vždy nadpoloviční podíl na počtu druhů zboží a cca 50% podíl na obratu, vždy je zajištěno občerstvenícena: nižší při vyšší úrovni kvality zbožíuplatnění: samostatně na předměstí, u významných křižovatek dálničních tahůvývojový trend: růstforma prodeje: samoobsluhaprodejní plocha: od cca 2 500 m2 (3 - 15 tis. m2)7) Obchodní domy univerzální - plnosortimentnípředstavují soubor specializovaných “prodejen” pod jednou střechou s možností komplexního nákupusortiment: široký, hluboký včetně potravin, restaurace (občerstvení), celkový rozsah představuje 100 - 200 tisíc druhů zbožíceny: střední a vyšší při střední a vyšší úrovni kvality zbožíuplatnění: v centrech měst, v regionálních nákupních střediscích, ve čtvrťových centrech velkoměstvývojový trend: stagnace v důsledku uplatnění nových (agresivních) typů prodejen a změny nákupních zvyklostí8) Obchodní domy specializované (jsou doplňkem obchodních domů plnosortimentních)sortiment: hluboký s omezenou šíří (zpravidla nepotravinářské zboží)ceny: střední a vyšší při střední a vyšší kvalitě zbožíuplatnění: v blízkosti obchodních domů plnosortimentních (viz. výše)vývojový trend: v průměru stagnacePříklady: dům sportu, dům módy, dům potravin

slide4

8) Obchodní domy specializované(jsou doplňkem obchodních domů plnosortimentních)sortiment: hluboký s omezenou šíří (zpravidla nepotravinářské zboží)ceny: střední a vyšší při střední a vyšší kvalitě zbožíuplatnění: v blízkosti obchodních domů plnosortimentních (viz. výše)vývojový trend: v průměru stagnacePříklady: dům sportu, dům módy, dům potravin9) Prodejny smíšeného zbožísortiment: značně široký s malou hloubkou, zaměřený na zboží denní, běžné potřeby s výraznou převahou potravinceny: dosti vysoké (malý rozsah prodeje)uplatnění: ve venkovském prostoru a rozvolněné městské zástavběvývojový trend: pokles v důsledku koncentrace supermarketů a nákupních středisek10) Ambulantní prodejny (pojízdné prodejny) - dvojí využití) ambulantní prodejny v oblastech s malým osídlenímsortiment: buď smíšené zboží - široký s malou hloubkounebo specializované (maso, uzeniny, ...) - úzký a hlubokýceny: vysoké (náklady na přepravu, malý rozsah prodeje)uplatnění: místa s malým osídlením - horské a podhorské oblasti, popř. na okraji velkých sídelvývojový trend: pokles ( v posledním roce ve spolupráci s OÚ (MÚ) se opět tento typ ambulantního prodeje obnovuje)ambulantní prodej pro příležitostný prodej (trhy, poutě, slavnosti, sportovní akce apod.)sortiment: omezená šíře i hloubka (občerstvení, dárky, hračky)ceny: ceny vysoké (malý rozsah prodeje, vysoké náklady)uplatnění: již uvedenovývojový trend: stagnace

slide5

12) Zásilkový obchod- zde existuje nejednotnost v názoru, zda jde o provozní jednotku či formu prodejejde o “prodej na dálku”, kde spojovacím médiem je “katalog” (nabídka) a objednávka (písemná, telefonická, faxová, přes internet)Výhody : lze uplatnit průmyslové metody práce, výběr zboží v klidu domova, ...Nevýhody : vysoké počáteční investice, vysoké náklady na katalogy, problémy při reklamacíchsortiment: omezená hloubka a šířkaceny: vysoké (náklady na katalog, balné, poštovné, ...)uplatnění: na celém území státu i za hranicevývojový trend: rostoucí (pozn. v ČR problémy s některými firmami vyvolaly v 90. letech stagnaci až pokles)

typy provozn ch mob jednotek

Typy provozních MOB jednotek

V prodejněs prodavačem obchodní domy

lidové domy

specializované obchody

bez prodavačesamoobsluhy

supermarkety

hypermarkety

megamarkety

diskontní prodejny

prodej z palet

specializované obchody

typy provozn ch mob jednotek1

Typy provozních MOB jednotek

Bez prodejnyosobní návštěvy v domácnostech

prodej po telefonu

neosobní zásilkový prodej

e commerce

automatičtí distributoři

n kup zbo tvorba sortimentu

Nákup zboží, tvorba sortimentu

Nákup zboží je dynamický proces. Lze ho charakterizovat následujícími znaky:

1) Držet krok s informacemi o trhu, tržních trendech.

2) Předvídat objem prodeje v budoucím období.

3) Vytvořit soulad nabídky s poptávkou.

4) Vyhledávat a rozvíjet zdroje dodávek zboží.

5) Vyjednávat o cenách, termínech a podmínkách prodeje.

6) Sledovat pohyb zásob.

7) Vyhodnocovat výsledky a opravovat plány.

n kup zbo tvorba sortimentu1

Nákup zboží, tvorba sortimentu

Je nutné rozlišovat při nákupu zboží:

malí, nezávislí podnikatelé - maloobchodníci

nemají čas na výběr kvalitních dodavatelů

čerpají z veletrhů a výstav, z předváděcích akcích

volí způsob objednávek od distributorů

přijímají nabídky supervisorů, dealerů

najmutí nákupčího - specialisty

velké retailingové firmy - řetězce

nákupčí specializovaní na určitý druh sortimentu

vlastní asistenti, analytici, logistici

Plní potřeby a požadavky konečných spotřebitelů

pracovn n pl n kup ho
Pracovní náplň nákupčího

Znát trh Plánovat tržby z prodeje Výzkum potřeb a přání zákazníků

Vyhledávat a Rozhodovat o potřebném množství Výběr zboží

rozvíjet zdroje

Vyjednávat o cenách,

termínech a Předávat objednávky na nákup zboží Sledovat prodej zboží

podmínkách prodeje v obchodě

Vyhodnocovat a

opravovat plány Sledovat pohyb zásob Zpracovávat zprávy

p edpoklady pro n kup ho v maloobchod

Předpoklady pro nákupčího v maloobchodě

znalost výrobků, se kterými obchoduje

znalost potřeb, přání a preferencí zákazníků

invence (nápaditost),

držet krok s módními trendy

neustálé sledování obchodních časopisů, publikací, ...

informa n zdroje pro n kup ho

Informační zdroje pro nákupčího

VNITŘNÍ ZDROJE

Informace svého předchůdce

= seznam s kontakty na dodavatele zboží, ceny, hodnocení dodavatelů

Interní zprávy podniku

= zprávy z reklamací a úpravách prodávaného zboží.

Prodavači

VNĚJŠÍ ZDROJE

Návštěvy dodavatelů

prostor pro seznámení se se zbožím a jeho vlastnostmi  objednávky nákupčím

Návštěvy nákupčích u místních, regionálních dodavatelů

vytváření dobrých vztahů

Obchodní cesty

Telefonický + písemný kontakt

zdroje dod vek zbo

Zdroje dodávek zboží

Jsou úměrné s velikostí maloobchodní firmy

Malí maloobchodníci volí více zdrojů - více dodavatelských kanálů

Velké firmy využívají více zprostředkovatelů

Producenti - výrobci spotřebního zboží

Agenti

Velkoobchodníci Velkoobchodníci

MALOOBCHODNÍCI

hodnocen dodavatel

Hodnocení dodavatelů

Hodnocení jsou prováděna objektivními metodami

CHYBA - posuzování dodavatelů subjektivně

Běžně používanou metodou jsou hodnotící formuláře s hodnotícími kritérii, např.:

cena

kvalita

přístup dodavatele ke svým závazkům

finanční stabilita

včasnost a vstřícnost dodávky