Babelfish - PowerPoint PPT Presentation

niveditha
babelfish l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Babelfish PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Babelfish
170 Views
Download Presentation

Babelfish

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Babelfish Sabrina Carlier

  2. Babel Fish (Babelvis) is een webbased application • Ontwikkeld door AltaVista. • Vertaalmachine. Babelvis: een fictief dier dat voor directe vertaling wordt gebruikt uit het boek “The Hitchhiker's Guide to the Galaxy” van Douglas Adams

  3. Toren van Babel

  4. MAHT Machine Aided Human Translation Bijvoorbeeld onlinewoordenboeken • HAMTHuman Aided Machine Translation Bijvoorbeeld Systran

  5. Zelf aan de slag • Zoeken naar Babelfish • Een stukje vertaling intikken • De ‘de Morgen’-website

  6. Problemen • Complexe zinsbouw • Culturele begrippen • Samenstellingen • Neologismen • Zinsbouw: ondergeschikte zinnen • Homologe woorden • Spelfouten • Woord-voor-woord vertalingen • Hulpwerkwoorden zijn problematisch!

  7. Voordelen • Gratis • Geen installatie • Werkt op alle OS • Gemakkelijk • Ook volledige websites worden vertaald

  8. Niet geschikt voor: • Literaire teksten • Poëzie • Teksten met veel culturele verwijzingen • Bepaalde talen en talenparen (Deens niet mogelijk, Japans-Nederlands ook niet) • Wel geschikt voor: • Een algemeen beeld van de tekst te vormen • Korte, duidelijke zinnen