Enabling Technologies for People with Dementia
Download
1 / 32

Enabling Technologies for People with Dementia Brukerbehovsanalyse og implementering – hva er hemmeligheten? Torhild Hol - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Enabling Technologies for People with Dementia Brukerbehovsanalyse og implementering – hva er hemmeligheten? Torhild Holthe Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Norge. Ingen vil ha hjelpemidler før de må!!. Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe . Mål og hensikt med hjelpemidler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Enabling Technologies for People with Dementia Brukerbehovsanalyse og implementering – hva er hemmeligheten? Torhild Hol' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Enabling Technologies for People with Dementia

Brukerbehovsanalyse og implementering – hva er hemmeligheten?

Torhild Holthe

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Norge


Slide2 l.jpg

Ingen vil ha hjelpemidler før de må!!

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide3 l.jpg

Mål og hensikt med hjelpemidler

 • Å støtte pasienten i hverdagen

 • Å kompensere for svikt

 • Å støtte pårørende

 • Å lette pleien

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide4 l.jpg

Hva må til for å gjøre en god analyse av brukerens behov?

 • Kunnskap om demens (sykdommen)

 • Kunnskap om eldre og aldring

 • Kunnskap om personens funksjonsnivå

 • Kunnskap om hjelpemidler og deres potensialer for tilpasning til ulike brukere

 • Tillate at personen med demens får teste hjelpemiddelet

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide5 l.jpg

Brukerbehovsanalyse

Mål:

Å identifisere det største behovet akkurat nå!

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide6 l.jpg

Brukerbehovsanalyse - personnivå

 • Hva er pasientens behov?

  • I følge pasienten selv

  • I følge pårørende

  • I følge hjemmesykepleien

  • I følge ergoterapeuten

  • I følge ???

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide7 l.jpg

Bare ett ENABLE-produkt til hver!

For å måle om produktet var

 • Brukbart og nyttig

 • Støttet selvhjulpenhet

 • Fremmet trivsel og velvære (QoL)

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide8 l.jpg

ENABLE-prosjektet: slik ble brukerbehovene identifisert:

Samarbeid mellom

 • ENABLE prosjektmedarbeideren

 • Pårørende

 • Personen med demens

 • Helsearbeidere (hjemmesykepleien)

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide9 l.jpg

For å si noe om behov på person-nivå, må vi si noe om fungeringsevne i daglige aktiviteter:

 • Hva er endret?

 • Hva er konsekvenser av tapt funksjon nå og senere?

 • Hva er viktig for pasienten å mestre i den aktuelle situasjonen?

 • Hva er viktig for pårørende/andre hjelpere i den aktuelle situasjonen?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide10 l.jpg

Analyse av problemer og ressurser foregår parallelt fungeringsevne i daglige aktiviteter:

 • Når behovene er kartlagt, må vi finne ut hvilke funksjoner som er intakte og som vi kan bygge på

  - hva er pasientens ressurser?

  - hvilke hjelpemidler vil han/hun kunne ha nytte av?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide11 l.jpg

Brukerbehovsanalyse - systemnivå fungeringsevne i daglige aktiviteter:

Hva trengs for å gi omsorg og pleie til personen?

Å identifisere behov hos:

- Pårørende

- Hjelpere (hjemmesykepleie, hjemmehjelp)

- Andre støttepersoner (naboer, vaktmester)

- Eksterne hjelpere (alarmsenter, brannsentral etc)

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide12 l.jpg

BBA = kompleks fungeringsevne i daglige aktiviteter:

Service provider

Experienced needs

Person with dementia

Family carer

Intervention

Follow-up/evaluation

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide13 l.jpg

Kunsten å velge det rette hjelpemiddelet! fungeringsevne i daglige aktiviteter:

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide14 l.jpg

Kunnskap om hjelpemidler fungeringsevne i daglige aktiviteter:

 • Hva finns?

 • Hvordan virker hjelpemiddelet?

 • Hvor kan vi få tak i det?

 • Hva koster det?

 • Hvilke krav er det til installasjon?

 • Kan hjelpemiddelet søkes over Folketrygden?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide15 l.jpg

Så må hjelpemiddelet sees i relasjon til pasienten fungeringsevne i daglige aktiviteter::

 • Hvilke typer hjelpemidler kan møte det samme behovet hos pasienten?

 • Hvordan velge det rette hjelpemiddelet?

 • Er det lov å prøve og feile?

 • Hvordan kan hjelpemiddelet tilpasses den enkelte pasient?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide16 l.jpg

Kasus fungeringsevne i daglige aktiviteter:

 • Fru Berg

 • Fru Smith

 • Fru Dahl

 • Fru Bakke

 • Herr Eng

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Fru berg v knet om natten og gikk p bes k til andre beboere i omsorgsboligen hun passer ikke her l.jpg
Fru Berg våknet om natten og gikk på besøk til andre beboere i omsorgsboligen. ”Hun passer ikke her!”


Slide18 l.jpg

Mrs. Smith måtte ofte på WC om natten. En gang hadde hun falt og slått seg stygt. Datteren var bekymret for nye fall.


Slide19 l.jpg

Fru Dahl lette til stadighet etter nøklene sine, og noen ganger var lommeboken eller veska også umulige å finne. Det hendte ikke så sjelden at det var leteaksjoner etter disse tingene. Både fru Dahl og mannen var ofte irriterte og oppgitte over situasjonen.


Slide20 l.jpg

Fru Bakke glemte ofte å ta pillene sine til rett tid. Hun syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa: ”Det er sånt stress hver dag for å bli ferdig før hjemmesykepleieren kommer!”


Slide21 l.jpg

Herr Eng var vant til å syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

ringe til venner og

familie. Han ringte ofte

feil og brukte

”Opplysningen”,

noe som gav store

regninger.


Slide22 l.jpg

Personal: syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

”Vi opplever at pasientene har stor glede av musikken og sangen, men ikke av selve maskinen!”


Slide23 l.jpg

Kunsten å implementere hjelpemiddelet! syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide24 l.jpg

Implementering syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

(sette i verk, gjennomføre; installere og få til å virke)

Pårørende bør være tilstede når hjelpemiddelet implementeres

 • Vise hjelpemiddelet

 • Sette det på plass/installere

 • Teste at det virker

 • Forklare og demonstrere

 • Pasienten får prøve selv

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide25 l.jpg

Implementering syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

I samarbeid med pasient og pårørende

 • Rolig og avslappet atmosfære

 • Enkle og korrekte instruksjoner

 • Demonstrasjon og testing

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide26 l.jpg

Oppfølging syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa: (= en del av implementeringen)

 • Telefon etter en uke

 • Hjemmebesøk etter 2-3 uker

 • Avklare hvem som kan kontaktes dersom noe går galt (MÅ ha kunnskap om produktet)

 • Jevnlige besøk/kontakt

 • Fjerne produktet når det ikke lenger brukes/er til nytte

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide27 l.jpg

Utfordringer syns det var ille at hjemmesykepleier måtte komme bare for å gi henne én pille. Hun sa:

 • Hva når pasienten har flere behov?

  • Hva skal prioriteres?

 • Hva når pårørende ønsker produktet mer enn pasienten?

 • Hva når pasient og pårørende føler seg presset til å ta imot et produkt?

 • Hva om pasienten bor alene?

 • Hvordan oppdage om produktet skaper engstelse, forvirring andre uønskede reaksjoner?

 • Hva om pasienten føler seg stigmatisert?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide28 l.jpg

Forklaringer på drop-outs/ikke vellykket utprøving av hjelpemidler (jfr. ENABLE)

Ofte mer enn en årsak!

 • Skrøpelighet?

 • Endring i behovene?

 • Implementering etter ventetid?

 • Ønske om å trekke seg fra prosjektet

 • Flytting til sykehjem?

 • Ikke god nok brukerbehovsanalyse?

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide29 l.jpg

Konklusjon hjelpemidler (jfr. ENABLE)

 • Brukerbehovsanalysen er kompleks og en god analyse er avgjørende for at hjelpemiddelet skal oppleves som nyttig

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide30 l.jpg

Konklusjon hjelpemidler (jfr. ENABLE)

 • Brukerbehovsanalysen er kompleks og avgjørende for at hjelpemiddelet skal oppleves som nyttig

 • Krever ”hybride” kunnskaper, og vilje til oppfølging

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide31 l.jpg

Konklusjon hjelpemidler (jfr. ENABLE)

 • Brukerbehovsanalysen er kompleks og avgjørende for at hjelpemiddelet skal oppleves som nyttig

 • Krever ”hybride” kunnskaper, og vilje til oppfølging

 • Hjelpemidler bør være en del av individuell plan

Brukerbehovsanalyse Torhild Holthe


Slide32 l.jpg

Litteratur: hjelpemidler (jfr. ENABLE)

 • Flø R: Hjelpemidler som en del av individuell plan, Ergoterapeuten nr. 3, 2002

 • Sos. & helsedep: Veileder for individuell plan 2001, Publikasjonsnr. I-1026

 • TED: Teknologi, Etikk og Demens, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, 2001

 • Astrid-guide, Håndbok for bruk av teknologi i demensomsorgen, 2002, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Implementering Torhild Holthe


ad