Prezentacja Generalna
Download
1 / 40

GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Prezentacja Generalna luty 2001. 1. GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA. Skarb Pa. ństwa. 16,38%. Credit. Suisse. First Boston. 11,82%. Polish. Private. Equity Fund I. 7,63%. Polish. Private. Equity Fund II. 7,56%. Polsko-Ameryka. ński Fundusz. 3,45%. Przedsi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA PREZENTACJA GENERALNA' - nituna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prezentacja Generalna

luty 2001

1

GRUPA KAPITAŁOWA KĘTY SA

PREZENTACJA GENERALNA


Skarb Pa

ństwa

16,38%

Credit

Suisse

First Boston

11,82%

Polish

Private

Equity Fund I

7,63%

Polish

Private

Equity Fund II

7,56%

Polsko-Ameryka

ński Fundusz

3,45%

Przedsi

ębiorczości

Bank Handlowy*

5,34%

Bank Austria AG

5,04%

42,78%

Pozostali

Prezentacja Generalna

luty 2001

2

AKCJONARIAT SPÓŁKI

Liczba akcji

wyemitowanych:

10 500 780

Liczba akcji

w obrocie:

10 000 780

* subemitent usługowy, opcja menedżerska

wszystkie akcje na okaziciela, brak uprzywilejowanych


Prezentacja Generalna

luty 2001

3

WŁADZE SPÓŁKI - ZARZĄD

JAN KRYJAK

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

W „Kętach” pracuje od roku 1977. Jest absolwentem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Podyplomowe Studium Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, a także kursy kontrolingu, zarządzania i marketingu w Carl Duisburg-Gesellschaft. Przechodząc prawie wszystkie szczeble kariery, w 1993 roku objął stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego.

DARIUSZ MAŃKO

Członek Zarządu

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z „Kętami” związany od 1996 roku, najpierw jako Dyrektor Prasowni, a potem Prezes Zarządu Metalplast Bielsko S.A. Obecnie Członek Zarządu Firmy Kęty S.A. Wcześniej pracował w Sapa Poland.


Prezentacja Generalna

luty 2001

4

MISJA

 • Zapewnienie Klientom wyrobów i usług o

  najwyższej jakości

 • Uzyskanie korzyści dla Akcjonariuszy poprzez

  zwiększanie wartości rynkowej Spółki

 • Spełnienie aspiracji pracowników poprzez

  interesujące, ambitne i dobrze wynagradzane

  miejsca pracy

Korzyści

dla

pracowników

i otoczenia

przez...


Prezentacja Generalna

luty 2001

5

WIZJA

Silna pozycja

nie tylko na

rynku

krajowym

lecz...

Zdobycie pozycji lidera rynku opakowań giętkich

i systemów aluminiowych

na bazie wyrobów wyciskanych

w Centralnej oraz Wschodniej Europie


Prezentacja Generalna

luty 2001

6

HISTORIA (1950 – 1996)

1950 - Decyzja o budowie Zakładu w Kętach

1953 - Powołanie Zakładów Metali Lekkich „Kęty”

1953 - Uruchomienie Wydziału Odlewni

1956 - Uruchomienie Wydziału Walcowni Folii

1959 - Uruchomienie Wydziału Prasowni i Ciągarni

1992 - przekształcenie ZML ‘Kęty’ w spółkę

akcyjną Skarbu Państwa

1995 - publiczna sprzedaż akcji serii „A” i „B”

1996 - pierwsze notowanie Spółki na WGPW


Prezentacja Generalna

luty 2001

7

RESTRUKTURYZACJA

Restrukturyzacja zasobów ludzkich

Restrukturyzacja majątkowa

Restrukturyzacja marketingowa

Restrukturyzacja zarządzania

 • Polityka kreowania liderów

 • System szkoleń pracowników i kadry zarządzającej

 • System okresowych ocen

 • Sprzedaż majątku nieprodukcyjnego

 • Sprzedaż zbędnych zapasów

 • Stopniowa modernizacja oraz zakup nowoczesnych

  urządzeń

 • Segmentacja wyrobów i rynków

 • Wprowadzanie nowych wyrobów

 • Ekspoansja na rynki eksportowe

 • Decentralizacja zarządzania

 • Zarządzanie procesami

 • Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania


Zakłady Metali Lekkich ‘Kęty’ S.A.

Zakład

Prasowni

i Ciągarni

Zakład

Folii

Zakład

Odlewni

Zakład

Obsługi

Technicznej

 • Profile

 • Rury

 • Pręty

 • Druty

 • Opakowania

  z laminatów

 • Folia Al

 • Stopy odlewnicze

 • Stopy plastyczne

 • Stopy wstępne

 • Stopy do

  odtleniania stali

 • Usługi

 • Serwis

Prezentacja Generalna

luty 2001

8

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1995 - 1996 PODZIAŁ SPÓŁKI NA ODRĘBNE JEDNOSTKI BIZNESU


Zakład Prasowni

Zakład

Folii

Zakłąd Odlewni

Zakład Obsługi Technicznej

Light Metal Works ‘Kęty’ S.A.

Metalplast

Bielsko SA

31.12.1996

Alupol

Tychy SSE

01.04.1998

Flexpol

Płock

01.01.2000

Alukpol

Ukraina

15.01.98

Interbell

Lublin

01.01.2000

FUZJA

Prezentacja Generalna

luty 2001

9

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1996 BUDOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Integracja

z odbiorcami

rozwojowych

segmentów


Zakład

Prasowni

i Ciągarni

Zakład

Folii

Zakład

Odlewni

Zakład

Obsługi

Technicznej

Zakłady Metali Lekkich ‘Kęty’ S.A.

Kotłownia

01.01.2000

Alutest

sp. z o.o.

01.10.99

Alumetal

sp. z o.o.

01.01.2000

Alutech

sp. z o.o.

31.03.99

Prezentacja Generalna

luty 2001

10

TRANSFORMACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1999 WDRAŻANIE PROCESOWEGO MODELU ZARZĄDZANIA


1992

1994

1998

2000

Prezentacja Generalna

luty 2001

11

HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Rozwój

rynków

Rozwój

produktów

Nowoczesne

zarządzanie

Usprawnianie

procesów

Zwiększanie

wartości

firmy

FIRMA JEDNOPODMIOTOWA

ZARZĄDZANA

CENTRALNIE

GRUPA KAPITAŁOWA ZARZĄDZANA PROCESOWO


Prezentacja Generalna

luty 2001

12

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zarząd

Core business

Opakowania giętkie

Wyroby wyciskane

Stolarka aluminiowa

Dodatkowa działalność

Grupa Kęty S.A.

Grupa Kęty S.A.

SPÓŁKI

ZALEŻNE

Alupol sp. z o.o.

Tychy - 100%

Alupol sp. z o.o.

Tychy - 100%

Metalplast Bielsko S.A. 94,18%

Alumetal sp. z o.o. 100%

Flexpol sp. z o.o.

Płock - 60%

Aluform sp. z o.o.

Kety - 100%

Metalplast Stolarka – 100%

Alutech sp. z o.o. 81,94%

Alukpol - Ukraina

Kołomyia -100%

Metalplast Ukraina

Kijów – 100%

Alutest sp. z o.o.100%

ZRE Bielsko – 71%

Metalplast Zalur

Budapeszt – 60%


Prezentacja Generalna

luty 2001

13

CELE STRATEGICZNE 1999 - 2001

Decyzje

i działania

zorientowane

na ciągły

rozwój

 • Podwojenie sprzedaży Grupy w ciągu trzech lat

 • 258 mln zł na inwestycje w nowoczesne

  i efektywne technologie

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

 • Restrukturyzacja organizacyjna

 • Rozwój produkcji profili aluminiowych, systemów

  aluminiowych oraz opakowań giętkich


Prezentacja Generalna

luty 2001

14

CELE STRATEGICZNE 1999 - 2001

 • Modernizacja

  walcowni

 • Modernizacja

  pras

 • Wyłączenie

  pras starych

 • Zakup nowych

  pras

 • Inwestycje kapitałowe

 • Wdrożenie

  zintegrowanego

  systemu

  zarządzania

ŁĄCZNIE

INWESTYCJE

2 5 8


Prezentacja Generalna

luty 2001

15

OSIĄGNIĘCIA

1996

ISO 9002

2000

ISO 14001


Prezentacja Generalna

luty 2001

16

WYRÓŻNIENIA

2000

Złoty medal za laminat Quatrex

1999:

Jan Kryjak

Menedżerem roku 1999

Złoty Grosz

Kęty S.A. W gronie 15 najlepszych

firm w kraju

Pierwszy Diament do Złotej Statuetki za wysoką pozycję rynkową


SEGMENT

WYROBÓW

WYCISKANYCH

SEGMENT

SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

BUDOWNICTWO

KONCENTRATY SPOŻYWCZE

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

REKLAMA

PRZEMYSŁ CUKIERNICZY

TRANSPORT

PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY

MOTORYZACJA

PRZEMYSŁ TYTONIOWY

ELEKTROTECHNIKA

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

SPRZĘT AGD

Prezentacja Generalna

luty 2001

17

RYNEK GRUPY KĘTY SA


Prezentacja Generalna

luty 2001

18

ZUŻYCIE ALUMINIUM NA ŚWIECIE

Rozwój przemysłu,a tym samymwzrost PKBprowadzi do

wzrostu zużyciaaluminium

Źródło:EAA


Prezentacja Generalna

luty 2001

19

PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ

Im bardziejrozwinięta gospodarka,

tym większakonsumpcja

Źródło: COBRO, FT


Prezentacja Generalna

luty 2001

20

PERSPEKTYWY RYNKU OPAKOWAŃ

Rozwój rynków do roku 2005

Strategiczna

lokalizacja

geograficzna

Polski


Prezentacja Generalna

luty 2001

21

PERSPEKTYWY RYNKU WYROBÓW WYCISKANYCH

Ok. 70% zużycia tokształtowniki

Lepsze parametry

techniczne, niż

drewno i PVC

Ochrona

środowiska:

lżejsze konstrukcje

to mniejsza emisja

spalin

Źródło: EAA


Prezentacja Generalna

luty 2001

22

RYNEK WYROBÓW WYCISKANYCH W POLSCE

Dynamiczny

wzrost

produkcji eleme-

ntów aluminiowych

dla budownictwa

w Polsce

Europa Zachodnia

– duży rynek,

Mniejsza dynamika

Europa Środkowa

– mniejszy rynek,

większa dynamika

Źródło: GUS, Euroconstruct


WYROBY WYCISKANE

WYROBY CIĄGNIONE

 • KSZTAŁTOWNIKI

 • PRĘTY

 • RURY

 • DRUTY

 • PRĘTY

 • RURY

 • DRUTY

Prezentacja Generalna

luty 2001

23

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

PRODUKTY

 • Własna odlewnia wlewków, lakiernia i anodownia

 • Produkcja narzędzi w ramach Grupy

 • Znajomość marki

 • Lider na rynku krajowym

 • Obsługa krajowego lidera w produkcji systemów aluminiowych

 • Produkcja kształtowników ze stopów twardych i miękkich

 • Rozwój technologii i produkcji kształtowników specjalistycznych

ATUTY


Prezentacja Generalna

luty 2001

24

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

PROCES

PRODUKCJI

OC

HOMOGENIZACJA

PRODUKCJA

WLEWKÓW

CIĘCIE

PRODUKCJA

MATRYC

CIĄGNIENIE

STOPY TWARDE

OC

WYCISKANIE

STOPY MIĘKKIE

LAKIEROWANIE

ANODOWANIE

OBRÓBKA

CIEPLNA

PROFILE

PRĘTY

RURY

DRUTY

ODBIORCY


Prezentacja Generalna

luty 2001

25

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

50 % UDZIAŁU W RYNKU


Prezentacja Generalna

luty 2001

26

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH


Prezentacja Generalna

luty 2001

27

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

Kierunki

sprzedaży

eksportowej

2000

DANIA 8%

KRAJE

NADBAŁTYCKIE 5%

BENELUX 4%

NIEMCY 65%

CZECHY 12%

AUSTRIA 4%

CHORWACJA 1%

POZOSTAŁE – 1%


OPAKOWANIA

 • PAPIER/AL/LDPE, AL/PAPIER/LDPE,

  AL/PAPIER/PARAFINA

 • PET/AL/LDPE, AL/PAPIER PERGAMINOWY, PAPIER/LDPE

 • DWUWARSTWOWE LAMINATY Z FOLII TWORZYWOWYCH

  (PET, BOPP, CPP, LDPE)

 • FOLIA GOSPODARCZA AL, AL/PAPIER, FOLIA BOPP

Prezentacja Generalna

luty 2001

28

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

PRODUKTY


Prezentacja Generalna

luty 2001

29

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

Kleje

Papier

Farby

Lakiery

Folia PP

Folia PET

Folia Al

Granulaty

Folia PE

WALCOWANIE

FOLII ALUMINIOWEJ,

LAMINOWANIE

PROCES

PRODUKCJI

PROJEKTOWANIE

I PRODUKCJA

CYLINDRÓW

DRUKOWANIE


Prezentacja Generalna

luty 2001

30

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

20 % UDZIAŁU W RYNKU


Prezentacja Generalna

luty 2001

31

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH


Prezentacja Generalna

luty 2001

32

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

ROSJA 25%

KIERUNKI

SPRZEDAŻY

EKSPORTOWEJ

2000

ŁOTWA 2%

LITWA 6%

BIAŁORUŚ 2%

CZECHY 13%

UKRAINA 27%

SŁOWACJA 1%

BUŁGARIA 1%

WĘGRY 7%

KAZACHSTAN – 5%, USA - 4%

POZOSTAŁE - 7%


Prezentacja Generalna

luty 2001

33

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

 • Jedyny w kraju producent folii aluminiowej

 • Znajomość marki u liderów rynkowych

 • Wysoka wartość dodana produktu

 • Własna produkcja folii PE i PP

 • Własna produkcja narzędzi

 • Nowoczesny park maszynowy

 • Lokalizacja w centrum Europy

ATUTY


Prezentacja Generalna

luty 2001

34

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

PRODUKTY

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE

SYSTEMY STOLARKI ALUMINIOWEJ

SUFITY PODWIESZANE

 • OKNA

 • DRZWI

 • FASADY

 • OKŁADZINY ELEWACYJNE

 • PROFILE

  SYSTEM M B

  SYSTEM SPECTRAL


KĘTY

Bielsko Biała

P R O F I L E

METALPLAST S.A.

 • PROJEKTOWANIE

 • SYSTEMÓW

 • PRODUKCJA AKCESORIÓW

 • SKŁADANIE SYSTEMÓW

 • ANODOWANIE I

 • LAKIEROWANIE

 • PRODUKCJA WYROBÓW

 • GOTOWYCH

 • MONTAŻ

 • Polska

 • Ukraina

 • Rosja

 • Litwa

 • Białoruś

 • Czechy

 • Węgry

OKNA, DRZWI

FASADY

Prezentacja Generalna

luty 2001

35

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

PROCES

PRODUKCJI


Prezentacja Generalna

luty 2001

36

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

40 % UDZIAŁU W RYNKU


Prezentacja Generalna

luty 2001

37

GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY S.A.

RACHUNEK

ZYSKÓW

I STRAT

BILANS


Prezentacja Generalna

luty 2001

38

SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY

RACHUNEK

ZYSKÓW

I STRAT

BILANS


Prezentacja Generalna

luty 2001

39

BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE FINANSOWE - KĘTY SA

RACHUNEK

ZYSKÓW

I STRAT

BILANS


Prezentacja Generalna

luty 2001

40

BIEŻĄCE SKONSOLIDOWANE POZYCJE FINANSOWE - GK KĘTY

RACHUNEK

ZYSKÓW

I STRAT

BILANS


ad