ervaringen werkplein enschede stekker 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ervaringen Werkplein Enschede stekker 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ervaringen Werkplein Enschede stekker 4

play fullscreen
1 / 8

Ervaringen Werkplein Enschede stekker 4

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Ervaringen Werkplein Enschede stekker 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ErvaringenWerkplein Enschede stekker 4 Pilot van juni t/m september 2011

  2. Nieuwe afspraken Stekker 4: • Het UWV stopt met 1 PC oplossing • Het UWV steltStekker 4 only beschikbaarvoor de gemeentelijkemedewerkers • Erwordengeenkostenberekendvoor het gebruik van de UWV applicaties: Sonar, WBS, Werkm@p en Share voorgemeentelijkemedewerkers • De gemeentemoetzorgdragenvoorDiginetaansluiting • Om gebruiktemogenmaken van de applicatiesmoet de gemeentelijkemedewerkerseencursusvolgen: • SONAR/werkmapraadpleeg: 164 euro • SONAR/werkmapmutatie: 270 euro • WBS: ??? • Maximum aantalgemeentelijkegebruikersgesteld op 4000.

  3. 1 PC/Stekker 4: • Lang bestaande wens in Enschede • Voornamelijk vanuit Antwoord concept • Gemeente DE ingang voor burgers op alle kanalen • Eind 2010 begonnen met stekker 3 project • Overgegaan op stekker 4 (bezuiniging UWV) • Stekker 4 vele voordelen • Nadeel: Geen gedeelde KA!

  4. Voordelen 1 PC/Stekker 4 • Werkplekonafhankelijk werken • Eenvoudig UWV applicaties ontsluiten • Eenvoudig Gemeente applicaties ontsluiten voor UWV • Adviseren/rapporteren digitaal mogelijk

  5. Voordelen Stekker 4 • Het gebruik van Sonar geeft de mogelijkheid de uitkeringsgegevens, de (historie van) re-integratietrajecten en afspraakgegevens van de klant in te zien. • Klant hoeft niet meer op zoek te gaan naar de (historie) van de ketengegevens (denk aan max WW),want deze zijn zowel bij UWV als bij de gemeente (als de gemeenteprocessen hierop ingericht zijn) bekend. • Gemeentemedewerkers hebben toegang tot WBS (een database waar lokale, regionale en landelijke vacatures in staan) en kunnen die gebruiken voor het matchen. • Via Sonar kunnen gemeentemedewerkers zonder extra registratiewerkzaamheden,eenvoudig via de Werkm@p digitale dienstverlening aan klanten bieden. • Via de beheermodule van werk.nl kunnen gemeentemedewerkers werkzoekenden begeleiden bij het opstellen van het klantprofiel. Ook is het mogelijk het sollicitatiegedrag te monitoren.

  6. Voordelen 1 PC/Stekker 4 Veel praktische voordelen: • Spreekkamers plannen • Vergaderkamers/presentatiemiddelen beschikbaar • Outlookagenda’s raadplegen • Gehele gemeente zicht- en bereikbaar • Digitaal archief bereikbaar • Etc.

  7. Stekker 4 in Enschede: Algemeen: • Dramatische performance • Bandbreedte suwinet • Gemnet • Diginet Lokaal: • Citrix over Citrix • Verschillende types thin client • Verschil bg en 1e verdieping

  8. Zijn we blij?