Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
24,507 PowerPoint Presentation

24,507

196 Views Download Presentation
Download Presentation

24,507

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CM AA

 2. 20 20 20 ≈ = 5 3.85 4 4 24,507 Peidiwch â gadael y 0 allan yn y degau Chwech mil ac undeg pedwar Rhaid i’r rhifau ddod o’r rhestr 22 a 78 95 – 36 = 59 35 81 Nid 9 × 2 = 18 1, 5, 11, 55 Datgelu

 3. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o briodweddau rhifau AMCAN ASESU

 4. CM

 5. CM AA

 6. litr Rhaid i’r arwynebedd fod mewn unedau sgwâr m2 km Defnyddiwch unedau metrig, nid unedau Imperial e.e. kilometrau a litrau nid milltiroedd a galwyni Datgelu

 7. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth ounedau metrig AMCAN ASESU

 8. CM

 9. CM AA Rhan b

 10. Rhan b Datgelu

 11. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth olinellau cymesuredd AMCAN ASESU Rhan b

 12. CM Rhan b

 13. CM AA Rhan a

 14. Rhan a Datgelu

 15. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth olinellau cymesuredd AMCAN ASESU Rhan a

 16. CM Rhan a

 17. CM AA Rhan b

 18. 12 11 10 9 8 7 Siâp Tali Amlder Amlder 6 C 5 T 4 P 3 H 2 Cyfanswm 1 0 Paralelogram (P) Hecsagon (H) Triongl (T) 5 Cylch (C) 7 11 9 32 Gwiriwch fod pob un gennych chi (4 × 8) = 32 Rhan b Datgelu

 19. AA AA3 – Cynhyrchu strategaeth i oladu y data e.e. siart tali AMCAN ASESU Rhan b

 20. CM Rhan b

 21. CM AA Rhan a

 22. 7 32 7 oherwydd fod yna 7 triongl 32 oherwydd fod yna 32 cerdyn Rhaid i’r ateb gael ei ysgrifennu fel ffracsiwn, degolyn neu fel canran NID ‘7 allan o 32’, ‘7 mewn 32’ neu ‘7 : 32’ Rhan a Datgelu

 23. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth odebygolrwydd digwyddiadau hafal debygol AMCAN ASESU Rhan a

 24. CM Rhan a

 25. CM AA

 26. Mae 4 sgwâr yn cynrychioli 1 awr, felly mae 1 sgwâr yn cynrychioli 15 munud Lisa 4:30 p.m. tan 6:15 p.m. felly 1 awr a 45 munud 4:30 p.m. tan 5:15 p.m. a 5:30 p.m. tan 6:15 p.m. Datgelu

 27. AA AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth oddiagramau a raddfeydd AMCAN ASESU

 28. CM

 29. CM AA Rhan d

 30. + 8 + 8 + 8 + 8 – 16 – 16 – 16 – 16 Mewnbwn Allbwn × 5 – 6 8 ÷ 5 + 6 34 g yw’r un peth a 1g Mae 3c yn golygu 3 c 34 36 Ei rhif hi oedd 8 9g (3 × 4) + (4 × 2) (Nid 34 + 42 neu 12c + 8d) = 12 + 8 = 20 Rhan d Datgelu

 31. AA (a), (c) a (ch) – AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth oalgebra sylfaenol (b) – AA2 – Dewis a chymhwyso dull i ddarganfod gwerth anhysbys AMCAN ASESU Rhan d

 32. CM Rhan d

 33. CM AA Rhannau a-ch

 34. + 3 + 3 + 3 + 3 Am bob pwynt, mae’r cyfesuryn-y 3yn fwy na cyfesuryn-x. Felly, y fformiwla yw y = x + 3 Rhannau a-ch Datgelu

 35. AA AA2 – Dewis a chymhwyso dull iddarganfod y perthynas rhwng x a y AMCAN ASESU Rhannau a-ch

 36. CM Rhannau a-ch

 37. CM AA Hectar Erwau

 38. × 100 Hectar Gan nad yw 200 erw ar y graff, dewiswch rif sy’n llai ac yn ffactor o 200 e.e. 2 2 erw  0.8 hectar 200 erw  80 hectar 0.8 Datgelu Erwau

 39. AA • AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o raffiau trawsnewid • AA2 – Dewis dull addas i drawsnewid gwerth sydd ddim ar un o’r ddwy echelin AMCAN ASESU Hectar Erwau

 40. CM Hectar Erwau

 41. CM AA

 42. 5 2 1 8 Nifer y poteli o ddŵr yw: 52 × 18 Mae yna dulliau arall gallwch defnyddio am lluosi hir. 0 0 Rhaid dangos eich gwaith 0 5 2 1 4 9 6 0 936 potel 3 6 Nifer o becynnau yw 45 × 20 45 × 20 = (45 × 2) × 10 = 90 × 10 = 900 pecyn bwyd Mae gan Steve 936 potel a mae yna 900 pecyn bwyd, felly oes, mae digon ganddo. Datgelu

 43. AA AA3 – Dehongli a dadansoddi y problem a chynhyrchu strategaeth i’w datrys AMCAN ASESU

 44. CM

 45. CM AA

 46. Tebygolrwydd o ennill = 7 16 70 7 35 80 × = = Os oes 16 yn chwarae’r gêm, rydym yn disgwyl i 7 ennill. Os oes 160 yn chwarae, rydym yn disgwyl 70 i ennill. Felly, os oes 180 yn chwarae, rydym yn disgwyl i 35 i ennill. 2 16 6 9 12 6 9 10 Os yw’n llai na 6 nid yw’n cynnwys 6. 10 Nifer o enillwyr i’w disgwyl = 2 Cost am chwarae = 50p × 80 = 0.5 × 80 = £40 Taliad disgwyliedig am ennill = £1 × 35 = £35 Elw disgwyliedig = 40 – 35 = £5 Datgelu

 47. AA • AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o diagram gofod sampl • AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau i ddarganfod yr elw disgwyliedig AMCAN ASESU

 48. CM

 49. CM AA

 50. 1 awr (60 munud) = 20 sgwâr bach. Felly, 1 sgwâr bach= 3 munud 30 – 17 = 13 milltir 17 11:09 tan 11:45  36 munud (Neu, mae’r llinell yn 12 sgwâr o hyd. 12 × 3 = 36 munud). Amser Mae’r llinell yn serth cyn iddi stopio. Felly, roedd hi’n beicio’n gyflymach cyn iddi stopio. 13:30 + 6 (munud) = 13:36 Datgelu