אוטיזם הגדרה ומאפיינים - PowerPoint PPT Presentation

niveditha
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
אוטיזם הגדרה ומאפיינים PowerPoint Presentation
Download Presentation
אוטיזם הגדרה ומאפיינים

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
אוטיזם הגדרה ומאפיינים
357 Views
Download Presentation

אוטיזם הגדרה ומאפיינים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. אוטיזם הגדרה ומאפיינים דואק-חורי סיגל קלינאית תקשורת, M.A. אוקטובר 2007 מתי"א חפר-שרון יוני 2005 סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 2. אוטיזם • הפרעה נוירוביולוגית, גנטית • שייכת לקבוצת ההפרעות הנקראת : • PDD’s-Pervasive Developmental Disorders • ASD – Autistic Spectrum Disorders סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 3. PDD’s-Pervasive Developmental Disorders ע"פ ה – DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders מתייחס המונח לקבוצת הפרעות התפתחות מקיפות שמאופיינות בפגיעה חמורה ומעמיקה ב-3 תחומים: • קשר • תקשורת • חשיבה הפגיעות האיכותיות המגדירות תנאים אלו סוטות במובהק יחסית לשלב ההתפתחותי או לגיל המנטלי. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 4. PDD’s קבוצה זו כוללת : 1. Autistic Disorder 2. Rett ‘s Disorder 3. Asperger’s Disorder 4. CDD 5. PDD - NOS סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 5. ההפרעה האוטיסטית הינה אחת מקבוצה של הפרעות הניקראות הפרעות התפתחותיות מקיפות או נירחבות - Pervasive Developmental Disorders -PDD’s סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 6. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 7. אוטיזם • Kanner ב - 1943 תיאר הפרעה ביולוגית מולדת באפקט, תיאר את הילדים כ”באים לעולם ללא היכולת המולדת ליתור את המגע האנושי הריגשי הרגיל , הנתון באופן ביולוגי.” • שכיחות התופעה באוכלוסיה הינה 2-5 מיקרים לכל 10,000 לידות ביחס של 1:4 לטובת הבנות • חלק מהילדים האוטיסטים מראים רגרסיה בתפקודים החברתיים והתקשורתיים שלהם בערך בתום השנה הראשונה לחייהם. • אוטיזם זו הפרעה ביולוגית גנטית התפתחותית, הבאה לידי ביטוי במגוון סימפטומים התנהגותיים. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 8. Kanner, 1943 • תיאר במחקרו ילדים שהיו ללא דפורמציות פיזיות, ללא פיגור ראשוני, ובעלי האיפיונים הבאים: • 1. חוסר יכולת לפתח קשר עם אנשים. • 2. היעדר שפה או איחור וליקוי בהתפתחות שפה. • 3. משחק ודפוסי תנועה חזרתיים וסטריאוטיפיים. • 4. היעדר דמיון • 5. זיכרון מכני טוב • 6. צורך כפייתי בשימור מצב קיים של הסביבה. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 9. אוטיזם:פרופיל תקשורתי • קושי בתובנה של חוקי השיח • קושי בתקשורת ספונטנית יזומה • קושי בניהול דיאלוג • קושי בלקיחת המאזין בחשבון • ׂTheory of Mind- מייחסת לאדם האוטיסט קושי בהבנה שלאחר יש מחשבות, רצונות ורגשות משלו, שונים ונפרדים מאלו של האוטיסט עצמו.ׁ • קושי בהבעה והבנה של תקשורת לא - מילולית. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 10. אוטיזם:פרופיל שפתי • 1. פגיעה ביוזמה התיקשורתית • 2. בעיות הבנה • 3. ז'רגון • 4. אוצר מילים מוגבל • 5. דיבור תבניתי • 6. אקולליות • 7. היפוך גופים • 8. קושי באירגון תחבירי • 9. קושי בשפה מופשטת Aarons Maureen ( 1992)מתוך: סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 11. אוטיזם-פרופיל סנסומוטורי • לרבים יש קושי בעיבוד תחושתי. • הם "חשים " את העולם חזק/חלש יותר מהמקובל. • רגישות יתר או תת רגישות למגע. • קושי ברישום המידע התחושתי המגיע דרך החושים. • קושי בעיבוד מידע שמיעתי היכולים להוות בסיס לקשיים בהבנת השפה. • אצל רבים העיבוד החזותי טוב מהעיבוד השמיעתי. • המערכת הסנסורית (תחושתית) אינה אחידה בתפקודה. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 12. אוטיזם-פרופיל סנסומוטורי (המשך) • הקושי בעיבוד תחושתי יכול להסביר חלק מדפוסי ההתנהגות: (ניתוק, נפנופים, סגירת עיניים/אוזניים, נדנודים) . • לרבים יש סירבול תנועתי (הליכה לא יציבה, קושי בתנועות מורכבות כגון ריצה, רכיבה על אופניים) • לרבים יש קושי בתנועות מוטוריות עדינות (השחלה, אחיזה של חפצים זעירים, כתיבה). סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 13. אוטיזם-פרופיל ריגשי • הימנעות מקשר. • קשר לא מובחן/מותאם עם אנשים. • קשר בעיקר לצורך מילוי צרכים. • קושי בהדדיות. • תגובות חרדה, בהלה, פחד. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 14. אוטיזם-פרופיל קוגניטיבי • נוקשות בחשיבה. • היצמדות לטקסים. • צורך בשמירה על "אותו דבר" (קושי בשינויים). • קושי במעברים. • קושי בעיבוד מידע משתנה, מתחלף – העדפה למידע קבוע. • קושי בחשיבה מופשטת . • קושי בפיתרון בעיות סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 15. עיבוד מידע אצל ילדים עם אוטיזם • העדפה לעיבוד מידע קבוע מאשר מידע חולף. • העדפה להתייחסות למשימות ומצבים בעלי מאפיינים פיזיים על פני מצבים מופשטים. • העדפה לעיבוד מידע חזותי ע"פ מידע שמיעתי. סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 16. מערכת חזותית • אבחנה חזותית מרחבית וזיהוי תבניות מסייעים בהבנת מצבים בחיי היום-יום. • היכולת החזותית היא בעלת היעילות גבוהה יותר מיכולת שמיעתית. • היכולת החזותית מאפשרת את עיקר מיומנויות תקשורת ולמידה. Shalem (2001) סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 17. "חשיבה ויזואלית" • Grandin Temple: נוכחה לדעת כי ערוץ הלמידה והתמיכה אשר שמש אותה היה הערוץ החזותי. • היכולת לסמל את פיסות המידע והזיכרון הנאגרות באופן מילולי היא קשה ואיטית יותר. • חשיבה ויזואלית: דרך לאגור מידע וזיכרון על העולם דרך הראיה . סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 18. “I think in pictures; words are like a second language for me. I translate both spoken and written words into full color movies” • : (1995a) Temple Grandin סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 19. אוטיזם-מערכת הקשב • לרבים יש קושי במערכת הקשב והריכוז. • הם לוקים בהיפראקטיביות (תנועתיות יתר, קושי במיקוד, קוליות, קושי באירגון). • הם לוקים בהיפואקטיביות (חלמנות, ניתוק, קושי במיקוד, קושי באירגון). • חלקם מגיבים טוב לטיפולים תרופתיים (ריטלין, ריספרדל) סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 20. מערך טיפולי עבור ילד עם PDD • מיסגרת טיפולית (גן תקשורתי, טיפול ביתי, גן שפתי, גן רגיל) • קלינאית תקשורת • מרפאה בעיסוק • מטפלת ריגשית (מוסיקה, תנועה, אומנות) • מורה/גננת לחינוך מיוחד • פסיכולוגית/מטפלת משפחתית • פסיכיאטר טיפולים פארא-רפואיים סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת

 21. "אין הברכה שורה אלא במקום שבו משק הכנפיים נשען על זיעת אפיים"סיפור על אהבה וחושך, עמוס עוז סיגל דואק-חורי, קלינאית תקשורת