Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan
Download
1 / 21

PERBINCANGAN PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM PERKHIDMATAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

PERBINCANGAN PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM PERKHIDMATAN. En. Azri bin Hohad Timbalan Pendaftar Bahagian Pengurusan Modal Insan , Pejabat Pendaftar 10.00 PAGI, 21 JANUARI 2014. PERBINCANGAN PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM PERKHIDMATAN. SENARAI SEMAK. SENARAI SEMAK- Penjumudan Skim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERBINCANGAN PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM PERKHIDMATAN' - nitsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

PERBINCANGAN PENAMBAHBAIKAN 81 SKIM PERKHIDMATAN

En. Azri bin Hohad

TimbalanPendaftar

BahagianPengurusan Modal Insan, PejabatPendaftar

10.00 PAGI, 21 JANUARI 2014
Senarai semak penjumudan skim
SENARAI SEMAK- Penjumudan Skim

Skim Perkhidmatan Yang Terlibat

 • Juruteknik J17, J22, J26

 • JuruteknikLandskap J17, J22, J26

 • PembantuPertanian G17, G22, G26

  Juruteknik yang layakditukarlantik

 • Juruteknik yang mempunyaiSijilPoliteknik/Diploma (Bidangkejuruteraan, SenibinadanUkurBahan)

 • Juruteknik yang mempunyaisijil SPM sahaja

  - Juruteknik yang dilantiksebelum 1989

  - JuruteknikRendah yang dilantiksecara KPSL Istimewa keJuruteknik.


Senarai semak penjumudan skim1
SENARAI SEMAK- Penjumudan Skim

JuruteknikLandskap yang layakditukarlantik

 • Pegawai yang mempunyaiSijilPoliteknik/Diploma

 • Pegawai yang mempunyaisijil SPM sahaja

  - Pegawai yang dilantiksebelum 1989

  - Pegawai yang dilantiksecara KPSL Istimewa keJuruteknik.

  PembantuPertanian yang layakditukarlantik

 • Pegawai yang mempunyaiSijilInstitutPertanian (SIP)

 • Pegawai yang mempunyaisijil SPM sahaja

  - Pegawai yang dilantiksebelum 1.1.2004 (PP bil 14 tahun 2003)

 • SemakanTarikhLantikanTetap.


Senarai semak naiktaraf skim
SENARAI SEMAK- Naiktaraf Skim

Skim Yang Terlibat

1. PemanduKenderaan

2. Operator JenteraPemunggah

3. PembantuPerawatanKesihatan

SemakKelulusan PMR sahaja


Senarai semak penggabungan skim
SENARAI SEMAK- Penggabungan Skim

Tukarlantik Skim PerkhidmatanTukang K2 R11 danTukang K3 R9 dan R14 kePembantuKemahiran H17

 • SPM dansekurang-kurangnya SKM Tahap 2 atau SPM dansekurang-kurangnyaSijilKekompetenanPendawaiFasa Tunggal.

 • KepujianBahasaMelayudiperingkat SPM.

 • Takrifanmemiliki SPM

 • Pangkat 1 / 2 / 3.

 • SPM Terbuka

 • Lulus 6 subjektermasuk BM dengan 2 subjekdiperingkatkepujiandanselebihnya lulus dalamsatupeperiksaan ATAU

 • Lulus 6 subjektermasuk BM dengan 2 dubjekdiperingkatkepujiandanselebihnya lulus yang dikumpulkandalam 2 peperiksaandalamtempoh 3 tahunberturut-turut.


Senarai semak penggabungan skim1
SENARAI SEMAK- Penggabungan Skim

TukarlantikPembantu Am Pejabat N1 dan N4 kePembantuOperasi N11

 • PMR

 • KepujianBahasaMelayudiperingkat PMR

 • Takrifanmemiliki PMR

 • SRP = Pangkat A / B / C (sekurang=kurangnya lulus BM, matematikdan 3 subjekelektif)

 • PMR = sekurang-kurangnyaperingkat ‘D’ dalam 5 subjektermasuk BM danMatematik.


Senarai semak penggabungan skim2
SENARAI SEMAK- Penggabungan Skim

TukarlantikPekerjaAwam R1,R4 danPekerjaAwamKhas R3, R6 kePembantuAwam H11

 • PMR

 • KepujianBahasaMelayudiperingkat PMR

 • Takrifanmemiliki PMR

 • SRP = Pangkat A / B / C (sekurang=kurangnya lulus BM, matematikdan 3 subjekelektif)

 • PMR = sekurang-kurangnyaperingkat ‘D’ dalam 5 subjektermasuk BM danMatematik.


Senarai semak pewujudan skim bersepadu
SENARAI SEMAK- Pewujudan Skim Bersepadu

PelukisPelanGred J17, J22, J26 KePenolongJuruteraAtauPenolongPegawaiSeniBinaGred JA29

 • Senaraikannamastaf (PelukisPelan) sediaadamengikut PTJ/Fakulti – gred J17, J22, J26 (hakikidan KUP);

 • Semakdankemaskinikelayakantertinggistaf (PelukisPelan) yang disenaraikan – SijilPoliteknik/Diploma;

 • Semakbidangpengkhususan – samaadabidangkejuruteraanawamatausenibina;

 • Semakpengiktirafankursus/program sijildan diploma yang berkaitan – rujuklaman web JPA;

 • Sediakansenaraipendekstaf yang memenuhisyaratsepertiberikutuntukditawarkanopsyenkePenolongJuruteradanPenolongPegawaiSeniBina:-

  • BagipenyandangjawatanPelukisPelan (KejuruteraanAwam) – untukditawarkankejawatanPenolongJurutera:

   • Mempunyaisijilpoliteknik/diploma kejuruteraanawam yang diiktirafoleh JPA.

  • BagijawatanPelukisPelan (Senibina) – untukditawarkankejawatanPenolongPegawaiSeniBina:

   • Mempunyaisijilpoliteknik/diploma senibina yang diiktirafoleh JPA.


Senarai semak pewujudan skim bersepadu1
SENARAI SEMAK- Pewujudan Skim Bersepadu

 • Semaktempohperkhidmatan (bagipenyandanggred J17) sekiranyalayakuntukpermohonan KUP 13 tahun;

 • Sediakanpengiraangaji lama danbarusekiranyalayakuntukditawarkanopsyenkePenolongJuruteraatauPenolongPegawaiSeniBina (JA29);

 • Sekiranyastafterlibatdengan KUP 13 tahundanopsyenkenaikankegred JA29, cadanganpelaksanaanperludiberikanmengikutkeadaansepertiberikut:-

  • Terusterimaopsyenkenaikan; ATAU

  • Tangguhterimaopsyenkenaikandanuruskan KUP terlebihdahulu.

   **Pegawai PSM hanyamembericadangan, walaubagaimanapunkeputusanakhirhendaklahdibuatolehstafterlibat.**


Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

SENARAI SEMAK- PindaanPerbekalan Skim Perkhidmatan

PINDAAN PERBEKALAN 10 SKIM PERKHIDMATAN DI UTM

Pegawai Kebudayaan

Jururawat

1

8

Penolong Juruukur Bahan

9

Ahli Fotografi

2

Penolong Arkitek Landskap

Pereka

3

10

Guru Bahasa

4

Penjaga Jentera Elektrik

5

Penolong Pegawai Perpustakaan

6

Penerbit Rancangan

7


Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

SENARAI SEMAK- PindaanPerbekalan Skim Perkhidmatan


Tanggungjawab psm terhadap ketepatan data
TANGGUNGJAWAB PSM TERHADAP KETEPATAN DATA

Sekiranya semua data yang disediakan telah disemak dan tiada sebarang pembetulan perlu dilakukan, pegawai PSM perlu menurunkan tandatangan dan membuat pengesahan ke atas data tersebut.Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

PROSES eOPSYEN


Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

JADUAL PELAKSANAAN OPSYEN / KUP/JGMM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Dikemasikini pada 15 Januari 2014,

Bilik Mesyuarat Dahlia, HCM, Pejabat PendaftarPerbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

JADUAL PELAKSANAAN OPSYEN / KUP/JGMM

*Tertakluk kepada perubahan dna akan dimaklumkan dari masa ke semasa.


Perbincangan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

Task Force Penambahbaikan 81 Skim